Author Topic: Klimapolitikk ute og hjemme  (Read 1515 times)

translator

  • Supermedlem
  • *****
  • Posts: 549
    • View Profile
Re: Klimapolitikk ute og hjemme
« Reply #45 on: 19.02.2020, 17:57:45 »
Tropiske sykdommer -som malaria? Oppvarmingen skulle jo spre denne sykdommen som pesten?

En internasjonal ekspert på  bla. malaria, professor Paul Reiter, gruser dette skremselet grundig.

Donna Laframboise beskriver i sin bok om IPCC hvordan man her (også) setter de virkelige fagekspertene på sidelinjen, mens amatører og modellmakere får ture frem:

Quote
Reiter påpekte i sitt vitneutsagn til det britiske House of Lords at IPCC allerede i 1995 hadde bestemt at klimaendringene skulle få skylden for spredningen av malaria. Men den eneste biten av bevis for denne konklusjonen er det som var publisert i et populærvitenskapelig tidsskrift (American Scientist). Det er helt riktig - en  enkel, ikke fagfellevurdert tidsskriftartikkel var alt IPCC trengte.

Reiter tok også avstand fra mye av diskusjonen i klimarapporten om den regnemaskinmodellerte myggbårne sykdommen. Disse forutsigelsene, sa han, var basert på "meget enkle modeller" som var ment å brukes til helt andre formål. Uansett, IPCC erklærte at i henhold til disse modellenes prognoser, ville vi risikere at malariasykdommen øker og vil kunne ramme fra 46 % til 60 % av verdens befolkning i andre halvdel av det 21. århundre.

Det kan derfor være passende å fortelle at Verdens helseorganisasjon WHO erklærte Polen fri for malaria først i 1970. Store deler av verden klarte å utrydde malaria i det 20. århundre. Allikevel, til tross for denne klare historiske utviklingen, ville IPCC ha oss til å tro at prosentandelen av befolkningen som blir utsatt for denne sykdommen, vil øke i det 21. århundre.

Med Reiters ord var IPCCs behandling av malariasaken "slett utført, partisk, og vitenskapelig uakseptabel". Men nyhetsmediene kunne ikke vite det. Ikke bare formidler de IPCC-konklusjoner om at klimaendring vil lede til mer malaria, de forvrenger bildet enda mer.

Med feilaktig beskrivelse av myggbærende sykdommer som tropiske skrev den britiske avisen Independent i oktober 1995: "Det er bred enighet blant 2000 meteorologer og andre eksperter ved IPCC at tropiske sykdommer vil bli spredt til de tempererte strøk."

Faktisk var det bare 21 som arbeidet med dette kapitlet om myggbårne sykdommer. To tusen sjeler diskuterte ikke engang emnet, og kom slett ikke til noen enighet om det.

Den oppblåste tenåring, side 133-134 (utdrag)
 
IPCC - They've told us what it's NOT. But NOT what it is.