Author Topic: I dag stiger strømprisen 77 prosent  (Read 536 times)

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 850
 • Qui vivra verra
  • View Profile
I dag stiger strømprisen 77 prosent
« on: 06.11.2019, 16:08:47 »
Jeg gidder knapt å kommentere på dette lenger, våre politikere synes så enige om å loppe folk på vannkraften under dekke av det vanlige klima-vrøvlet at det nytter visst ikke å gjøre noe til eller fra lenger.Marius Holm Rennesund, kraftanalytiker for Thema Consulting Group sier dette til NRK:

"Ser man på de siste årene har strømprisene økt kraftig. I januar sa Rennesund til NRK at vi sist gang så et så høyt prisnivå på strøm i 2010, altså ni år siden. Han forventet den gang at denne tendensen ville fortsette i tiden som kommer.
– Strømprisene har altså doblet seg i Norge i forhold til samme tid i fjor. Årsaken til prishoppet skyldes faktorer både utenlands og i Norge, sa han til NRK.
Rennesund forklarer at hovedårsaken er en tredobling av prisen for CO₂-kvoter i det europeiske kvotemarkedet, samt økt pris for gass og kull"


Å, var det CO2-kvoter og prisen på gass og kull som var samfunnsavtalen da det norske folk betalte utviklingskostnadene for vannkraften?!

Link: https://www.nrk.no/norge/kraftig-prishopp-pa-strom---vil-stabilisere-seg-1.14771192
« Last Edit: 06.11.2019, 16:10:25 by Telehiv »

frankolsen

 • Medlem
 • ***
 • Posts: 162
  • View Profile
Re: I dag stiger strømprisen 77 prosent
« Reply #1 on: 06.11.2019, 21:20:47 »
Så så, i morgen er prisen nede i 60 øre / kWt igjen :-)

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 103
  • View Profile
Re: I dag stiger strømprisen 77 prosent
« Reply #2 on: 07.11.2019, 08:35:24 »
Sitat Telehiv:

Quote
Jeg gidder knapt å kommentere på dette lenger, våre politikere synes så enige om å loppe folk på vannkraften under dekke av det vanlige klima-vrøvlet at det nytter visst ikke å gjøre noe til eller fra lenger.

Dette må vel være århundrets selvmotsigelse. La vi ta en enkel liten quiz.

I løpet av et par år blir det i Norge bygget ut ny produksjonskapasitet på  fem - seks TWt, hovedsakelig vindkraft, men også en del vannkraft. Gjennom elsertifikatordningen vil dette koste norske forbrukere ca. 1 øre kWt de kommende årene.

Vil denne utbygningen føre til (kryss av, den som velger riktig blir nominert til Nobelprisen i økonomi:)

a)   Høyere strømpriser

b)   Lavere strømpriser

Og for de nervesvake som mister nattesøvnen over helt naturlige prisfluktuasjoner i Nord Pool kan inngå en ettårig fastprisavtale på rundt 35 øre kWt.

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 850
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Re: I dag stiger strømprisen 77 prosent
« Reply #3 on: 07.11.2019, 09:23:23 »
Hovedårsaken til at strømprisen vil stige og stige er utenlandskablene og kraftselskapenes aksept fra politikerne om å tjene mest mulig penger, dvs. la strømprisen mer og mer utlignes mot kontinentet ved hjelp av disse kablene.
Det er ikke lenger snakk om at "kablene har ikke kapasitet til dette" o.l., det er snakk om hvor grovt kraftselskapene allerede - selv på lav utvekslingsgrad med utlandet - får kjøre oss inn mot europeiske priser på så godt som nedbetalte norske kraftverk der det i virkeligheten koster bare noen øre å produsere en kilowatt. Som man ser får kraftselskapene i stedet allerede uhindret få snakke om at "vi kan ikke løsrive oss fra Europas prissetting", osv.

Og det betyr?
Eksempel: Snakket nylig med en resident på Spaniakysten. Der koster strømmen p.t. ca. kr. 2,40 for kilowatten.
Det vi norskinger opplever som sjokkerende strømprisøkninger nå, vil bli peanuts om få år. Vi er i ferd med å la offentlige "Rimi-Hagen'er" bestemme strømprisene.
Men de troskyldige får vente og se selv  8)   
« Last Edit: 07.11.2019, 09:26:45 by Telehiv »

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 103
  • View Profile
Re: I dag stiger strømprisen 77 prosent
« Reply #4 on: 07.11.2019, 12:07:20 »
I dette bildet må en huske at av kraftprisen til forbrukere i Norge, så utgjør avgiftene til staten ca. 1/3. Videre at av all norsk kraftproduksjon så går langt under halvpartene, rundt 50 TWh til husstandene.

