Author Topic: Produksjonsbildet på norsk sokkel 2019  (Read 532 times)

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 934
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Produksjonsbildet på norsk sokkel 2019
« on: 10.10.2019, 11:19:59 »
Som oljeinteresserte vil vite er listen over de største aktørene i norsk oljenæring helt annerledes nå enn for bare få år siden.
Endringene skyldes at store selskaper har solgt seg ned eller ut, mens nye aktører har kommet til. Sent i september ble det for eksempel kjent at Vår Energi kjøper opp resten av ExxonMobils eiendeler i Norge. Dermed blir Vår dobbelt så stort og den tredje største produsenten på sokkelen.

Norsk sokkel er "klimapolitisk" godt situert:
Som vi ser nedenfor, har gass blitt stadig viktigere på norsk sokkel, noe som også er "klimapolitisk" mer gunstig framover enn en ensidig oljebasert industri:Viktigheten av norsk oljeindustri, i en tid der MDG, Venstre o.a. har programfestet å legge ned den norske så snart som mulig, kan illustreres med bl.a. disse tallene fra Norsk Olje & Gass:
- Ca. 180.000 mennesker jobber innen olje- og gassnæringen.
- Det investeres nær fem ganger så mye i olje og gass som i all annen norsk industri til sammen.Produksjonstallene gjengitt nedenfor er hentet fra Oljedirektoratet (OD) og baserer seg på produksjonen fra januar til juli i år.

De største produsentene:

1. Equinor
Norges oljegigant er operatør på 42 felt og er det ubestridt største selskapet på norsk sokkel. Ble grunnlagt i 1972, da det norske oljeeventyret var helt i startgropen, som statens eget oljeselskap. Norsk sokkel er fortsatt selskapets grunnmur, men etter hvert har det også fått betydelig aktivitet i utlandet. I dag har Equinor aktivitet i over 30 land, der USA og Brasil er to av de viktigste. Equinor er Nordens største selskap.

Snittproduksjon i perioden: 1,25 millioner fat oljeekvivalenter per dag.

2. Petoro
Den norske stats oljeselskap, som ble etablert da Statoil ble børsnotert i 2001. Forvalter statens direkte andeler i olje- og gassvirksomheten, som utgjør en tredjedel av Norges olje- og gassreserver. Eierandelene kalles “Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE)”. Er partner på 35 felt, men aldri operatør. Overførte 120 milliarder kroner til statskassen i 2018.

Produksjon: 1,02 millioner fat.

3. Vår Energi
Nylig ble det altså kjent at det ferske oljeselskapet kjøper ExxonMobils andeler på norsk sokkel, for 41 milliarder kroner. Med oppkjøpet dobler selskapet produksjonen og gjør dermed et kraftig byks på listen. Vår Energi ble etablert da Eni Norge og Point Resources fusjonerte i fjor. Selskapet er eid av Eni (69,6 prosent) og Hitecvision. Oppkjøpet av Exxon-andelene må formelt godkjennes av myndighetene før det trer i kraft.

Produksjon: 284.000 fat.

4. Total
Det franske selskapet kjøpte i fjor opp danske Maersk Oil, noe som også ga vekst på norsk sokkel. Samtidig solgte selskapet sine andeler i prosjektene Martin Linge og Garantiana, der det var operatør, til Equinor. Salgene markerer at Total framover satser på å være partner på norsk sokkel, ikke operatør. Total har i dag store eierposter i felt som Ekofisk, Åsgard, Troll, Snøhvit og Oseberg.

Produksjon: 189.000 fat.

5. Wintershall Dea
Etablert da de tyske konkurrentene Wintershall og Dea slo seg sammen tidligere i år. Er operatør for feltene Brage, Vega og Maria, som er i produksjon. Også operatør for prosjektene Nova og Dvalin. Eid av kjemigiganten BASF og investeringsfondet Letter One. Norsk sokkel er trukket fram som nest viktigst etter Russland for selskapet, og planen er å vokse videre i Norge i årene framover.

Produksjon: 154.000 fat.

6. Aker BP
En annen nykomling som har inntatt norsk sokkel de siste årene. Ble etablert da Det norske oljeselskap og BP Norge fusjonerte i 2016. Før den tid hadde Det norske allerede kjøpt opp Marathon Oils norske virksomhet i 2014. Aker BP er operatør på fem felt på norsk sokkel, blant andre Ivar Aasen. Selskapet er børsnotert med Kjell Inge Røkke (40 prosent) og BP (30 prosent) som de største eierne.

Produksjon: 142.000 fat.

7. ConocoPhillips
Blant de virkelige pionerene på norsk sokkel. Fant Ekofisk-feltet for 50 år siden, noe som markerer den kommersielle begynnelsen for det norske oljeeventyret. Gigantfeltet, som startet produksjonen i 1971, er fortsatt selskapets klart viktigste eiendel i Norge. Feltet skal etter planen opprettholde produksjonen i minst 35 år til.

