Author Topic: Den tyske energi-miksen: Vindkraft 3,2 prosent  (Read 600 times)

Emeritus

  • Supermedlem
  • *****
  • Posts: 3 103
    • View Profile
Re: NVE's fagkompetanse
« Reply #15 on: 06.01.2020, 09:04:59 »
Sitat Contrari1

Quote
    Surr fra Tussen igjen. Dette er en politikers MENING. Han har neppe kompetanse  som man finner på NTNU. Og som artikkelen viser, også SINTEF mener det er et større potensiale her, selv om de tror det er mindre enn hva professor Lia anslår. Men pytt, hva er vel NTNU og SINTEF i forhold til Tussen-
kompetanse?

Innleggene dine blir mer og mer usaklige og uten informativt innhold.

Politikere vet sjelden noe særlig om slike rent tekniske spørsmål, derfor får de vanligvis svarene sine fra ulike faginstanser som blir innhentet via embetsverket i det aktuelle departement.

I dette tilfellet NVE som ikke bare er faginstansen på området, men også de som skal konsesjonsbehandle disse mulige utvidelsene. Og som jeg klart og tydelig skriver i mitt svar, så er det ikke min personlige oppfatninger jeg bygger på, men faginstansens oppfatning.

Hva er da grunnen til at du likevel skriver:

Quote
Men pytt, hva er vel NTNU og SINTEF i forhold til Tussen-kompetanse?

Dette temaet (uenighet mellom SINTEF og NVE om utbyggingspotensialet i allerede eksisterende vannkraftverk) var drøftet for flere uker siden bl.a. mellom Telehiv og meg.

Contrari1 synes å være av den oppfatning at statsråders svar på spørsmål fra Stortinget av rent faglig karakter er politiske meninger, han forstår altså at dette ikke er "meninger," men faktiske opplysninger statsråden gir etter innspill fra fagetatene og er gitt under konstitusjonelt ansvar. Hva NVE bygger sitt standpunkt på fremkommer i en 316 sider lang rapport der både miljøhensyn og økonomiske hensyn er ivaretatt, og som i sammendraget innledningsvis konkluderer:

Quote
Opprusting og utvidelse (O/U) av eksisterende reguleringer og vannkraftverk og ny kraftproduksjon kan i prinsippet bidra til å kompensere for tap av kraft som følge av miljøforbedrende tiltak. På landsbasis er samlet O/U-potensial ca. 7,5 TWh/år, herunder 3,9 TWh i vassdrag som inngår i prosjektet.

https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/M49/M49.pdf

« Last Edit: 06.01.2020, 09:31:42 by Emeritus »

ConTrari1

  • Seniormedlem
  • ****
  • Posts: 443
    • View Profile
Re: Den tyske energi-miksen: Vindkraft 3,2 prosent
« Reply #16 on: 08.03.2020, 11:44:17 »
Motvind (mot vind) i tysk vindkraft.

Det er mange historier om den økende motstanden mot ny landbasert vindkraft i Tyskland, denne artikkelen fra NTZ har et kart som gir en god illustrasjon av  problemstillingen. Det viser at avstand fra de store turbinene til bebyggelsen er mellom 600 og 1000 meter. I dette lokalsamfunnet ble det et overveldende flertall som stemte mot prosjektet, og det er mye følelser som kommer til uttrykk på folkemøter, akkurat som her hjemme. Tyskland har korte avstander mellom byer og landsbyer over store deler av landet, og det meste av tilgjengelig areal i skog og mark er nok allerede "beriket" med møller. Det er derfor nesten slutt på nye anlegg på land.

In mid January, local citizens gathered for an information evening aimed at explaining what the project was about. But as reported by the NWZ, the project proponents were met with “severe opposition” to their plans. The article described the information meeting as “charged with emotion”.

One local resident claimed: “Here personal effort for profits is being placed above the common good.” Another resident accused the project supporters of “putting public health at risk”.

https://notrickszone.com/2020/03/07/overwhelming-rejection-german-community-shoots-down-planned-wind-park-by-vote-of-269-11/