Author Topic: Vindmøller og utenlandske eiere: Verdiene forsvinner ut av landet  (Read 1269 times)

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 600
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Jeg har lenge fremmet uro for hvem som stikker av med gevinsten, subsidiene og skattetriksingen i "vindparadiset" Norge. Vi vet jo at det ikke akkurat er forbrukerne. TV2 har faktisk nå stilt spørsmålet:

Hvorfor strømmer utenlandske investorer til Norge for å eie vindmøller?
Vel, TV2 har ikke overraskende oppdaget hva som måtte skje når man setter døra på vid gap for utenlandske spekulanter. De har dokumentert et skremmende eksempel på hvordan Norge gir fra seg verdiene til utenlandske lurifanter ved å se nærmere på Tellenes Vindpark i Rogaland:


 
TV2 skriver:

"Teknologigiganten Google inngikk en stor kontrakt med vindparken. Google kjøpte opp all strøm for mange år fremover, og pengene begynte å renne inn til det norske driftsselskapet.
Tellenes vindpark har så langt ikke betalt en krone i selskapsskatt i Norge, ifølge årsrapportene.
Likevel tjener de utenlandske eierne allerede gode penger. Pengene flyttes ut av Norge.
– I et historisk perspektiv er dette en skandale. Man sier til de internasjonale kapitalistene «bare kom og forsyn deg, det er fritt frem - og dere betaler nesten ikke skatt», sier skattejurist Gregar Berg-Rolness.
Selskapet BlackRock, som svarer på vegne av eierselskapene i Tellenes, sier de følger norsk lov og norske skatteregler."


Dermed har TV2 - i dette eksempelet - funnet vandreruten for våre norske verdier
Hvem eier dette røverforetaket?
TV2 begynner historien om hva de har funnet ut slik:

"Hos Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), som har ansvaret for alle norske vindkraftkonsesjoner, står det irske selskapet Tellenes Renewable Finance II Dac oppført som eier.
Men NVE har ikke oversikt over hele eierstrukturen og kan dermed ikke svare på hvem som er de reelle eierne.
Slik informasjon finnes heller ikke i Brønnøysundregistrene.
For å finne ut hvem som egentlig eier Tellenes vindpark og hvor pengene blir av, dro TV 2 til Irland."


TV2 fant raskt at å finne de bakenforliggende eierne ble ikke lett, for her står velvillige, globalistdirigerte norske etater midt i skuddlinjen, så røykteppene brer seg allerede bredt. TV2 skriver f.eks. at:

"Hva visste NVE, som skal godkjenne alle eierskifter av norske vindparker?
Tellenes Renewable Finance II Dac kjøpte konsesjonen til Tellenes i 2016.
Til tross for at den nye eieren av Tellenes vindpark kunne kobles til tre omstridte veldedige stiftelser i Irland, godkjente NVE eierskiftet.
Direktør i NVE, Rune Flatby, sier at NVE ikke undersøker eierstruktur og skattemessige forhold når de godkjenner et eierskifte."


Den skattetekniske selvskadingen - også her
TV2 skriver videre om serveringsfatet av skatteunndragelser Norge tilbyr utenlandske vindspekulanter:

"I årsrapportene til Tellenes vindpark er det ingen tegn til at skattefradragene er blitt begrenset.
– Alle rentefradrag og avskrivninger på prosjektet som har blitt oppgitt i 2017 og 2018 er i fullt samsvar med norske skatteregler og begrensninger i lovverket, svarer BlackRock.
BlackRock opplyser at de forventer å betale skatt i Norge i samsvar med norske skatteregler så snart skattbare inntekter blir opptjent.
Skattejurist Gregar Berg-Rollnes frykter at Tellenes vindpark aldri vil betale selskapsskatt til Norge: 
 – De eneste pengene fra norsk vindkraft som forblir i landet, er noen få millioner i eiendomsskatt til kommunene. Vi sitter og ser på at verdiene flyr ut av landet og blir borte."


Resten av denne elendigheten kan dere lese her: https://www.tv2.no/spesialer/longread/vindparadiset

Et siste hjertesukk:
Tenk om også øvrige norske medier, ikke minst de tidligere så naive vindmølleslikkerne i NRK, snart begynner å gjøre jobben sin rundt klimaindustriens utskeielser? Det er i så fall ikke for tidlig!


