Author Topic: Bergen og Oslo de neste 4 år: Ideologisk selvskading uten reell miljøgevinst?  (Read 971 times)

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 649
 • Qui vivra verra
  • View Profile
De fleste er allerede gjennom hovedstadspressen blitt bra kjent med Oslos Lan-byråd med søppelkriser, uendelige brudd på arbeidslovgivningen, og den stadig økte isoleringen av Oslo sentrum fra omverdenen gjennom nedskjæring av parkeringsplasser, økte bom- og parkeringsavgifter, osv.  Og nå den nye politiske plattform for 2019-23 i byrådssamarbeidet mellom Ap, MDG og SV med de 10 såkalte "Osloløfter", herunder at "Oslo skal bli verdens første utslippsfrie storby i 2030".
Vi trenger derfor ikke å bruke så mye tid på hvordan Oslo har havnet i en slik ren klimasymbolsk og arbeidslivsfjern posering ("Norge sett fra Oslos offentlig betalte navle") uten det ringeste hensyn overfor utenbys folk som ikke kan trikke og "tesle" som de sentrumsbosatte i offentlig jobb, og heller ikke kan besøke sine slektninger i Oslogryta uten å måtte sette fra seg bilen noen mil utenfor sentrum og derfra prøve å ta noen offentlige transportbytter underveis, kanskje med en 600-kroners taxiregning til slutt siden bestemor må ha transport til døren. For all del, jeg er også for bilfrie soner og reduserte eksosutslipp i store byer, men da kombinert med reelle praktiske løsninger for andre enn sentrumsbasert og offentlig ansatt funksjonæradel.

Link til plan 2019-23 der man selv kan lete etter omtanken for folks behov på dette området:
https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13346154-1571735406/Tjenester%20og%20tilbud/Politikk%20og%20administrasjon/Politikk/Byr%C3%A5det/Oslos%20byra%CC%8Adserkl%C3%A6ring%202019-2023.pdf

Realitetene så langt?Kan man få en praktisk karamell av lignende slag i Bergen?
Bergens nye byråd (Ap, KrF, MDG og Venstre) la i går kveld fram sin politiske plattform, og skal bli "landets grønneste by", lover den nye byrådslederen Roger Valhammer (Ap) ifm. den nye politiske plattformen sammen med KrF, MDG og V. Bare partikombinasjonen har allerede gitt mange en latent hodepine om hvor lenge dette kan holde: De byttet ut SV med KrF i syvende time. Hvordan Bergen skal bli "landets grønneste by" med denne gjengen - selv uten sjefsklimaposørene i SV - sier ikke akkurat seg selv: Ikke lett å se reelle miljøgrep, derimot en rekke selvskadende "klimagrep", som i Oslo. Men smella er i gang: "Vi skal levere en politikk innen klima, miljø og bypolitikk uten sidestykke", sa byrådslederen til Bergens Tidende i går.

Busskaos på Bønes:


På pressekonferanse på Bergen brannstasjon lovet Roger Valhammer at de ikke skal øke eiendomsskatten, hva nå det har med sidestykkeløs politikk å gjøre. Videre sa Valhammer at byrådet har en ambisiøs klimapolitikk hvor de skal kutte 50 prosent i klimagassutslippene fra 1991-nivå innen 2023, snappet Bergensavisen opp. Så derfra begynner det å ligne mye på Osloplattformen:

Biltrafikken skal ned
- For å bli landets grønneste by, skal personbiltrafikken i Bergen reduseres med 30 prosent fra 2013-nivå de neste fire årene.
- Det skal også innføres bilfrie soner i både sentrum og i bydelene, i tillegg til at det skal bli færre parkeringsplasser og dyrere parkeringsavgift, heter det i plattformen.
- Det skal også innføres minst én kjøttfri dag i kommunen sine kantiner.
- Byrådet er også enige om å redusere utbyggingen av nye, store kjøpesentre i Bergen og redusere cruiseturismen for å nå målet om en fossilfri by innen 2030.
- Når det gjelder bompenger, skriver byrådet at det er et effektivt virkemiddel, samtidig som plassering av bomstasjoner aldri vil være rettferdig. De skriver at de vil «jobbe for at staten tar en større andel av utbyggingen av kollektivtransport i Bergen for at veiprising utredes som alternativ til bompenger». Ifølge plattformen skal den ytre bomringen evalueres om ett år. Her har de altså klart å eliminere bompengeopprøret på snedigste vis.

