Author Topic: Grunnrenteskatt  (Read 1765 times)

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 103
  • View Profile
Grunnrenteskatt
« on: 04.11.2019, 19:13:00 »
For et par dager siden skrev jeg et innlegg som generelt omhandlet fenomenet grunnrenteskatt.

http://klimadebatt.com/forum/index.php?topic=1344.msg10320#msg10320

Nå så jeg på nyhetene at et utvalg har anbefalt å innføre slik skatt på oppdrettsnæringen. Der er flere grunner til at jeg tviler på at det blir innført, for det første er flere regjeringspartier i mot, men i denne saken kan en ikke stole på Ap. Men den viktigste grunner ligger her:

https://www.nettavisen.no/na24/satser-fire-milliarder-pa-lakserevolusjon-i-florida/3423425637.html

Vestnesingen Johan Andreassen har selv bakgrunn i oppdrett og er nå i ferd med å bygge et landbasert lakseanlegg i Florida med enorm kapasitet, han benytter stort sett norsk teknologi, ja endog norske håndverkere. Nå er det ondsinnet å håpe det går dårlig med Andreassen og hans prosjekt. Men lykkes dette kan salmo salar likegodt oppdrettes i Normandie og China, og den naturgitte fordelen vi har langs norskekysten er ikke lenger like åpenbar.

Der er etter hvert også utviklet teknikker der en kan ligge i åpent hav, i prinsippet utenfor norsk territorium. Blir det innført grunnrenteskatt tror jeg at mye av norsk oppdrettskapital fordufter.

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 103
  • View Profile
Re: Grunnrenteskatt
« Reply #1 on: 27.11.2019, 12:35:20 »
Sitat Contrari1:

Quote
   Hvorfor skal grunnrenteskatt være "ekstrem" for vindkraft, eller mener du at det er "ekstremt" også for vannkraften? Det er iallfall mange lokalsamfunn som lovpriser dette tilskuddet til sin økonomi.     

Jeg svarer på den strengen som er opprettet for dette formålet.

Norsk næringsvirksomhet beskattes med 22% av det overskudd som oppstår etter at driftskostnadene inkludert finans er trukket fra. Omtrent tilsvarende regler har vi i EØS området.

Fra denne hovedregelen er der to unntak, oljeutvinningsvirksomhet og vannkraft med installert effekt over 10 MVA. Disse betaler i tillegg en grunnrenteskatt som gjør at den totale skattebelastningen kan komme opp i 60 % der andre virksomheter betaler 22%. Dette unnataket er begrunnet i to kumulative vilkår: (1) Virksomheten skal på en eller annen måte bruke våre felles naturresurser og (2) over tid vise at virksomheten gir en langt høyere avkastning på innskutt kapital enn annen type virksomhet.

Vannkraft over 10MVA er stort sett magasinverk der utbygningene var gjort for 20 - 30 år siden, 80 - 90% av de vannkraftverk som er bygget de siste 15 - 20 årene er har en installert effekt under 10MVA og betaler da samme skatt som annen næringsvirksomhet, herunder vindkraftverk. Og det du skriver om at lokalsamfunnene lovpriser dette tilskuddet til sin økonomi, så tar du nok feil. Grunnrenteskatten er det staten som tar. Kommunene mottar eiendomsskatt som du riktig påpeker er en viktig del av mange kommuners økonomi, men der er reglene identiske for vannkraft og vindkraft. Som jeg skrev i et annet innlegg utgjør den eiendomsskatt Fitjar Kommune mottar fra Midtfjellet Vindpark AS ca. 5 % av kommunens samlede driftsbudsjett.

Så hvis en skal følge logikken om at all virksomhet som utnytter naturresursene skal betale grunnrenteskatt, vil det i praksis innebære at en kan avvikle svært mye av norsk bergverksdrift, omtrent alt av landbruk og skogsbruk og mye av havfisket, for å nevne noe.

Det viktigste vi har fått ut av denne debatten er at vindkraft i Norge stort sett er lønnsomt, noen eldre anlegg sliter fortsatt, men mange anlegg tjener svært gode penger og dette uten verken gunstige avskrivningsregler og der det lille som er igjen av sertifikatordningen er neglisjerbart. Men overskuddet er foreløpig på langt nær så stort at det tilfredsstiller det andre kumulative vilkåret for å ilegge grunnrenteskatt, men jeg antar det vil skje i løpet av "noen år," uten at jeg tør tidfeste det nærmere.

