Author Topic: Kirchoffs lov om termodynamikk  (Read 1184 times)

Smiley

  • Seniormedlem
  • ****
  • Posts: 264
    • View Profile
Kirchoffs lov om termodynamikk
« on: 02.12.2014, 16:46:46 »
Stadig henvises det til Kirchoffs lov i klimadebatten. Co2 skal gi oppvarming i henhold til nevnte lov sier klimahysterikkerne. Men hvorfor det? Loven er det som jeg vil kalle en energibevaringslov. Den slår fast at objekter som absorberer mye også stråler ut mye og at utgående energi aldri kan bli større enn absorbert energi.
Hvis co2 absorberer IR som allerede er i atmosfæren og slipper lik mengde energi ut igjen i samme atmosfære enten via photoner eller ved vibrasjoner så endres ikke atmosfærens energimengde totalt sett. Hvorfor er det da en selvfølge med oppvarming?

Så vidt jeg har forstått kan ikke co2 både øke i frekvens og sende ut photoner siden det da vil gå ut mer energi enn det som kom inn. Det må bli enten det ene eller det andre siden photonets bølgelengde er låst til noen få bølgelengder. Hvis min forståelse er feil vil co2 faktisk lage energi noe som strider mot grunnleggende fysikk. Energi kan ikke lages eller ødelegges, bare omformes.

SÃ¥ hvordan kan det ha seg at denne loven er klimahysterikkernes beste venn i debatten?

Smiley

  • Seniormedlem
  • ****
  • Posts: 264
    • View Profile
Sv: Kirchoffs lov om termodynamikk
« Reply #1 on: 03.12.2014, 20:10:12 »
http://fokus.ku.dk/klima/info/drivhusgasserne/Drivhusgasserne.pdf

Denne forklarer hvordan co2 virker når det absorberer IR. Som man kan lese så absorberer co2 IR og vibrerer raskere, men når co2 sender ut et photon igjen avtar vibreringen øyeblikkelig. Dvs at den tilførte energien IKKE gir noen økning, men enten befinner seg i co2 som vibrasjoner eller forlater co2 i form av et photon. Ingen av delene gir økt potensial og universitetet i København hevder det er den utstrålte IR strålingen som går nedover som gir oppvarming, ikke vibrasjonene. Dvs at Plancks lov hindrer utstrålingen i å bli absorbert av jorden siden den har likt eller høyere energinivå!
De som alle andre tar det som en selvfølge at nedadgående IR må bli varme, noe Planck sier slett ikke er tilfelle.