Author Topic: E39-visjonene: Broer/undersjøiske tunneler eller bedre/tryggere veier?  (Read 542 times)

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 781
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Hele det bratte og værutsatte Norge er utsatt for naturtrusler der man ferdes. Men det er særlig Vestlandet med sitt verdifulle industri- og næringslivsnettverk som i en del år har vært tema for storsatsing på ny infrastruktur, jfr. "fergefri E39". Dvs. å få bundet vestkysten mest mulig tids-effektivt sammen. Kostnadene ved å gjøre dette har imidlertid steget fra de opprinnelige rundt 100 millarder NOK til nå godt over 300, og man frykter at det kan bli mye mer.

Det samme Vestlandet er også gjenstand for de mest jevnlige rasulykkene, både snøras om vinteren og diverse jord- og steinras og vårflomskader og andre uhumskheter resten av året. Hovedårsaken har sine naturlige årsaker; bratt og råttent fjell, og stor sesongrelatert bresmelting fra høyfjellet.
Dumskap er også en sentral faktor i dagens ulykkesbilder: Ignoreringen av at trange dalskar - med lange tidsmellomrom ("utenfor manns minne") - plutselig kan samle opp ekstra stor nedbør og sende ned over nymotens tullinger som har fått lov å bygge nye hus under gamle flommerker.

Så sent som i morges meldes at en steinblokk på størrelse med en personbil har ramlet ned og stengt E16 i Nærøyfjorden. Sånt skjer hele tiden på Vestlandet. Det er nærmest et mirakel at det ikke går flere liv. Den banale årsaken er av rent statistisk art; de fleste mindre veiene har oftest liten trafikk og at lokale folk respekterer etablerte faresignal og skygger unna når det ligger an til snøras, steinsprang og andre veisammenbrudd.
     
Det er ikke tvil om at vestnorsk veistandard er under enhver kritikk ifht landets øvrige velstand og infrastruktur. Det store spørsmålet er derfor:
Skal de store midlene satses på å gjøre hovedtraseen E39 fergefri, eller heller mer generelt utbedre og sikre hele veinettet?Jeg er ikke i tvil om hva samfunnet bør prioritere:
- Modernisere det eksisterende fergenettet (gjerne til elektrisk der man kan gjøre det på en fornuftig måte; dieselfyrte ladeaggregat eksklusivt...) og glem kostnadsgaloppen rundt de mest steindyre broene og undersjøiske tunnelene
- Bruk i stedet pengene til å utvikle det generelle veinettet til å bli mer funksjonelt og sikkert for hele kystregionen. Vi vil se en rekke kreative lokalsamfunn utenfor E39 blomstre opp og satse på nyskaping får man dette til.
- Dette vil gi mye tryggere veier og større samfunnssikkerhet - og like stor effektivitet - til en langt mindre kostnad enn stormannsgale broer og undersjøiske tunneler.

Sånn, så var det sagt!
 

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 103
  • View Profile
Nå er det snart bare FrP og noen få til som opprettholder denne tøvete drømmen.

For min del er det først og fremst ikke et spørsmål om at jeg ikke vil ha broer eller at det skal brukes penger på samferdsel, jeg har ingenting mot broer. Men prioriteringen er jo på et rent sosialklient nivå der man prioriterer ny boblejakke til kr. 6.500,- før mat til barna.

Å snakke om hengebro over Sognefjorden før der er to felts vei med passeringsmuligheter for to trailere på hele E39 skulle ha vært forbudt og belagt med streng straff. De fjottene på Hordaland Vegkontor som har brukt minst 25 mill på å sitte å leke seg med lineal og blyant og tegnet bro på 3,7 km over Sognefjorden burde ha vært pisket opp i Vadheimsdalen og satt til fem års straffarbeid i en gravmaskin, og når det var ferdig der kunne de ha begynt syd for Vadheim.

Verdens lengste hengebro er i Japan og har et hovedspenn på 2000 meter, og årlig kjører over 10 mill biler over denne. Så skal det bygges en nesten dobbel så lang bro på et sted der det går ca. 1650 biler pr. døgn eller ca. 600.000 pr. år eller mindre enn 70 biler pr. time. At Dale og resten av det politiske Norge ikke ser at dette ikke bare er latterlig, men totalt uansvarlig, er meg en gåte.

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 781
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Jeg er redd vi ikke bare har et FrP-oppheng her, men også et nytt "Opseth-syndrom"*; ministeren som klarte å legge veien til Østlandet fra Bergen en tur nordover innom hjemfylket Sogn og Fjordane før man snudde i retning Oslo igjen...

