Author Topic: Karbonsyklusen for barneskoletrinnet  (Read 725 times)

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 103
  • View Profile
Karbonsyklusen for barneskoletrinnet
« on: 29.09.2019, 09:08:52 »
Basert på en forklaringen funnet på Naturvernforbundets hjemmesider mener Translator ikke bare å ha avslørt meg, men han slår virkelig på stortromma og tar med Naturvernforbundet, IPCC og resten av verden i samme slengen:

http://klimadebatt.com/forum/index.php?topic=1310.msg10058#msg10058

https://naturvernforbundet.no/sporsmal-og-svar-om-klima/13-vare-co2-utslipp-utgjor-en-minimal-del-av-atmosfaren-article36369-3927.html

Quote
Cirka 750 gigatonn CO2 går gjennom det naturlige karbonkretsløpet hvert år. Utslippene fra forbrenning av fossilt brennstoff og industrielle prosesser var i 2014 på 35,9 gigatonn CO2. Avskoging bidrar med enda noen gigatonn, men mengden blir liten sammenlignet med det naturlige kretsløpet. Men: CO2 akkumuleres i atmosfæren. Rundt 40 prosent av det vi slipper ut tas opp i en av de naturlige prosessene. Resten blir værende i atmosfæren, og bidrar dermed til økt global oppvarming.   

Av dette konkluderer vårt lokale klimageni:

Quote
Tallet 410 ppm omfatter alle karbondioksidmolekyler som finnes i atmosfæren. Omregnet til tonn blir det 3202 gigatonn CO2. Ingen bestrider dette. Hvert år tilføres det 750 gigatonn (750 milliarder tonn) CO2 til atmosfæren totalt, hvorav 36 gigatonn fra kull, olje og gass. Tror du ikke på tallene? Vel, da tror du vel ikke på Naturvernforbundet heller?   

og

Quote
Men hvordan kan "resten" (dvs. 60 %) av CO2 "bli værende i atmosfæren" når atmosfæren allerede har nådd 410 ppm i løpet av fire år med tilførsel av CO2? Det er jo fysisk umulig! For at nivået skal være (tilnærmet) konstant må den da også tømmes på fire år. Det vil si at CO2-utslipp ikke oppholder seg i atmosfæren mer enn fire år.   

Ja hvordan er det mulig at atmosfæren blir tilført 750 Gt hvert år som til alt overmål "blir værende i atmosfæren," på ti år skulle det jo bli 7500 Gt, eller mer enn det doble av de ca. 3000 Gt som befinner i atmosfæren? Har CO2 den egenskapen at det bare forsvinner sporløst og blir borte for alltid?

Når slike oppsiktsvekkende funn blir gjort, ville de fleste lene seg litt tilbake og tenke seg om. En kunne stille seg selv spørsmålet:

Quote
Er det mulig at jeg, som så ofte før har tatt feil i de mest grunnleggende spørsmål har misforstått noe? Har jeg kanskje lest feil? Burde jeg ha sjekket dette bedre før jeg utbasunerer at jeg nok en gang har tatt knekken på IPCC?

La vi begynne med det helt elementære, fra hvor har Translator at disse 750 Gt som blir tilført atmosfæren hvert år og "blir værende i atmosfæren?"

Jo det har han herfra (Naturvernforbundets forklaring for kids:)

Quote
Cirka 750 gigatonn CO2 går gjennom det naturlige karbonkretsløpet hvert år.   

Det står ingenting om at disse 750 Gt blir tilført atmosfæren og blir værende der. Det som beskrives er at den samlede mengde CO2 som sirkulerer gjennom hele biosfæren på ett år, er på ca. 750 Gt, altså det som utveksles mellom hav, atmosfære, jordsmonn, planter etc. i løpet av ett år.

Og når det til alt overmål står svart på hvitt at disse 750 Gt "går gjennom det naturlige kretsløpet hvert år." Hvordan kan en da greie å konkludere med at dette endog blir "blir værende i atmosfæren?"