« Last Edit: 24.11.2019, 13:18:22 by Telehiv »

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 600
 • Qui vivra verra
  • View Profile
De som forstår den geniale petroleumsskattemodellen vil forstå hvorfor Norge nå blir loppet på vindkraftbeskatningen, der man til forskjell for petroleum (og vannkraft) bare opererer med troskyldig bedriftsskatt. Jeg skal vise hvordan dette åpner for å loppe vindkraftsektoren for profitt som kunne kommet Norge til gode i stedet. Først må vi forstå grunnrente-problematikken:

Grunnrente
Økonomiens definisjon av grunnrente bygger på at verdien av visse innsatsfaktorer i en produksjonsprosess kommer fra ressurser som ikke logisk sett er knyttet til verdiskapningen i denne prosessen. Eksempelvis, når olje utvinnes i Nordsjøen, er en stor del av verdien av denne prosessen ikke direkte knyttet til verdien av selve utvinningsprosessen: det er verdien av olje i bakken, «urørt av hender», som representerer den største verdien. Ut fra denne logikken  tilhører slike verdier fellesskapet, og grunnrenteskatt er en metode for å sikre at deler av disse verdiene kommer tilbake til fellesskapet i form av skatter.
I Norge skattlegges derfor grunnrente fra olje- og kraftvirksomhet, og det diskuteres om oppdrett av fisk skal inkluderes.

Grunnrentebeskatningen av vannkraftressurser og petroleumsvirksomhet i Norge har følgende skattenivåer (tror dette er gjeldende satser nå):
Vannkraftverk: 22% bedriftsskatt + 35,7 % grunnrenteskatt (og litt andre off. avgifter) = 58 % totalskatt
Petroleumsvirksomhet: 22% bedriftsskatt + 56% særskatt = 78 % totalskatt

Vindkraft?
Per i dag betaler vindkraft bare den ordinære selskapsskatten på 22 % av overskuddet, i tillegg til en liten eiendomsskatt fastsatt av kommunen. De slipper dermed unna både grunnrenteskatten og naturressursskatten som ilegges vannkraft. I tillegg kan vindkraftanleggenes verdi nedskrives over fem år, mens vannkraftverk nedskrives over 40 eller 67 år. Dette er en stor økonomisk fordel for vindkraftprodusentene - og har tiltrukket seg utenlandske investorer som fluer til fløteskålen.

Petroleumsskattemodellen
ble i sin tid opprettet for å nettopp hindre at utenlandske selskaper skulle stikke med hele profitten ut av landet når oljeinntektene begynte å strømme inn. Ringrevene bak denne skattemodellen (Finn Lied, Jens Evensen, Carl August Fleischer, og en rekke av våre daværende verdensledende sosialøkonomer, osv.) visste nemlig at vanlig bedriftsskatt er et "laughing matter" hos utenlandske storselskap; de vil alltid klare å utgiftsføre nok mot sine holdningselskap i utlandet til at bedriftsskatten forsvinner.
Derfor bestemte norske myndigheter at oljen var norsk, og at det skulle betales en særskatt (grunnrenteskatt) på 50% (utover de vanlige 28% bedriftsskatt, altså totalt 78% skatt når man kom i skatteposisjon). Det er derfor Norge fremdeles er det eneste landet som har penger på bok etter 50 års svære oljeinntekter, jfr. oljefondet på over 10.000 millarder kroner. Storbritannia, som bare har hatt bedriftsskatt, har selvsagt ikke ei krone på bok etter å ha produsert enda større oljeverdier enn Norge.

Selvsagt likte ikke globalistisk storkapital, med sine medløpere her til lands, at man på denne måten ble hindret fra å loppe Norge også. På den andre siden aksepterte de internasjonale oljeselskapene at Norge tok inn denne høye skatten, fordi staten tok tilsvarende risiko:
Enkelt sagt:
- Tok man 30% av kostnadene ved å bygge ut et felt eide man deretter (uavhengig av om det var staten eller et internasjonalt oljeselskap) 30% av feltet og hadde rett på 30% av inntektene (analogt til vanlig aksjeselskapslov der man eier iht. innskutt aksjekapital).
- Når man kom i skatteposisjon skulle man så betale 28% bedriftsskatt (den gangen) og 50% (sokkel) særskatt. Idag er bedriftsskattesatsen redusert, og særskatten hevet, slik at totalt gjelder 78% ennå.
I praksis betød dette (som de geniale modellbyggere forutså) at selskapene knapt betalte bedriftsskatt, men ikke kom unna den 50% særskatten. Slik unngikk man å bli loppet, som i andre land.
- Statens motytelse? Ble letingen mislykket (og man ikke kom i skatteposisjon) fikk man 78% av sine utgifter refundert.
- Derfor fant alle parter at dette var en god modell, bevist ved at de store oljeselskapene har sett på Norge som en bunnsolid, og forutsigbar sparebøsse med lav politisk risiko.

Helt til nå:
For nå er dessverre det man trolig må kalle landssvikerske aktører i gang med å prøve å ødelegge vår geniale petroleumsskattemodell, og som gjør at flere viktige, utenlandske selskaper nå vurderer å trekke seg fra norsk sokkel fordi de frykter uforutsigbare angrep:
- Partiene SV, MDG, Venstre, Rødt og en farlig undergruppe i Ap argumenterer alle for å avvikle norsk oljeindustri - ofte på åpenbart grovt skadelige måter, og flere av disse partiene har programfestet det også.
Men verre: Først vil de avskaffe den norske petroleumsskattemodellen fordi den innebærer "for stor risiko". Uvitenheten og uansvarligheten i klimaets navn er grenseløs, der noen faktisk ikke vet hva de sier, mens andre (som Barth Eide) vet det altfor godt.

