Author Topic: Fremdeles klassejustis og kameraderi i norsk retts- og politivesen?  (Read 1113 times)

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 855
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Eirik Jensen-saken
Den andre ankesaken for Borgarting lagmannsrett i saken mot Eirik Jensen starter opp 5. november i år, men har for lengst eksponert det meste av det man kan bekymre seg for mht norsk rettspleie og politikultur, bare noen korte stikkord:
- individuell texasatferd i politietaten, manglende systemer og rutiner
- overraskende rettspleie inkludert uholdbare juryhandlinger og frigangs-"særettigheter" for Jensen selv?Om det er snakk om klassejustis og/eller korpskulturproblematikk i saken mot Eirik Jensen (eller at han rammes av det stikk motsatte når han bidrar til å drite ut de øvrige i etaten) er ikke opp til meg å bestemme, men vi husker at politiinspektør Dag Styrvold i Økokrim for noen år tilbake hadde en rekke påstander i media om klassejustis og at politiet lot hvitsnippforbryterne slippe unna mens småstakkarne ble hanket inn.
Spørsmålet vil uansett være: Inngår den tidligere polititjenestemannen Eirik Jensen nå i samme varetektsregime som Ola og Kari ville fått? Eller er det riktig at han har gått fri der ute til ny sak og evt. fengsling iverksettes?

Keshvari-saken
I dag skriver Aftenposten at Frps stortingsrepresentant Mazyar Keshvari erkjenner å ha levert fiktive reiseregninger til Stortinget for 450.000 kroner.
I sommer ble politiets etterforskning avsluttet og saken ble oversendt statsadvokaten.Nå er det klart at Keshvari samtykker til at saken går som en såkalt tilståelsesdom og at summen er betydelig høyere enn tidligere antatt.
Keshvari er siktet for grovt bedrageri, noe som kan gi opp til seks års fengsel. 
Jeg forstår det slik at tilståelsesdom innrømmes for å få redusert straffen.
Spørsmålet vil uansett være: Vil en stortingsrepresentant få samme straff som Ola og Kari? Hva sier publikum om han får fengselsfritak?

Denne artikkelen er ikke akkurat beroligende:
https://www.profesjonsetikk.no/2016/06/politi-og-patalemyndighet-vil-helst.html

Ikke denne heller:
https://www.dagbladet.no/nyheter/20-millioner-pa-tre-ar-til-hytter-biler-vin-og-konjakk/61064297

Hva skal vi tro på?
Om professor Petter Gottschalk ved Handelshøyskolen BI er et "rødt" unntak her, eller om det er øvrige rettsanalytikere som er feige, er vanskelig for meg å bedømme. Han har uansett skrevet flere bøker om økonomisk kriminalitet, underviser i fagområdet og ble i 2014 oppgitt til å ha forsket på alle om lag 400 «hvitsnippsaker» de siste seks årene (2008-14) der folk i posisjon har misbrukt sin stilling til å «forsyne seg».

"Enker og faderløse" i norsk rettsvesen?
Men at Norge akkurat nå gikk på en stjernesmell i EUs menneskerettsdomstol er i alle fall et faktum, og da i saker som rammer nettopp samfunnets svakeste på alle sider, nemlig barnevernet.
Mye tyder vel på at Norge trenger en ny oppgang på flere rettslige områder her til lands?


 
 
« Last Edit: 12.09.2019, 12:52:47 by Telehiv »

ConTrari1

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 926
  • View Profile
Mitt stalltips er at Jensen-saken uansett vil ende i Høyesterett. Den er for kompleks, og for unik, til å avgjøres i Lagmannsretten.

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 103
  • View Profile
Klassejustis har forekommet og vil bestå uansett hvordan vi rigger systemet.

Når det gjelder Keshvari vil han få strengere straff eksempelvis i forhold til en person ansatt i det private næringsliv som har begått samme forbrytelse. Bare vent til dommen kommer, der vi det stå noe i retning av at straffen skjerpes siden han er stortingsrepresentant og dermed nyter høy tillit osv...…..

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 855
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Klassejustis har forekommet og vil bestå uansett hvordan vi rigger systemet.

Når det gjelder Keshvari vil han få strengere straff eksempelvis i forhold til en person ansatt i det private næringsliv som har begått samme forbrytelse. Bare vent til dommen kommer, der vi det stå noe i retning av at straffen skjerpes siden han er stortingsrepresentant og dermed nyter høy tillit osv...…..

Jo, her må vi vel bare vente og se. Og en Frp'ers evt. frimurerverdi teller kanskje ikke like mye som en Høiremanns? ikke vet jeg  8)

Men er det riktig at Eirik Jensen er ulikt behandlet enn menigmann i påvente av endelig dom?
 

