Barn erklæres apatiske for at familier skal få opphold i Sverige

Started by translator, 12.10.2019, 14:34:44

Previous topic - Next topic

Bebben

Henrik Jønsson, svensk youtuber, og "entrepenør og libertarian", tar for seg spørsmålet i sin siste video (fra forrige lørdag):

QuoteHar svensk moralisk konsensus bidragit till att barn farit illa? Allt mer tyder på detta. På senare tid har dock allt mer information framkommit som indikerar att många av dessa diagnoser varit felaktiga, och att svensk vård genom bristande genomlysning av frågan i stället bidragit till att många barn farit illa.

Hur ställdes diagnoserna? Varför fick frågan så dålig genomlysning? Och vad händer med ett samhälle där moralisk konsensus förhindrar ett öppet samtal? Dessa frågor tar jag upp i veckans video.

Link:

https://www.youtube.com/watch?v=uSIiIBw1kFM
Jo dårligere tider, jo bedre skjemt! (Ernst Röhl)

translator

Mens Swebb-tv har fått opplastingsforbud i to uker, kom svt i kveld med en reportasje i nyhetssendingen Rapport (første innslaget) der et av de voksne barna er står frem:

https://www.svtplay.se/video/23767750?start=auto
"Media har sluttet å granske makthaverne på vegne av innbyggerne.
I stedet har de begynt å granske innbyggerne på vegne av makthaverne"
---------Helena Edlund

Bebben

Journalist Jörgen Huitfeldt reflekterer over svensk journalistikk i et innlegg på det utmerkede nettmagasinet Kvartal.se, og nevner flere interessante saker og journalistenes rolle i dem. Herunder "de apatiska barnen" (min utheving):

QuoteUnder de första åren på 2000-talet skrevs spaltmeter kring debatten om de apatiska barnen. Den övervägande majoriteten av inslag och artiklar utgick från att barnen verkligen var sjuka och att simulering inte förekom. När magasinet Filter ger röst åt två av dessa (nu vuxna) barn som själva berättar hur de tvingades spela apatiska och när flera läkare därefter går ut och vittnar om hur de såg uppenbara tecken på simulering. Tecken som de i dåtidens febriga debattklimat inte vågade berätta om offentligt. Ja, hur reagerar samma medier som satte den tidigare bilden då? Med några få undantag i stort sett med tystnad. De försvarar inte sin tidigare linje, de ansluter sig inte till en ny. De är mest tysta.

Så selvransakelse tyckast inte å være en sterk kraft hos den svenske "journalistkåren". Huitsfeldts observasjoner synes heller ikke å harmonere særlig godt med emeritus' heller umusikalske første innlegg i denne tråden. Les alt sammen:

https://kvartal.se/artiklar/ar-det-skam-eller-skamloshet-som-far-journalisterna-att-ligga-lagt/

Jo dårligere tider, jo bedre skjemt! (Ernst Röhl)

Emeritus

Sitat Bebben:

QuoteHuitsfeldts observasjoner synes heller ikke å harmonere særlig godt med emeritus' heller umusikalske første innlegg i denne tråden.

Jeg vet ikke i hvilken toneart du har tolket mitt første innlegg etter. Men som jeg har nevnt minst en gang tidligere var mitt første innlegg et forsøk på å gjøre Translator oppmerksom på at når han skriver;

QuoteSwebb-tv har i det siste avdekket en sak om hvordan svenske innvandrerbarn mishandles slik at de kan erklæres apatiske av svenske leger. På den måten får familiene deres automatisk opphold i Sverige.   

Så var han ca. 15 år for sent ute med å formidle denne nyheten og at SWEBB TV så langt jeg har sett heller ikke har spilt noen sentral journalistisk rolle i å avdekke noe som helst.

translator

Quote from: Emeritus on 13.10.2019, 16:06:32
Konspirasjons og skittpratgeneratoren Translator rir igjen. Har han lagt i et slags nyhetsinntaksmessig koma de siste ti - femten årene som stadig dukker opp med historier som:

Dette er hva du kaller "å gjøre oppmerksom på". Andre kaller det dårlig folkeskikk.
"Media har sluttet å granske makthaverne på vegne av innbyggerne.
I stedet har de begynt å granske innbyggerne på vegne av makthaverne"
---------Helena Edlund

Emeritus

Jeg er enig i at den var unødvendig råtten.

Men kan du ikke sjekke helt elementære fakta før du lager et innlegg? Denne historien husket jeg selv som noe fra fortiden og hadde nær glemt den og trodde at samme faenskap hadde oppstått på ny.