Jeg skal prøve å forklare:

Argumentet fra pillråtne opportunister som Espen Barth Eide (som vil bruke dette til både å posisjonere seg internasjonalt i de rette nasjonsskatt-hatende globalistfora, samt komme i posisjon til å danke ut Jonas) er at "statens risiko nå er for høy".
For oljekyndige er dette en så grov løgn at man glipper med øynene:
- Norsk sokkel er nå verdens mest velregulerte, har den høyeste investeringsinnsikten og de beste teknologiske løsningene og infrastrukturen for å sikre videre kontrollert utvikling og drift.
- produksjonsbildet har i tillegg dreiet over på gass som hovedprodukt (les: minst miljøkritisk og minst fremtidig utsatt for aktivistsanksjoner), der man har rørledninger og langtidsavtaler på plass for lengst
- Norsk oljekvalitet ligger i det minst miljøskadelige sjiktet av verdens oljeprovinser (kutter man norsk olje vil den erstattes av mer miljøskadelige varianter fra andre provinser)
- Investeringsrisikoen har derfor aldri vært lavere og mer kontrollert enn nå
- Men dette har verken media eller klimaaktivistmiljøene reell innsikt i, og man kan derfor heller ikke forlange at folk flest klarer å avsløre nasjonale skadedyr som Barth Eide.

At man hevder at petroleumsskattemodellen betyr at skattebetalerne tar 78% av investeringsrisikoen i olje og gass, er selvsagt galt. Likevel hevder disse aktivistene at petroleumsskattemodellen må avvikles snarest mulig: Det er dette globalistløpegutter som Espen Barth Eide (som utmerket godt hvilket ærend han er ute i) og mer uvitende avarter av typen SV, MDG og Venstre prøver å skremme dumme journalister og enda dummere klimaaktivister til å tro.

Skattebetalerne betaler nemlig ingenting: Alle selskap som er i skatteposisjon, tar risikoen selv, men de kan trekke utgifter fra inntekter.
Selskap som ikke er i skatteposisjon, får refundert 78% av sine utgifter til leting, ikke alle investeringer. Disse refusjonene betales i virkeligheten av skatteinntekter fra olje- og gassproduksjon, ikke av skattebetalerne.

Vindmøllebeskatningen?
At vindmøller kan bli vår nye olje, gjenstår å se. En britisk rapport om energi har sammenlignet livstidskostnader (LCOE) for alle vanlige energiformer på like vilkår for produksjon av elektrisitet, der det tas hensyn til subsidier og systemkostnader. Det som kommer best ut, er CCGT (kombinert gass og varme), noe foran kull og kjernekraft. Vindkraft på land koster 3 ganger så mye som CCGT, og havvind 4-5 ganger så mye. Det skal mye utvikling til for å rette opp dette! I tillegg må det huskes at en stor del av energiforbruket i verden er varme, ikke elektrisitet.
Link: https://www.thegwpf.org/content/uploads/2019/01/Capell-Aris-UK-Electricity-System.pdf

For Norge har dette liten betydning - hvis vi ikke spilles ytterligere ut i klima-dirigert selvskading. Vi har vannkraften, som ved fornuftig bruk kan utnyttes i langt større grad enn i dag: https://www.ivars.no/det-trengs-ikke-vindkraft-i-norge/

Men som TV2 har vist i mitt startinnlegg:
Den norske katastrofen for vindkraften er selvsagt at landet så langt loppes for inntekter man ville fått om man hadde vært like forutseende og kloke som våre gamle oljestrateger.

« Last Edit: 24.11.2019, 16:35:04 by Telehiv »

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 103
  • View Profile
Sitat Telehiv:

Quote

Tenk om også øvrige norske medier, ikke minst de tidligere så naive vindmølleslikkerne i NRK, snart begynner å gjøre jobben sin rundt klimaindustriens utskeielser? Det er i så fall ikke for tidlig!
       

Dette var da virkelig andre toner, tjener vindselskapene penger?

De som åpenbart har skeiet ut her er en del Klimarealister og andre "skeptikere" som nå i årevis har snakket om oversubsidierte og ulønnsomme fuglekverner som har bidratt til å ta fokus bort fra at dette faktisk er en lønnsom industri med et enormt potensiale som utlendingene selvsagt er ute etter å sikre seg. Vi har jo tross alt en klimaskeptisk bevegelse som gjennom feilinformasjon og kunnskapsløshet har lykkes å ta fokus bort fra hvilke verdier dette representerer, snakk om selvskading.

