Author Topic: Norsk strøm: Staten lopper vannkraften og gir til vindkraften  (Read 652 times)

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 850
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Norske strømkunder vil med de nye utenlandskablene i kombinasjon med den omfattende vindmølleutbyggingen systematisk loppes i økende grad ved at strømprisene gradvis tilpasses europeisk nivå. Man må ikke la seg lure av uvitende idiotoppslag i MSMs mikrofonstativer når strømprisen en måned i ny og ne kan ligne litt på gamle (lave) strømpriser. Sannheten er at strømprisen i det nordiske kraftsystemet var i snitt på 44 øre kilowattimen i fjor, opp fra 29 øre kilowattimen året før. Journalister kan ikke regne prosentvis økning her, men det kan kanskje dere?

Men hvor går inntektene til slutt? Og hvem betaler festen?
Dette var den høyeste snittprisen siden 2011, og det bidro til at inntektene i kraftbransjen steg betydelig, ifølge den årlige analysen av kraftbransjen fra Pareto Securities: https://www.paretosec.no/aktuelt?itemId=Aktuelt:882

Meglerhuset har gått gjennom tallene fra de 30 største kraftselskapene i Norge. Statkraft er det desidert største selskapet med inntekter på 56 milliarder kroner, fulgt av Agder Energi med 14 milliarder og Hafslund E-Co med 10,8 milliarder kroner.
 

Vindmøller: Roten til alt ondt for norske strømkunder, miljø- og fugleelskere, og vannkraftsavhengige fylker og kommuner

Ekstra grunnrenteskatt på vannkraft brukes til å subsidiere vindkraft
Staten lopper nemlig vannkrafteiende kommuner og fylkeskommuner ved å kjøre en ekstra grunnrenteskatt* på 37 prosent (2019) oppå den vanlige 22 prosent bedriftsskatten. At man på denne måten hanker inn store midler til fellesskapets beste - slik man gjør med særskatten petroleum, som selskapene ikke like enkelt kan trikse bort som den ordinære bedriftskatten - høres jo i utgangspunktet utmerket ut for borgernes ve og vel.
Men det er før man forstår hvor disse ekstra pengene tar veien: Til direkte subsidiering av ulønnsomme fuglekverner i form av vindmølller

*Grunnrenteskatten er en skatt på vannkraftens utnyttelse av fellesskapets ressurser, og denne steg fra 34,3 prosent i 2017 til 35,7 prosent i fjor og 37 prosent i år

"Loppingen" rammer både personkunder og kommuner/fylkeskommuner
Man forstår kanskje bedre statens fiskalstrategi mot alle nivåer når man forstår hvordan man har tilpasset skatten mot vannkraftselskapene til å subsidiere vindselskapene. Herunder at norske skattebetalere på den måten i stor grad også subsidierer de utenlandske eierne av vindmøller utplassert i Norge.

Det er ikke rart at en del våkne mennesker begynner å se rødt her: Den såkalte "klimasatsingen" innebærer altså at ekstraskatten på vannkraft er en ganske sterk diskriminering av vannkraften opp mot vindkraften, som ikke har grunnrenteskatt og som har raskere avskrivninger.

Eksempel: Selskaper som Akershus og Salten, som nesten bare driver med vannkraft, ender dermed i år på en skattesats på 65-66 prosent. Som selvsagt er veldig høyt, og som fører til at man ser etter hvor man kan sende regningen. Og du blir vel ikke overrasket om du oppdager at det blir meg og deg?
Hele maskepien rundt utenlandskablene og ACER er dessverre blitt en formalisering av statens muligheter til å kjøre hele "klimaregningen" over på forbrukerne.

Vannkraften (ved mine og dine strømpriser) må altså betale for ulønnsom og miljøproblematisk vindkraft
Ved at staten har rotet seg inn i ekstremt kostbare symbolpolitiske målsetninger om å øke graden av "fornybar kraft" i form av vindmøller (en fullstendig meningsløshet, ingen ting er mer fornybar og miljøvennlig kraft enn norsk vannkraft) undergraver man robustheten hos vannkraftselskapene og øker strømprisen for forbrukerne. I tillegg til å orge inn store skattesummer til sentralmakten på bekostning av fylker og kommuner. Et sted må jo pengene til symbolpolitiske ødselsforetak som regnskogsfond osv. hentes fra, når man ikke kan øke bompengene mer?

For å sikre at man kan kjøre på enda mer med disse planene i framtiden - og at kraftprisene vil stabilisere seg mye høyere enn nå slik at man kan hente inn enda mer grunnrenteskatt - har man tilsluttet seg EUs ACER-system m/tilhørende utenlandskabler og dermed tatt ut proppen som kunne hindret denne galimatiasen. At Høyre-regjeringen i tillegg kronisk jobber med å mest mulig privatisere utenlandskablene (med tilhørende fri prisdannelse iht beste Bilderbergerinstrukser), bør gi kalde grøss nedover ryggen for dem som satte seg inn i Enron-skandalen* i sin tid, da for eksempel California ble så loppet på strømpris at man i en periode måtte stenge ned hele staten. 