Her er et diagram over karbonkretsløpet utarbeidet av det amerikanske energidepartementet, diagrammet viser den hurtige karbonsyklusen som viser bevegelsen av karbon mellom land, atmosfære og hav i milliarder tonn per år. Gule tall er naturlige strømmer, mens rød er menneskelige bidrag og hvitt indikerer lagret karbon, dette har jeg hentet fra Wikipedia.


« Last Edit: 29.09.2019, 09:17:27 by Emeritus »

translator

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 603
  • View Profile
Re: Karbonsyklusen for barneskoletrinnet
« Reply #1 on: 29.09.2019, 11:11:21 »
Flott at du åpnet en ny tråd til dette viktige spørsmålet. Ja, det er interessant hvordan dette tallet 750 gigatonn skal tolkes. Andre har tolket det på samme måte som meg, f.eks. dette innlegget som er lesbart i seg selv (og som jeg fant nå på leting etter kilde til de 750 gigatonnene).

Quote
Summen av alle utslipp av CO2 til atmosfæren utgjør ca. 750 Gigatonn (milliarder tonn) pr. år, det går gjennom det naturlige karbon-kretsløpet – merk at CO2 er selve livets gass for alle planter. Summen av all menneskelig aktivitet utgjør under 5% av dette utslippet! (Kilde: Naturnverdforbundet.no). Dette er faktiske tallstørrelser som er nyttige for forståelsen, men så skjærer denne presentasjonen ut ved påstanden om at det antropogene CO2-utslippet blir igjen i atmosfæren mens det naturlige ikke gjør det.
https://resett.no/2018/12/25/katowice-klima-og-virkeligheten/

Men la oss anta du har rett i din tolkning, så er det slik at halvparten, altså 375 gigatonn CO2, TILFØRES atmosfæren hvert år så vil det ta dobbelt så lang tid, dvs. åtte år å "fylle" atmosfæren. Det forandrer ikke resonnementet i vesentlig grad. Det er uansett langt igjen til de "minst hundre år" som er de laveste anslagene jeg finner for hvor lenge CO2-utslipp blir værende i atmosfæren når jeg leter på de alarmistiske nettsidene.

Og implikasjonene av en så relativt kort "levetid" for karbondioksid i atmosfæren har du skjønt, ser jeg.
IPCC - They've told us what it's NOT. But NOT what it is.

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 103
  • View Profile
Re: Karbonsyklusen for barneskoletrinnet
« Reply #2 on: 29.09.2019, 13:05:56 »
Sitat Translator:

Quote
Og implikasjonene av en så relativt kort "levetid" for karbondioksid i atmosfæren har du skjønt, ser jeg.   

Ikke prøv deg. Bjørn Breivik på Resett er ingen kilde, jeg har for øvrig aldri tidligere sett at noen påberoper seg Resett som kilde i klimadebatten.

Du bør selv forstå at når du fra ett innlegg til det neste reduserer de årlige utslippene til atmosfæren fra 750 til 375 Gt så har du et massivt problem knyttet til innsikt og forståelse. Og mitt innlegg kan overhode ikke tolkes slik du prøver deg på. Men så totalt du misforstår dette temaet kan jeg vel ikke beskylde deg for feilsitat heller.

På det grunnleggende plan er dette ganske enkelt. Før den industrielle alder var det (grovt sett) balanse i karbonsyklusen fra år til år. Det kom ikke nevneverdig mer karbon ut i biosfæren - og dermed atmosfæren -  enn det som kontinuerlig sirkulerte mellom hav, atmosfære og land (jordsmonn, vegetasjon etc.) Og jeg har aldri noe sted sett at atmosfæren blir tilført netto 375 Gt CO2 hvert år, hvor i helvete skulle det komme fra? Forstår du ikke en gang prinsippet om massens bevarelse. Skal atmosfæren tilføres 375 Gt CO2 hvert år må det tappes fra et annet reservoar, det største vi har er havene som inneholder ca. 37.000 Gt. Skulle atmosfæren tilføres netto 375 Gt årlig ville i så fall havene være tømt for CO2 i løpet av 98 år!!!

