Author Topic: Er Abid Rajas brunbeising og nazi-anklager mot FrP saklige?  (Read 263 times)

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 502
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Media bobler for tiden av meninger rundt Abid Rajas siste påstander om at FrPs ledelse representert ved Siv Jensen og Sylvi Listhaug bedriver "brun propaganda" - som i normal norsk språkbruk ikke kan forstås annet enn som en mer enn antydet nazi-beskyldning.
Sitat: "Vi skal si klart og tydelig ifra hver gang Siv Jensen eller Sylvi Listhaug kommer med brun propaganda".Jeg har aldri vært i nærheten av å tilhøre eller stemme Frp, men jeg er opptatt av at alle lovlige parti omtales saklig og korrekt mht. ideologisk profil.
FrP beskriver seg selv som «et liberalistisk folkeparti som bygger på Norges grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv, med basis i det kristne livssyn og humanistiske verdier».
Og dette siste utspillet fra Abid Raja bryter etter manges mening akkurat med det. Reaksjonene har heller ikke latt vente på seg, selv deler av venstresiden synes dette er å gå altfor langt, ikke bare om FrP som parti, men også at dette skal være det retoriske nivå mellom to partier som faktisk sitter i regjering med hverandre. Mange har derfor uttrykt bekymring for det fremtidige nivå på den politiske debatt som sådan.
 
FrP har gjennomgått flere "rensefaser"
FrP har siden starten i 1973 som Anders Langes Parti og deretter som Fremskrittpartiet i 1977 i flere faser hatt behov for interne ryddeprosesser når det har samlet seg politisk problematiske enkeltpersoner eller grupperinger i partiet. Utad husker vi kanskje best Bolkesjø-spliden i 1994 der de hardeste liberalistene meldte seg ut og dannet den uavhengige organisasjonen Fridemokratene. Denne prosessen er ofte blitt beskrevet som Carl I. Hagens oppgjør med partiets verdiliberale fløy.   

2000-2013: Fra opprydning og tilpasning til regjeringsparti
På 2000-tallet, med ny økt oppslutning (høsten 2000 flere ganger meningsmålt rundt 34 prosent og dermed største parti) og utsikt til en mulig fremtidig borgerlig regjeringsdeltakelse, begynte prosessen med å redusere offentlighetens inntrykk av tvilsomme ekstremhøyreorienterte folk som Kleppe, Hedstrøm og enkelte andre sterke innvandringskritikere. I 2001 ble for eksempel Vidar Kleppe suspendert i 9 mnd og (nylig avdøde) Jan Simonsen ekskludert. Sammen med mange andre endte disse opp i det langt mer høyre-ytterliggående partiet Demokratene, jfr. at Vidar Kleppe med dette partiet gjorde et (kanskje pinlig for Kristiansand?) brakvalg i Kristiansand i årets kommunevalg.
På mange måter har Frp, ikke minst etter at Siv Jensen overtok som partileder våren 2006, bedrevet en vedvarende tilpasning til de borgerlige styringspartiene, herunder ryddet i mer radikal og ukontrollerbar høyreside, og ble belønnet med regjeringsdeltakelse i Ernas samlingsregjering fra 2013.

Hvor kan Abid Raja belegge at partiet kan stemples "brunt"?
Spørsmålet er da om det er riktig at FrP (med unntak av enkeltmedlemmer man i tur og orden har rensket ut) noen gang har vært et "brunt" parti etter Anders Langes død i 1974, da Carl I. Hagen kom inn i prosessen som hans etterfølger? "Brunt" da i betydningen "rasistisk" og i verste fall "nazistisk" i sin verdibasis.

Vel, det kan være interessant å lytte til Hagens egne uttalelser allerede i 1977, der han på spørsmål fra bl.a. Herbjørn Sørebø forklarer sitt standpunkt i innvandringsspørsmålet. Om vi lytter med våre ører etter 42 års økt erfaring rundt dette, finner man noe i Hagens utsagn som skiller seg for eksempel fra et vanlig sentrumsparti i dag? Hagen argumenterer for likebehandling for alle, og uttrykker herunder bekymring for "omvendt rasisme"; at det kan skape splid om innvandrere tildeles goder den øvrige befolkning ikke får. Hva er i så fall det "brune" her?
 