 

ConTrari1

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 1 060
  • View Profile
Re: Grunnrenteskatt
« Reply #2 on: 27.11.2019, 13:01:15 »
Sitat Contrari1:

Quote
   Hvorfor skal grunnrenteskatt være "ekstrem" for vindkraft, eller mener du at det er "ekstremt" også for vannkraften? Det er iallfall mange lokalsamfunn som lovpriser dette tilskuddet til sin økonomi.     

Jeg svarer på den strengen som er opprettet for dette formålet.

Norsk næringsvirksomhet beskattes med 22% av det overskudd som oppstår etter at driftskostnadene inkludert finans er trukket fra. Omtrent tilsvarende regler har vi i EØS området.

Fra denne hovedregelen er der to unntak, oljeutvinningsvirksomhet og vannkraft med installert effekt over 10 MVA. Disse betaler i tillegg en grunnrenteskatt som gjør at den totale skattebelastningen kan komme opp i 60 % der andre virksomheter betaler 22%. Dette unnataket er begrunnet i to kumulative vilkår: (1) Virksomheten skal på en eller annen måte bruke våre felles naturresurser og (2) over tid vise at virksomheten gir en langt høyere avkastning på innskutt kapital enn annen type virksomhet.

Vannkraft over 10MVA er stort sett magasinverk der utbygningene var gjort for 20 - 30 år siden, 80 - 90% av de vannkraftverk som er bygget de siste 15 - 20 årene er har en installert effekt under 10MVA og betaler da samme skatt som annen næringsvirksomhet, herunder vindkraftverk. Og det du skriver om at lokalsamfunnene lovpriser dette tilskuddet til sin økonomi, så tar du nok feil. Grunnrenteskatten er det staten som tar. Kommunene mottar eiendomsskatt som du riktig påpeker er en viktig del av mange kommuners økonomi, men der er reglene identiske for vannkraft og vindkraft. Som jeg skrev i et annet innlegg utgjør den eiendomsskatt Fitjar Kommune mottar fra Midtfjellet Vindpark AS ca. 5 % av kommunens samlede driftsbudsjett.

Så hvis en skal følge logikken om at all virksomhet som utnytter naturresursene skal betale grunnrenteskatt, vil det i praksis innebære at en kan avvikle svært mye av norsk bergverksdrift, omtrent alt av landbruk og skogsbruk og mye av havfisket, for å nevne noe.

Det viktigste vi har fått ut av denne debatten er at vindkraft i Norge stort sett er lønnsomt, noen eldre anlegg sliter fortsatt, men mange anlegg tjener svært gode penger og dette uten verken gunstige avskrivningsregler og der det lille som er igjen av sertifikatordningen er neglisjerbart. Men overskuddet er foreløpig på langt nær så stort at det tilfredsstiller det andre kumulative vilkåret for å ilegge grunnrenteskatt, men jeg antar det vil skje i løpet av "noen år," uten at jeg tør tidfeste det nærmere.

Og så neglisjerer du helt suverent hva folket mener om vindkraft. Og naturødeleggelsene. Hvis dette er ditt syn på hva lønnsomhet betyr, er det synd på landet dersom dine holdninger vinner frem.

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 103
  • View Profile
Re: Grunnrenteskatt
« Reply #3 on: 27.11.2019, 13:21:50 »
Sitat Contrari1:

Quote
   Og så neglisjerer du helt suverent hva folket mener om vindkraft. Og naturødeleggelsene. Hvis dette er ditt syn på hva lønnsomhet betyr, er det synd på landet dersom dine holdninger vinner frem.   

Det var da litt av en saus. Jeg har uttalt meg om grunnrenteskatten som skatteform og samtidig avlivet en del myter knyttet til en angivelig forskjellsbehandling mellom vindkraft og vannkraft.

