Author Topic: Fergefri E39  (Read 964 times)

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 103
  • View Profile
Fergefri E39
« on: 27.11.2019, 11:22:04 »
Endelig litt fornuft i veiutbyggingen;

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/e8v7Ja/vil-vrake-gigantprosjektet-fergefri-e39-for-klimasatsing?utm_source=vgfront&utm_content=row-1

Nå er det "fornuftige" i dette bildet ikke hva Venstre vil benytte pengene på i stedet, men at dette idiot prosjektet legges dødt så snart som mulig slik at en kan begynne å planlegge og gjennomføre fornuftige veitiltak. Jeg kjører mellom Bergen og Ålesund mange ganger i året, og en del også sørover mot Stavanger. Dette luftslottet der det skal bygges bro over Bjørnafjorden, Sognfjorden og Storfjorden, der den enkelte bro vil bli helt ekstrem i forhold til alt annet som er bygget i verden er bare tragikomisk. Bl.a. fordi trafikkgrunnlaget bare utgjør en brøkdel av det som selv i et hundreårsperspektiv kan gjøre disse broene lønnsomme og det i hvilken som helst betydning av begrepet "lønnsomt."

I dag er vi i den fantastiske situasjonen at Norges nest største by er sperret for adkomst nordfra, og det på grunn av et brudd i et vannrør der vannmengdene truer med å undergrave sydgående E39. Hele Nordhordland, resten av Vestlandet og Åsane må kjøre via Arna og på den knapt fremkommelige bygdeveien mellom Arna og Nesttun for å komme seg sørover eller inn til Bergen. Er ikke dette også en beredskapsmessig risiko når det skal så lite til for å stanse all samferdsel i nord - syd retning?

Og mens Hordaland Vegkontor sitter å tegner 3,7 km lange luftslott over Sognefjorden med sine årlige 800.000 personbilekvivalenter - det skulle bli ca. 100 i timen - kjører vi fortsatt lange strekninger på drittveier mellom luftslottene der det vil koste en brøkdel å utbedre disse slik at en lett kan ta igjen de 10 - 15 minutter en sparer på en bro. Og hva er galt med en kopp kaffe og en svele i ny og ne?
« Last Edit: 27.11.2019, 11:42:40 by Emeritus »

ConTrari1

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 776
  • View Profile
Re: Fergefri E39
« Reply #1 on: 27.11.2019, 12:12:27 »
Tanken om fergefri E39 mellom Kristiansand og Trondheim ser besnærende ut på kartet, men er mer et teoretisk grep. Trafikken her, som stort sett ellers, består for det meste av lokaltrafikk. Man bør skille mellom de fornuftige prosjektene og de som er mer av et luftslott. Iallfall når det gjelder utbyggings-rekkefølge, dersom man går inn for å bygge alle ferjeavløsningene, og det er såvidt jeg har forstått også Vegvesenets holdning. Stavanger- Bergen er den suverent viktigste strekningen, her binder man sammen Norges nest største befolkningskonsentrasjon på en forholdsvis kort strekning (ca. 200 km), med ca. 800.000 innbyggere.

Prioritet nummer to bør være Ålesund-Molde, uansett om man velger Møreaksen eller en annen trase. Deretter Nordfjord, selv om det er lite trafikk her, men for å få uttelling for investeringene i Kvivsvegen og utbedringen opp til Volda, bør det prioriteres en bro over fjorden ved Faleide. Nummer fire bør være Halsafjorden og Sula-Hareid (om man velger dette alternativet). Og aller sist kryssing av Sognefjorden.

Det er lite sannsynlig at trafikanter vil velge E39 dersom de skal kjøre til Trondheim fra Kristiansand (og selvsagt er det svært få slike turer pr. dag). Selv med reduserte bompenger på de nye prosjektene vil E18 - E6 være mer gunstig, det meste av denne strekningen vil om få år ha motorvei-standard (ca. 600 av ca. 850 km), pluss noen mil med motortrafikkvei i Gudbrandsdalen.

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 103
  • View Profile
Re: Fergefri E39
« Reply #2 on: 27.11.2019, 13:01:22 »
Endelig noe vi synes å være enig om. Din prioriteringsliste er jeg enig i, men jeg vet ikke hvor godt du kjenner problemene Bergen - Stavanger. Her har vi en strekning på fem km over Bjørnafjorden, en fjor som i likhet med Sognefjorden er alt for dyp for tunnel, og da må det bli noe flytegreier som vil koste mer enn skjorta og sannsynligvis med enorme vedlikeholdsutgifter. Dette er også en relativt værutsatt strekning. I dag har vi to fergestrekninger mellom Bergen og Stavanger, Halhjem - Sandvikvåg er på ca. 45 minutter og Mortavika - Arsvågen forsvinner når Rogfast er ferdig. Men Halhjem - Sandvikvåg kan erstattes med en enkel hengebru (ca. 1100 meter) over Langenuen og ny vei nordover til nordspissen av Reksteren og da blir fergesambandet Reksteren - Halhjem redusert til 15 - 20 minutter, omtrent som Sognefjorden. Jeg har også problemer med å se hva en skal gjøre over Storfjorden med mindre en vil flytte broen langt lenger inn i fjorden, inne ved Dyrkorn er fjorden "bare" 1700 meter brei slik at der er en vel innenfor tilgjengelig hengebroteknologi, men der inne bor det jo knapt folk.

ConTrari1

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 776
  • View Profile
Re: Fergefri E39
« Reply #3 on: 27.11.2019, 13:12:51 »
Rogfast kommer nok, selv om første byggetrinn er foreløpig avlyst pga. for høy pris. Når det gjelder Bjørnafjorden, har Nye Veier nylig tatt til orde for det gamle indre alternativet om Fusa. Om dette er fornuftig mht. reisetid, er jeg usikker på.

Hengebro over søndre del av Langenuen er inne i nåværende planer. Dersom man bygger ny vei til nordspissen av Reksteren, tror jeg det bare vil være et tidsspørsmål før kravet om fast forbindelse dukker opp igjen.

Forøvrig har disse gigant-prosjektene utløst en god del forskning på ny teknologi som kan redusere kostnadene betydelig:

"Lasersveising kan gjøre fjordkryssingene på E39 10 milliarder billigere"


https://www.veier24.no/artikler/lasersveising-kan-gjore-fjordkryssingene-pa-e39-10-milliarder-billigere/470526

translator

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 599
  • View Profile
Re: Fergefri E39
« Reply #4 on: 30.11.2019, 15:13:25 »
Her er jeg enig med dere begge. Når det gjelder Bergen (og forsåvidt de fleste andre norske byer), så håper jeg denne hendelsen på E39 mellom Bergen sentrum og Åsane gjør at flere får øynene opp for at vi trenger ringveier rundt byene som har to viktige funksjoner: 1. De tar gjennomgangstrafikken bort fra sentrum. 2. De fungerer som alternative veier når noe uforutsett skjer. For Bergens del bør den opplagte løsningen være en ringvei øst med motorveistandard fra Vågsbotn i Åsane forbi Arna og videre til Nesttun på sydsiden av Bergen.
« Last Edit: 30.11.2019, 15:15:27 by translator »
IPCC - They've told us what it's NOT. But NOT what it is.