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 103
  • View Profile
Jensen saken og varetekt, ja og nei. Jeg kommer i farten ikke på noen saker der noen er tiltalt for forbrytelser som med høy grad av sannsynlighet vil føre til max straff og likevel har gått på frifot. Uansett hadde Jensen sannsynligvis blitt løslatt etter lagmannsrettsdommen hvis han hadde vært varetektsfengslet frem til da.

Høyesterett: Etter all sannsynlighet ja, men Høyesterett avgjør aldri skyldspørsmålet (om han har gjort det eller ikke,) det avgjøres av lagmannsretten. HR kan frifinne hvis de mener at lagmannsretten har anvendt loven feil eller oppheve lagmannsrettsdommen hvis HR mener det er begått saksbehandlingsfeil. I så fall får vi enda en runde i lagmannsretten.

PS: Høyesterett kan også utmåle en annen straff enn den som ble utmålt i lagmannsretten.
« Last Edit: 12.09.2019, 14:29:27 by Emeritus »

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 103
  • View Profile
Det er ikke spor av klassejuss i denne påstanden;

https://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/2019/09/19/195612179/vil-be-om-halvannet-ars-fengsel-for-keshvari

Dette er i overkant av det jeg ventet. Et bedrageri i denne størrelsesorden gir sjelden over seks - åtte måneder, gjerne med en del betinget. Så får vi se hva domstolene mener.

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 103
  • View Profile
Der kom dommen;

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/Op0ww3/mazyar-keshvari-doemt-til-syv-maaneders-fengsel?utm_content=row-1&utm_source=vgfront

riktignok bare resultatet, jeg antar premissene kommer senere. Han fikk syv måneder der jeg kalibrerte tilsvarende saker med
Quote
   seks - åtte måneder, gjerne med en del betinget.

Slik jeg oppfatter VG's gjengivelse er det her tale om en ren ubetinget, og da har han fått en klar ekstra smekk fordi han er Stortingsrepresentant.
« Last Edit: 25.10.2019, 14:27:48 by Emeritus »

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 855
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Hvorfor kom det da opp halvannet år først fra påtalemyndighetene?
Ble de for blodtørstige i kampens hete?

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 103
  • View Profile
Sitat Telehiv:

Quote
  Hvorfor kom det da opp halvannet år først fra påtalemyndighetene?
Ble de for blodtørstige i kampens hete?

Faktumet du beskriver er ikke riktig.

Saksgangen er slik: Først sender Påtalemyndigheten i Politiet en anbefaling til Statsadvokaten, denne anbefalingen lød på fem måneders fengsel. Så tok Statsadvokaten helt av og ville ha en helt ny rettstilstand som jeg kommenterte et par innlegg ovenfor der jeg skriver;

Quote
Dette er i overkant av det jeg ventet.   

Short story: Politiet har i sin innstilling bygget på de lege lata*, men så har vi en Statsadvokat som vil bli lagt merke til og vil bli husket, og legger ned en påstand som etter hans syn er de lege fernada** og som han håper å kunne dra til Høyesterett og dermed å skape ny de lege lata.

Jeg er redd for at denne Statsadvokaten har siktet litt for høyt i sin iver etter å ha blitt lagt merke til, og tviler på at denne saken havner i Høyesterett. Dommen er alt i alt noe vi kan leve med, og tipper jeg rett får den aktuelle Statsadvokat en telefon fra Riksadvokaten om at "dette kan vi leve med, han fikk tross alt hele dommen ubetinget, og det ble i dommen klart markert at han var Stortingsrepresentant."


*   de lege lata - hvordan rettstilstanden er i dag
**  de lege ferenda - hvordan rettstilstanden burde være

« Last Edit: 25.10.2019, 17:07:52 by Emeritus »

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 855
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Mulig du misforstod meg her, jeg skulle kanskje kuttet ut "først" i dette spørsmålet: "Hvorfor kom det da opp halvannet år (først) fra påtalemyndighetene?"
Jeg tenkte ikke at halvannet år var det første de foreslo men at den strafferammen ble lansert før saken kom til doms. Og da viser du til en statsadvokat som etter min forstand var den overivrige "i kampens hete" her?