Det politiske spørsmålet om ja eller nei til vindkraft er jo en helt annen diskusjon. Og der er vi uenige. Jeg mener at disse såkalte naturødeleggelsene  er verdt prisen. Om en skulle velge å følge NVE's plan fullt ut vil det beslaglegge mellom en og to promille av norsk landareal som i utgangspunktet er tynt befolket ødemark, dette har en energipotensiale på 300 TWh. Og i motsetning til vannkraft er der knapt spor etter vindkraft om en gang i fremtiden skulle finne bedre energikilder. Og jeg tiltar meg akkurat samme retten til å neglisjere folkemeningen på samme måte som praktisk talt samtlige forumdeltagere på KD.com neglisjerer folkemeningen i klimaspørsmålet.

I følge denne undersøkelsen:

https://resett.no/2019/09/29/internasjonal-gallup-norge-pa-topp-i-klimaskepsis/

ligger Norge på topp i verden hva angår klimaskepsis, men 83% av befolkningen mener at der er klimaendringer og at menneskeheten i det minste er delvis ansvarlige for disse endringer. Her på forumet benektes jo klimaendringene i en slik grad at det endog hevdes at endringene i Arktis sjøis er naturlig, en oppfatning dere deler med 1 - 2% av verdens befolkning. I forhold til de fleste her på forumet har jeg jo rene folkebevegelsen bak meg:

Quote
40 prosent av dei spurde svarar at dei er positive til vindkraftutbygging på land.
36 prosent svarar at dei er negative til vindkraftutbygging på land.
Sju av ti svarar at dei er positive til vindkraftutbygging til havs. Ein av tre seier det er ei havnæring Noreg bør satsa på.

https://www.nrk.no/hordaland/motstanden-mot-vindkraft-pa-land-aukar-1.14705126


« Last Edit: 27.11.2019, 13:28:12 by Emeritus »

ConTrari1

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 1 060
  • View Profile
Re: Grunnrenteskatt
« Reply #4 on: 27.11.2019, 13:27:19 »
"Såkalte naturødeleggelser".
Hvem er det du forsøker å narre, deg selv?

"24 mil ny vei skjærer gjennom vill natur
Her skal Europas største landbaserte vindkraftanlegg stå ferdig i 2020. Da vil anleggsveier tilsvarende halve strekningen mellom Trondheim og Oslo gå på kryss og tvers i det som tidligere var vill natur."

https://www.nrk.no/trondelag/24-mil-med-vill-natur-ma-vike-for-gigantutbygging-i-kystfjell-1.14400167

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 103
  • View Profile
Re: Grunnrenteskatt
« Reply #5 on: 27.11.2019, 13:36:20 »
Sitat Contrari1:

Quote
  "Såkalte naturødeleggelser".
Hvem er det du forsøker å narre, deg selv?

"24 mil ny vei skjærer gjennom vill natur
Her skal Europas største landbaserte vindkraftanlegg stå ferdig i 2020. Da vil anleggsveier tilsvarende halve strekningen mellom Trondheim og Oslo gå på kryss og tvers i det som tidligere var vill natur."   

Det er jo symptomatisk at når veien skal benyttes til vindkraft så skjærer veiene gjennom landskapet, mens fire felts motorvei gjennom like mye verdt kulturlandskap og uberørt natur tas i mot med takk. Tilsvarende når det skal bygges gigantbroer over ellers urørte fjordlandskap så er det fremskritt, mens noen vindturbiner der det knapt bor folk er en katastrofe.

ConTrari1

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 1 060
  • View Profile
Re: Grunnrenteskatt
« Reply #6 on: 27.11.2019, 16:04:58 »
Sitat Contrari1:

Quote
  "Såkalte naturødeleggelser".
Hvem er det du forsøker å narre, deg selv?

"24 mil ny vei skjærer gjennom vill natur
Her skal Europas største landbaserte vindkraftanlegg stå ferdig i 2020. Da vil anleggsveier tilsvarende halve strekningen mellom Trondheim og Oslo gå på kryss og tvers i det som tidligere var vill natur."   

Det er jo symptomatisk at når veien skal benyttes til vindkraft så skjærer veiene gjennom landskapet, mens fire felts motorvei gjennom like mye verdt kulturlandskap og uberørt natur tas i mot med takk. Tilsvarende når det skal bygges gigantbroer over ellers urørte fjordlandskap så er det fremskritt, mens noen vindturbiner der det knapt bor folk er en katastrofe.

