NRK til Sylvi: ”Er De pr. i dag eller har De noensinne vært en klimafornekter?”

Started by Telehiv, 19.12.2019, 11:30:34

Previous topic - Next topic

Emeritus

Sitat frankolsen:

QuoteDette er (også) noe sludder publisert av de klimatroende for å benekte at økt CO2-nivå skal ha noen som helst positiv virkning på livet på jorda.
Alle planter trives bedre med 1000 ppm CO2 enn 200.
De vokser raskere, blir kraftigere, og produserer mer mat til oss.
Men på grunn av at de vokser mer må de jo selvfølgelig ha mer gjødsel.
Og med mer gjødsel blir næringsinnholdet akkurat like stort som det alltid har vært.


Sitat Translator (om ris og protein):

QuoteHvor i all verden har du det fra??   

Dere kan jo begynne med denne omfattende studien utført av det amerikanske landbruksdepartementet:

https://advances.sciencemag.org/content/4/5/eaaq1012

Og denne skulle jo være lett å debunke også, det er bare å gjøre det samme som disse forskerne har gjort, utsette ulike risarter for ulike konsentrasjoner CO2 under ellers like forhold.

translator

Basert på referansen din kom jeg frem til en litt mer lettlest artikkel. Etter hva jeg forstår har de brukt MODELLER til å beregne utslaget på ulike CO2-nivå:

QuoteHva gjorde dere?

– Først måtte vi finne ut hva folk spiste, altså hvilke matvarer de fikk næringen sin gjennom. Tidligere har vi laget en standarddatabase kalt Global Expanded Nutrient Supply, eller GENuS, som beskriver hvordan mennesker fra 151 land får næringen sin gjennom 225 forskjellige matvarer.

Når vi vet hvor folk fikk næringsstoffene sine fra, kunne vi finne ut hvordan næringsinntaket deres endret seg dersom vi endret CO2-konsentrasjonen i atmosfæren. For å gjøre det, endret vi rett og slett næringsinnholdet i spesifikke matvarer i en modell, tilsvarende det de ulike matvekstene ville inneholdt med økt CO2-konsentrasjon. Deretter regnet vi ut hvordan det endret den totale næringstilførselen. Til slutt så vi hva behovet var for ulike næringsstoffer i ulike land, og ut fra det kunne vi regne ut hvor det var sannsynlig at vi ville se økte tilfeller av feilernæring.

https://energiogklima.no/to-grader/ny-forskning-mer-co2-kan-fore-til-feilernaering/

Quote– Hva fant dere?

– Vi fant ut at dersom man øker konsentrasjonen av CO2 fra dagens nivå til 550 ppm og folk spiser den samme maten som før, men altså med lavere næringsinnhold, øker andelen feilernærte. Det er ikke noen voldsom økning, vi snakker om 1-2 prosent globalt. Det virker kanskje ikke så dramatisk ved første øyekast. Men vi snakker altså om hundrevis av millioner av mennesker. For sink, for eksempel, så vi at 175 millioner flere mennesker kunne utvikle sinkmangel i 2050 i vår modell. For protein, var det 122 millioner mennesker som fikk for lite.

Med jern var det vanskeligere å anslå direkte, fordi kroppens jernopptak er avhengig av så mange ulike faktorer. Derfor så vi i stedet på hvilke land risikoen for økt jernmangel var høyest, ved å se på andelen som led av anemi. Anemi kan være en indikator på jernmangel. Siden så vi hvilke områder der maten tapte mest jern som følge av høyere CO2-konsentrasjon.

Altså relativt små utslag basert på stor usikkerhet. Og modellkjøringer? Jeg skal ikke si at studiene ikke har noe for seg, men det er andre faktorer som har vel så stor effekt på mineralopptaket i kroppen, f.eks. bakteriefloraen i tarmen. Resten av artikkelen er da også direkte alarmistisk:

QuoteHva bør vi gjøre videre?

– Fordi dette er en direkte følge av CO2-utslippene våre, er den åpenbare løsningen å kutte disse drastisk. Det hadde vært den mest direkte måten å avskjære det problemet vi skisserer i studien vår. Dersom det ikke går, er det noen relativt enkle måter sårbare land kan forsøke å redusere skadevirkningene.