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 600
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Sitat Telehiv:

Quote

Tenk om også øvrige norske medier, ikke minst de tidligere så naive vindmølleslikkerne i NRK, snart begynner å gjøre jobben sin rundt klimaindustriens utskeielser? Det er i så fall ikke for tidlig!
       

Dette var da virkelig andre toner, tjener vindselskapene penger?

Emeritus,
les nøyere hva som skrives om pengene som lures bort til Karibien, dette er nettopp IKKE bygd på reelt overskudd, men på hva man fisker inn på  subsidier og skattetekniske tilpasningsøvelser så langt, sitat:

"BlackRock opplyser at de forventer å betale skatt i Norge i samsvar med norske skatteregler så snart skattbare inntekter blir opptjent."

Jeg gjentar: "så snart skattbare inntekter blir opptjent".

Norsk forvaltning må selvsagt gripe inn mot dette misbruket av norske støtteordninger og skattemodeller ASAP.
Og få plass en skikkelig grunnrente-modell: Skal utlendingene få spre seg på norsk grunn uten?
De kommer selvsagt til å trikse bort all bedriftsskatt i all fremtid. Som vanlig er i andre land der man ikke passer på sine nasjonale verdier.


« Last Edit: 24.11.2019, 13:51:33 by Telehiv »

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 103
  • View Profile
Sitat Tellehiv:

Quote
   les nøyere hva som skrives om pengene som lures bort til Karibien, dette er nettopp IKKE bygd på reelt overskudd, men på hva man fisker inn på  subsidier og skattetekniske tilpasningsøvelser så langt, sitat:

"BlackRock opplyser at de forventer å betale skatt i Norge i samsvar med norske skatteregler så snart skattbare inntekter blir opptjent."

Jeg gjentar: "så snart skattbare inntekter blir opptjent".

Norsk forvaltning må selvsagt gripe inn mot dette misbruket av norske støtteordninger og skattemodeller ASAP.
Og få plass en skikkelig grunnrente-modell: Skal utlendingene få spre seg på norsk grunn uten?
De kommer selvsagt til å trikse bort all bedriftsskatt i all fremtid. Som vanlig er i andre land der man ikke passer på sine nasjonale verdier.
 

Jeg har i motsetning til deg faktisk satt meg inn i dette.  Og når du skriver er nettopp IKKE bygd på reelt overskudd, men på hva man fisker inn på subsidier og skattetekniske tilpasningsøvelser så er jo dette patent nonsens. Uten et bedriftsøkonomisk overskudd er man jo ikke i skatteposisjon og der er således ingenting å tilpasse, og du burde nå ha lært at denne subsidiefiskingen er et rent påfunn. Som jeg har vist andre steder på forumet er de eneste subsidier dette vindkraftselskapet mottar er de samme subsidier ny vannkraft mottar, og det vil de neste årene i beste fall utgjøre ett  - 1 - øre pr. produsert kWt. Basert på når dette prosjektet var påbegynt er det også underlagt de ordinære avskrivningsregler, og ikke det femårige unntaket som uansett opphører 1. januar 2021.

Det som i dette tilfellet kan utgjøre en skattetilpasning er at selskapet bare synes å ha en egenkapitalbase på 10% og at resten dermed er lån. Lån det skal betales renter av og som er den virkelige gulroten for investorene. Ved å justere renten opp og ned i takt med resultatet kan en også øke finanskostnadene for derigjennom redusere overskuddet etter finans og før skatt. På denne måte får investorene "utbyttet" i form høye renter i stedet for ordinært utbytte som alltid utbetales etter skattekostnad. Og dette er ikke noe særproblem knyttet til vind, men et generelt problem knyttet til all internasjonal virksomhet der hovedkontoret ligger utenfor norske myndigheters kontrollsfære. Det samme skjedde i oljenæringens barndom der en 13 mm mutter som koster to kroner på Claes Ohlson blir fakturert for 100 kroner fra morselskapet i et eller annet skatteparadis. Og problemet er ikke større enn at så lenge virksomheten nødvendigvis må foregå i Norge kan norske myndigheter innføre et maksimalt tak på rente og at rente over X% ikke gir regnskapsmessig fradrag. Jeg ser også at du tar inn grunnrenten i denne debatten. Der er pr. i dag ikke juridisk grunnlag for grunnrente knyttet til vindkraftproduksjon. Vilkåret for grunnrente er (1) en virksomhet som på en eller annen måte benytter våre felles naturresurser og (2) over tid har markant høyere bedriftsøkonomisk avkastning enn annen virksomhet. (1) er på plass, men det vil ta noen år før (2) er på plass. Men den logikken du fremmer der du mener (1) er tilstrekkelig til å innføre grunnrenteskatt innebærer i så fall at skogbruk, landbruk og havfiske også skal betale grunnrenteskatt.

