Author Topic: Forskere begynner å protestere mot klimaeffekten av bioenergi  (Read 620 times)

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 610
 • Qui vivra verra
  • View Profile
I et annet innlegg her på forumet om mine hjemlige energibehov, der jeg skal tvinges til å gå over fra fossil lett fyringsolje (parafin) til biovarianten innen 2020, har jeg uttrykt bekymring både for
a) om en slik bioløsning (i hovedsak biomasse fra skog) egentlig er noe mer miljø-/klimavennlig?, og
b) hvor trygg man kan være på at dagens forståelse av slike bioløsninger er holdbare over tid?


"Klimavennlig" energikilde?

Og mer urolig er jeg blitt:

Vi kan ha hatt mange år med feilslått energipolitikk rundt bioenergi
Bioenergi ga i 2017 EU-landene mer energi enn vannkraft, vindkraft, solenergi og geotermisk energi – til sammen. Energi fra brenning av biomasse sto for i alt 11 prosent av EU-landenes totale energiforbruk. Men et panel oppnevnt av de europeiske vitenskapsakademiene (EASAC) oppfordrer nå til stans i hugging av skog til bioenergi. Brenning av skog er ikke et karbonnøytralt klimatiltak, sier de.

De 15 ekspertene mener ifølge en pressemelding at det ikke er samsvar mellom det forskere i dag har av kunnskap om bioenergi fra skog – og politikk på området: https://easac.eu/press-releases/details/easac-s-environmental-experts-call-for-international-action-to-restrict-climate-damaging-forest-bioe/

Klimafyrstenes dobbeltmoral?
EU sitt første fornybardirektiv (RED I) fra et tiår tilbake, krevde at alle medlemslandene måtte øke produksjonen sin av fornybar energi. Men EU kan altså ha gjort en feil da fellesskapet i RED I klassifiserte biomasse fra skog som «fornybar energi». Flere land har i årene etterpå brukt nettopp biomasse til å skaffe seg et mye hyggeligere klimaregnskap.
EASAC-ekspertene er også sterkt kritiske til regelverk i EU og FN som tillater at biomasse som palmeolje blir importert fra land utenfor Europa, regnskapsføres som utslippsfri alternativ energi, og blir til energi enten i kjøretøy eller i kraftverk både i EU og Norge.
Ekspertene kaller dette et perverst smutthull.

Sverige har vært bio-tilpassede lenge
Vårt naboland Sverige er Europas mest skogrike og svenskene har (i alle fall iht. "gammel" teori som nå utfordres; ikke mye "science settled" her heller, altså?) redusert klimautslippene sine veldig mye, ikke minst gjennom å satse tungt på å brenne biomasse fra skog for å produsere varme og elektrisitet. Ifølge foreningen Svebio dekker bioenergi nå om lag 36 prosent av energibruken i Sverige.

Like stort CO2-utslipp som kull - pålegger politikerne oss klimaforverrende biobrensel?
Å brenne bioenergi gir et nesten like stort utslipp av klimagassen CO2 som brenning av kull. Regnet per megajoule (MJ) energi er utslippet av CO2 ved forbrenning av flis 103 gram – mot 108 gram fra kull og 74 gram fra lett fyringsolje:
Jeg har altså en lettolje fyringsløsning hjemme som iht disse nye opplysningene er langt mer klima-/miljøvennlig enn å gå over til biomasse. Men likevel skal jeg tvinges til å bruke mye penger på å konvertere til en mer skadelig løsning....

For hittil har altså bioenergi blitt regnet som CO2-nøytral. Begrunnelsen er at det ikke frigjøres mer CO2 enn det trærne gjennom fotosyntesen har tatt ut av atmosfæren. Og når nye trær vokser opp igjen etter de gamle som ble hugget, så bindes på nytt om lag samme mengde CO2. Problemet er bare at det kan det gå 80 til 120 år fra et tre felles, til et nytt tre er vokst helt opp.

Kritikerne av bioenergi fra skog peker på at dette er et svært langt tidsperspektiv. Og at vi ikke kan vente så lenge, nå som det haster med å redusere utslippet av klimagasser, slik at vi unngår store skader på grunn av globale klimaendringer.

Ciceros synsere har selvsagt ingen avklaring i saken
Forskning.no skriver at forskningsinstituttet CICERO har samlet et utvalg artikler om biodrivstoff og klimaeffekt. En slags konklusjon hos CICERO om forskningen på hvorvidt bioenergi er klimavennlig – er at den spriker i ulike retninger.

På forskning.no kan dere lese mer om dette:
https://forskning.no/energi-klima-skog/ekspertpanel-av-forskere-advarer-om-bioenergi/1562319
« Last Edit: 17.09.2019, 13:15:15 by Telehiv »

frankolsen

 • Medlem
 • ***
 • Posts: 145
  • View Profile
I et annet innlegg her på forumet om mine hjemlige energibehov, der jeg skal tvinges til å gå over fra fossil lett fyringsolje (parafin) til biovarianten innen 2020, har jeg uttrykt bekymring både for
a) om en slik bioløsning (i hovedsak biomasse fra skog) egentlig er noe mer miljø-/klimavennlig?, og
b) hvor trygg man kan være på at dagens forståelse av slike bioløsninger er holdbare over tid?