Motorveier bygges sjelden i områder som er preget av villmark. Det forstår du sikkert. De bygges heller ikke på kryss og tvers i et stort utbyggingsfelt. Vet du forresten hvor mye vindkraftselskapene er forpliktet til å avsette av midler for kostnader ved utfasing av sine anlegg?

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 103
  • View Profile
Re: Grunnrenteskatt
« Reply #7 on: 27.11.2019, 19:05:58 »
Quote
  Motorveier bygges sjelden i områder som er preget av villmark. Det forstår du sikkert. De bygges heller ikke på kryss og tvers i et stort utbyggingsfelt. Vet du forresten hvor mye vindkraftselskapene er forpliktet til å avsette av midler for kostnader ved utfasing av sine anlegg?     

Når det gjelder det siste spørsmålet har jeg ikke svaret og oppfordrer deg til å legge inn et svar på en av de mer passende vindkraftstrengene, kunnskap er sjelden noen byrde.

Når det gjelder hvor veier bygges, så bygges de stort sett på den korteste og topografisk mest hensiktsmessige traseen mellom de to punkter veien skal gå, og norsk veihistorie er full av eksempler på at veier bygges over tidligere uberørt natur. Dette gjelder i praksis samtlige fjelloverganger, omtrent alt som er bygget av veier i Finnmark, veier langs Vestlandsfjordene og lange strekninger av helt nye veiutbygninger slik som E39 vest for Kristiansand og store deler av motorveistrekningene øst for Kristiansand. Ja jeg vil faktisk hevde at dette er mer hovedregelen enn unntaket. Jeg har vært litt involvert i tresèvalget på den nye E39 gjennom Stryn Kommune og der skryter jo Vegvesenet av at de nesten har unngått å legge noe over dyrket mark, men at mesteparten går gjennom uberørt natur som kun har blitt benyttet som beiteland, og det synes jo alle å være tilfreds med.

Hva er problemet med å benytte uberørt natur i Norge? Har jeg forvillet meg inn på et forum for MDG - tullinger?

Hvis du er bekymret for veier og kraftutbygning skulle du virkelig tatt deg en tur til indre Ryfylke, eller inn i Stølsheimen for ikke å snakke om rundt Blåsjø. Blåsjø er norges 13. største innsjø som er 100% kunstig der en har demmet ned et areal på over 80 km2. Her er der enorme demninger, massevis av sykkel og bilveier og de snille mennene i NVE har til og med satt ut fisk i den. Et enormt naturinngrep, men etter mitt syn helt OK, og et vakkert stykke ingeniørarbeid som har endret naturen i praksis for all fremtid, mens vindselskapene - hvis jeg forstår spørsmålet ditt riktig - endog er forpliktet til å gjenopprette naturen når konsesjonen går ut, snakk om forskjellsbehandling!
« Last Edit: 27.11.2019, 19:09:52 by Emeritus »

ConTrari1

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 1 060
  • View Profile
Re: Grunnrenteskatt
« Reply #8 on: 27.11.2019, 19:28:15 »
Tussen, da.
Du skrev: "Det er jo symptomatisk at når veien skal benyttes til vindkraft så skjærer veiene gjennom landskapet, mens fire felts motorvei gjennom like mye verdt kulturlandskap og uberørt natur tas i mot med takk."

MOTORVEIER, Tussen. Vet du hva det er?

ConTrari1

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 1 060
  • View Profile
Re: Grunnrenteskatt
« Reply #9 on: 27.11.2019, 19:30:57 »
Quote
  Motorveier bygges sjelden i områder som er preget av villmark. Det forstår du sikkert. De bygges heller ikke på kryss og tvers i et stort utbyggingsfelt. Vet du forresten hvor mye vindkraftselskapene er forpliktet til å avsette av midler for kostnader ved utfasing av sine anlegg?     

Når det gjelder det siste spørsmålet har jeg ikke svaret og oppfordrer deg til å legge inn et svar på en av de mer passende vindkraftstrengene, kunnskap er sjelden noen byrde.Du vet altså null og niks om det er satt av penger i vindkraftprosjektene til fremtidig opprydding etter utfasing av anleggene. Likevel påstår du freidig at det er god økonomi vindkraft. For noe surr.