Men hovedpoenget mitt består. Jeg har i mange år hevdet at vindenergi - særlig havvind - kan bli den tredje energigaven fra naturen. Først vannkraften, så oljen og så vinden, og at dette må behandles på samme måte som de to første der vi har tatt nasjonal kontroll. Men hele debatten har blitt ødelagt av en hellig allianse av på den ene side "klimaskeptikere" som har hylt om subsidier som knapt finnes, og at fuglekvernene aldri kan bli lønnsomme, og på den annen side såkalte naturvernere som ikke tåler at en promille eller to av norsk ødemark settes av til vindkraft.
« Last Edit: 24.11.2019, 22:49:09 by Emeritus »

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 600
 • Qui vivra verra
  • View Profile
TV2 har flagget at de skal omtale saken i 21-nyhetene i kveld.

Sabben

 • Nybegynner
 • *
 • Posts: 26
  • View Profile
Trenger ikke være professor for å se at det er mye rart i denne vindbransjen og det er klart de har flinke folk med seg som har sugerør i svindelen.

Ta for eksempel Fitjar som ble tildelt Enova utbyggings støtte på 346,5 millioner, tildelt altså over 1/3 miliard i subsidier til utbygging

https://e24.no/naeringsliv/i/op1MRj/enova-gir-347-mill-til-vindkraftpark

De produserer med grønne sertifikat som har gitt ett subsidiert tillegg på 15 til 20 øre for hver kwh produsert, Fitjar produserer ca 433,7GWh i året ifølge deres hjemme side noe som gir 65055000kr ved 0,15 øre kWh eller 86740000kr ved 0,20 øre kWh i form av el sertifikat støtte som gis i 15 år

https://energifaktanorge.no/regulering-av-energisektoren/elsertifikater/

Fitjar driftet med ett underskudd på en kvart milliard i 2015

https://e24.no/energi/kraftproduksjon/tapte-en-kvart-milliard-paa-vindkraft/23754795


Når en går inn på Fitjar sine hjemme sider og ser på årsregnskap 2018 hadde de en omsetning på 130 millioner, drifts resultat på 29 millioner og ett ekstra ordinært utbytte på 308mill til eierne i 2019. Midtfjellet Vindkraft AS er eid av Aquila Capital (87,16%),  Fitjar Kraftlag SA (1,84 %) og Østfold Energi Vind AS (11%).

https://midtfjellet.no/arsregnskap-2018/


Egentlig er det Aquila Capital som eier 97%

https://www.stord24.no/tysk-selskap-eig-no-nesten-all-vindkraft-pa-fitjar/


Slik forsvinner altså våre subsidierte kroner og energi ut av landet pga de lukrative ordninger disse vindparkene  har.

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 103
  • View Profile
Sitat Sabben:

Quote
Slik forsvinner altså våre subsidierte kroner og energi ut av landet pga de lukrative ordninger disse vindparkene  har.   

Her snakker vi om et enormt paradigmeskifte.

For det første: at staten fremmer ny teknologi i form av subsidiær, skattelettelser og direkte investeringstilskudd er ikke noe nytt. Her kan en være enig eller uenig. Midtfjellet har både Telehiv og jeg sett på i 10 år der ENOVA bevilget 350 mill. i direkte tilskudd for 10 år siden, dette er sannsynligvis småpenger i forhold til de skatter og avgifter Midtfjellet vil betale de neste 15 - 20 årene.

For det andre Telehiv og stort sett resten av KD.com: Nå kan dere se konsekvensene av at dere har feilinformert dere selv og deres omgivelser. Nå har dere mast og tytt om at "Vindkraft kan aldri bli lønnsomt," "Vindkraft er bare noe tull," "Vindkraft dreper fugler," "Vindkraft er for homser etc."

Dere - ingen nevnt og ingen glemt - har hatt total feil fokus og har ikke skjønt hvilken økonomiske muligheter som ligger i dette. Dere har medvirket til at det norske samfunn ikke har tatt denne debatten og sett verdiene. Dere er omtrent like akterutseilt som bonden i  Eikesdalen som i 1912 solgte fallrettighetene til Mardølafossen for 500 kroner, og som trodde at han hadde lurt de engelskmennene som senere videresolgte de samme rettighetene for titusengangen.

Skal dere nå for i helvete snart forstå at dette representerer enorme resurser som dere må slutte å snakke ned, og heller begynne tenke på hvordan dette skal organiseres slik at vi som nasjon kan ha samme nytten av vind som vi har hatt av vannkraft og oljen?
« Last Edit: 24.11.2019, 21:24:16 by Emeritus »

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 600
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Emeritus skriver:
"..... og heller begynne tenke på hvordan dette skal organiseres slik at vi som nasjon kan ha samme nytten av vind som vi har hatt av vannkraft og oljen?"