*HESTEHANDLAREN KJELL OPSETH (etter en boktittel av Dag H. Nestegard)

Men folkens, man skal ikke kimse av gode gamle Opseth, det var gutt som fikk ting unna: Nestegards bok har denne ingressen:

Mannen som forma Noreg
Samferdselsminister Kjell Opseth (f. 1936) var mannen som etter fleire tiår med prat fekk Stortinget til å vedta ein flyplass på Gardermoen med eit toppmoderne flytog på den første høgfartsbanen her i landet. Det var også han som etter ein hestehandel med SV fekk bygd den lengste vegtunnelen i verda på 24 kilometer gjennom Sogn.

Hestehandlaren er historia om ein effektiv og viljesterk pragmatikar med svak ideologisk kjerne. Den markante og handlekraftige statsråden stod for oppmjuking av luftfartsmonopolet og gav Norwegian luft under vengene. Han var også den slue strategen som la grunnlaget for Telenors eventyrlege vekst. Kraftsosialisten og næringspolitikaren var statsråd i Gro Harlem Brundtland og Thorbjørn Jaglands regjeringar i til saman sju år, og var stortingsrepresentant i fem periodar frå 1981 til 2001.

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 103
  • View Profile
Det kommer ikke slike menn fra bygdene nå til dags, nå heter de Rotevatn og Hareide.

Selv om jeg har kjeftet på Dale i forrige innlegg er det noe med han som jeg liker. Han har bl.a. et kvalitetskjennetegn svært få politikere har nå til dags, han kan faktisk noe annet enn å være politiker, han er en erfaren og dyktig kjøttskjærer;

https://www.youtube.com/watch?v=4LxhDw9CytA

Det er oppløftende at det fortsatt er plass til toppolitikere som ikke er lærere, akademikere eller halvstuderte opportunister fra media eller organisasjonsbransjen, men de kommer ikke lengre fra Arbeiderpartiet, og det er kanskje Arbeiderpartiets kjerneproblem?

ConTrari1

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 784
  • View Profile
Jeg er redd vi ikke bare har et FrP-oppheng her, men også et nytt "Opseth-syndrom"*; ministeren som klarte å legge veien til Østlandet fra Bergen en tur nordover innom hjemfylket Sogn og Fjordane før man snudde i retning Oslo igjen...

*HESTEHANDLAREN KJELL OPSETH (etter en boktittel av Dag H. Nestegard)

Men folkens, man skal ikke kimse av gode gamle Opseth, det var gutt som fikk ting unna: Nestegards bok har denne ingressen:

Mannen som forma Noreg
Samferdselsminister Kjell Opseth (f. 1936) var mannen som etter fleire tiår med prat fekk Stortinget til å vedta ein flyplass på Gardermoen med eit toppmoderne flytog på den første høgfartsbanen her i landet. Det var også han som etter ein hestehandel med SV fekk bygd den lengste vegtunnelen i verda på 24 kilometer gjennom Sogn.


Det har i årenes løp kommet mange dyktige hestehandlere fra Sogn og Fjordane. De har lykkes i å holde fylket nærmest bomfritt, som man ser på dette kartet over bomstasjoner i Norge:

https://bomstasjon.no/

Per idag ser det ut til at det bare er ved Førde at man betaler (for fremtidig ny strekning av E39 utenom byen). Store nye veianlegg, som i andre deler av landet er bompengebelagt, er i dette unntaksfylket gratis. Som f.eks. ny bro og vei med lange tunneler ved Dale (vei 609 / 57), eller E 39 Kvivsvegen. Her har Møre og Romsdal fordelen av å ha halve veien på sin side og slipper dermed bompenger. Det samme gjelder E 16 i Lærdal, flere mil ny vei helt gratis, og ettersom prosjektet strekker seg ned til Øye i Valdres, får også Oppland fylket glede av naboskapet med Sogn og Fjordane. Men lenger sør på samme vei, på den nye parsellen Fønnhus-Bagn og videreføringen Bagn-Bjørgo, er man langt fra S&F og må pent betale.

Gigantprosjektet Lærdalstunnelen, og de eldre prosjektene Gudvanga- og Flenjatunnelen, er likeledes kjemisk fritt for brukerbetaling. Ombygging / utbedring av Rv. 5 Førde-Florø, bompenger? Null. Noen få steder har det tidligere vært innkreving, som Rv. 5 Sogndal-Fjærland-Skei, men er altså nå forlengst gratis.