*På begynnelsen av 1990-tallet innførte den amerikanske kongressen en ny lov som deregulerte salget av elektrisitet. Det samme hadde blitt gjort for naturgass noen år tidligere. Dette hadde ført til energimarkeder hvor det var mulig for selskaper som Enron å lykkes, mens produsenter og lokale myndigheter ofte klaget over den prisvolatiliteten som hadde oppstått. Sterk lobbyvirksomhet fra Enron og andre, derimot, holdt systemet på plass. Våkne analytikere ser allerede at Norge kan bli forsøkt dratt inn i samme private energipolitiske spiral hvis dette fortsetter.

Når våkner publikum?« Last Edit: 31.08.2019, 12:12:41 by Telehiv »

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 850
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Vi har her på forumet også i flere andre sammenhenger vært innom den rådende (klimaforklarte) politikks dreining mot å loppe (den folkeeide) vannkraften til fordel for den i hovedsak utenlandseide (og i alle fall privateide) vindkraften. Utenlandske investorer har så langt gnidd seg i hendene og bare stormet over Norges usikrede riksgrense for å ta del i denne utplyndringen av norske friluftsområder i kombinasjon med julegave-skattlegging.

Jeg skrev "så langt": Den opplyste del av det norske folk begynner å kjenne vindmølledildoen trykke ubehagelig mot blæra nå, og stiller stadig mer kritiske spørsmål til hva som egentlig foregår.
Utplyndringen har imidlertid hittil vært så offentlig velsignet at selv den mest stupide og kapitalvulgære vindmølleinvestor har fått slippe til, selvsagt med våre lokale små-Quislinger med støttende tilrop og åpen kollekthånd i bakgrunnen. Mens mer intelligente/framtidsrettede nordmenn har begynt å undres på hvor lenge skattefordelene til vindkraften kan fortsette - mens havørnene og annen verneverdig storfugl drysser ned som agner for vinden.
   
Men enn så lenge har lederen i vindkraftorganisasjonen Norwea nylig kunnet uttrykke sine ønsker så ufrivillig frekt som dette:
«Innfører vi grunnrentesats på vindkraft nå, blir det ganske enkelt ikke bygd ut mer vindkraft. […] Skal man innføre grunnrenteskatt på vindkraft må det bli betydelig høyere strømpriser først».

Jeg regner med de intelligente av dere ser hva som kommer i neste runde: Offentlige garantier på at forskjellsbehandlingen skal få fortsette i favør av utenlandske investorer.
Samtidig som man lopper det norske folk ytterligere på vannkraftprisene.
I klimaets navn har selvskadingen ingen moralske grenser lenger.
« Last Edit: 14.10.2019, 16:15:01 by Telehiv »

translator

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 619
  • View Profile
NRKs Debatten i kveld handlet om vindkraft etter at det ble kjent at regjeringen har forkastet planen rammen, som NVE la frem for noen måneder siden, etter at så godt som alle berørte kommuner har vært negative.

Høydepunktet i debatten var programleder Fredrik Solvang som etter 26 min tørrprat tok bladet fra munnen:

Quote
Jeg gidder ikke å la dere late som om disse vindturbinene bare var ment for Norge. Ifølge NVE skulle disse 13 områdene, hvis man hadde maksimert utbyggingen, skapt 500 TWh i året, mens vi selv bare forbruker 130 TWh i året. Så det er bare tull å hevde at vi hadde bruk for alle disse 500 TWh, de skulle gått til eksport!

https://tv.nrk.no/serie/debatten/201910/NNFA51101719/avspiller


« Last Edit: 18.10.2019, 00:12:55 by translator »
IPCC - They've told us what it's NOT. But NOT what it is.

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 103
  • View Profile
Sitat Telehiv:

Quote
  Jeg skrev "så langt": Den opplyste del av det norske folk begynner å kjenne vindmølledildoen trykke ubehagelig mot blæra nå, og stiller stadig mer kritiske spørsmål til hva som egentlig foregår.
Utplyndringen har imidlertid hittil vært så offentlig velsignet at selv den mest stupide og kapitalvulgære vindmølleinvestor har fått slippe til, selvsagt med våre lokale små-Quislinger med støttende tilrop og åpen kollekthånd i bakgrunnen. Mens mer intelligente/framtidsrettede nordmenn har begynt å undres på hvor lenge skattefordelene til vindkraften kan fortsette - mens havørnene og annen verneverdig storfugl drysser ned som agner for vinden.   

Og

Quote
Man forstår kanskje bedre statens fiskalstrategi mot alle nivåer når man forstår hvordan man har tilpasset skatten mot vannkraftselskapene til å subsidiere vindselskapene. Herunder at norske skattebetalere på den måten i stor grad også subsidierer de utenlandske eierne av vindmøller utplassert i Norge.     

Her var mange påstander i en ellers interessant debatt. Jeg benyttet meg for øvrig av tipset fra Translator og så hele programmet.