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 103
  • View Profile
Re: Grunnrenteskatt
« Reply #10 on: 27.11.2019, 21:49:00 »
Sitat Contrari:

Quote
  MOTORVEIER, Tussen. Vet du hva det er? 

Jeg finner denne debatteknikken særdeles uredelig. Om det er "motorveier" eller vanlige veier slik de skal bygges langs E39 så spiller det mindre rolle i forhold til naturinngrep. Og Contrari1 vet vel neppe at "motorvei" i Norge i mange år var definert på en helt annen måte enn slik motorveier nå defineres etter en EU standard. For å gi deg et hint:

Quote
Norges motorveier er gradvis bygget ut fra og med 1960-årene. Kravene til motorveier er blant annet minst to kjørefelt i hver retning, fysisk skille mellom kjøreretningene og planskilte kryss. Tidligere kunne også tofeltsveier klassifiseres som motorvei i Norge, men disse er senere klassifisert som motortrafikkvei. Per oktober 2019 er det 499,5 kilometer med skiltet motorvei i Norge. 

Ja, jeg vet hva en motorvei er, jeg kan til og med gi deg en historisk beskrivelse av de ulike "motorveiene," men det ville være å kaste perler for svin så dønn uredelig som du fremstår.« Last Edit: 27.11.2019, 22:05:52 by Emeritus »

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 103
  • View Profile
Re: Grunnrenteskatt
« Reply #11 on: 27.11.2019, 21:59:18 »
Sitat Contrari1:

Quote
Du vet altså null og niks om det er satt av penger i vindkraftprosjektene til fremtidig opprydding etter utfasing av anleggene. Likevel påstår du freidig at det er god økonomi vindkraft. For noe surr.

Nei det har jeg ikke sagt. Det jeg har gjort er å anmode deg om å skrive et innlegg på KD.com om disse spørsmålene. Siden du synes å ha satt deg inn i dette regelverket ville det være nyttig for KD.com sine  lesere å få en korrekt og saklig innføring. På samme måte som jeg har benyttet litt tid på å sette meg inn i regelverket for elsertifikater, nedskrivningstid for vindparker, hvor grensen går mellom de vannkraftverk som skal betale grunnrenteavgift og ikke, håper jeg at andre kan skrive saklige og informative innlegg med linker og annen bakgrunnsinformasjon der en faktisk kan bli mer opplyst og kompetent.

Men der har du ingen interesse. Du har sikkert lest noe vrøvl om vindparker og opprydding som du ikke en gang tør å videreformidle på annen måte enn at:

Quote
Du vet altså null og niks om det er satt av penger i vindkraftprosjektene til fremtidig opprydding etter utfasing av anleggene. Likevel påstår du freidig at det er god økonomi vindkraft. For noe surr.  

Hvor mye informasjonsverdi er det i det innlegget?
« Last Edit: 27.11.2019, 22:04:27 by Emeritus »

ConTrari1

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 1 060
  • View Profile
Re: Grunnrenteskatt
« Reply #12 on: 28.11.2019, 11:37:11 »
Sitat Contrari:

Quote
  MOTORVEIER, Tussen. Vet du hva det er? 

Jeg finner denne debatteknikken særdeles uredelig. Om det er "motorveier" eller vanlige veier slik de skal bygges langs E39 så spiller det mindre rolle i forhold til naturinngrep. Og Contrari1 vet vel neppe at "motorvei" i Norge i mange år var definert på en helt annen måte enn slik motorveier nå defineres etter en EU standard. For å gi deg et hint:

Quote
Norges motorveier er gradvis bygget ut fra og med 1960-årene. Kravene til motorveier er blant annet minst to kjørefelt i hver retning, fysisk skille mellom kjøreretningene og planskilte kryss. Tidligere kunne også tofeltsveier klassifiseres som motorvei i Norge, men disse er senere klassifisert som motortrafikkvei. Per oktober 2019 er det 499,5 kilometer med skiltet motorvei i Norge. 

