Author Topic: Tidligere NVE-direktør Sverre Sivertsen tar oppgjør med vindkraftpromoteringen  (Read 2191 times)

Emeritus

  • Supermedlem
  • *****
  • Posts: 3 103
    • View Profile
Kostnaden på elsertifikater i 2022
« Reply #30 on: 03.11.2019, 21:17:01 »
Sitat Sabben:

Quote
….elsertifikater gav i 2018 godtgjørelse på gjennomsnittlig ca. 15 øre per kWh produsert energi til produsent.   

Ja, men da må du huske at det bare er en liten del av den norske kraftproduksjonen er omfattet av denne ordningen, i 2019 med en pris på SEK 50 pr. sertifikat er belastningen på forbruker under ett øre pr. kWt og forventes å synke ytterligere.

Tillegg/rettelse: jeg er muligens på tynn is her, men slik jeg oppfatter det er kvoteplikten i år på ca. 18% og vil nå en topp i 2020, men vil deretter gå ned mot null i 2035. Så hvis sertifikatene selges for NOK 50 pr. MWh skulle det bli kr. 0,05 kWh hvorav forbrukerne må kjøpe ca. 18%, eller 0,05 x 18/100 som skulle bli 0,009 NOK/kWt. Men ser vi lengre frem i tid blir dette så lite at det snart vil koste mer å administrere ordningen enn det den drar inn og jeg leser at svenskene nå vurderer å ikke forlenge til 2035 likevel og at begge land er åpne for å skrote ordningen:

Quote
Kommer vi dit at sertifikatprisen er nær null, forventer vi at det vil komme en diskusjon om avvikling av ordningen. Det er ikke fornuftig at forbrukerne sine kostnader til elsertifikater i hovedsak kommer fra administrasjon og ikke selve sertifikatene.   

https://svorka.no/utvikling-i-elsertifikater/

Og ser en på siste kvartalsrapport fra NVE:

https://www.nve.no/media/8392/2kv2019_kvartalsrapport-for-elsertifikatordningen.pdf

Så omsettes elsertifikater nå slik (tabell 4:)

Mars 2020 - NOK 29,90 MWt
Mars 2021 - NOK 18,40 MWt
Mars 2022 - NOK 12,90 MWt

I 2022 vil kvoteandelen fortsatt ligge rundt 18,8 % eller 0,188:

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2019-09-16-1287

I så fall vil en norsk forbruker i 2022 betale NOK 12,90/1000 = 0,0129 x 0,188= NOK 0,0024252 pr. kWt. Eller omregnet til noe mer praktisk, hvis vi sier at en halvliter koster NOK 80,-, tilsvarer en halvliter 32986,97 elsertifikatkilowattimer.
 
« Last Edit: 03.11.2019, 22:37:25 by Emeritus »