Produksjon: 132.000 fat.8. Shell
Et annet av selskapene som har vært lengst til stede i Norge. Solgte i fjor sommer sine andeler i feltene Draugen og Gjøa til oljemyggen Okea, men har benektet at det betyr at selskapet er på vei bort fra norsk sokkel. Shell er fortsatt operatør for Ormen Lange i Norskehavet, som er det nest største gassfeltet på norsk sokkel.

Produksjon: 119.000 fat.

9. OMV
Det østerrikske selskapet etablerte seg i Norge i 2006 og har etablert seg som et av de mellomstore selskapene her. Har i dag produksjon på feltene Aasta Hansteen, Gullfaks, Gudrun og Edvard Grieg på norsk sokkel. Har også markert seg som et av selskapene som satser mest i Barentshavet. Der gjorde selskapet i 2013 Wisting-funnet. Feltet skal nå bygges ut av Equinor, før OMV igjen overtar når produksjonen starter.

Produksjon: 88.000 fat.

10. Lundin
Gjorde i 2010 første del av kjempefunnet som senere fikk navnet Johan Sverdrup, og skrev seg med det inn i norsk oljehistorie. Johan Sverdrup startet produksjonen 5. oktober, noe som naturligvis er en stor milepæl for Lundin og de andre eierne. Lundin er også selskapet som har satset mest i Barentshavet de siste årene, med letebrønner hvert år siden 2011. Er operatør på Edvard Grieg-feltet, som startet produksjonen i 2015.

Produksjon: 79.000 fat.

11. Neptune Energy
Etablerte seg på norsk sokkel i 2018, da det kjøpte oljevirksomheten til franske Engie, tidligere GDF Suez. Er operatør for det produserende Gjøa-feltet og prosjektene Duva og Fenja. Drøyt 40 prosent av selskapets samlede produksjon skjer i dag på norsk sokkel, en andel som i alle fall ikke skal synke i årene framover.

Produksjon: 75.000 fat.

12. Spirit Energy
Ble etablert i desember 2017, da britiske Centricas olje- og gassavdeling ble slått sammen med Bayerngas Norge. Centrica hadde da vært til stede på norsk sokkel siden 2006. Eid av Centrica (69 prosent) og Stadtwerke München, men eierne har varslet at Spirit er til salgs. Har eierandeler i 14 produserende felt på norsk sokkel, og er operatør for Vale og Oda.

Produksjon: 58.000 fat.

Gigantfeltet Johan Sverdup vil endre mye på produksjonsbildet
Verdt å merke seg er at lørdag 5. oktober startet Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen produksjonen. Feltet er så stort at det alene vil gi endringer på denne listen etter hvert. Når topproduksjonen på 660.000 daglige fat nås i 2022, vil for eksempel Lundin ha en produksjon på rundt 130.000 fat fra feltet.

Kommentarene til de ulike selskapene er hentet fra Sysla (om man ikke har overskredet rammen for betalingsmuren):
https://sysla.no/offshore/dette-er-de-tolv-storste-produsentene-pa-norsk-sokkel/« Last Edit: 10.10.2019, 11:57:25 by Telehiv »

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 934
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Re: Produksjonsbildet på norsk sokkel 2019
« Reply #1 on: 10.10.2019, 11:21:59 »
Verdens største (olje)produsenter?
Om man ønsker å sammenligne Norge mot dette, så kan vi notere at nå er det ingen land som produserer mer råolje enn Russland. Det viser en fersk liste fra CNBC over verdens ti største oljeprodusenter. Listen er oppdatert med tall fra august måned, og hentet inn fra en database utarbeidet av Joint Organisations Data Initiative (Jodi).

1. Russland: 10,34 millioner fat per dag
2. Saudi-Arabia: 9,95 millioner fat per dag
3. USA: 9,34 millioner fat per dag
4. Irak: 4,38 millioner fat per dag
5. Canada: 3,13 millioner fat per dag

Norge?
Norge er en relativt liten aktør i det globale oljemarkedet, og norsk oljeproduksjon dekker om lag to prosent av verdens samlede etterspørsel etter råolje. Norges produksjon av naturgass dekker om lag tre prosent av verdens etterspørsel, men som eksportør er Norge en betydelig aktør. I 2017 gikk Norge forbi Qatar og ble verdens nest største eksportør av naturgass, kun bak Russland. Norge forsyner EU med om lag 25 prosent av det totale gassforbruket. Nesten all olje og gass som produseres i Norge eksporteres, og eksportverdien utgjør om lag halvparten av samlet norsk vareeksport. Dette gjør olje og gass til Norges desidert viktigste eksportvarer.

- I 2018 ble det produsert om lag 227 mill. salgbare standard kubikkmeter oljeekvivalenter.
- Samlet vareeksport av råolje, kondensat og naturgass utgjorde i 2018 om lag 534 mrd. (2019) kr.
- Råolje, naturgass og kondensat utgjorde over halvparten av total norsk vareeksport i 2018.
« Last Edit: 10.10.2019, 11:49:58 by Telehiv »