Ta en titt på dette:

Link: https://www.youtube.com/watch?v=iO-hcqM_yuM

Noen avsluttende tanker:
At Abid Raja nå prøver å spore av Venstres store nederlag i årets valg -  evt. også fremme seg selv som partiets nye leder - med å brunbeise et annet parti som første startkapital, vil neppe bidra til å oppklare og føre norsk politikk nærmere gode løsninger i innvandringspolitikken.
I stedet for å la Raja kjøre uhindret videre med sine anklager mot FrP om "brun propaganda", burde kanskje alle samfunnsengasjerte se litt nærmere på ALLE de selverklært "humanistiske" partiene som har vært sentrale i en rekke sentrale feilvurderinger i innvandringspolitikken over flere tiår men som nekter å innrømme noe som helst, slik at Norge har mistet et viktig momentum for en balansert og realistisk intregreringsprosess.

I fraværet av en slik nødvendig selvransakelse, åpner man nemlig for skittentøy-gramsere som Raja i stedet.
Ingen blir selvsagt klokere av slikt.


« Last Edit: 17.09.2019, 10:43:03 by Telehiv »

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 103
  • View Profile
Raja er så norsk som det er mulig for en andregenerasjons pakistaner å bli. Jeg tror hele denne prosessen slår tilbake mot han. Jeg hørte hele D18 i går og det var ikke et ord om saken, Solbergs ordre om å kutte ut dette bråket hadde tydeligvis blitt oppfattet både i FrP og i deler av Venstre så de fikk ikke tak i noen som ville snakke. Men så slår han altså til på ny i Aftenposten i dag. Jeg håper at dette nå leder til en reell debatt om hva som er "lov" å si og hva som ikke skal sies. Er det eksempelvis tillatt å hevde at den nær ukontrollerte fremmedkulturelle innvandring vi har hatt de siste tiårene vil ha større økonomiske, sosiale og velferdsmessige konsekvenser enn depresjonen på 30 - tallet og 2. verdenskrig hadde til sammen? Nå har Breivik utelukket at vi kan beskylde norske politikere for landssvik, og det er for så vidt greit da landssvik krever forsett, men hvor lenge var det "ulovlig" å i det hele stille spørsmål om det er så smart å importere titusener av personer fra rene føydalstater og knapt nok det, vi kan koke det ned til rene stammesamfunn der stammen er den egentlige staten og den en skal være lojal mot. Og det verste av alt er jo at de tror selv at dette er den riktige måte å organisere samfunnet på. De fortsetter med tvangsekteskap og det faenskapet selv i tredje generasjon.

Hvis jeg var Siv Jensen så hadde jeg benyttet anledningen og budt opp til en bred og saklig debatt om hva denne innvandringen koster Norge nå, og hva vi kan forvente av sosiale konsekvenser i fremtiden. FrP har knappe to år på seg, de sitter i regjeringen og kan sørge for å innhente en masse statistikk og andre data som kan opplyse dette. Bruk de neste to årene til stadig å hamre løs på dette budskapet, men gjør det dønn saklig og nøkternt. Årsaken til at vi ikke får en slik debatt skyldes bl.a. at Listhaug og en del andre Freppere ikke greier å styre seg og gir folk som Raja de rene lissepasninger som igjen benyttes som påskudd for å kvele den debatten som skulle ha vært tatt for førti år siden.

Og hva Raja vil? Han vil i hvert fall ikke gjøre Solbergs jobb enklere og han er åpenbart ute etter å posisjonere seg selv. Men jeg tror han bommer. Det minner en del om Listhaug saken da hun måtte gå som justisminister. Det var ikke det første Facebook innslaget som veltet henne, men at det tok henne en hel uke å fjerne det til tross for en rekke "pålegg" fra Solberg. En kødder ikke med statsministeren i Norge hvis en tilhører ett av regjeringspartiene, og det er nettopp det Raja holder på med nå.