Det riktige er at atmosfæren gjennom hovedsakelig brenning av fossile kilder tilføres ca. 9 Gt pr. år, av dette forblir en del i atmosfæren og en del blir tatt opp i forbindelse med fotosyntesen og en del blir tatt opp av havene. Noe av dette blir permanent lagret i jordsmonn og i dyphavet, mens det øvrige inngår i den korte karbonsyklusen der de enkelte molekyler flytter seg gjennom de ulike deler av biosfæren gjennom året.

Jeg finner det kort og godt ufattelig at endog denne enkle forklaringen betviles - nei det fornektes. Vi har rimelig gode data på at CO2 mengden gjennom de siste fire istidene har variert mellom ca. 230 ppm og 280 ppm, lavest under istidene og høyest i mellomistidene. Så begynner mennesket for ca. 200 år siden å hente opp CO2 fra de mange millioner år gamle fossile lagrene, og CO2 nivået i atmosfæren stiger til 410 ppm, et nivå det i hvert fall ikke har hatt på en million år.

Og dere "skeptikere" greier ikke en gang å se den åpenbare sammenhengen men kommer med de rene idiothistorier om at CO2 bare dukker opp fra ingen steder og at atmosfæren blir tilført netto 750 Gt årlig?

Er du totalt blottet for selvinnsikt, du uttaler deg med den største suffisiens om spørsmål du åpenbart ikke forstår noe som helst av, og dette gjør du til alt overmål på en belærende og cocky måte. Vet mora di hva du holder på med?

Den som vil lære mer om karbonsyklusen bør ikke lese mine relativt ulærde og amatørmessige fremstillinger av temaet.

Spørsmålet er grundig behandlet i IPCC AR5 Chapter 6 som begynner på side 445. Deler av det er skrevet slik at det ikke er behov for annet enn alminnelig god generell forståelse for naturvitenskap - omtrent på gymnasnivå.

En kortere og enklere fremstilling finnes her:

https://earthobservatory.nasa.gov/features/CarbonCycle
« Last Edit: 29.09.2019, 13:10:52 by Emeritus »

translator

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 603
  • View Profile
Re: Karbonsyklusen for barneskoletrinnet
« Reply #3 on: 29.09.2019, 14:04:11 »
På det grunnleggende plan er dette ganske enkelt. Før den industrielle alder var det (grovt sett) balanse i karbonsyklusen fra år til år. Det kom ikke nevneverdig mer karbon ut i biosfæren - og dermed atmosfæren -  enn det som kontinuerlig sirkulerte mellom hav, atmosfære og land (jordsmonn, vegetasjon etc.) Og jeg har aldri noe sted sett at atmosfæren blir tilført netto 375 Gt CO2 hvert år, hvor i helvete skulle det komme fra? Forstår du ikke en gang prinsippet om massens bevarelse. Skal atmosfæren tilføres 375 Gt CO2 hvert år må det tappes fra et annet reservoar, det største vi har er havene som inneholder ca. 37.000 Gt. Skulle atmosfæren tilføres netto 375 Gt årlig ville i så fall havene være tømt for CO2 i løpet av 98 år!!!

Hvor de 375 gigatonn skal komme fra? Jeg kan vanskelig tolke det annerledes enn at hvis 750 gigatonn CO2 "går gjennom karbonkretsløpet hvert år", så må det innom atmosfæren (CO2 er som kjent en gass) på en eller annen måte. Enten blir det til gass (ved forbrenning av fossile brensler, forråtnelse av planter, utveksling med havet, og utpust fra mennesker og dyr) eller så tas gassen ut av atmosfæren (fotosyntese hos plantene, utveksling med havet). Siden mengden CO2 i atmosfæren er tilnærmet konstant fra år til år, så er det rimelig å anta at det går 375 gigatonn ut, og 375 gigatonn inn i atmosfæren i løpet av et år. Dette er en vekselvirkning som bestemmes av havets evne til å holde på CO2, og den varierer med vanntemperaturen og følgelig skjer det opptak noen steder på kloden, andre steder utslipp. Så netto CO2 "forsvinner" ikke fra havet, jeg fatter ikke engang hvordan du kommer på en slik tanke!