Første spørsmål; er der vesensforskjeller mellom beskatningen av vindkraft og vannkraft? Telehiv har nevnt grunnrenteskatten som samlet skattlegger kraftselskapene med 59% av overskuddet, men denne skatten gjelder kun verk med en effekt (merkeytelse) på over 10 000 kVA, dette vil i praksis stort sett gjelde magasinverkene. Og det skal da bare mangle at når en demmer ned store områder og deretter la pengemaskinen gå i årtier etter årtier at en ikke skal betale for å ha endret norsk natur for all fremtid.

Neste spørsmål: er der noen sammenheng mellom skatteinntektene fra kraftbransjen og subsidiering av vindkraft? Eller som Telhiv skriver "......har tilpasset skatten mot vannkraftselskapene til å subsidiere vindselskapene…?"

Ikke så langt jeg kan se. For å svare på dette må en jo først finne ut hvilken subsidiering vindkraftverkene får, men det er strengt tatt ikke nødvendig fordi den skatt vannkraftverkene blir ilagt blir som all annen skatt betalt inn til staten. Den er ikke merket "til kulturformål," "til Forsvaret" eller noe som helst annet.

Vindkraftverkene blir tidligere subsidiert med direkte tilskudd fra ENOVA, i dag blir de økonomisk støttet av såkalte grønne sertifikater, nå heter det Elsertifikater. Dette er det forbrukerne som betaler, ikke staten. Og Elsertifikatene er teknologinøytrale så lenge energien som produseres er fornybar, også nye vannkraftverk får tildelt Elsertifikater og blir således subsidiert av forbrukerne.

https://www.vindportalen.no/Vindportalen-informasjonssiden-om-vindkraft/OEkonomi/Stoetteordninger-for-vindkraft/Elsertifikater

https://www.nve.no/energiforsyning/elsertifikater/

Men det viktigste av alt, nye kraftverk - uansett teknologi - må være satt i drift før 31.12.2021 for å nyte godt av ordningen. Etter den tid blir det ikke utstedt nye Elsertifikater, da må både ny vindkraft og vannkraft greie seg selv og blir underlagt det ordinære skatteregimet.

Men det virkelig store spørsmålet er jo hva som skjer fremover. Her på KD.com gjentas og gjentas alle mytene om fuglekvernene og hvor ulønnsomt dette er, men er dette bare besvergelser bygget på uvitenhet i kombinasjon med et kjærlighetsforhold kull og olje?

Hva sier fagetatene og ikke minst de som bruker penger på dette? 

https://www.distriktsenergi.no/artikler/2019/1/14/nves-kraftmarkedsanalyse-2018-2030-mer-vindkraft-gir-okt-kraftoverskudd/

https://e24.no/energi/i/mRzPLl/derfor-er-vindkraft-billigere-enn-kullkraft-faar-drahjelp-av-co-priser

Hvor finner vi ekspertisen i dette virvaret, på KD.com eller hos NVE og internasjonale energiselskaper som benytter milliarder på vind?

Så var det denne historien (hun som deltok på Debatten og ville ha omgjort konsesjonen på Haramsøya)

https://www.zephyr.no/pressemelding-haram-kraft-as/

Er det rett og rimelig at et prosjekt som har vært under arbeid i 21 år og har fått konsesjon nå skal omstøtes? Ikke fordi vi har fått ny kunnskap, men fordi det i det siste har vokst opp en slags folkebevegelse som er mot landvind nærmest i enhver form. Her snakker vi om skikkelige klimakuker som mener å pådra seg både fibromyalgi og krægdå hvis det kommer en vindturbin i en kilometers avstand. Denne motstanden og de angivelige helseeffektene av landvind er omtrent like troverdige som diagnosen til de svenske apatiske asylbarna. Danskene og tyskerne har i bøtter og spann med erfaringer med dette, hvorfor ligger ikke de på sotteseng?

Telehiv har ovenfor dratt Quislingkortet, jeg vil svare tilbake med samme mynt. Ja, vi har en utfordring der forbrukerne kan bli utsatt, men dette har vi som stat kontroll over, en kan jo bare fjerne elavgiften så er det en bra begynnelse. Men her må en se det store bildet i et perspektiv like langt som oljealderen eller "kraftalderen" der den siste for lengst har feiret 100 årsjubileum. Hva kan norske vindresurser gi av fremtidige inntekter og arbeidsplasser.

Vi har de suverent beste vindresurser i hele Europa, å ikke utnytte denne resursen er de rene Quislingfakter begrunnet i noe surr om havørner og fibromyalgi. Og akkurat nå hadde vi trengt en ny regjering bestående av Finn Lieder, Tor Aspengrener og Jens Chr. Hauger som sørget for at dette forblir norske nasjonale resurser på lik linje med vannkraftverkene og hjemfallsretten, så vil jeg i samme slengen ha et par Willy Hauglier og Carl M Rynning-Tønnesener som kan ta seg av disse fibromyalgikjerringene som etter hvert kommer til å lenke seg fast ytterst på bladene på vindturbinene.
« Last Edit: 18.10.2019, 08:31:42 by Emeritus »