Author Topic: NOAA spår kald oktober og november i Europa  (Read 385 times)

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 352
 • Qui vivra verra
  • View Profile
NOAA spår kald oktober og november i Europa
« on: 30.09.2019, 11:22:30 »
Vi har jo sett at værspådommer utover noen få uker er for ren pilkasting å regne, men samtidig kan det likevel være interessant å se hvilke faktorer som legges til grunn for spådommene i de ulike tilfellene, og denne gangen mht. NOAAs spådommer om noen kalde måneder framover. I årevis har vi fra IPCC-bastioner som NASA og NOAA sett de vanlige antakelsene om "varmere enn normalt", så dette i seg selv bør påkalle litt ekstra nysgjerrighet for hva som har fått NOAA til å forvente kaldere senhøst denne gangen.

Her er NOAAs siste CFSv2 temperaturanomali for oktober, via Meteociel:


November ser ikke så mye varmere ut:


Hva bygger NOAA sine spådommer på denne gangen?
Denne gang synes NOAA å bygge på to sentrale forhold:
- negativ NAO* (forventet), samt overraskende nok
- lav solaktivitet for perioden (merk dere den, dette kommenteres litt mer nedenfor)

*Kvikk intro til NAO: https://no.wikipedia.org/wiki/Nordatlantisk_oscillasjon

Den såkalte NAO-indeksen som angår oss/Europa er koblet til disse tilstandene:
- Høy indeks gir vestavær: Trykket over Island er da lavere enn normalt og gir mer vestavind med mild og fuktig vestlig luftstrøm over Sør-Norge, med milde vintre i sør.
- Lav indeks gir østavær: Tilsier kaldere vintervær forbundet med luftmasser fra øst.

Det er siste tilstand som synes å være tilfelle nå iht. NOAAs siste NAO-oversikt: 


Solaktiviteten?
Som vi vet er betydningen av solen nesten persona non grata i de mest CO2-fikserte miljøene i NASA og NOAA og det er følgelig ikke lett å finne tydelige forklarende figurer mht. langvarige klimafaser. Data fra NASAs Solar Radiation and Climate Experiment har imidlertid bekreftet en årsakssammenheng mellom lav solflekkaktivitet og kalde vintre, dvs. en innrømmelse av solens effekt på i alle fall kortvarige værforhold av noen måneders varighet.

Det er likevel litt interessant at NOAA nå overraskende "frivillig" anfører kommende lav solaktivitet som en av to hovedfaktorer bak en forventet kaldere periode i månedene framover. Men det kan ha sine årsaker: Det er kommet flere uttalelser i utkantene av IPCC-miljøene siste året om at et større og mer langvarig kjølende solmønster kan være i kjømda, der man helt klart skuler til de siste års omfattende solforskningsstudier i andre miljøer med prognoser/projeksjoner (ordvalg avhengig av hvor mye tillit man har til solforskningen) med indikasjoner på oppkjøring mot et nytt Grand Minimum (jfr. Maunder Minimum under den lille istid), og som kan ha gjort at NOAA nå ikke ønsker å stå helt naken om dette faktisk vil inntreffe.Vi har en rekke eksempler på disse Grand/Maunder Minimum forvarslene, men vi kan jo se litt på Valentina Zharkova**, som den av solfysikerne som over mange år synes å ha truffet veldig godt mht. hvor svak nåværende solsyklus ville bli. Jfr. hennes presentasjon for GWPF for litt under et år siden, der hun spådde et moderne Grand Minimum med oppstart i perioden 2020-55, og med en sterkt kjølende klimaeffekt. De som er virkelig interessert i dette, kan se gjennom hele hennes foredrag her, det er faktisk en hel liten "lærebok" i historisk solforskning:
https://www.youtube.com/watch?v=M_yqIj38UmY

*Valentina Zharkova, opprinnelig utdannet i Ukraina i det gamle Sovjet, er nå matematikkprofessor ved Northumbria University, med en MSc i anvendt matematikk og astronomi, og deretter doktorgraden i astrofysikk. Det interessante er jo at det er bare hennes gamle sovjetmiljø som har truffet noenlunde med framskrivninger gjennom globale klimamodeller, så bare av den grunn kan hun være interessant å lytte til. Apropos "lytte", på et spørsmål på slutten her, beklager hun at IPCC-miljøet er svært lite villige til å lytte på solforskningen og dens analyser av solens betydning for klimaet.

« Last Edit: 30.09.2019, 12:54:30 by Telehiv »

frankolsen

 • Medlem
 • ***
 • Posts: 132
  • View Profile
Re: NOAA spår kald oktober og november i Europa
« Reply #1 on: 01.10.2019, 20:05:30 »
Ehhhh bare en liten korreksjon Telehiv:

Prognosene du presenterer gjelder for 850 hPa, altså i en høyde over havet på ca 1500 meter.
Som sedvanlig så spår de, både i november og desember, høyere temperatur enn normalt ved 2 meters høyde:
Ikke fordi jeg tror de får rett, jeg personlig mener jo at vi er på vei inn i en 50-60 år lang kaldere periode, og at kommende vinter blir av det kjølige slaget.
Men jeg mener rett skal være rett når det gjelder å linke til dokumentasjon :-)
 
November:https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/CFSv2/imagesInd3/euT2mMonInd2.gif

Desember: https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/CFSv2/imagesInd3/euT2mMonInd3.gif


Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 352
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Re: NOAA spår kald oktober og november i Europa
« Reply #2 on: 01.10.2019, 21:18:50 »
Prognosene du presenterer gjelder for 850 hPa, altså i en høyde over havet på ca 1500 meter.