Det riktige er at atmosfæren gjennom hovedsakelig brenning av fossile kilder tilføres ca. 9 Gt pr. år, av dette forblir en del i atmosfæren og en del blir tatt opp i forbindelse med fotosyntesen og en del blir tatt opp av havene. Noe av dette blir permanent lagret i jordsmonn og i dyphavet, mens det øvrige inngår i den korte karbonsyklusen der de enkelte molekyler flytter seg gjennom de ulike deler av biosfæren gjennom året.

Hvor tar du tallet 9 gigatonn fra? IPCC oppgir 36 gigatonn fra fossile brensler tilføres atmosfæren hvert år.

Jeg finner det kort og godt ufattelig at endog denne enkle forklaringen betviles - nei det fornektes. Vi har rimelig gode data på at CO2 mengden gjennom de siste fire istidene har variert mellom ca. 230 ppm og 280 ppm, lavest under istidene og høyest i mellomistidene. Så begynner mennesket for ca. 200 år siden å hente opp CO2 fra de mange millioner år gamle fossile lagrene, og CO2 nivået i atmosfæren stiger til 410 ppm, et nivå det i hvert fall ikke har hatt på en million år.

Vel, nå har biologer allerede sagt lenge at det er heldig den langvarige og nedadgående trenden med CO2 i atmosfæren har snudd. Plantene kan nemlig ikke klare seg hvis det er for lite CO2 i atmosfæren (kritisk nivå er 150 ppm, og vi har vært helt nede i 180 ppm). Vi ser allerede de gledelige resultatene av mer CO2 i atmosfæren; plantene spirer der det tidligere var ørken og i løpet av de siste 35 årene har det blitt 7 prosent større grøntarealer på jorden, i Russland alene så mye som 14 prosent. Dette kunne svt-programmet "Agenda" rapportere for to uker siden.
https://www.svtplay.se/video/23352674/agenda/agenda-15-sep-21-15?start=auto (gå inn på 40 minutter)

Og hva betyr flere grønne planter? Jo, enda større opptak av CO2 pluss at vi har større muligheter til å brødfø en stadig større befolkning. Helt motsatt av hva dommedagsprofetene spår at mer CO2 i atmosfæren vil føre til.
« Last Edit: 29.09.2019, 14:19:55 by translator »
IPCC - They've told us what it's NOT. But NOT what it is.

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 103
  • View Profile
Re: Karbonsyklusen for barneskoletrinnet
« Reply #4 on: 29.09.2019, 17:06:04 »
Jeg har dårlig med tid og kommenterer bare ett spørsmål, det øvrige er allerede dekket all den tid Translator nå innser at CO2 som sirkulerer i kartbonkretsløpet stort sett ikke forblir dit de kommer men "sirkulerer" mellom de ulike deler av biosfæren, det er derfor det benevnes karbonkretsløpet. Utgangspunktet var jo:

Quote
  Men hvordan kan "resten" (dvs. 60 %) av CO2 "bli værende i atmosfæren" når atmosfæren allerede har nådd 410 ppm i løpet av fire år med tilførsel av CO2? Det er jo fysisk umulig! For at nivået skal være (tilnærmet) konstant må den da også tømmes på fire år. Det vil si at CO2-utslipp ikke oppholder seg i atmosfæren mer enn fire år.   

Så var det denne:

Quote
Hvor tar du tallet 9 gigatonn fra? IPCC oppgir 36 gigatonn fra fossile brensler tilføres atmosfæren hvert år.   

