Author Topic: Klimajuss  (Read 426 times)

PetterT

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 625
 • Tenk sjæl!
  • View Profile
Klimajuss
« on: 21.12.2019, 16:45:03 »
Vi har en "addvokat" her på forumet.  Det kan by på anledning til å få noen (gratis?  8) ) juridiske betraktninger. 

Det som opptar meg nå er:

Nederlands høyesterett gir regjeringen ordre til radikale CO2-kutt
https://www.document.no/2019/12/21/nederlands-hoyesterett-gir-regjeringen-ordre-til-radikale-co2-kutt/

Det står ingenting om begrunnelsen for dommen, men kan politikerne selv ha skylden ved å lovfeste at den livsviktige plantenæringen CO2 er skadelig og skal reduseres? Da må retten dømmes etter rettens bokstav. Ris til egen bak?
Hva er begrunnelsen og lovanvendelse?

Ellers kan det komme opp mange saker.  Vi har hatt Mann vs Ball, Mann vs Steyn pågår, Peter Ridd vs universitetet han ble sparket fra etc.
Det er tanken som teller :-)

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 103
  • View Profile
Re: Klimajuss
« Reply #1 on: 21.12.2019, 20:33:17 »
En kinkig sak som overrasker meg stort. Det er vanskelig å kommentere dette uten å kjenne dommen og det underliggende rettsgrunnlaget den bygger på.

Som kjent har vi et lignende søksmål i Norge, der de tapte i tingretten og der jeg har spådd at de også vil tape i Høyesterett. Den saken bygger på Grl. § 112:

Quote
Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.
Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har etter foregående ledd.

Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger.
   

Altså kort sagt, vi skal være snille mot miljøet. At Høyesterett skal begynne å foreta prioriteringer og avveininger av ren politisk art finner jeg svært lite sannsynlig. Og vil også stride mot den rolleforståelse HR i Norge har hatt.

Og hvis HR skulle avsi en slik dom, så kan jo Stortinget på rent kødd sende hele statsbudsjettet over til HR og be de foreta de strykninger og påplussninger HR synes er passelig for å oppnå resultatet HR har bestemt. Deretter kan de sende over hele lovsamlingen og be HR skrive nye lover og herunder forby den type virksomhet som er nødvendig for å oppfylle domsresultatet.

Men, for alt jeg vet kan Nederland ha fattet lovvedtak av en slik art at det blir mulig borgerne å tvangsfullbyrde de hvis politikerne ikke gjør det. Er der eksempelvis et gyldig lovvedtak om at Nederland innen 2020 skal ha redusert sine klimagassutslipp til X og dette lovvedtaket i tillegg pålegger myndighetene å gjøre x,y og z for å oppnå dette, og myndigheten ikke har gjort det, så kan det stille seg annerledes.

Uten å ha lest dommen er dette det beste jeg kommer på. Nederland har samme rettstradisjon som Norge der domstolene har rett til å prøve lovers grunnlovsmessighet, og en viss rett å påse at lovlig fattede vedtak blir gjennomført, men jeg nekter å tro at Nederlandsk HR har tatt utgangspunkt i en "vi skal være snille mot miljøet" bestemmelse og deretter truffet rene politiske vedtak.

Tillegg: Her er en kortversjon av dommen, der er for lite om de underliggende politiske vedtak til å si noe stort mer enn det jeg har sagt over. Men hva blir da det neste? Hva om politikerne driter i denne dommen? Eller enda bedre: De fatter en lov som erklærer HR's dom stridende mot Den Nederlandske Konstitusjonen og maktfordelingsprinsippet - mulighetene er mange.

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Hoge-Raad-der-Nederlanden/Nieuws/Paginas/Dutch-State-to-reduce-greenhouse-gas-emissions-by-25-by-the-end-of-2020.aspx

Tillegg II: Etter litt mer skumming i pressen har jeg fått med meg to viktige poeng. For det første opplyses det at det i Nederland allerede i 2010 fantes "legislation" - lovgivning - som fastsatte fremtidige utslippsmål og at disse har vært endret, senest in 2018. Så langt jeg vet (dette har jeg ikke sjekket) er Stortingets klimaforlik ikke kodifisert ved lov, men et program/avtale partiene har blitt enige om å arbeide etter. Dernest har regjeringen i Nederland allerede uttalt at de vil respektere domstolenes avgjørelse. Jeg antar at det i løpet av et par uker vil foreligge kompetente juridiske analyser av dommen. Bl.a. er det viktig i hvilken utstrekning EMK kan benyttes som rettslig standard i klimasammenheng, det har nederlandsk Høyesterett lagt til grunn, og er visstnok en tung del av begrunnelsen.

« Last Edit: 21.12.2019, 22:58:25 by Emeritus »

ConTrari1

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 781
  • View Profile
Re: Klimajuss
« Reply #2 on: 22.12.2019, 14:38:00 »
Vi har en "addvokat" her på forumet.  Det kan by på anledning til å få noen (gratis?  8) ) juridiske betraktninger. 

Det som opptar meg nå er:

Nederlands høyesterett gir regjeringen ordre til radikale CO2-kutt
https://www.document.no/2019/12/21/nederlands-hoyesterett-gir-regjeringen-ordre-til-radikale-co2-kutt/

Det står ingenting om begrunnelsen for dommen, men kan politikerne selv ha skylden ved å lovfeste at den livsviktige plantenæringen CO2 er skadelig og skal reduseres? Da må retten dømmes etter rettens bokstav. Ris til egen bak?
Hva er begrunnelsen og lovanvendelse?