Det er nettopp dette jeg har gjort i mine innledende saklige beskrivelser av hvordan vindkraften har nytt en urimelig og uforholdsmessig gunstig fordel av direkte og indirekte subsidier, der tappingen av Tellenes-kassen kan foregå med bl.a den uholdbart gunstige tillatelsen av 5 års nedskriving. Det er en direkte oppstartslettelse som politikerne åpent tilrettela for å trekke til seg utbyggingsinteressenter, og som i alle henseende fungerer som en ren subsidieordning. Som selvsagt kombineres med trickset med tung opplåning (ofte fra eget holdingselskap), som tillater å betale riggede renter i "subsidiert" nedskrivingshastiget. Som er en av grunnene til at slike Cayman-selskaper kan ta ut "utbytte" før man har opparbeidet et reelt overskudd (og da selvsagt samtidig ikke betale ett øre i skatt til Norge!), men altså bare et regnskapsteknisk "utbytte" iht de foreliggende regler (som altså en del politikere nå endelig ser ikke er holdbare).
En av grunnene til at utlendingene har strømmet til Norge er nettopp de store oppstartssubsidene til utbyggingskommunene i kombo med avskrivnings- og låneregler: Og dette har de fått til dekket bord; med støtte i disse kommunenes naive tro på at dette ville føre til store fremtidige inntekter til Norge godkjente man og tilrettela det ene verre skatteplanleggingsprosjektet enn det andre.

Jeg brukte her mye spalteplass ovenfor til å forklare hvorfor utenlandske selskaper som får å lov å operere kun med en naiv bedriftsskatt aldri vil betale skatt til Norge.
Jeg noterer imidlertid at politikerfjottene som tidligere heiet fram disse økonomiske selvskadingsprosjektene, nå stod og stotret på TV2s 21-sending og var "sjokkerte" over hvordan dette egentlig foregår, og hvordan både stat og kommuner loppes.
 
Som jeg skrev først her, og som hele kostebinderiet på Stortinget nå plutselig har oppdaget: Oi, her må vi visst gjøre noe med skattemodellen.
Ja, vi kan jo starte med å sette 85% av stortinget i glattcelle på Akershus, og i stedet la noen edru fagøkonomer få tilgang til strateginotatene fra oljestrategene på 60- og 70-tallet. Så ser man jo fort hva som må gjøres skal det bli noen penger igjen til det norske folk.
Man kan ikke fortsette å være så dumme at man lar bedriftsskatt være måten man tror man får penger inn på fra utenlandske selskap. Du store.

 
« Last Edit: 24.11.2019, 22:16:04 by Telehiv »

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 103
  • View Profile
For det første: Hele denne debatten bygger på at vindkraft er lønnsomt. Og det både i bedriftsøkonomisk, samfunnsøkonomisk og alle andre varianter av begrepet "økonomisk." Det mente ytterst få her på forumet før jeg presenterte regnskapene for de fem største vindselskapene i Norge og samtidig dokumenterte at subsidieandelen i form av elsertifikater utgjorde en ikke motiverende del av å fortsette virksomheten. I skrivende stund utgjør denne subsidien som betales av forbrukerne ca. 1 - ett - øre kWt.

For det andre: Du hevder at Tellenes anlegget nyter godt av bestemmelsen om nedskrivninger over fem år. Vet du dette eller bare tror du dette? Jeg har sjekket i mitt system men har ikke en gang funnet noe Tellenes selskap, det nærmeste jeg finner er TELLENES VINDPARK AS 817 156 622 (Aktivt) med helt andre tall enn det TV2 rapporterer og der de IKKE har fem års nedskrivning.

For det tredje: Setningen; Det er nettopp dette jeg har gjort i mine innledende saklige beskrivelser av hvordan vindkraften har nytt en urimelig og uforholdsmessig gunstig fordel av direkte og indirekte subsidier... Er helt upresis og unøyaktig, jeg vil heller si det stikk motsatte, du har her på forumet beskrevet et subsidieregime over alle støvleskaft men som du aldri har spesifisert med kroner eller ører, men med beskrivelser som at "vindmølledildoen" er i ferd med å ta knekken på den norske manns seksualbehov etc. Vi har pr. i dag helt ubetydelige subsidiær til vindkraft, og disse er helt borte i løpet av noen år. Det er det du skulle ha skrevet, ikke det stikk motsatte.


Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 600
 • Qui vivra verra
  • View Profile
For det andre: Du hevder at Tellenes anlegget nyter godt av bestemmelsen om nedskrivninger over fem år. Vet du dette eller bare tror du dette? Jeg har sjekket i mitt system men har ikke en gang funnet noe Tellenes selskap, det nærmeste jeg finner er TELLENES VINDPARK AS 817 156 622 (Aktivt) med helt andre tall enn det TV2 rapporterer og der de IKKE har fem års nedskrivning.

