Tisdale/WUWT avslører joule-tricket rundt den påståtte "dyphavsvarmen"

Started by Telehiv, 30.11.2014, 23:11:37

Previous topic - Next topic

Telehiv

Som kjent har varmistene gitt opp å hevde global oppvarming i atmosfæren, jfr. de siste 18+ års flate/synkende kurve. Dermed har man behendig flyttet målstolpene til at varmen er skjult i dyphavene. Men hva når også dette testes mot faktiske observasjoner?

Varmistene i de 3-4 sentrale IPCC-leverende instituttene har inntil nylig - riktignok med egenutdelte kort tett inn til brystet - drevet og henvist til at dyphavene viser en "betydelig oppvarming" og at Trenberth et als dyphavspåstander har empirisk belegg.

Ã? ja? Hvor er dataene? Og hvordan ser de ut?

I den dagsaktuelle WUWT-artikkelen http://wattsupwiththat.com/2014/11/30/the-tempering-effect-of-the-oceans-on-global-warming/ gjør Bob Tisdale noe svært "nyttig" for mindre kyndige lesere:

Han tar tak i de faktiske dataene og skiller så mellom

a) IPCCs foretrukne joule-verdier (som er uforståelige verdier for folk flest, og synes opprettet kun for å gi inntrykk av stor oppvarming), og

b) hva målingene viser i Celsius

Da oppdager plutselig alle at det i praksis er ingen økning i havtemperaturen heller (effektivt bare 0.015 grader/tiår, dvs. neglisjerbart og innenfor måleusikkerheten for slik sampling av bare en brøkdel av verdenshavene)

Tisdale avslører dermed enkelt og greit hele joule-tricket, les her:


"From the NOAA OceanToday webpage Deep ARGO, we learn that the depths of 0-2000 meters include only about one-half of the volume of the global oceans.

Based on those findings, we can assume the trend in the temperature of the oceans, from surface to ocean floor, from 2005 to present, is one-half the +0.03 deg C/decade trend calculated for the depths of 0-2000 meters, or a warming rate of +0.015 deg C/decade. Thatâ??s read 15 one-thousandths of a deg C per decade."