Jeg så nettopp Dagsrevyen nå der voldsbølgen i Oslo var hovedoppslag med bl.a. justisminister og byråd Raymond J på plass. Basert på hvem som ble intervjuet for øvrig av sosialarbeidere etc., legger jeg til grunn at de aktuelle forbrytere stort sett er fremmedkulturelle 1. eller 2. generasjon innvandrere, men er det noen som vet noe om dette?  Det var ikke nevnt med ett ord i Dagsrevyen.

TILLEGG: Jeg kan jo svare selv.

QuoteDe fleste har norsk statsborgerskap, og en del av dem har minoritetsbakgrunn, opplyser politimester Beate Gangås i Oslo til NTB. Hun forsikrer at politiet jobber for fullt med å etterforske alle sakene og at de vurderer varetektsfengsling.
Politimesteren karakteriserer helgen som travel. Hun mener bakgrunnen for volden er sammensatt, og sier at forebygging og samarbeid mellom flere instanser er viktig for å forhindre lignende tilstander i tiden fremover. Når en voldshandling først er begått, mener Gangås at det er viktig at det fører til en reaksjon.

Dette var Nettavisen.

Men Aftenposten gjør jobben sin:

QuotePolitiet beskrev større grupper av menn som uprovosert gikk til angrep på enkeltpersoner og mindre grupper. Gjerningspersonene skal ha vært menn sent i tenårene med utenlandsk opprinnelse. De fleste hendelsene skjedde i sentrum.
Det totale antallet hendelser knyttet til vold var på rundt 20. Av disse var langt færre blind vold, men altså flere enn vanlig.   

https://www.aftenposten.no/osloby/i/wP52dP/reagerer-etter-voldshelg-byraadet-har-mistet-kontrollen-over-voldsutviklingen-i-oslo

Mens VG er taus:

https://www.vg.no/nyheter/i/6jdGbQ/tenaaring-slaatt-og-ranet-i-oslo-fire-personer-paagrepet?utm_content=row-4&utm_source=vgfront

Mans Dagbladet opplyser at de alle var norske statsborgere så er de vel norske da:

https://www.dagbladet.no/studio/nyhetsstudio/5?post=20545

translator

Vet ikke helt hva du vil fortelle med dette siste innlegget (som fortjener en egen tråd), men jeg føler at du er litt mer "på gli" overfor virkeligheten når temaet er migrasjon enn når det er klima. Se det foredraget som Bebben ikke så noen nazister i, bare tall. Det er ikke tilfeldig at de byene og bydelene som har størst fremmedkulturell befolkning også har de høyeste tallene når det gjelder kriminalitet og vold.
https://vimeo.com/367090083

Når det gjelder Raymond J, han som ville være byregjeringsleder, så må han være verdensmester i ansvarsfraskriving. Først gir han justisministeren ansvaret for volden (for lite politi) og deretter skylder han på bydelene (for å nedlegge fritidsklubber).
"Media har sluttet å granske makthaverne på vegne av innbyggerne.
I stedet har de begynt å granske innbyggerne på vegne av makthaverne"
---------Helena Edlund

Emeritus

Sitat Translator:

Quote.......men jeg føler at du er litt mer "på gli" overfor virkeligheten når temaet er migrasjon enn når det er klima.

Her har vi et nytt eksempel på årsaken til at det renner over når jeg leser dine svar. Her fremstiller du deg selv som en slags foregangsmann i innvandringsspørsmålet der jeg nærmest drar føttene etter meg og gradvis har blitt litt mer på gli i riktig retning, ja nesten som om du og andre her på bloggen har rettledet meg inn på den riktige sti.

Hør her din drittunge: Det er nå ganske nøyaktig 30 år siden jeg som Politiinspektør i en av landets største byer gikk offentlig ut kritiserte den daværende lovgivning der sosialkontorene hadde taushetsplikt overfor andre offentlige myndigheter, herunder politiet, om oppholdssted, adresse og andre data om hvor asylsøkere som hadde fått avslag på asylsøknaden befant seg. Lovverket den gang gjorde det mulig at sosialkontorene kunne betale sosialstønad til asylsøkere som hadde fått avslag og som dermed ikke hadde lovlig opphold, og til alt overmål aktivt kunne bistå de med å fortsette dette ulovlige oppholdet ved å holde tilbake opplysninger for politiet og dermed hindret utsendelse.

Det første spørsmålet AP leder Gro Harlem Brundtland fikk i NRK's partilederutspørring ved Stortingsvalget i 1989 var dette (rimelig korrekt gjengitt.)

QuoteEr det riktig at asylsøkere som har fått avslag på søknaden skal fortsette å motta sosialstønad og at sosialkontorene kan holde opplysninger tilbake fra politiet slik at de kan fortsette sitt ulovlige opphold?