Fikk du med deg TV2s omtale av dette/lest det de skriver på sine nettsider? De var helt klare på at selskapet hadde benyttet muligheten for 5 års nedskriving (jfr. økonomen de brukte i programmet) og konfronterte også politikere med dette. En av politikerne sa da at dette var ment som en oppstartshjelp og at det måtte man nå se "meget nærmere" på. 
Poenget der, beskrevet i mitt startinnlegg, er at man ikke finner så mye på det nevnte selskap her til lands, for hele greia er jo et postordreopplegg som forsvinner i Karibiens mørke hvelv et sted, etter å ha vært innom Irland først.

Her er det lille man finner i Brønnøysund før man graver dypere:

Tellenes Vindpark AS har Org nr:817156622 med besøksadresse 4380 Hauge i Dalane. Ser jo nesten norsk ut  8)
Postadressen er C/o Amesto Accounthouse AS, Postboks 6395 Etterstad, 0604 Oslo. Det er et regnskapsfirma som bl.a. hjelper med diverse utenlandsløsninger, outsouring, osv.
Telefon oppgis imidlertid til+4 61 04507100
Ved å søke på landskoder er det ikke lett å finne sikkert hvor akkurat denne telefonen befinner seg, hvis det er snakk om landskode 61 kan man da f.eks. havne på Christmas Island eller Kokosøya (under australsk jurisdiksjon). 

Interessant er også et AVD selskap som ble registrert i 2017:
Orgnr:919276940 Selskapsform: AVD
Firmanavn: Siemens Gamesa Renewable Energy AS avd Hauge i Dalane
Besøksadresse: Tellenes Vindpark 1, 4380 Hauge i Dalane

Kjenner ikke hvilken rolle dette selskapet spiller, Siemens er jo normalt en utstyrsleverandør. Muligens omtalt i TV2s undersøkelser, men det har jeg ikke studert så nøye på.

TV2 lette uansett rundt i det de fant av stråselskap til de fant veien fra Norge via Irland til Cayman Islands, jfr. dagens presentasjoner på TV2-nyhetene.
« Last Edit: 24.11.2019, 23:13:29 by Telehiv »

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 103
  • View Profile
Sitat Telehiv:

Quote
    Poenget der, beskrevet i mitt startinnlegg, er at man ikke finner så mye på det nevnte selskap her til lands, for hele greia er jo et postordreopplegg som forsvinner i Karibiens mørke hvelv et sted, etter å ha vært innom Irland først.   

Så enkelt er det ikke. Der er et Tellenes Vindpark AS med de samme eiere som er oppgitt av TV2 i Proff Forvalt. Men dette selskap har bare ca. 1/10 del av salgsinntektene og anleggsmidlene i forhold til de tall TV2 oppgir. Og avskrivningen i 2018 var bare på ca. 10 mill, altså i tråd med de gamle reglene.

Der er noe galt enten med TV2's tallmateriale eller i det jeg finner på Proff Forvalt. Skal jeg skyte fra hoften tipper jeg at Tellenes er bare ett av flere selskaper TV2 omtaler som "Tellenes," men dette skal jeg finne ut av, men ikke nå siden jeg de neste par dagene er opptatt. For øvrig er ikke TV2 den første som er på sporet av noe her:

https://www.dagogtid.no/samfunn/sterk-fralandsvind-6.23.11815.830ae655c0
 

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 103
  • View Profile
Jeg ble så nyfiken at jeg ikke greidde å styre meg og har funnet svaret på den store gåten. Regnskapene som er avgitt i Brønnøysund er tallmessig helt korrekte men der er en katastrofal feil på et punkt, og det blir dagens store gåte.

Og for de som ikke har fått med seg; problemet er at det offisielle regnskapet viser driftsinntekter på NOK 25 mill., mens TV2 hevder det er på NOK 250 mill.

Jeg har limt inn tallene fra Proff Forvalt nedenfor, men dere finner de samme hovedtallene her:

https://www.purehelp.no/m/company/account/tellenesvindparkas/817156622

Søk på Tellenes Vindpark AS.

PS: TV2 jobber nå med dette som en ny sak, jeg fant feilen selv og lovet journalisten å holde kjeft.Konsernregnskap
Nei
Nei
Nei
 
 
Startdato
01.01.2018
01.01.2017
04.05.2016
 
 
Avslutningsdato
31.12.2018
31.12.2017
31.12.2016
 
 
Valutakode
NOK
NOK
EUR
 
 
Sum salgsinntekter
25 186
10 708
17
 

Annen driftsinntekt
 
0
0
 

Sum driftsinntekter
25 186
10 708
17


Varekostnad
0
4
0


Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige
 
0
0
 

Beholdningsendringer
 
0
0
 

Lønnskostnader
 
0
0
 

Herav kun lønn
 
0
0
 

Pensjonskostnader
 
0
0
 

Avskriving varige driftsmidler/im. eiend.
10 219
3 398
0
 

Andre driftskostnader
5 293
1 961
66
 

Sum driftskostnader
15 512
5 363
66


Driftsresultat
9 674
5 345
-49


Inntekt på investering i datterselskap
 
0
0
 

Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern
 
0
0
 

Inntekt på invest. i tilknyttet selskap
 
0
0
 

Sum annen renteinntekt
 
0
0
 

Sum annen finansinntekt
0
17 014
0
 

Sum finansinntekter
0
17 014
0


Verdiendr. markedsbas. fin.omløpsmidl.
 