Det er også interessant at det per idag -ifølge kartet- bare er to steder med bompenger i Møre og Romsdal; E39  Tresfjorden pluss strekningen i retning Åndalsnes, og Fv 64 Averøya-Kristiansund, men her kommer det snart nye bompengeprosjekter, ikke minst E 39 Møreaksen.

Men i Hordaland og Rogaland kommer bomstasjonene tett som hagl. Dette er selvsagt mye på grunn av de store bypakkene, men det er også flere lokale initiativ der man har akseptert bompenger mot å få fortgang i arbeidet.

Dersom man definerer Vestlandet som området mellom Agder og Trøndelag, er det ikke riktig å si at det jevnt over er dårlig vei standard. Smale svingete veier er for eksempel langt mer vanlig i Hordaland og Sogn og Fjordane enn i Møre og Romsdal. Dette skyldes topografien i strandsonene, der M&R har mye mer flatt og åpnet terreng langs fjordene. Det samme gjelder selvsagt Rogaland.
« Last Edit: 09.12.2019, 23:22:07 by ConTrari1 »

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 103
  • View Profile
Sitat Contrari:

Quote

Per idag ser det ut til at det bare er ved Førde at man betaler (for fremtidig ny strekning av E39 utenom byen).   

Contrari fremstår som usedvanlig velinformert. Jeg kjører som nevnt langs E39 opp til flere ganger pr. måned og har i 20 år forbannet Førdingene for at de ikke legger veien rett gjennom fjellet og forbi Førde da dette er en av de mest irriterende strekningene på hele E39. Men jeg har tenkt at de vil vel ha all handelen så det vil aldri skje. Men så søkte jeg litt på nettet:

https://www.vegvesen.no/Europaveg/e39langelandmoskog

Fantastisk! Denne stubben vil alene mer enn kompensere for en bro over Sognefjorden. I dag er dette et helvete særlig i sydgående retning da en i ni av ti tilfeller må kjøre i kø bak trailere fra Førde sentrum og opp til Langelandsvatnet, forbikjøringer er praktisk talt umulig og hjelper heller ikke da det ligger en ny trailer rundt neste sving, og de er det mange av.

Vet Contrari når dette prosjektet påbegynnes?


ConTrari1

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 784
  • View Profile
Sitat Contrari:

Quote

Per idag ser det ut til at det bare er ved Førde at man betaler (for fremtidig ny strekning av E39 utenom byen).   

Contrari fremstår som usedvanlig velinformert. Jeg kjører som nevnt langs E39 opp til flere ganger pr. måned og har i 20 år forbannet Førdingene for at de ikke legger veien rett gjennom fjellet og forbi Førde da dette er en av de mest irriterende strekningene på hele E39. Men jeg har tenkt at de vil vel ha all handelen så det vil aldri skje. Men så søkte jeg litt på nettet:

https://www.vegvesen.no/Europaveg/e39langelandmoskog

Fantastisk! Denne stubben vil alene mer enn kompensere for en bro over Sognefjorden. I dag er dette et helvete særlig i sydgående retning da en i ni av ti tilfeller må kjøre i kø bak trailere fra Førde sentrum og opp til Langelandsvatnet, forbikjøringer er praktisk talt umulig og hjelper heller ikke da det ligger en ny trailer rundt neste sving, og de er det mange av.

Vet Contrari når dette prosjektet påbegynnes?

Det har lenge vært planlagt omkjøringsvei rundt Førde. Nåværende plan ble vel vedtatt allerede i 2013. Men dette er et meget omfattende prosjekt, meste på grunn av stigningsforholdene. Kostnad er beregnet til 4-5 mrd, og det skal bygges fire felts vei.

https://www.vegvesen.no/Europaveg/e39langelandmoskog/Nyhetsarkiv/statens-vegvesen-tilr%C3%A5r-e39-i-tunnel-forbi-f%C3%B8rde

Men det ser ut til at E39 ikke er med i bompengeprosjektet i Førde, dette er lokale tiltak i byområdet:
https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/fordepakken/sp%C3%B8rsm%C3%A5l-og-svar

Så da virker det mer usikkert når oppstart ny E39 kan skje. SVV skriver i Firda 2018:

"Skulle dei nødvendige tiltaka i sentrum og omlegging av E39 gjennomførast i eitt og same bomprosjekt ville bomtakstane bli veldig høge. Uansett kva trase ein vel, vil ein ny E39 forbi Førde få ein slik kostnad at den ikkje kan vere eit delprosjekt i ein bompengepakke. E39 Langeland-Moskog var heller ikkje blant dei 20 prosjekta som vart vedteke av Stortinget i 2015."