Når debattanter åpenbart er uenige om en verdi og hevder at en kilde - i dette tilfellet IPCC - hevder noe bestemt, er det vanlig å dokumentere dette. Hvorfor skal det være opp til meg å dokumentere at du tar feil hele tiden? Hva med et min minimum av kvalitetskontroll?

Dataene om dette finner du i IPCC AR5 s. 486 Chapter 6.3.1. IPCC benytter benevnelsen PgC (petagram) der 1 PgC tilsvarer 1 GtC.

Quote
Prior to the Industrial Era, that began in 1750, the concentration of atmospheric CO2 fluctuated roughly between 180 ppm and 290 ppm for at least 2.1 Myr (see Section 5.2.2 and Hönisch et al., 2009; Lüthi et al., 2008; Petit et al., 1999). Between 1750 and 2011, the combustion of fossil fuels (coal, gas, oil and gas flaring) and the production of cement have released 375 ± 30 PgC (1 PgC = 10(15) gC) to the atmosphere (Table 6. 1; Boden et al., 2011). Land use change activities, mainly deforestation, has released an additional 180 ± 80 PgC (Table 6.1). This carbon released by human activities is called anthropogenic carbon. Of the 555 ± 85 PgC of anthropogenic carbon emitted to the atmosphere from fossil fuel and cement and land use change, less than half have accumulated in the atmosphere (240 ± 10 PgC) (Table 6.1). The remaining anthropogenic carbon has been absorbed by the ocean and  in terrestrial ecosystems     

Av fig. 6.1 (som jeg ikke greier å lime inn) fremgår det at utslippene knyttet til "Fossil fuel combustion and cement production" i perioden 2001 - 2011 har vært på 8,3 Gt +/-0,7 (pr. år), av dette har 4,3 Gt +/-0,2 øket atmosfærens CO2 innhold, det øvrige har blitt tatt opp av bl.a. hav og land. For helhetens skyld må det også nevnes at "land use" i samme periode har frigitt ca. 0,9 Gt pr. år, slik at det samlede årlige antropogene bidraget utgjør ca. (8,3 + 0,9) 9,2 Gt.

Når absolutt alle tall og data du opererer med synes å være riv ruskende gale, hva tror du da om kvaliteten på konklusjonen?« Last Edit: 29.09.2019, 17:10:45 by Emeritus »

translator

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 603
  • View Profile
Re: Karbonsyklusen for barneskoletrinnet
« Reply #5 on: 29.09.2019, 23:37:23 »
Skyld på dårlig tid Emeritus, du som har brukt hele dagen på å konstruere en stråmann (jeg begynner etterhvert å skjønne at du BEVISST feiltolker det jeg skriver) om at jeg skal ha hevdet at NETTO utslipp til atmosfæren er 750 Gt (eller 375 Gt avhengig av hvordan man tolker Naturvernforbundet). Er dette en måte for deg å vinne tid, Emeritus, til du finner på noe nytt?

Sitatet ditt ang. 9 Gt gir ingen mening. Alle kilder sier at utslippene til atmosfæren fra fossilt brensel er 36-37 Gt per år. Hvorfor du har et behov for å konstruere det tallet ned aner jeg ikke.

Men tidligere på dagen fant jeg noe langt mer interessant. I boken til Per Jan Langerud  "Klima, is og forskerfeil" (som kan bestilles hos Klimarealistene) fant jeg flere opplysninger om CO2:

Quote
IPPC hevder også at økningen i CO2-nivået i atmosfæren på ca. 35 % er menneskeskapt, og at dette akkumuleres i atmosfæren og kommer fra fossile kilder. Men økningen kommer tvert imot nesten bare fra naturlige kilder. Det er fraværet av den radioaktive karbonisotopen C-14 som gjør at man kan se hva som kommer fra fossilt brensel. C-14 har en halveringstid på 5730 år, noe som er lite i forhold til alderen på fossilt brensel som har vært lagret i jorda mye lenger.