0
0
 

Sum annen rentekostnad
7 612
2 547
7
 

Andre finanskostnader
1 003
17 410
 
 

Sum annen finanskostnad
1 003
17 410
0
 

Sum finanskostnader
8 614
19 957
7


Netto finans
-8 614
-2 943
-7


Ordinært resultat før skattekostnad
1 060
2 402
-56


Skattekostnad på ordinært resultat
210
555
-13


Ordinært resultat
850
1 847
-43


Netto ekstraordinære poster
 
0
0
 

Skattekostnad på ekstraordinært resultat
 
0
0
 

Årsresultat
850
1 847
-43

« Last Edit: 25.11.2019, 16:39:36 by Emeritus »

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 103
  • View Profile
Forklaringen på at regnskapet som ligger i Br.sund bare viser inntekter på 25 mill og ikke 250 mill, er at siden Tellenes bare har en kunde (Google) og den kunden handler i Euro, så har Tellenes fått tillatelse til å føre regnskapene i Euro mens den valutakode som er ført i Br.Sund er NOK, altså en feil i Br.Sund. Det offisielle reviderte regnskapet sier klart at regnskapet er ført i Euro.

Jeg tør også nå å konkludere med at Tellenes ikke har avskrivninger etter de nye regler, men etter de gamle. Dette hadde TV2 ikke forstått noe av eller problematisert, men jeg skrev følgende til TV2 journalisten som kontaktet meg nå i kveld:

Quote
  Det jeg bl.a. lurer på er om de har benyttet de nye reglene for avskrivninger slik:

I utgangspunktet skal driftsmidler i vindparker allokeres til de "vanlige" avskrivningsgruppene, hvilket medfører at det må foretas en allokering av investeringskostnader mellom:
Gir, rotor, generator og styringsutstyr – saldogruppe d (20 % årlig avskrivning) Tårn, anlegg og bygninger – saldogruppe h (4 % årlig avskrivning) Transformator og ledninger for oppkobling til kraftnettet – saldogruppe g (5 % årlig avskrivning) Ikke avskrivbare driftsmidler; grunn, vei mv.

Eller etter de nye regler slik:

En spesialbestemmelse i skatteloven § 14-51 innebærer imidlertid at driftsmidler i vindkraftverk fortiden avskrives lineært med like store beløp over fem år. De gunstige avskrivningsreglene gjelder for driftsmidler ervervet fra og med 19. juni 2015 til og med inntektsåret 2021 når arbeid på prosjektet ikke er påbegynt før 19. juni 2015. Regelen har sammenheng med det svensk-norske el-sertifikatmarkedet, og formålet er å sikre at avskrivingsreglene ikke skal være avgjørende for om vindkraftverk blir lokalisert i Sverige eller Norge. De gunstige avskrivningsreglene vil bli avviklet etter utgangen av 2021, når godkjenningsordningen for norske el-sertifikatanlegg utløper. Etter dette tidspunktet vil nye investeringer i vindkraft igjen være omfattet av de ordinære avskrivningsreglene, likevel slik at investeringer i vindkraft til og med utgangen av 2021 vil dra nytte av de gunstige avskrivningsreglene til og med 2026.

Kilden har du her:

https://home.kpmg/no/nb/home/nyheter-og-innsikt/2018/11/vindkraft-muligheter-og-trusler-pa-skatteomradet.html

Slik jeg leser regnskapet har de i 2017 anleggsmidler verdt €  202.574', 20% lineært skulle i så fall bli (20% av 202.574)  € 40.514', mens regnskapet viser avskrivninger på € 10.219', det indikerer at de er underlagt de ordinære "gamle" reglene. Men dette vil revisor kunne svare på.

Det denne TV2 saken vil først og fremst virke som en øyeåpner for norske politikere om at vindkraft er lønnsomt, mens trallen hittil er at politikerne må tilrettelegge. Det vil forhåpentligvis danne grunnlag for den debatten vi skulle ha hatt både om rammebetingelser, eierskap, innsyn etc.

Finansdepartementet hadde innledningsvis bare latterliggjort TV2, og hevdet at TV2 ikke hadde skjønt noe som helst da Tellenes ikke tjente noe særlig med penger, da Finansdepartementet ble orientert om at de manglet en null bak alle tall nektet de å uttale seg mer.