Hun var totalt uten svar og bare stotret ut noe møl. Det hører med til historien at lovgivning ble endret i rekordfart og at mine kollegaer i justissektoren på kødd benevnte lovendringen "Lex Emeritus." Jeg kan også nevne at jeg en rekke ganger ble uthengt personlig i den aktuelle regionsavis fordi jeg var den regionalt ansvarlige for uttransportering av asylsøkere, noe som den gang ofte ble møtt med demonstrasjoner og andre aksjoner knyttet til enkeltpersoner som var så kjekke og skjønne at avisen mente at de burde få bli til tross for et endelig avslag.

Jeg har med bakgrunn i blant annet disse erfaringer i over 30 år hatt en klart og entydig oppfatning av innvandringsspørsmålet, og har både hyllet og kritisert Carl I. Hagen i den forbindelse. Han fortjener ros for at han konsekvent har nektet å holde kjeft og kan i dag ta æren for at SV i dag har en innvandringspolitikk de sannsynligvis hadde karakterisert som den rene nazisme for 30 år siden. Men debatten og folkeopinionen har utviklet seg for sent fordi motstanderne av denne utviklingen har fått servert alt for mange lissepasninger av brune elementer som har tilslørt og rotet til debatten, og der hadde Carl I. Hagen en del tåpelige utspill på 80 - tallet.

Men kom faen ikke her å forsøk å lær faren din å lage unger.

Telehiv

Siden Sveriges håndtering av innvandring er et sentralt tema her, og den massive øyelukkingen de har bedrevet i flere tiår, kan det være interessant å sjekke om det etterhvert - i takt med utviklingen av "svenske tilstander" som ikke lenger kan skjules selv for folk med førerhund - finnes spor av vilje til å innrømme hvor hunden ligger begravd.

Og leter man godt, kan slikt faktisk spores nå, bl.a. i en rapport fra den svenske Försvarshögskolan:

https://www.fhs.se/download/18.4de5088316deae29189350/1571641866102/Antagnostiska%20hot%20och%20dess%20p%C3%A5verkan%20p%C3%A5%20lokalsamh%C3%A4llet.pdf

Vel, mye av rapporten følger jo mønsteret med å si at "vel, vi ser at en del problemer eksisterer, men det er tross alt bare noen få som står for dette, osv.".
Men dette brytes tidvis opp av ikke helt tildekte henvisninger til hvordan det svenske samfunnet egentlig ser ut i de tyngste MENA-områdene.
For de som gidder å lese denne rapporten, kan man finne noen snev av svenske erkjennelsesforbedringer i en offentlig rapport, faktisk.
Og det var ingen selvfølge for bare få år siden.

Rapportens forord sier bl.a. at:

Rapporten tar avstamp i de antagonistiska hot som listas i den nationella säkerhetsstrategin (Regeringskansliet, 2017). Den försöker beskriva hur kriminella grupper, extremister och andra aktörer använder sig av hot och våld på ett sådant sätt att dess konsekvenser och utfall de facto påverkar tillvaron för medborgarna, lokalsamhället och dess företrädare på lokal nivå (MUST, 2018).

I rapportens "Avslutande diskussion" listes en rekke "hot" (trusler) som i praksis er en listing over hele MENA-repertoaret slik vi kjenner det her hjemme også, dog foreløpig i langt mindre omfang enn i Sverige. Denne listingen tror jeg norske myndigheter burde studere litt nærmere, så de er litt bedre forberedt på hva som vil utvikles her hjemme også i takt med veksten i den ikke-integrerbare MENA-andelen. 
translator

Raymond J var på skjermen i kveld igjen (Debatten). Denne gangen presterte han å si, i sitt sedvanlige forsøk på å bagatellisere og bortforklare, at Oslo er en storby, det var urolige perioder med gjenger og kriminalitet før også bla bla. Mulig det, men da var det IKKE gjenger som angrep tilfeldige folk på gaten bare for å "tøffe seg", Raymond!

Jeg synes også den svenske eksperten, hentet inn fra Malmø(!) var forbausende saklig og korrekt i sin analyse. Han sa også at tilstandene er MYE verre i Sverige. Det har han nok rett i.

Apropos det. Svenskene skjønner etter hvert at de er nødt til å gjøre noe med migrasjonspolitikken. Sverigedemokratene blir større for hvert valg og det kommer til å fortsette med den regjeringen de har nå. Både høyrepartiet Moderatene og KD (Kristeligdemokratene, som står langt fra norske Krf, særlig under ledelse av den karismatiske og halvt norske Ebba Bush-Thor) er ikke interessert i å stenge dem ute lenger.
"Media har sluttet å granske makthaverne på vegne av innbyggerne.
I stedet har de begynt å granske innbyggerne på vegne av makthaverne"
---------Helena Edlund

Telehiv