Ellers kan det komme opp mange saker.  Vi har hatt Mann vs Ball, Mann vs Steyn pågår, Peter Ridd vs universitetet han ble sparket fra etc.

Dette er morsomt. Det blir stor stas å se hvordan den nederlandske regjeringen skal følge opp denne dommen. Så mye kutt på ett år virker helt urealistisk. Per slutten av 2018 hadde Nederland bare redusert utslippene med 18% ift 1990. Hva skal de gjøre? Stenge sine kullkraftverk og la industrien og folket ta følgene? Tre av disse kraftverkene er så nye som fra 2015-16. De vil neppe bli lagt ned. Men hollenderne er i ferd med å "ta en engelsk"; de kopierer britene og importerer tre-pellets fra USA, og og kaller det fornybart! Tvers over Atlanteren, og ikke på seilskuter engang. How dare you! Det er bare hylende herlig hysterisk hykleri.

Men hvis regjeringen ikke makter å innfri kravet i løpet av 2020, hva skjer da? Får de en stor bot fra...regjeringen til...regjeringen? Hva om de sier sorry vi  får det ikke til? Vil alle statsråder bli tvunget til å høre to timer tordentale fra Greta Thunberg hver dag? Eller kanskje de ordner det med litt kreativt bokholderi. Uansett, høyesterett ser ut til å ha beveget seg ut på sommertynn Arktisk is her. Rettens prestisje og rolle i samfunnet kan bli svekket dersom dette viser seg å være et klimaslag i luften. Det ligger mange tilsvarende saker i løypa i Europa. Hva om f.eks. høyesterett i Tyskland kommer til et annet resultat? Hvem har rett? Saken involverer jo i høy grad internasjonale avtaler og "forpliktelser". Skal EU-domstolen avgjøre sakene? Men EU er tuftet på hestehandel, så der ville jeg ikke stole på at jussen kommer først. I det hele tatt; stor underholdning underveis. Mens verden seiler sin egen sjø og lar Europa ligge stile i bakevja.

https://wattsupwiththat.com/2019/12/20/dutch-court-upholds-government-order-to-cut-emissions-25-by-eoy-2020/

https://en.wikipedia.org/wiki/Electricity_sector_in_the_Netherlands
« Last Edit: 22.12.2019, 14:41:11 by ConTrari1 »

ConTrari1

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 781
  • View Profile
Re: Klimajuss
« Reply #3 on: 22.12.2019, 14:58:16 »
Litt mer om pellets importen i Nederland:

"Electricity company RWE will import thousands of tonnes of wood pellets from the US next year to burn in Dutch biomass power plants, with the help of billions of euros of government subsidy, the AD said at the weekend. In total, 628 biomass installations in the Netherlands will get some €11.4bn in subsidies, of which €2.6bn is going to the RWE power plants in Geertruidenberg and Eemshaven, the paper said."

Geertruidenberg og Eemshaven er kullkraftverk. Og subsidiene er massive, mens klimaredder-faktoren er noe tvilsom:

"Earlier this month, the European Academies Science Advisory Council (EASAC) said that governments should stop wasting billions of euros in subsidising biomass power plants because it is unsustainable. In addition, burning wood does not produce very much energy and the net amount of CO2 which is released is greater than when burning coal or gas, the researchers said. The AD points out that CO2 released by burning the wood pellets in the Netherlands is registered to the US which is a misleading ‘book-keeping trick’."

Men hva skal en stakkars kraftprodusent gjøre?

"Other research has also shown that the rules are being widely flouted. ‘The production of wood pellet biomass in the southern United States for buyers in Denmark, the UK, and the Netherlands comes hand-in-hand with forest destruction and imperiling the climate,’ the Dogwood Alliance said. RWE spokesman Rob Hageman said that the company does its utmost to meet the rules, ‘otherwise we would not get any subsidies and we would make a loss on generating electricity’."

Read more at DutchNews.nl:

https://www.dutchnews.nl/news/2019/10/green-energy-dutch-government-subsidises-shipping-wood-from-us-to-burn-in-power-plants/

PetterT

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 625
 • Tenk sjæl!
  • View Profile
Re: Klimajuss
« Reply #4 on: 22.12.2019, 22:10:53 »
Vi har det gående i Norge også:

I dag starter andre runde av klimasøksmålet: – Vil bli flere slike saker i Norge
Flere vil gå rettens vei for klimaet, tror ekspert på miljørett. Det er vi forberedt på, svarer regjeringsadvokaten.
https://www.nrk.no/norge/i-dag-starter-andre-runde-av-klimasoksmalet_-_-vil-bli-flere-slike-saker-i-norge-1.14768197?fbclid=IwAR1XA91WMCnvRQjmjbs4VVfxqpKsYw6KJ3ZdbqSuzGevBH2hDyojARmHSD4

Det er tanken som teller :-)

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 103
  • View Profile
Re: Klimajuss
« Reply #5 on: 23.12.2019, 00:30:59 »
Ja, og dette gjør meg mørkeredd. Olje og gass (for ikke å snakke om kull) er i enkelte kretser - også juridiske - i ferd med å få samme rettslige status som opiumsvalmuen.

Og nå skal jeg bli lettere konspiratorisk; er det allerede nå noen i den norske forvaltningen (ikke politikere, men embetsmenn) som ser at våre sløserier på regnskogsfondet etc. på sikt er en ren investering i form av klimaavlat?

PetterT

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 625
 • Tenk sjæl!
  • View Profile
Re: Klimajuss
« Reply #6 on: 25.12.2019, 09:09:41 »
Det er tanken som teller :-)