For det første kan de overvåke næringsinnholdet i matvekstene sine, for å se om denne effekten er reell. I neste omgang kan de så vurdere om de kan foreta seg noe for å dempe konsekvensene. Man kan for eksempel dyrke frem sorter med høyere konsentrasjon av næringsstoffer, eller utvikle nye matvekster som er resistente mot denne effekten av økt CO2-konsentrasjon. Noen studier viser for eksempel at enkelte risvarianter er mindre påvirket av økt CO2-konsentrasjon enn andre, med tanke på tap av næringsstoffer.

"Media har sluttet å granske makthaverne på vegne av innbyggerne.
I stedet har de begynt å granske innbyggerne på vegne av makthaverne"
---------Helena Edlund

Emeritus

Sitat Tranlator:

QuoteEtter hva jeg forstår har de brukt MODELLER til å beregne utslaget på ulike CO2-nivå:   

Hvilken ernæringseffekt dette vil ha for milliarder av mennesker om 40 - 50 år ser selvsagt modellkjøringer. Men hvilken ernæringsmessig effekt ulike CO2 konsentrasjoner har på selve plantene og deres næringsinnhold er rene empiriske studier, her fra abstraktet:

QuoteWe used multiyear, multilocation in situ FACE (free-air CO2 enrichment) experiments for 18 genetically diverse rice lines, including Japonica, Indica, and hybrids currently grown throughout Asia. We report for the first time the integrated nutritional impact of those changes (protein, micronutrients, and vitamins) for the 10 countries that consume the most rice as part of their daily caloric supply. 

FACE synes å være en langt mer komplisert og kostbare prosess enn å bare gjøre dette i drivhus. Jeg ar absolutt amatør her, men en beskrivelse av denne empiriske metoden finnes her:

https://en.wikipedia.org/wiki/Free-air_concentration_enrichment


Emeritus

Her er et nytt eksempel på hvorfor Listhaug må gå på gummisåler eller risikere en kort karriere som Olje og Energiminister:

https://finansavisen.no/nyheter/oljeservice/2019/12/23/7484401/rederiforbundet-ber-om-havvind-mote-med-listhaug

Hvem skulle tro at en minister fra FrP skulle få rederiforbundet mot seg? Samtidig som den sittende Olje og Energiminister fra det samme parti uttaler:

Quote Listhaugs forgjenger, Kjell-Børge Freiberg (Frp), viste senest i november til at regjeringen ønsker å tilrettelegge for lønnsom utbygging av fornybar energi gjennom gode rammebetingelser.
– Havvind er allerede et norsk industrieventyr; det er den største fornybare eksporten vår, og det gir store forretninger, sa Freiberg på et møte i Rederiforbundet da.
 

Så uttaler den daværende eldreminister Listhaug som sitter i samme regjering:

Quote – Jeg mener vindmøller er noe svineri fordi det bidrar til en forsøpling av norsk natur, sa Sylvi Listhaug (Frp) i et intervjuet med TV 2 i sommer.

Og den uttalelsen rammet også havvind, det er ikke omtalt i den innlimte artikkel men til TV2 uttalte hun seg likt om havvind:

Quote«Nei, det vil bidra til forsøpling av vårt havrom og vi har veldig mange andre interesser langs kysten som vi må ivareta», sa Listhaug til TV 2.

Havrommet? Vet hun hvor mange tusen km2 norsk økonomisk sone består av? Jeg har ikke en gang hørt argumentet tidligere, det er et rent påfunn uten et snev av rot i virkeligheten. men hun følte vel at hun måtte mene noe om det.

Listhaug er et stjerneeksempel på hva som skjer når klima"skepsisen" lukker all evne til nytenkning og der en er motstander av alt som smaker av fornybar energi av irrasjonelle overbevisninggrunner, ikke ulikt den fjotten i TnTZ som synes å tråle tyske og andre aviser etter negative oppslag om vindmøller, elektrisk biler og andre former for ny teknologi som gir enorme inntektsmuligheter for den som evner å ta av seg skylappene.

Vi har heldigvis et kompetent embetsverk i Norge hvis viktigste oppgave er å nøytralisere typer som Listhaug.