Farsen rundt videre utbygging av Bybanen: Ny utredning
Saken det ifølge BT var knyttet mest spenning til, var hva det nye byrådet hadde å si om Bybanen mot Åsane. Valhammer var klar på at byrådet har blitt enige om at de mener den raskeste og beste måten er å bygge den over Bryggen, som allerede er vedtatt.
– Men vi anerkjenner at vi er et mindretallsbyråd, vi har lagt bak oss en valgkamp og flere år med diskusjon. Den vil komme opp igjen, og det er lite tillit mellom partiene. Derfor vil vi selv bestille en utredning om tunnelalternativet, sa byrådslederen.
Alternativet det er snakk om, er en tunnel fra Peter Motzfeldts gate (til info; innslag rett nordøst for Lille Lungegårdsvann som vil dukke opp igjen i Vågsbunnen et sted før den fortsetter i dagslys utover Bryggen)

Foruten at Valhammer skal bli byrådsleder, fortsetter Marte Mjøs Persen (Ap) som ordfører og Rune Bakarvik (Ap) blir varaordfører. Det blir i kveld klart hvordan partiene skal fordele de øvrige byrådspostene, ifølge BT.

Noen formastelige tanker om hvor dette bærer hen:
Norge er basert på at folk i reelle verdiskapende yrker spredt i landskapet i og utenfor større byer må kunne forflytte seg kostnads- og tidseffektivt mellom jobb, barnehager/idrettsanlegg og bosted, samt kunne ta imot utenbys besøkende uten for mye vanskeligheter. Alt dette er under angrep med den forhastede "grønnsakleken" til byrådet også i Bergen. Oslo har tross alt bygd opp et omland av omfattende nett av tog, baner, og andre off. transportmuligheter. Og vil nok fortsette å forsyne seg av statskassa til mer av det samme. Bergen er i en helt annen situasjon; ta en titt på kartet og fortell oss så hvordan en familie bosatt i Sund kommune på Sotra klarer å plassere barna i skole og barnehage og samtidig komme seg på jobb på Sandsli og i Åsane? Regn minst 2-3 timer både morgen og kveld hvis de hindres i å bruke privatbil til å svippe innom de ulike behovene. Hvis de ikke kan bruke privatbil må de bare gi opp, og flytte til et annet sted, Hvis de har råd.
   

Bergen synes altså å tre inn i samme selvskadingssirkel som Oslo: Det er med den nye byrådsplanen ikke lett å se hvordan innsnevringen av folks transportmuligheter vil løses i det framtidige grensesnittet mellom sentrum og omland, akkurat som gnagsåret Oslo. Hovedbildet er at folk vil havne i ranslignende parkeringsfeller, dysfunksjonelle offentlige transportløsninger i kombinasjon med regjeringens angrep på dagens privatbilløsninger. Mitt hovedankepunkt er ikke at man ikke skal kvitte seg med eksosutslippene i storbyene, men man må ikke skjære av seg hodet før man vet hvor man skal sette hatten i stedet.

Familiefolk kan begynne å rømme Oslos og Bergens bysentra fortere enn man tror
Familiefolk med sine brede tjenestebehov er selve basisen for et fungerende bysamfunn, det vet alle bysosiologer. "Ghost towns" med flyktet industri (infrastruktur-service brutt ned), gjenværende eldre, studenter og uetablerte innvandrere og en skokk offentlig ansatte og noen frisører er ikke framtidsløsningen i Europas rivende konkurransebilde. Men Oslo har allerede sterke indikasjoner på at mange ressurssterke familiefolk - de som kan av jobbtekniske grunner - vil flytte ut både pga. av sterkt økt sosial uro i kombo med håpløse muligheter for dynamiske transportvalg. Noe som er helt sentralt for sånne folks sosiale funksjonalitet - ikke glem at en stor del av den norske delen av Oslo er innflyttet fra distriktene de siste tiårene og har store deler av familien tilbake der ute. Men disse finner det stadig vanskeligere å omgås med drastisk økt bilfiendtlighet. Sentrum vil i økende grad bli tatt over av mindre ressursterke grupper, som i neste omgang kan true hovedstadens økonomi i større grad enn nå.

