Author Topic: Islamistpartiet Hizb ut-Tahrir: "Demokratiet er i strid med islam"  (Read 241 times)

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 850
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Først ad trådens tema:
Jeg anser meg selv som en demokratifokusert (dog partiuavhengig) sosialdemokrat i de store spørsmål, og har ikke noe sterkt ønske om å bruke forumet til omfattende islam-kritikk per se. Men forumet har tross alt denne åpningen for å ta opp "andre emner enn klima". Og det vil kanskje trenges i større grad fremover: Det er nemlig interessant å notere at det i skremmende stor grad er de samme aktivistiske krefter i medias mest kvasiradikale og retningsforvirrede venstreside (som egentlig oppfører seg stokk reaksjonært med sitt sneversyn) som a) notorisk prøver å tone ned/bortsnakke de alvorlige integrerings- og demokratiproblemene knyttet til islam i Norden ("Marie Simonsen/Hege Ulstein-syndromet") og som b) også erklærer seg "klimaeksperter" ("Kjetil Alstadheim/Ole Mathismoen-syndromet").
Begge disse PK-gruppene utgir seg for å ha et viktig og legitimt samfunnsoppdrag med å håne og utestenge "rasister" respektivt "klimafornektere", og utgjør slik et uvitenskapelig og hyperopportunt ekkokammer holdt i gang i redaktørklubbene etter modell av Gros "det er umoralsk å tvile".

Ytringsfrihets-paradokset Bergens Tidende
BT har lenge oppført seg som de samme vulgære idioter på klimaområdet og har som kjent erklært, uten egen klimakunnskap til å vurdere saken profesjonelt i det hele tatt, at de ikke akter å slippe til "klimafornektere" i sine spalter. Kort og godt et pinlig brudd på ytringsfriheten, verken mer eller mindre og en stor skam for den tidligere liberale Venstre-avisen.

At de fremdeles ikke har gått over til å stenge ute også "islamkritikere" må bero på en blanding av:
a) reiseavstanden til hovedstadens redaksjonelle PK-ere (les: at Bergensplasseringen gjør at de ennå ikke har blitt hånet nok på Theatercafeen for sin "slapphet" av Simonsen-banden) og
b) eget behov for leserklikk for å unngå en langsom økonomisk død.

Uansett har de enn så lenge klart å levere en både tankevekkende og islamkritisk artikkel nå:   

"Å kreve at muslimer skal akseptere demokrati, er like ille som å be dem drikke alkohol, mener islamistpartiet Hizb ut-Tahrir"
Det er skremmende perspektiver som åpnes når Bergens Tidende har bedt representanter for dette "partiet" (som blir et absurd begrep når de egentlig ikke aksepterer representativt demokrati) kommentere sitt syn på demokrati.

BT skriver at partiet er aktivt i en rekke europeiske land, og:
"En kongress i København tidligere i høst samlet hundrevis av tilhengere fra Norge, Sverige og Danmark.
– Det skjer en kraftig islamisering i Europa. Islam blir sterkere og mer rotfestet blant muslimer for hvert år som går. Til tross for forsøk på å forby oss, og til tross for press og trusler fra mediene og myndighetene, så er vi fast bestemt på å beskytte muslimenes identitet i Europa. Det er en plikt fra vår skaper, sier talsmann for Hizb ut-Tahrir i Skandinavia, Chadi Freigeh"


Iht. BT går nå partiet direkte ut med at "hele det demokratiske samfunnssystemet er i strid med islam".

BT skriver videre at "Partiets kritikk av Vesten er som et ekko av erklæringen fra Taimour Abdulwahab, som sprengte seg selv til døde i Stockholm i forrige uke. Invasjonen av Afghanistan, Muhammed-karikaturene, og vestlig imperialisme i Midtøsten er i realiteten en krigserklæring mot alle muslimer, mener Hizb ut-Tahrir."


KOMPROMISSLØS: Kun Guds lov - Sharia - er gyldig, mener Hizb ut-Tahrir. Partiet er også tilhenger av steining og amputasjoner i den islamske straffeloven.
- Men slik straff skal bare brukes under helt spesielle og begrensede forutsetninger, sier partiets talsmann, Chadi Freigeh.


Les resten her:

Link: https://www.bt.no/utenriks/i/yg1bK/demokratiet-er-i-strid-med-islam?fbclid=IwAR1XxBm0E_SyLpMA-cy8uXtVfcZBGsuZbLRUcJ7-RmB6Ui5mJeJfYKgTmwI
« Last Edit: 24.01.2020, 10:37:34 by Telehiv »

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 103
  • View Profile
Sitat Telehiv:

Quote
BT har lenge oppført seg som de samme vulgære idioter på klimaområdet og har som kjent erklært, uten egen klimakunnskap til å vurdere saken profesjonelt i det hele tatt, at de ikke akter å slippe til "klimafornektere" i sine spalter. Kort og godt et pinlig brudd på ytringsfriheten, verken mer eller mindre og en stor skam for den tidligere liberale Venstre-avisen.

