Author Topic: Sverige har innført konstitusjonelle brudd for å holde SD ute  (Read 206 times)

Telehiv

  • Global moderator
  • Supermedlem
  • *****
  • Posts: 2 850
  • Qui vivra verra
    • View Profile
En norsk mindretallsregjering kan (fremdeles) kastes
Jeg tar det nå for gitt at Erna før eller senere ender med en mindretallsregjering ved at FrP velger å hoppe av. Kanskje får vi vite dette allerede i dag, hvis FrP velger å ensidig beslutte sin avgang fra regjeringen.
I hovedprinsippet vil et sånt regjeringssammenbrudd skyldes at Erna i altfor stor grad har hensyntatt to sterkt virkelighetsfornektende og godhetsposerende partier (V og KrF) som har vist seg helt ute av stand til å ta fatt i de kulturelle og demografiske utfordringene som innvandrings-Norge står overfor. Tilbake står dermed et FrP som i regjeringsposisjon snart har måttet løpe fra alle oppdryddingsambisjoner de i sin tid gikk til valg på.
Velgerne straffer dette hardt, og FrP ser vel snart den eneste redning i å trekke seg ut av regjeringen og begynne å flagge sin politiske "originalvare" til neste valg i et forsøk på politisk rehabilitering som innvandringskorrigerende parti.


Vanntette skott mellom den herskende globale elite og folkets interesser:
Borge Brende mens han fortsatt var utenriksminister og ga Clinton Foundation rundt 700 millioner


Det forventede sammenbruddet i Ernas flertallsregjering må imidlertid antas å kunne foregå innenfor Norges konstitusjonelle rammer. Verre er det i Sverige, der det demografiske og sosio-kulturelle sammenbruddet er underlagt en enda mer utpreget virkelighetfornekting og godhetsposering, og der man i desember 2014 gjorde et famøst parlamentarisk avtalegrep som sa at: 

En svensk mindretallsregjering kan IKKE kastes (så lenge SD holdes utenfor)!
Norsk MSM-presse har i liten grad informert om dette, men Sverige har altså brutt ned flere sentrale konstitusjonelle rammer for å holde Sverigedemokratene ute av regjeringsposisjoner. Slik at man uhindret kan fortsette den rådende politikk også med mindretallsregjeringer, dvs. slik at Sverigedemokraterna (SD) uansett ikke kan bruke folkestøttet styrke til å kreve plass i en koalisjonsregjering.

Den pensjonerte (og lite skyggeredde) journalisten Arnt Folgerø beskriver dette i to innholdslike artikler i Resett og Document (bare med ulike overskrifter), der han kjører et sterkt angrep på bl.a. Børge Brende og Barth Eides globalisme i WEF-regi (begge er/har vært ledere for forumet understøttet av romslige norske midler). I avsnittet "Den sviende desemberavtalen" beskriver Folgerø de konstitusjonelt betenkelige grep i Sverige slik:

"Brende ser også fullstendig bort fra at parlamentarismen og demokratiet i Sverige er satt ut av spill ved den såkalte desemberoverenskomsten mellom de etablerte partiene i den svenske Riksdagen i 2014. I desember 2014 inngikk de politiske partiene (med unntak av Sverigedemokraterna) en avtale som garanterte mot å felle regjeringene i to valgperioder fram til 2022, selv om regjeringene i politiske saker skulle få mindretall i Riksdagen. Og grunnen? For å unngå at Sverigedemokraterna skulle få noen politisk innflytelse. Og med en slik garanti har Sosialdemokraterna, i koalisjon med partier på borgerlig side, etterpå sittet med statsministeren og regjeringsmakten."

Folgerø beskriver derfra hvordan dette har slått ut i akkurat den anti-demokratiske praksis man ønsket:

"Ved siste valg i 2018, der ingen av blokkene samlet rundt Sosialdemokraterna og Moderaterna fikk flertall, førte det til at et forretningsministerium under Stefan Löfven ledet landet i 4 måneder før Löfven fikk i stand et regjeringssamarbeid med Centerpartiet og Folkpartiet samt Miljöpartiet. Dette er et regjeringssamarbeid der Stefan Löfven har gått i allianse med borgelige partier som Centerpartiet og Folkpartiet og som på grunn av desemberavtalen vil være fredet fram til neste valg i. De nevnte, borgelige partiene har altså alliert seg med Löfven & co for å hindre at Sverigedemokraterna skal få noe å si i svensk politikk. Opposisjonen (unntatt Sverigedemokraterna) med Moderaterna i spissen vil også i samsvar med desemberavtalen være beredt til å stemme for forslag fra regjeringen som de egentlig er imot, eller å stemme blankt for å berge regjeringen. Til og med en så politisk korrekt politiker som Carl Bildt, tidligere statsminister fra det svenske høyrepartiet Moderaterna og ideologisk forbundsfelle med Brende, uttrykte bekymring for den politiske situasjonen etter at desemberavtalen ble inngått i 2014: ”Det som nå skjer, er at mens tidligere mindretallsregjeringer har vært nødt til å søke flertall for politikken sin i Riksdagen, vil ikke dette være nødvendig i viktige spørsmål som gjelder skatter, utgifter og den økonomiske politikken. Og det er ikke til å komme ifra at dette er en betydelig endring i vårt politiske systems måte å fungere på”, sa Bildt den gangen.

Desemberavtalen gjør at Sverigedemokraterna, som befinner seg trygt innenfor den svenske konstitusjonens rammer, blir frarøvet enhver mulighet til å ha noen politisk innflytelse i Riksdagen. I tillegg har altså den politiske opposisjonen i Riksdagen, utenom Sverigedemokraterna, frasagt seg retten til å stemme mot en politikk de egentlig er uenige i, for å unngå og felle den sittende regjeringen. Dette innebærer et brudd med den svenske grunnloven, et brudd med den svenske parlamentarismen og med den svenske politiske modellen, et brudd som ikke ser ut til å bekymre Børge Brende, der han med dyp overbevisning anbefaler den nordiske modellen for å bringe frelse til den store verden."


Da gjenstår vel bare å håpe at et "nytt" Norge med en mindretalls-Erna muligens helt fram til neste valg, IKKE vil finne ut at det kan være lurt å inngå lignende kokkelimonke med en tilsvarende konstellasjon som i Sverige (jeg vil anta Støre, Libya-bomberen*, går med på hva som helst bare han får en intern garanti om at han blir statsministeren). Da ender også Norge ikke bare opp med en sørgelig sosial skraphaug på tuftene av det tidligere norske tillitssamfunnet, men også en (i alle fall begynnende) konstitusjonell skraphaug forårsaket av godhetsposeringens ødeleggende effekt for moralsk rakryggethet.

Linker:
https://www.document.no/2020/01/18/borge-brende-global-misjonaer/

Støre/Libya: https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/32l4v/stoere-med-hemmelige-libya-forhandlinger 
« Last Edit: 20.01.2020, 16:01:59 by Telehiv »