Hvor "grønt" dette blir etterhvert står derfor igjen å se.
 
« Last Edit: 29.10.2019, 11:25:33 by Telehiv »

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 649
 • Qui vivra verra
  • View Profile
For ordens skyld:

Ingen landsdel, kommune eller by i Norge har opplevd signifikante klimaendringer utover kjent historisk variasjon siste 30-års periode.
I vår gjorde likevel en rekke kommuner og fylker vedtak om at det er "klimakrise".
Ingen har imidlertid vært i stand til å påvise med konkrete fakta hva denne "krisen" går i.

Klimakrisebastionen NRK har snakket med 33 av disse, og fant at ingen kan vise til konkrete tiltak som en direkte konsekvens av krisevedtakene.
Hva NRK mener med det - om det er kritikk av manglende oppfølging eller ikke - er ikke godt å si. Ingen av de politiske førere der i huset vet såpass om "klima" at de er i stand til å redegjøre for noe sånt. Men vi kan jo for moro skyld se hvem som har erklært "klimakrise" så langt:

Kommuner og fylker som har vedtatt klimakrise
Kommuner som har erklært, anerkjenner eller erkjenner klimakrise:
Volda, Tingvoll, Molde, Bergen, Lillehammer, Stjørdal, Hamar, Molde, Nesodden, Tromsø, Tolga, Ørland, Steigen, Trysil, Fjaler, Fredrikstad, Haugesund, Alta, Kongsberg, Bodø, Vågan, Kristiansund, Melhus, Elverum.

Kongsberg har vedtatt at de «befinner seg i en klimatisk nødsituasjon», og er derfor ikke medregnet som en av de 33 som er nevnt.

Fylker som har erklært, anerkjenner eller erkjenner klimakrise:
Hordaland, Oppland, Akershus, Nordland, Troms, Østfold, Trøndelag, Buskerud, Hedmark.

Joa. Man får bare bøye seg i den støvete hatten for all denne overbevisende innsikt.
Mens de samme flogvitene også ligger i front av å selge ut kraftverkene sine til utlendinger.


Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 103
  • View Profile
Det er helt uproblematisk å karakterisere klimasituasjonen som en "krise" selv om en ikke ser spor av endring i dag. Nå mener jeg at det ikke bør/kan kalles krise, noe jeg nylig har kommentert i et annet innlegg, men nå kommenterer jeg det rent språklige.

Hvis det en dag oppdages en meteoritt med en diameter på 12 km som vil treffe jorden om tre år, så er det språklig sett uproblematisk å kalle det en krise, selv om det ikke er spor av noe som helst mens den oppdages. 

ConTrari1

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 044
  • View Profile
Det er helt uproblematisk å karakterisere klimasituasjonen som en "krise" selv om en ikke ser spor av endring i dag. Nå mener jeg at det ikke bør/kan kalles krise, noe jeg nylig har kommentert i et annet innlegg, men nå kommenterer jeg det rent språklige.

Hvis det en dag oppdages en meteoritt med en diameter på 12 km som vil treffe jorden om tre år, så er det språklig sett uproblematisk å kalle det en krise, selv om det ikke er spor av noe som helst mens den oppdages.

Og da kan Tussen sikkert love oss klimakrise i diverse norske fylker og kommuner om tre år. Popcorn!
Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 103
  • View Profile
Er Con Trari1 tilbake?

Har du noe å melde? Det skulle ikke forundre meg at du er et av NAV ofrene som har gått på noen NAV -  penger men har nytt de i EØS - området. I så fall har du en lys fremtid i møte. Her vil erstatningsbeløpene spise store deler av Oljefondet.

ConTrari1

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 044
  • View Profile
Som vanlig, ren drittslenging fra Tussen. Har du vurdert en ny karriere som møkkaspreder i landbruket? En skreddersydd brun fremtid for deg.
Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.