At de fremdeles ikke har gått over til å stenge ute også "islamkritikere" må bero på en blanding av:
a) reiseavstanden til hovedstadens redaksjonelle PK-ere (les: at Bergensplasseringen gjør at de ennå ikke har blitt hånet nok på Theatercafeen for sin "slapphet" av Simonsen-banden) og
b) eget behov for leserklikk for å unngå en langsom økonomisk død
.

Det du skriver her er feil og det langs flere skillelinjer. For det første slipper BT til skeptikere i ny og ne, her er et rimelig ferskt eksempel og det på avisens førsteside (så vidt jeg husker):

https://www.bt.no/innenriks/i/zGzXrv/hver-femte-nordmann-tror-ikke-paa-menneskeskapte-klimaendringer

At de ikke slipper til "klimafornektere" er jo et redaksjonelt valgt og har ingenting med ytringsfrihet å gjøre. Hvor mange vaksinekonspiratister slipper BT til? En avis har ingen plikt til å slippe til alle mulige syn på ulike vitenskapelige spørsmål, særlig når der ikke er noe alternativt syn i forhold til den generelle AGW teorien. Hadde der vært noe alternativ til AGW teorien og dette hadde hatt den minste vitenskapelige støtte hadde saken stil seg litt annerledes. Men realiteten er at de her på bloggen og ellers i klimadebatten er uenig med AGW teorien slik den grovt sett presenteres av alle atmosfærefysikere fra Roy Spencer på den ene side til James Hansen på annen side, ikke har noe alternativ. Det er en hel rekke ulike varianter mer eller mindre obskur fysikk som er umulig å forene i noen annen hypotese enn "Det er alt annet enn CO2". Så hva er det BT skal formidle av alternativ vitenskap? Okular, Petter T eller stjakobs?

Dernest, selv om BT skulle velge å utelukkende å fremme et klimasyn i strid med IPCC og all kjent atmosfærefysikk og herunder nekte andre klimasyn adgang, er dette 100% i overensstemmelse med ytringsfriheten. Det ligger i begrepet, en redaktør står fritt til å bestemme at hans avis bare skal ha plass til helt avgrensede ytringer eksempelvis i klimaspørsmålet, på lik linje med at han kan ytre hva som helst med de få begrensinger vi har i Grl. § 100 (ærekrenkelser, barneporno osv.) Tvert i mot: Å forlange at en avis skal fremme bestemte syn, eller å ha plass til mange ulike syn, ville være et massivt brudd på ytringsfriheten.

Og vi har eksempler i Norge på organer som følger slike prinsipper du bebreider BT for å følge, bl.a. er Klimarealistene kjent for dette, men de bryter i tillegg anerkjente ytringsfrihetsidealer der de gjengir klimasynet til navngitte personer feilaktig, men nekter de tilsvarsrett.

Forøvrig er det milevis mellom islamkritikk og klima som tema og krav til kompetanse for å gi meningsfulle bidrag. Dess mer jeg leser om klima, dess mer innser jeg hvor komplisert dette er. Petter T. har i dag et innlegg på KR der han gjengir et arbeid fra Allmendinger. Innlegget er faktisk ganske godt da det omhandler drivhusteorien på den enkle og nærmest skjematiske måte det læres bort på i populærvitenskapelig sammenheng. Det er ikke tvil om at både Tyndall og Arrhenius sine målinger var fulle av feilkilder. Men det har skjedd mye på 120 år ikke minst når det gjelder å forstå atmosfæren. Begge disse to forskerne så på atmosfæren som en stor homogen masse nedenfra, og med et slikt utgangspunkt må det bli feil. Atmosfæren deles i dag opp i 20 - 25 lag der de ulike lag har ulike fysiske egenskaper og der en ikke får noe fornuftig svar før en ser på hvert lag og hvordan dette påvirker det neste lag osv. Eller la meg si; noe i den retning da jeg erkjenner at jeg ikke forstår det selv, men jeg forstår tilstrekkelig til å avvise mye av det som står på Resett, på KR, på WUWT osv. som uvitenskapelig amatørskap. Og den slags bør ikke ha noen sentral plass i en avis.

Derimot forstår de fleste som har baller til å åpne øynene og fristille seg fra kommentariatets tyt om fargerikt fellesskap og det flerkulturelle samfunn hvordan dette vil utvikle seg hvis det ikke bekjempes. I motsetning til klima, kreves det ikke mer enn vanlig allmenndannelse og en kritisk tilnærming for å være fullt ut meningsberettigget.