PS; Ja, det er absolutt på sin plass å stille Listhaug spørsmålet;  "Er De pr. i dag eller har De noensinne vært en klimafornekter?" Hvordan skal en ellers forstå hennes idiouttalelser om flytende havvind?

PetterT

Politikernes tvilsomme utsagn finnes overalt:

Former U.S. Senator Timothy Wirth (D-CO), then representing the Clinton-Gore administration as U.S undersecretary of state for global issues, addressing the same Rio Climate Summit audience, agreed:
"We have got to ride the global warming issue. Even if the theory of global warming is wrong, we will be doing the right thing in terms of economic policy and environmental policy."
(Wirth now heads the U.N. Foundation which lobbies for hundreds of billions of U.S. taxpayer dollars to help underdeveloped countries fight climate change.)

"The right thing" er altså å flå vanlige folk for skatter og avgifter for mer enn 1500 milliarder USD/år for å gjøre Al Gore og likesinnede rike (Climate Change Business Journal 2015 om klimabusiness)
Det er tanken som teller :-)

Emeritus

Nei, nei, nei.

Sylvi Listhaug har bodd i Oslo i minst 20 år, men som følge av sin popularitet, særlig i det sunnmørske næringsliv, ble Frank Svee, som var den åpenbare førstekandidat til stortingslisten overbevist om at han skulle ofre seg og heller arbeide i ytterlig fire år i fylkespolitikken slik at Sylvi fikk den sikre plassen.

Og blant de som har sponset Frp sterkest er offshoremiljøet i Ålesund, la meg presisere og rette det til Ålesundsregionen, men det er den samme stortingslisten. Det er her bl.a. Fiskeriminister Nesvik kommer fra. Han var tidligere stortingsmann men fant et langt feitere beite i en relativt ubetydelig jobb som pressetalsmann eller noe slikt i næringslivet, men så ble han Fiskeriminister - er det ikke fantastisk!


OK, jeg skal innrømme at jeg er litt stolt av dette miljøet, og det selv om jeg ikke har bodd her siden 1973. Her er et ekstremt sterkt miljø og jeg nevner at mens det var på det mest kritiske under Deepwater Horizon var fem av fem mulige støttefartøyer designet, bygget og til dels bemannet av folk fra nabolaget. Jeg er "hjemme" nå i julen og møter mine medkonfirmanter på Coop eller REMA 1000, og de legger ut både om Deepwater Horizon og hva de arbeider med nå, og ikke minst hva de tror blir en ny stor forretningsmulighet der vi har alle forutsetninger for å lykkes bedre enn noe annet miljø.

Og bare så det er nevnt; hvis noen oppfatter meg som en havvindoptimist grensende mot det naive, så har jeg mine kilder. Jeg har det fra ellers praktisk innstilte sjøoffiserer, sivilingeniører og andre som selv har blitt overbevist, og dette etter en god smule praktisk erfaring. 

Men jeg har en unnskyldning for Sylvi Listhaug også. Hun er fra Sjøholt der det maritime miljøet er begrenset til færinger med en ni og halv hesters Yamaha påhengsmotor. Hun er kort og godt ei fjordataus. Det er ikke noe galt i det, men sjøen vil de aldri forstå medd mindre de mønstrer på som messepiker, men det var det ytterst få fra Sjøholt som gjorde.

OK, Petter T. Vi synes vel å være enige om at uttalelsen ikke var helt heldig. Og jeg skal vedde på at Sylvi allerede har mottatt en del telefoner fra et par redere i Fosnavåg, dette i tillegg til noen hissige SMS'er fra en og annen supplyskipper fra Valderøya, samt noen hundre til. Nå bare venter jeg på at den nyfrelste Sølvi skal legge ut om de fantastiske muligheter flytende vind kan gi Norge og resten av verden og;
Quote
Ditte må vi satse på som nasjon, dei som kjem fyrst på bana og forstænd kor viktig dette vil bli, vil aldri snu å sjå seg tilbake. No må tvilarane sjå te å ta seg sammen og ikkje øydelegge for dei som vil utvikle dette vidare, ditta kan bli større enn både ulje (olje) og vasskraft til saman.

Ja, ei må berre sei det rett ut, kor lenge skal MGD og alle desse draumepartia ha skylappar framfør augene og tru at alle våre gamle og sjuke kan leve av uljefondet ?