CO2 fra fossilt brensel inneholder derfor ikke C-14. Dette viser oss at ca 95-96 % av atmosfærens CO2 kommer fra "naturlige" kilder, mens 4-5 % kommer fra fossile kilder. Dette blandes inn i det store kretsløpet på 7-900 mrd. tonn CO2 per år som sirkulerer mellom jorda, havet og atmosfæren. Oppholdstiden til CO2 i atmosfæren er som jeg har vært inne på tidligere ca. 5 år. I det store kretsløpet mellom jorda, havet og atmosfæren behandles all CO2 likt uavhengig av andelen av de forskjellige karbonisotopene C-12, C-13 eller C-14.

Det som er interessant med dette er at hvis man kan skille mellom de ulike karbonisotopene slik det beskrives her, må det også være mulig å måle hvor mye av stigningen av CO2 som skyldes antropogene utslipp. Umiddelbart synes jeg det virker logisk at karbonatomer som har ligget i jorden i millioner av år har en annen sammensetning av isotoper (pga. halveringstiden) enn karbonatomer som er i det korte kretsløpet (dvs. "naturlige" utslipp).

Langerud fortsetter:

Quote
Økningen av CO2-nivået i atmosfæren de siste 150 år skyldes hovedsakelig at temperaturen i havet over lang tid har steget på grunn av økt solabsorpsjon, så det avgasses derfor stadig mer CO2 fra de øvrige vannlagene i havet til atmosfæren. CO2-balansen mellom havet og atmosfæren er temperaturstyrt i henhold til Henrys lov, og det er dette som først og fremst bestemmer CO2-nivået i atmosfæren. CO2-nivået vil derfor ikke kunne reduseres før temperaturen i havet har sunket så mye at det kan oppta mer CO2 enn i dag, men dette vil ta så lang tid at det er tvilsomt om noen som lever på jorda i dag kommer til å få oppleve det. Våre CO2-utslipp eller deponering av CO2 i oljestrukturer under havbunnen har ingen betydning i denne sammenhengen.

Apropos det siste. På tv2-nyhetene i kveld ble det rapportert at man skal frakte CO2-utslipp fra sementproduksjon i Brevik helt til Vestlandet for deponering. Prislapp 7 milliarder kroner. Komplett galskap!

Langerud skriver også at CO2-utvekslingen mellom atmosfæren og våre grønne planter er så stor at den ALENE skifter ut atmosfærens CO2 på under 7 år. Her oppgir han som referanse Spiro & Sigliani samt T. Segalstad. Det betyr jo da at økt plantevekst (slik svt har dokumentert) har enda mer å si for CO2-utvekslingen enn vi har trodd tidligere.
« Last Edit: 30.09.2019, 10:41:20 by translator »
IPCC - They've told us what it's NOT. But NOT what it is.

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 103
  • View Profile
Re: Karbonsyklusen for barneskoletrinnet
« Reply #6 on: 30.09.2019, 03:33:49 »
9 Gt er karbon, ikke CO2. Det heter også karbonsyklusen, ikke CO2 syklusen.

Så var det Langerud:

Quote
Økningen av CO2-nivået i atmosfæren de siste 150 år skyldes hovedsakelig at temperaturen i havet over lang tid har steget på grunn av økt solabsorpsjon, så det avgasses derfor stadig mer CO2 fra de øvrige vannlagene i havet til atmosfæren.   

For det første hvilke meritter har Langerud eller Segelstad å vise til, har de gjort noen forskning og herunder empiriske målinger på området, kan du i så fall linke inn artiklene?

Skal det økte CO2 nivået i atmosfæren komme fra havet, må havet nødvendigvis ha gitt fra seg netto karbon, har det skjedd?

https://forskning.no/kronikk-klima/kronikk-havet-tar-opp-co2/1176868

Hvem bør en stole på her? Et miljø som har drevet med havkjemi i mange tiår og deltar i omfattende internasjonale samarbeid som kontinuerlig gjennomfører fysiske målinger og som konkluderer med at:

Quote
Humlum leser vårt innlegg som om økningen av havets karboninnhold kun er observert i havets overflatelag. Dette er ikke korrekt. Målinger i alle verdenshav viser entydig at CO2 innholdet i havet øker i hele vannsøylen og ikke bare i overflaten. 

https://www.researchgate.net/profile/Are_Olsen

Eller en gjeng Klimarealister som ikke har arbeidet med karbonsyklusen på et vitenskapelig nivå ut over en enkelt artikkel som ble rundhåndet slaktet.

