Author Topic: Kina øker kullproduksjonen - klimaavtaler uten betydning  (Read 584 times)

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 504
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Kull er fremdeles helt sentralt for fattiges overlevelse
Urenset og "gammeldags" kullbruk er et betydelig miljøproblem - samtidig som en stor del av verdens fattige er avhengige av kull som eneste energiform de har rÃ¥d til. Problemet er at Vestens bortskjemte og usolidariske CO2-klimahoder er mer opptatt av Ã¥ forby kull enn Ã¥ prøve Ã¥ bistÃ¥ med reell hjelp til de fattigste landene som vil være avhengig av kull i tiÃ¥r framover bare for Ã¥ overleve. Fokuset er i stedet tung CO2-skattlegging av de rikeste landene og ingen praktisk hjelp til de fattigste. Klima-symbolpolitikken overstyrer all virkelighet og fornuft rundt de reelle miljø-utfordringene.   

Dette er imidlertid virkeligheten:
Kull dekker ca. 30% av verdens primære energibehov, og står bak over 41.1% av verdens elektrisitet. Mange av de fattigste landene er blant dem som mest vil rammes av kullsanksjoner. Over 70% av verdens stålproduksjon er basert på kull.
Samlet global produksjon av kull nådde rekordnivået 8022.5 Mt i 2014, stikk i strid med alle verdens klimaavtaler.
Vi snakker om en veldig vekst (nesten dobling) bare siden 1990:
â?¢ 8022.5 Mt (2014)
â?¢ 8075.5 Mt (2013)
â?¢ 4677 Mt (1990 

Dette fordeler seg slik på de største landene (BPs statistikk for 3-4 år siden, kunne hentet opp nyere, men dette gir omtrent bildet):

Top ten coal producers (2014e)
PR China  3 747.5                        Mt Russian Federation  334.1 Mt
United States  916.2 Mt                South Africa  253.2 Mt
India  668.4 Mt                            Germany  186.5 Mt
Australia  491.2 Mt                       Poland  137.1 Mt
Indonesia  470.8 Mt                      Kazakhstan  115.5 Mt

Top Ten Steam Coal Producers (2014e)
PR of China  3 179.6 Mt                Russian Federation 189.5 Mt
United States  769.2 Mt                Kazakhstan 93.5 Mt 
India  569.9 Mt                            Colombia 83.5 Mt 
South Africa  250.6 Mt                  Poland 61.0 Mt 
Australia  245.7 Mt                       Viet Nam 35.8 Mt 

Kommentar til tallene:
Tallene Vesten stort sett ser pÃ¥ er fra BPs Ã¥rlige store globale energioversikt (som jeg har omtalt her før), som igjen har dem fra det offisielle kinesiske statistikkbyrÃ¥et. Kinesiske energidata har tidligere imidlertid vist seg Ã¥ være noe upÃ¥litelige, og myndighetene kom i 2015 med en større revisjon av kullstatistikken. Det viste seg at Kinas kullforbruk har vært underrapportert siden 2000 â?? Kina har brent mer kull enn før antatt.

Status: Mens CO2-selvskadingen lever sitt eget globale overklasseliv i vesten, må utviklingslandene basere seg på realiteter
CO2-hypotesens overnasjonale maktregime (den FN-regisserte klimaindustrien), uten fundament i reell vitenskap og reelt miljøvern, har samtidig produsert de mest bisarre - og reinhekla miljøfiendtlige - globale scenarier:
- De vestlige landene som er blant de minst forurensende (ikke minst opprinnelig vannkraftdrevne Norge) inngår nå dyptgripende i de mest selvskadende energiløsninger og -avtaler for ikke-bærekraftig "grønn energi", der man raserer fornuftige miljø- og energiløsninger for å tilfredsstille imaginære klimakrisemål.
Overfokus på svære CO2-finansregimer har gjort at reelt miljøvern ligger på sotteseng med en brøkdel av de annetsteds tildelte "klimamidler".

Noen av de verste globale forurenserne (på miljø, igjen, glem dette klimasludderet og fokuser på reelle miljøutfordringer), ikke minst de største og raskt industrialiserende landene som Kina og India, er samtidig "fritatt" fra de samme CO2-avgifts- og avtalerammene. Galskapen er at det ikke er gjort reelle overnasjonale bestrebelser på å hjelpe disse landene der det trengs mest: Glemme CO2-gnålet, og gjøre noe med den reelle forurensingen.

Kina og India er skrekkeksempler på forurensende energiløsninger:
India har en fullstendig fragmentert energipolitikk, der landets store horder av fattigfolk fyrer med det de har for hÃ¥nden i næromrÃ¥det. Det blir alt fra tørket kumøkk, ved, til kull. Selv om landet foreløpig er en industriell mygg ifht for eksempel Kina, sÃ¥ betyr forurensningsbidraget fra over 1 milliard mennesker mye i sum. Mange steder stÃ¥r gamle dieselaggregater og lager strøm til landsbyene, rett ved siden av elver der man kunne bygd ut effektiv vannkraft for hele regioner.... I storbyene kveles folk av luftforurensing fra fabrikker og biler, en enda verre utgave av etterkrigstidens europeiske og amerikanske storbyer.   