https://www.firda.no/synspunkt/samferdsle/e39/fordepakken-og-e39-utanom-forde/o/5-15-552638https://www.vegvesen.no/Europaveg/e39langelandmoskog/Nyhetsarkiv/statens-vegvesen-tilr%C3%A5r-e39-i-tunnel-forbi-f%C3%B8rde

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 103
  • View Profile
Takk, og altså ingen lettelse i overskuelig fremtid. Den store tidstyven i dag er å kjøre rundt hele Nordfjord, alternativet Lote - Anda tar jeg nesten aldri. Det er som kjent i ferd med å bli prosjektert tunell gjennom Utvikfjellet og bro mellom Faleide og Frøholm, men her snakker vi vel om 10 - 12 milliarder, i hvert fall hvis det skal være fire felts motorvei.

Et spørsmål: Etter mitt skjønn holder det med en god tofelts vei, er planene om firefelts forbi Førde et utsalg av at det ikke lenger er tillatt med tofelts vei med motgående trafikk i tunellene? Selv om det snakkes om firefelts så bygges det jo nå bare to felts veier slik som det helt nye strekkene langs Jølstravannet og forbi Sande, på det siste er der endog en ny (kort) tofelts tunell?   

ConTrari1

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 784
  • View Profile
Takk, og altså ingen lettelse i overskuelig fremtid. Den store tidstyven i dag er å kjøre rundt hele Nordfjord, alternativet Lote - Anda tar jeg nesten aldri. Det er som kjent i ferd med å bli prosjektert tunell gjennom Utvikfjellet og bro mellom Faleide og Frøholm, men her snakker vi vel om 10 - 12 milliarder, i hvert fall hvis det skal være fire felts motorvei.

Et spørsmål: Etter mitt skjønn holder det med en god tofelts vei, er planene om firefelts forbi Førde et utsalg av at det ikke lenger er tillatt med tofelts vei med motgående trafikk i tunellene? Selv om det snakkes om firefelts så bygges det jo nå bare to felts veier slik som det helt nye strekkene langs Jølstravannet og forbi Sande, på det siste er der endog en ny (kort) tofelts tunell?

Grunnen til fire felt ved Førde er nok ikke primært trafikkmengden, men heller stigningen i tunnelene og lengden på disse, selv om det er en god del lokaltrafikk ved Førde.

Neppe aktuelt med fire felt i Nordfjord, her er det langt enklere terreng (når tunnel gjennom Utvikfjellet er bygget), med litt omlegging på strekningen til Grodås. Man kan selvsagt bygge broen med fire felt for sikkerhets skyld, merkostnaden vil ikke være stor, men veien vil nok være to felt i overskuelig fremtid. 

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 103
  • View Profile
Takk, i så fall er det stigningen fra Bruland til Langeland som krever flere felt, mellom Bruland og Moskog er det rimelig flatt. Og Masfjordtunellen med sine tre felt der det siste er krabbefelt opp fra Matre og alt i en tunell fungerer jo fint.

ConTrari1

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 784
  • View Profile
Takk, i så fall er det stigningen fra Bruland til Langeland som krever flere felt, mellom Bruland og Moskog er det rimelig flatt. Og Masfjordtunellen med sine tre felt der det siste er krabbefelt opp fra Matre og alt i en tunell fungerer jo fint.

Ja, tunnelen mot Moskog burde ikke ha behov for fire felt pga. stigning, men illustrasjonen i linken viser så vidt jeg kan se fire felt i begge tunneler.

https://www.vegvesen.no/Europaveg/e39langelandmoskog/Nyhetsarkiv/statens-vegvesen-tilr%C3%A5r-e39-i-tunnel-forbi-f%C3%B8rde

Administrator

 • Administrator
 • Seniormedlem
 • *****
 • Posts: 459
  • View Profile
Et selling point for 4 felt i tuneller er at man da kan ha det i 2 løp og kjøre begge retninger i samme løp ved vedlikehold og ulykker. I tillegg fungerer løpene som nødutganger for hverandre (ved hjelp av ganger mellom løpene).

ConTrari1

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 784
  • View Profile
Et selling point for 4 felt i tuneller er at man da kan ha det i 2 løp og kjøre begge retninger i samme løp ved vedlikehold og ulykker. I tillegg fungerer løpene som nødutganger for hverandre (ved hjelp av ganger mellom løpene).

Ja, dette er et krav med tunneler over en viss lengde, som E134 Oslofjordtunnelen (nytt løp), og E39 Rogfast.