Author Topic: Fremdeles klassejustis og kameraderi i norsk retts- og politivesen?  (Read 64 times)

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 1 952
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Eirik Jensen-saken
Den andre ankesaken for Borgarting lagmannsrett i saken mot Eirik Jensen starter opp 5. november i år, men har for lengst eksponert det meste av det man kan bekymre seg for mht norsk rettspleie og politikultur, bare noen korte stikkord:
- individuell texasatferd i politietaten, manglende systemer og rutiner
- overraskende rettspleie inkludert uholdbare juryhandlinger og frigangs-"særettigheter" for Jensen selv?Om det er snakk om klassejustis og/eller korpskulturproblematikk i saken mot Eirik Jensen (eller at han rammes av det stikk motsatte når han bidrar til å drite ut de øvrige i etaten) er ikke opp til meg å bestemme, men vi husker at politiinspektør Dag Styrvold i Økokrim for noen år tilbake hadde en rekke påstander i media om klassejustis og at politiet lot hvitsnippforbryterne slippe unna mens småstakkarne ble hanket inn.
Spørsmålet vil uansett være: Inngår den tidligere polititjenestemannen Eirik Jensen nå i samme varetektsregime som Ola og Kari ville fått? Eller er det riktig at han har gått fri der ute til ny sak og evt. fengsling iverksettes?

Keshvari-saken
I dag skriver Aftenposten at Frps stortingsrepresentant Mazyar Keshvari erkjenner å ha levert fiktive reiseregninger til Stortinget for 450.000 kroner.
I sommer ble politiets etterforskning avsluttet og saken ble oversendt statsadvokaten.Nå er det klart at Keshvari samtykker til at saken går som en såkalt tilståelsesdom og at summen er betydelig høyere enn tidligere antatt.
Keshvari er siktet for grovt bedrageri, noe som kan gi opp til seks års fengsel. 
Jeg forstår det slik at tilståelsesdom innrømmes for å få redusert straffen.
Spørsmålet vil uansett være: Vil en stortingsrepresentant få samme straff som Ola og Kari? Hva sier publikum om han får fengselsfritak?

Denne artikkelen er ikke akkurat beroligende:
https://www.profesjonsetikk.no/2016/06/politi-og-patalemyndighet-vil-helst.html

Ikke denne heller:
https://www.dagbladet.no/nyheter/20-millioner-pa-tre-ar-til-hytter-biler-vin-og-konjakk/61064297

Hva skal vi tro på?
Om professor Petter Gottschalk ved Handelshøyskolen BI er et "rødt" unntak her, eller om det er øvrige rettsanalytikere som er feige, er vanskelig for meg å bedømme. Han har uansett skrevet flere bøker om økonomisk kriminalitet, underviser i fagområdet og ble i 2014 oppgitt til å ha forsket på alle om lag 400 «hvitsnippsaker» de siste seks årene (2008-14) der folk i posisjon har misbrukt sin stilling til å «forsyne seg».

"Enker og faderløse" i norsk rettsvesen?
Men at Norge akkurat nå gikk på en stjernesmell i EUs menneskerettsdomstol er i alle fall et faktum, og da i saker som rammer nettopp samfunnets svakeste på alle sider, nemlig barnevernet.
Mye tyder vel på at Norge trenger en ny oppgang på flere rettslige områder her til lands?


 
 
« Last Edit: 12.09.2019, 12:52:47 by Telehiv »

ConTrari1

 • Medlem
 • ***
 • Posts: 168
  • View Profile
Mitt stalltips er at Jensen-saken uansett vil ende i Høyesterett. Den er for kompleks, og for unik, til å avgjøres i Lagmannsretten.

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 576
  • View Profile
Klassejustis har forekommet og vil bestå uansett hvordan vi rigger systemet.

Når det gjelder Keshvari vil han få strengere straff eksempelvis i forhold til en person ansatt i det private næringsliv som har begått samme forbrytelse. Bare vent til dommen kommer, der vi det stå noe i retning av at straffen skjerpes siden han er stortingsrepresentant og dermed nyter høy tillit osv...…..

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 1 952
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Klassejustis har forekommet og vil bestå uansett hvordan vi rigger systemet.

Når det gjelder Keshvari vil han få strengere straff eksempelvis i forhold til en person ansatt i det private næringsliv som har begått samme forbrytelse. Bare vent til dommen kommer, der vi det stå noe i retning av at straffen skjerpes siden han er stortingsrepresentant og dermed nyter høy tillit osv...…..

Jo, her må vi vel bare vente og se. Og en Frp'ers evt. frimurerverdi teller kanskje ikke like mye som en Høiremanns? ikke vet jeg  8)

Men er det riktig at Eirik Jensen er ulikt behandlet enn menigmann i påvente av endelig dom?
 

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 576
  • View Profile
Jensen saken og varetekt, ja og nei. Jeg kommer i farten ikke på noen saker der noen er tiltalt for forbrytelser som med høy grad av sannsynlighet vil føre til max straff og likevel har gått på frifot. Uansett hadde Jensen sannsynligvis blitt løslatt etter lagmannsrettsdommen hvis han hadde vært varetektsfengslet frem til da.

Høyesterett: Etter all sannsynlighet ja, men Høyesterett avgjør aldri skyldspørsmålet (om han har gjort det eller ikke,) det avgjøres av lagmannsretten. HR kan frifinne hvis de mener at lagmannsretten har anvendt loven feil eller oppheve lagmannsrettsdommen hvis HR mener det er begått saksbehandlingsfeil. I så fall får vi enda en runde i lagmannsretten.

PS: Høyesterett kan også utmåle en annen straff enn den som ble utmålt i lagmannsretten.
« Last Edit: 12.09.2019, 14:29:27 by Emeritus »