Ja, det som anføres med poenget med å bruke 850hPa (ca. 1500 m over havnivå) er at i disse høydene anses temperaturen mer stabil enn i lavere luftlag og relativt upåvirket av jordoverflate-variasjonene.
Det er i disse luftlagene at NAO-strømningene i de høyere luftlagene særlig kommer inn som forklaringsfaktor, slik jeg har sett dette forklart før. 
Slik jeg videre har forstått metoden rundt dette, er at når man skal spå været noen måneder fram i tid er det nå vanlig å inkludere slike atmosfæredata og så trekke i fra de tilhørende kaldere gradene fra 1500 m og ned til bakken. Jeg har sett at man typisk angir et fratrekk på 2-3 grader på bakketemp'en.

Du nevner at NOAA (atter en gang) skal ha meldt "høyere temperatur enn normalt ved 2 meters høyde". Det forecastet har jeg ikke hørt om før nå, og det blir litt pussig hvis NOAA samtidig som de varsler kaldere forhold i høyere luftlag, varsler varmere bakketempetemperatur enn normalt. Det betyr i så fall et brudd med tidligere angitte koblinger mellom 850hPa-temp og bakken.
Men hva vet jeg? Det er jo helt "normalt" at NOAA summarisk varsler varmere høster, vintre, vårer, somre på bakketemp'ene, og denne gangen tydeligvis også uavhengig av 850hPa-strømmene relatert til (denne gang negativ) NAO, som iht "gammel lære" indikerer kaldere senhøst også på bakken.

Vi får vel bare vente og se, i år som tidligere år?
 
         
« Last Edit: 01.10.2019, 21:32:20 by Telehiv »

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 103
  • View Profile
Re: NOAA spår kald oktober og november i Europa
« Reply #3 on: 01.10.2019, 22:18:35 »
Kan ikke vi gjøre dette enkelt?

Hva om alle erkjente det åpenbare. NOAA, IPPC og de har selvsagt tatt feil og vil fortsette å ta feil i mange små og store detaljer fortsatt. Men både IPCC og NOAA har i mange år hevdet at vi kommer til å se en gradvis varmere verden, av og til en litt slakkere oppvarming som under pausen, andre tider en raskere oppvarming. Typisk i den perioden vi nå har vært i siden ca. 2014.

For hva er alternativet? Kliamarealistene, Vahrenholdt og en rekke andre klovner som har spådd et kaldere klima først fra 2006, så fra 2011, så fra 2018 og nå fra 2026 slik som Solheim og de ? I 2026 er Solheim sannsynligvis lagt inn på pleiehjem og da slipper han å forsvare sine feilslåtte spådommer, da kan vi snakke om en helgardering.

Get real for i helvete. Verden kommer til å bli varmere de neste tiårene og det har lite med sola å gjøre.

Og vær så snill og slutt med stråmannen om at NOAA og de ikke aksepterer eksistensen av naturlige klimavariasjoner. Bruk den sunne fornuft dere har blitt tildelt. Hvis NOAA og de ikke var opptatt av disse naturlige variasjonene hvorfor forskes det da så mye på nettopp disse variasjonene? Hvorfor er PAGES2K etablert, hvorfor bruker Gerald Meehl hele sitt yrkesaktive liv på å fravriste Stillehavet dets hemmeligheter?

I min uvitenhet betrakter jeg Meehl som kanskje vårt tids fremste klimaforsker. Han sier åpnet og ærlig at vi egentlig ikke vet hva som skjer. Vi kaller det IPO, vi kaller det ENSO og AMO. Vi deler det endog opp i IPO og PDO, men i realiteten skraper vi bare i overflaten.

Slutt med dette pisset om at The Science is Settled. Det eneste miljø som er skjønt enige om at The Science is Settled er faktisk Klimarealistene. Her bare gjentas de samme dogmer hele tiden, og det til tross for at hypotesene blir falsifisert kontinuerlig.

Og Klimarealistenes hypotese lyder omtrent slik:

Quote
Det blir mye kaldere neste uke, i hvert fall neste måned. Og hvis det ikke slår til, blir det i hvert fall kaldere neste år, eller i hvert fall om seks år. Og blir det ikke kaldere om seks år, så vil det i hvert fall skje om 12 år. Og skjer ikke det, skal jeg spise hatten min.

Og slik har Humlum og de rotet i vei i minst 15 år og synes enda ikke å vise det minste tegn til selvinnsikt.


« Last Edit: 01.10.2019, 22:24:58 by Emeritus »

translator

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 554
  • View Profile
Re: NOAA spår kald oktober og november i Europa
« Reply #4 on: 01.10.2019, 23:25:50 »
Get real for i helvete. Verden kommer til å bli varmere de neste tiårene og det har lite med sola å gjøre.

Jasså du?
https://www.youtube.com/watch?v=M_yqIj38UmY&t=30m18s
« Last Edit: 01.10.2019, 23:32:14 by translator »
IPCC - They've told us what it's NOT. But NOT what it is.