Author Topic: Den tyske energi-miksen: Vindkraft 3,2 prosent  (Read 113 times)

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 099
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Den tyske energi-miksen: Vindkraft 3,2 prosent
« on: 07.11.2019, 16:26:47 »
Slik ser totalbildet ut pr. 2018:Iht. en artikkel i Oljekrisa.no dekket vindkraft i 2018 fortsatt bare 3,2 prosent av Tysklands totale energimiks, opp fra 2,8 pst. året før.
Sitat: "Etter 6 billioner kroner i subsidier, en strømpris i verdenstoppen, et landskap rasert av nesten 30 000 vindturbiner og et stadig mer ustabilt strømnett."
Solkraft leverer 1,5 prosent.

Oljekrisa skriver videre:

"Olje, gass og kull utgjør fortsatt over 79 prosent av samlet energimiks i Tyskland. Såkalt fornybart, det vil si biomasse, vann, vind, sol og avfall, dekket 14 prosent av totalen.

Det er ikke en gang særlig bra i EU-sammenheng, der gjennomsnittet er 17 prosent. Tyskland er i klasse med land som Frankrike, Hellas, Tsjekkia og Ungarn, som ikke er kjent for å satse spesielt på fornybar energi. Bare 9 av EUs 28 medlemsland er dårligere enn Tyskland. Av de nordiske land er Danmark dårligst med 30 prosent, selv om de har mest vindkraft av alle.

Tyskland er på vei inn i en fase hvor stadig flere vindmøller må skiftes ut. Antatt levetid er 20 år. Nye vindmøller er større og mer effektive enn de gamle, men det er trolig ikke mange år før landet må bygge et tusentall nye vindturbiner årlig bare for å opprettholde strømproduksjon.

Det er også slik at hvert vindkraftanlegg subsidieres i 20 år. Subsidiene begynner å løpe ut i 2020. I delstaten Mecklenburg-Vorpommeren vil f. eks. over halvparten av de 1920 vindturbinene stå uten subsidier i 2025.

Det er i dag uklart hva som vil skje med anleggene. Både videre drift og opprustning med mer moderne turbiner kan være problematisk. Bare å få sertifisert det gamle anlegget for videre drift vil koste 100 000 kroner, pluss eventuelle krav til opprustning og utbedringer.

På grunn av nye retningslinjer er mange av de gamle lokalitetene uaktuelle for de nye monstermøllene som bygges i dag.

OstSee-Zeitung skriver at tysk landbasert vindkraft trues av massiv nedlegging. Strømproduksjonen kan synke. I hele Tyskland er anlegg med samlet 16 000 MW, det vil si flere tusen turbiner, berørt innen 2025.


Hvor grønne er vindmøllene egentlig?

Vindturbinene er dårlig egnet til resirkulering. Det gjelder særlig kunststoffene i rotorene. I tillegg inneholder de mye spesialavfall. Og turbinene står på et massivt, kanskje 20 meter dypt armert betongfundament som etter bestemmelsene skal fjernes helt. Praktisk løsning hittil har ofte blitt å bare fjerne et par av de øverste meterne, og fylle på med jord.

Vind er spredt energi. Den er derfor ineffektiv. For å samle den til praktisk bruk og i tilstrekkelig omfang kreves en mengde entropiutsatt, avansert infrastruktur, gigantiske inngrep i naturen og omfattende vedlikehold. Begrepet "fornybar energi" er dermed lite relevant
".
Sitat slutt

Link: http://www.oljekrisa.no/Tyskland%20energimiks%202018.htm

« Last Edit: 07.11.2019, 16:35:00 by Telehiv »

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 099
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Mer motgang for tysk vindkraftFlere kilder hevder nå at utbyggingen av tysk landbasert vindkraft er i ferd med å stoppe helt opp.
Krisa har nådd selveste edderkoppen i nettet, Enercon. Bakgrunnen er et regelrett sammenbrudd i utbyggingen av vindkraft på land i Tyskland. Enercon leverte 700 landbaserte vindkraftanlegg i fjor. I år havner de trolig på 65.

Enercons underskudd i år anslås til over 5 milliarder kroner. Som ingen andre har selskapet symbolisert vindkraftbransjens framvekst i Tyskland. Nå risikerer det også å bli symbolet på dens fall.

Kjempen har bygget 17 000 av de vel 29 000 vindmøllene på land i Tyskland. Nå varsler de innstramminger som vil koste 3 000 arbeidsplasser, ifølge Süddeutscher Zeitung: https://www.focus.de/finanzen/news/die-politik-hat-uns-den-stecker-gezogen-windkraft-riese-enercon-streicht-3000-jobs_id_11328472.html?fbclid=IwAR3J3Godo-AzcM-TiXffz8APemVXguPiwh-a0L9Tqi3fxGZ7OE8N2UAaPqo 

Enercon må kutte 250-300 arbeidsplasser på hovedkontoret, men selskapet har ikke så mange egne ansatte. Forretningsmodellen består i at de setter nesten all produksjon ut til mindre, sårbare underleverandører. Mange ligger i næringssvake områder, og er ofte hundre prosent avhengige av oppdrag fra Enercon. For flere blir oppdragstørken kroken på døra.

Det er flere grunner til dette sammenbruddet i tysk vindkraft. Myndighetene har kuttet i de tidligere så sjenerøse vindkraftsubsidiene. Den folkelige motstanden har vokst kraftig og blitt mer profesjonell. Vindkraftutbyggerne trekkes i økende grad for retten.
Det kanskje aller viktigste enkelttiltaket er regjeringspartienes forslag om at nye vindkraftverk skal ligge minimum 1 kilometer fra bebyggelse. Partilederen for partiet De grønne, Annalena Baerbock, sier det med dette blir umulig å bygge ut vindkraft på land i Tyskland.
De grønne mener vindkraftutbyggingen må fortsette, for at Tyskland skal oppfylle forpliktelsene i Paris-avtalen.

Link: http://www.oljekrisa.no/Tysk%20vindkraftgiant%20vakler.htm
« Last Edit: 13.11.2019, 13:13:01 by Telehiv »

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 099
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Re: Den tyske energi-miksen: Vindkraft-giganten Enercon sliter
« Reply #2 on: 21.11.2019, 15:52:43 »
Kent Andersen er i dag ute med en oppfølger av sin tidligere artikkel om bråstansen i utbyggingen av tysk vindkraft.

Link: https://www.document.no/2019/11/21/tysk-vindkraft-kollaps-truer-giganten-enercon/


De har litt å diskutere nå: Hans-Dieter Kettwig, toppleder for Enercon, og miljøvernminister i Sachsen-Anhalt, Claudia Dalbert (De Grønne)

Noe av artikkelen er en gjentagelse av den forrige, men hovedpoenget nå er at krisen i den tyske vindkraftbransjen blir dypere, og nå rammer milliardtapene enda tydeligere også den største aktøren i den grønne bobleøkonomien: Enercon.
- Enercon står bak over halvparten av de ca 30.000 vindmøllene som er strødd ut over landskapet i Tyskland.
- Etter tap som anslås til 5 milliarder kroner varsler giganten innstramminger, og hele 3.000 arbeidsplasser skal bort ifølge Focus.de. 
- Enercon-sjefen Hans-Dieter Kettwig skylder på politikerne som «Trakk ut pluggen».

Selve hovedkonsernet (Enercon GmbH) er svære på mange andre ting enn vind, og er nok fremdeles økonomisk solid, men også slike store selskaper må vurdere lønnsomheten i de ulike forretningsområdene. Og nå telles det altså på knappene hvor mange gode penger man er villige til å hive etter de dårlige.