Ja, jeg vet hva en motorvei er, jeg kan til og med gi deg en historisk beskrivelse av de ulike "motorveiene," men det ville være å kaste perler for svin så dønn uredelig som du fremstår.

Tussens kunnskap om veier er begredelig. Vet han ikke at to-felts motorveier før i tiden ble kalt "Motorvei B", og i dag kalles "Motortrafikkvei"? Det var altså et klart skille mellom to - og firefeltsveier. Bløffen flopper. Hvis han tror at en vanlig to-felts vei gir samme naturinngrep som en firefeltsvei, er det oppsiktsvekkende. På samme måte som den groteske ideen om at 24 mil anleggsveier i urørt villmark ikke er verre enn motorveibygging. Du skjønner det, Tussen, at samfunnet trenger nye veier, og de bygges sjelden i urørt villmark, fordi disse områdene som regel er lite aktuelle som ferdselsårer. Derimot trenger landet IKKE naturødeleggende vindkraft-prosjekter. Det er vel snart bare Tussen som ikke har innsett dette. 

Og Tussen bør være svært forsiktig med å kritisere andres debatt teknikk, der sitter han med slegge i et glasshus.

ConTrari1

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 1 060
  • View Profile
Re: Grunnrenteskatt
« Reply #13 on: 28.11.2019, 11:38:49 »
Sitat Contrari1:

Quote
Du vet altså null og niks om det er satt av penger i vindkraftprosjektene til fremtidig opprydding etter utfasing av anleggene. Likevel påstår du freidig at det er god økonomi vindkraft. For noe surr.

Nei det har jeg ikke sagt. Det jeg har gjort er å anmode deg om å skrive et innlegg på KD.com om disse spørsmålene. Siden du synes å ha satt deg inn i dette regelverket ville det være nyttig for KD.com sine  lesere å få en korrekt og saklig innføring. På samme måte som jeg har benyttet litt tid på å sette meg inn i regelverket for elsertifikater, nedskrivningstid for vindparker, hvor grensen går mellom de vannkraftverk som skal betale grunnrenteavgift og ikke, håper jeg at andre kan skrive saklige og informative innlegg med linker og annen bakgrunnsinformasjon der en faktisk kan bli mer opplyst og kompetent.

Men der har du ingen interesse. Du har sikkert lest noe vrøvl om vindparker og opprydding som du ikke en gang tør å videreformidle på annen måte enn at:

Quote
Du vet altså null og niks om det er satt av penger i vindkraftprosjektene til fremtidig opprydding etter utfasing av anleggene. Likevel påstår du freidig at det er god økonomi vindkraft. For noe surr.  

Hvor mye informasjonsverdi er det i det innlegget?

Hvor mye informasjonsverdi er det i "Faen...helvete...inkjevetar"?

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 103
  • View Profile
Re: Grunnrenteskatt
« Reply #14 on: 28.11.2019, 13:19:16 »
Kanskje Contrari1 kunne forklare leserne av KD.com hvorfor han har dratt definisjonen av motorvei inn i strengen om grunnrenteskatt eller for den del i en debatt om vindmøller?

Først gir jeg et saklig innlegg om grunnrenteskatten, dette svares det ikke på, men da begynner Contrari om ja eller nei til vindmøller og at jeg ikke representerer folkemeningen. Jeg svarer på det.

Så fortsetter Contrari på enda et nytt tema, nemlig oppryddings kostnadene knyttet til vindkraft, jeg ber han redegjøre for dette, og svaret? Et hysterisk utbrudd om at: 

Quote
Du vet altså null og niks om det er satt av penger i vindkraftprosjektene til fremtidig opprydding etter utfasing av anleggene. Likevel påstår du freidig at det er god økonomi vindkraft. For noe surr.

Contrari kan umulig vite hva debatteknikk er, det er i hvert fall ikke å starte på et nytt tema etter hvert som en ikke har noe fornuftig å si om det som opprinnelig var tema.

Men han har da det minste lykkes med å ødelegge hele strengen, og det var kanskje det som var hensikten?

Og kaller du meg "tussen" en gang til så rapporterer jeg deg til Administrator.
« Last Edit: 28.11.2019, 13:22:41 by Emeritus »