Benxi, stålindustri i Kina, februar 2013. (Foto: Andreas/Wikimedia Commons)

Kina har reelle politiske grunner for ikke å gjøre seg altfor avhengig av andre energiformer (enn kull)
Kina har enorme lokale luftforurensingsproblemer i storbyene og prøver flere strategier for Ã¥ motvirke dette, herunder mer satsing pÃ¥ kollektivtrafikk. Men i sum snakker vi fremdeles om en enorm miljøforurensing.  I Ã¥revis har landet samtidig vist til sin store satsing pÃ¥ solceller. Men virkeligheten avslører dessverre hvor lite sol (og andre pÃ¥stÃ¥tt "grønne" energiløsninger) monner for Ã¥ holde hjulene i gang i det kinesiske samfunnet: Landet trenger en helt annen kapasitet og stabilitet i energiforsyningene for Ã¥ holde hjulene i gang.
Kina ønsker samtidig ikke å være for avhengig av utenlandske olje- og gassleveranser, som må anses som et mindre miljøonde enn kullet Kina har nok av på hjemmebane. Kina har derfor, av energipolitiske og strategiske grunner, valgt å stadig øke sin kullproduksjon, som tabellene ovenfor viser.

Kina er ikke alene med å måtte basere seg på høy kullbruk
De tre stormaktene Kina, USA og India står til sammen for to tredeler av verdens kullproduksjon - men bare USA rammes av CO2-avgiftene på dette, med all den effekt det har for landets konkurranseevne i handelskamp med bl.a. disse landene. Trump har kanskje grunn til å være fortørnet?
Til sammen sto Kina og India for 86 prosent av kullkraften som ble bygget mellom 2006 og 2016. Kinas kullforbruk økte for første gang på tre år i 2017. Nå øker det ytterligere. Kina kjører altså sin kullproduksjon videre opp nå, etter det som kunne synes som en avmatning for noen få år siden.

WUWT omtaler akkurat nå nysatsing på kull i Kina: https://wattsupwiththat.com/2019/01/22/chinas-coal-output-hits-highest-in-over-3-years-as-mines-start-up/

« Last Edit: 23.01.2019, 14:29:44 by Telehiv »

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 504
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Sv: Kina øker kullproduksjonen - klimaavtaler uten betydning
« Reply #1 on: 23.01.2019, 15:18:33 »
Verdensbanken var Obamas sentrale verktøy for å knuse kullindustrien

Vi har tidligere omtalt den plutselige avgangen til presidenten for Verdensbanken, Jim Yong Kim.
Washington Times skriver nå om hvordan han var en sentral støttespiller i Obamas globale "war on coal", der doktrinen var at Verdensbanken ikke ble tillatt å støtte noen foretak der man aktet å bruke kull som energikilde for kraftverk.
Da Trump kom til makten og Jim Yong Kim fortsatte sin blokade mot kullprosjekter som om det var Hillary som hadde vunnet valget og ikke Trump, mÃ¥tte det komme til en konflikt. Og Jim Yong Kim skjønte at han ikke lenger hadde nok ryggdekning for den varianten av "klimapolitikk" han her førte. 

Kina har uansett ikke hatt behov for å la seg stanse av Verdensbankens kull-sanksjoner, men det vi kan se nå etter at Verdensbankens rolle som "kull-blokkerer" er blitt bedre kjent, er trolig at flere land - som har fått svidd stjerten på alternativ og dyr/ulønnsom "grønn energi" - vil gå tilbake til å bruke kull for å redde inn økonomi og viabel infrastruktur igjen.

En slik sannsynlig framtidig økning i "primitiv" kullbruk (uten hjelp til rensing fra de rike industrilandene som har nok med egne CO2-belastninger) kunne vært unngått hadde man i de foregående tiårene drevet et aktivt miljøarbeid ut fra andre premisser enn svermingen rundt den feilaktige CO2-hypotesen. Da kunne de utallige milliarder pumpet inn i meningsløs CO2-retorikk og triksing med modeller heller vært brukt til reelle og realistiske forbedringer i de fattigste landenes energiløsninger. Herunder seriøse renseløsninger for tradisjonell fossil energi i stedet for destruktive forbud og ødeleggende skattetyranni.

Les hele artikkelen i Washington Times, som beskriver godt hvor destruktiv Obamas "war on coal" har vært for store deler av den fattige tredje verden.

Link: https://www.washingtontimes.com/news/2019/jan/21/goodbye-to-a-misguided-war-on-coal/


« Last Edit: 24.01.2019, 06:46:58 by Telehiv »

PetterT

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 623
 • Tenk sjæl!
  • View Profile
Re: Kina øker kullproduksjonen - klimaavtaler uten betydning
« Reply #2 on: 16.11.2019, 13:46:16 »
Kull skal være Kinas primære energikilde i lang tid fremover
https://www.chinadialogue.net/article/show/single/en/11642-Is-coal-power-winning-the-US-China-trade-war-

Premier Li Keqiang has re-emphasised coal as China’s primary source of energy security, and toned down the urgency of the low-carbon transition
Det er tanken som teller :-)