Og særlig ille blir det jo når Klimarealistene ikke en gang blir enige seg i mellom om hva de skal fornekte. Humlum synes å mene at det ekstra karbonet kommer fra dyphavet, mens Langeland mener det kommer fra "de øvrige vannlagene" (hva nå det er.)

Men en ting er alle Klimarealister enige om. Vi har ikke hatt noen temperaturøkning de siste 20 årene, men hvorfor fortsetter da CO2 konsentrasjonen i atmosfæren å øke i et enda høyere tempo siden det er oppvarmingen av havet som forårsaker økningen i atmosfærisk CO2?


« Last Edit: 30.09.2019, 05:48:03 by Emeritus »

translator

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 603
  • View Profile
Re: Karbonsyklusen for barneskoletrinnet
« Reply #7 on: 30.09.2019, 11:31:45 »
Hvem bør en stole på her?

Jeg stoler i utgangspunktet ikke på noen som ikke klarer å fremlegge et resonnement basert på fakta jeg har mulighet til å forstå eller som iallfall virker logisk. Det betyr imidlertid ikke at jeg legger frem artikler og innspill her som jeg synes det er interessant å diskutere/undersøke nærmere. Jeg ser at du unngår å kommentere poenget mitt med å referere til Langerud: når man måler økningen av CO2 i atmosfæren kan det være mulig å skille mellom "naturlig" og antropogent CO2 basert på forskjellen i isotoper mellom dem.

Figuren det refereres til i artikkelen du siterer er ikke tilgjengelig. Umulig å ta stilling til hvem som har rett nå vi bare ser den ene siden av argumentasjonen.

Så har vi altså at 9 Gt karbon = 36 Gt karbondioksid. Takk for den oppklaringen.

Så har jeg inntrykk av nesten ethvert innspill jeg har her utvikler seg til en "brevveksling" mellom Emeritus og undertegnede. Jeg ser dette også skjer med andre forummedlemmer. Diskusjonene med Emeritus kan forsåvidt være underholdende, men det er slitsomt i lengden å diskutere med en som bevisst velger å feiltolke det en skriver hele tiden.
IPCC - They've told us what it's NOT. But NOT what it is.

PetterT

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 625
 • Tenk sjæl!
  • View Profile
Re: Karbonsyklusen for VIDEREKOMMENDE
« Reply #8 on: 29.10.2019, 13:01:46 »
What Humans Contribute to Atmospheric CO2: Comparison of Carbon Cycle Models with Observations
Hermann Harde
Experimental Physics and Materials Science, Helmut-Schmidt-University, Hamburg, Germany
http://article.sciencepublishinggroup.com/pdf/10.11648.j.earth.20190803.13.pdf 

Abstract: The Intergovernmental Panel on Climate Change assumes that the inclining atmospheric CO2 concentration over
recent years was almost exclusively determined by anthropogenic emissions, and this increase is made responsible for the rising
temperature over the Industrial Era. Due to the far reaching consequences of this assertion, in this contribution we critically
scrutinize different carbon cycle models and compare them with observations. We further contrast them with an alternative
concept, which also includes temperature dependent natural emission and absorption with an uptake rate scaling proportional
with the CO2 concentration. We show that this approach is in agreement with all observations, and under this premise not really
human activities are responsible for the observed CO2 increase and the expected temperature rise in the atmosphere, but just
opposite the temperature itself dominantly controls the CO2 increase. Therefore, not CO2 but primarily native impacts are
responsible for any observed climate changes.

(også referert til av Telehiv  i tråd om at temperatur endrer seg før CO2)
Det er tanken som teller :-)