Jeg ser ikke noe galt i å selge kraft til utlandet, like lite som jeg ser noe galt i å selge fisk til utlandet. Det store problemet er hvordan en på den ene side kan gjøre dette i stor utstrekning, og på den annen side sørge for at konkurransefordelene til industrien består.

Forbrukerne er jeg langt mindre bekymret for, om kraftprisen er 35 eller 50 øre spiller en beskjeden rolle og som staten kan utjevne bare ved å fjerne el - avgiften. En må i dette bildet se hen til nettoeffekten for samfunnet og forbrukerne som også er skattebetalere. Siden over 90% av kraftproduksjonen i Norge er eid av det offentlige vil overskuddet også tilfalle felleskapet. Jeg skulle ønske det samme var tilfelle med vindkraften, men heldigvis har Statkraft begynt å våkne og eier eksempelvis 50% av Fosen utbyggingen, Trønderkraft som også er offentlig eid, eier de øvrige 50%.

Kraft er kort og godt forretning der Norge har enorme muligheter til å hevde seg hvis kortene spilles riktig, å legge opp en kraftpolitikk der målet er å sørge for lavest mulig kraftpris til forbrukerne, er å gjøre de samme forbrukere en stor bjørnetjeneste, da må de bare betale inn den tapte fortjenesten til det offentlige på andre måter. Ta heller regnestykket ditt den andre veien. La vi tenke at kraftprisen ex. nettleie lå på 60 øre, og sluttregningen til forbruker lå på 1,30, hva hadde dette gitt av offentlige inntekter og kanskje endog flytende offshore vind hadde blitt lønnsomt.

HURRA FOR HØYERE KRAFTPRISER !!!!


Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 103
  • View Profile
Re: JIPPI! I dag stiger strømprisen 77 prosent
« Reply #5 on: 07.11.2019, 13:02:52 »
Nå snakker vi;

https://e24.no/energi/i/4qlGge/nordiske-kraftkjemper-vil-skjerpe-eus-klimamaal

Quote
  De tre nordiske kraftselskapene hevder i sin felles erklæring til EU at elektrifisering av økonomien er den beste metoden til å kutte fossile utslipp. «Fortum, Vattenfall og Statkraft ser elektrifisering som den mest effektive, fleksible og bærekraftige måten å avkarbonisere økonomien på, spesielt innenfor industri, transport, oppvarming og kjøling», skriver Statkraft.
Derfor bør utvekslingen av strøm mellom land bør styrkes videre, mener selskapene.     

Er det noen som innbiller seg at Christian Rynning-Tønnesen er MGD medlem, fyren ser jo ut som han drikker diesel til frokost. Og i dette selskapet er Statkraft "The Big Dick," Statkraft er faktisk Europas største leverandør av fornybar energi. Hva kan de norske miljøene med Equinor til sjøs og Statkraft til lands utrette?

Det er det som er spørsmålet, ikke om vi norske forbrukere skal betale 35 eller 70 øre kilowatten.


PS: Jeg leser at Christian Rynning-Tønnesen er sønn til tidligere politimester Carl Mentz Rynning-Tønnesen, en aldeles fantastisk type som jeg møtte noen ganger. Det er et utall historier om han, han var svært opptatt av politiuniformen og fikk aldri delta i ulike uniformsutvalg da Justisdepartementet regnet med at han ville gå inn for noe prøysiske varianter. Da det kom nytt uniformsreglement i 1988 gikk han offentlig ut og hudflettet uniformsutvalget og beskyldte de for å være "totalt inkompetente" siden de nye distingsjonsbåndene var i strid med all heraldisk tradisjon og fikk det til å se ut som en politikonstabel hadde en høyere rang enn Kongen. Og at han for sin del ville nekte å benytte den nye uniformen da han heller ville bli avskjediget, enn å fornærme Kongen. Han fortsatte å gå i den gamle uniformen og reglementet ble faktisk endret. En gang ble han også irettesatt skriftlig av Justisdepertementet fordi han alltid gikk med hvit skjorte i stedet for den standard lyseblå, hvit skjorte er kun tillatt ved 17. mai og andre festdager. Og Rynning - Tønnesens uangripelige svar til Byråsjefen?

"Jeg vet ikke hvordan De har det Herr Byråsjef, men for meg er hver dag en fest."
« Last Edit: 07.11.2019, 13:42:38 by Emeritus »