Å brenne bioenergi gir et nesten like stort utslipp av klimagassen CO2 som brenning av kull. Regnet per megajoule (MJ) energi er utslippet av CO2 ved forbrenning av flis 103 gram – mot 108 gram fra kull og 74 gram fra lett fyringsolje

I innlegget ditt om oljefyren anbefaler jeg deg å gå over til gassfyring.
Naturgass avgir 57 gram CO2/MJ og er i særklasse det mest miljøvennlige brenselet man kan bruke.
I alle land i Europa utenom i Norge selvfølgelig :-)

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 610
 • Qui vivra verra
  • View Profile
I innlegget ditt om oljefyren anbefaler jeg deg å gå over til gassfyring.
Naturgass avgir 57 gram CO2/MJ og er i særklasse det mest miljøvennlige brenselet man kan bruke.
I alle land i Europa utenom i Norge selvfølgelig :-)

Takk for innspill!
Jeg driver og vurderer alle muligheter - problemet er jo imidlertid at vi ikke kan stole på at noen løsning er forutsigbar: Man vet jo ikke hvilken energiform de klimarabiate plutselig finner ut ødelegger kloden, og kaster seg skattesultent over.
Alle husker vel dieselhistorien på bilavgiftene, der man knapt hadde kjøpt "klimagunstig" dieselbil før en ny gruppering fant ut at det ville sette Bergen under vann (som for øvrig ikke har hatt havstigning de siste 100 år uansett) og snudde diesel-skatteregimet opp-ned.
Og denne siste erkjennelsen fra 15-mannsutvalget som nå plutselig tilstår at biomasse er en helt annen og verre CO2-produsent enn man trodde - inntil nå.

Men dette har jo seriøse forskere visst i flere tiår - de har bare ikke fått lov å si det som representant for klimamakta.
Trøste og bære.

 

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 103
  • View Profile
Dette er et rent økonomisk spørsmål avhengig av hvor lang avskrivningstid du beregner, eventuelt hva du kan forvente å få i tillegg ved salg av huset.

Jeg tipper at det aller gunstigste på lang sikt (10 - 15 års perspektiv) er en varmepumpe med vann som energibærer og der du henter varmen fra fjellet under. Dette er kostbart å installere, men svært effektivt i drift, og jeg antar du kan benytte det eksisterende sentralvarmeanlegget. Husker jeg riktig kan du få ut opptil 4 - 5 kWt i varme for hver kWt du kjører inn med elektrisitet.

Forøvrig anbefaler jeg leilighet innenfor bompengeringen.

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 610
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Forøvrig anbefaler jeg leilighet innenfor bompengeringen.

Denne anbefalingen er - i alle fall økonomisk sett - kanskje den beste du har levert her på forumet  8)
Men som elsker av estetisk bilkunst vil mitt liv bli meningsløst uten mulighet til å parkere flere biler både innen- og utendørs som jeg så diskret kan gni meg opp til, samt i beste Lundteigen-stil (sikret av høye murer uten innsynsmulighet) kunne pisse fra egen trapp uten at en krenket MDG-er politianmelder meg for å tisse på en uskyldig brunsnegl som skulle passere forbi.

Okular

 • Seniormedlem
 • ****
 • Posts: 289
  • View Profile
Naturgass avgir 57 gram CO2/MJ og er i særklasse det mest miljøvennlige brenselet man kan bruke.

Sidestiller du her faktisk lavere utslipp av CO2 med å være 'miljøvennlig', Frank? Eller mente du 'miljøvennlig' på andre vis ...?

frankolsen

 • Medlem
 • ***
 • Posts: 145
  • View Profile
Naturgass avgir 57 gram CO2/MJ og er i særklasse det mest miljøvennlige brenselet man kan bruke.

Sidestiller du her faktisk lavere utslipp av CO2 med å være 'miljøvennlig', Frank? Eller mente du 'miljøvennlig' på andre vis ...?
Hehe, for dem som er opptatt av slikt så kan jeg vel hjelpe til med gode tips jeg også  ;D

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 610
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Her spilles det egentlig inn en interessant diskusjon om hva som kan anses bra for hhv. miljø og klima:
- de som tror på CO2-hypotesen (vil ha CO2-nivået så lavt som mulig, og ser på CO2 som "forurensing") får jo en saftig nesestyver når denne EU-komiteen snur opp-ned på alt de har trodd var CO2-gunstig
- de som holder seg til ordinært miljøvern (og vil unngå helt vanlig forurensing) vil selvsagt foretrekke gass, siden den har minst sidemiljø-effekter og ikke innebærer like massive kjemikalie- og andre skadelige forurensinger som for eksempel biomasse, vind- og solinstallasjoner osv. for å kunne brukes.
- osv.

Poenget mitt er at det ensidige fokuset på CO2-basert klimahype gjør at det vedtas stadig flere miljøskadelige tiltak som liksom skal hjelpe mot CO2-djevelen. Som stort sett da bare medfører større miljøskader (og mer barnearbeid) enn om man lot være å surre rundt med denne rudimentære og feilslåtte "klimakunnskapen".
   
« Last Edit: 18.09.2019, 16:16:57 by Telehiv »

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 610
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Som tidligere nevnt i startinnlegget, så er man nå altså mindre skråsikre på biopellets'ens saliggjørende virkning på "klimaet". Så var det visst ikke så "settled science" her heller: https://forskning.no/klima-miljo-ntb/forskere-mener-kull-er-bedre-enn-tre-til-fyring/1569220

Men spørsmålet er jo når tid man begynner å ta til vett i øvrige "klima"-spørsmål også.
Hva med å f.eks. ta en seriøs diskusjon på spriket på 1,2-6 grader C på CO2-sensitiviteten. "Settled science" så det holder!?
Hehe.