Pengetusking begynte lenge før Kashvari
En mer trist ettertanke er at det i de senere tiår synes å ha blitt utviklet en ukultur hos stortingsrepresentanter med å grafse til seg penger lenge før denne lommetjuven ble tatt, jfr. pensjonssaken der bl.a. Gro (gled vel unna uten tiltale/betalte tilbake på forhånd), Magnus Stangeland (frikjent etter anke så vidt jeg husker), og ikke minst Talleraas, der det tydeligvis ble gjort mange smarte krumspring av enkelte andre også som klarte å sno seg unna påtale. Tilliten til de folkevalgte fikk seg vel en smell allerede der, og den påfølgende prosess har vel vist at man opererte med hjelpeløst kontrollapparat. Så hvor mange som egentlig har spedd på lommeboka hos stortingsrepresentantene opp gjennom de siste tiårene må fåglarna vite, men det lukter ikke godt.
Fremdeles, om du spør meg.
« Last Edit: 25.10.2019, 20:30:05 by Telehiv »

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 103
  • View Profile
Jeg tenkte jeg skulle vente med flere kommentarer til jeg fant en link til dommen, men det finner jeg ikke, men har sett noen sitater her og der.

Statsadvokaten forsøkte kort og godt å etablere et strengere straffenivå enn det tidligere rettspraksis åpner for. Det er det i seg selv ikke noe galt med, men det betyr at saken sannsynligvis da måtte til Høyesterett for å få dette stadfestet, og der hadde den nesten sikkert havnet hvis Påtalemyndigheten hadde fått medhold. Men Kashvari har fått en markant strengere straff enn det vanlige borgere ville ha fått i samme situasjon, og det må være begrunnet i hans rolle som Stortingsrepresentant etc. Men hvis Riksadvokatene mener at straffenivået skal høynes for denne type forbrytelser har han full anledning til å anke, men hvor mye ekstra skal en da ha alene fordi han er stortingsrepresentant, holder det ikke med 30%?

Som du skriver er ikke Keshvari den første Stortingsmann som dømmes. Frifinnelsen av Stangeland synes jeg var helt OK, jeg har lest dommen. Derimot synes jeg ikke det var OK at Talleraas fikk seks måneders betinget i lagmannsretten, mens han fikk ubetinget i byretten, den saken var så grisete at han burde ha sonet.

For øvrig har vi en temmelig parallel sak med Astrid Gjertsen, som statsråd forfalsket hun drosjeregninger for ca. 30.000 kroner og fikk 45 dagers betinget fengsel. Der var beløpet langt lavere og har mer bagatellpreg, i den saken var der også noen sterkt formildende personlige elementer. Dette i motsetning til Kashvari som synes å dykket rett ned i honningkrukken fra første stund og det med en enorm appetitt, han har skaffet seg en skattefri ekstrainntekt på ca. 100.000 pr. år i sin tid som stortingsrepresentant.

Han var for øvrig en sterk talsmann for å sende straffedømte utlendinger ut av Norge. Melder han seg frivillig? 

ConTrari1

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 926
  • View Profile
Nettavisen har en god og tankevekkende artikkel av Elin Ørjaseter:

"Hva er viktigst: at voldsforbrytere får en rask reaksjon, eller at NRK får enda en radiokanal?

At promillekjøreren får en rettferdig rettssak, eller at NRK har korrespondent i Afrika? Sammenlikningene er dessverre ikke så søkt som de kan virke.

For mens domstolene sultefôres, så hiver politikerne penger etter mediene.

For 2020 har domstolene, vår tredje statsmakt, et budsjett på 2,6 milliarder kroner. Hva får den fjerde statsmakt, altså mediene? NRK alene får et tilskudd fra staten på 6,4 milliarder kroner samme år."

https://www.nettavisen.no/okonomi/fare-for-rettsstaten-nrk-far-64-milliarder---domstolene-avspises-med-smuler/3423892359.html

Det ligger snublende nær å tro at Staten dynker MSM med penger, for å sikre seg at de er lojale mot Statens ønsker og holdninger, ikke minst innen klima. Domstolene kan Staten ikke styre så lett. Rettsikkerhet? Gir det politisk uttelling?


ConTrari1

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 926
  • View Profile


Han var for øvrig en sterk talsmann for å sende straffedømte utlendinger ut av Norge. Melder han seg frivillig?

Kan en utlending være vara-representant på Stortinget?

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 103
  • View Profile
Hva er en utlending?

https://www.ung.no/oss/likestilling--diskriminering/rasisme/115571.html

Det er altså rasistisk å kalle en etnisk svenske fra Strømstad med norsk statsborgerskap for utlending.

Der finnes så vidt jeg vet ikke noen offisiell definisjon av "utlending."

https://no.thefreedictionary.com/utlending

Og her er flere definisjoner av å være "norsk," statsborgerskap - som er et vilkår for å sitte på Stortinget - er ikke alene tilstrekkelig til å være "norsk," og hvis en ikke er norsk må en vel være utlending?

https://www.aftenposten.no/meninger/i/6ne80/naar-er-man-norsk

Kanskje vi skulle utvide begrepet også lovmessig. Hvis Keshvari er naturalisert norsk statsborger, altså at han ikke er født i Norge og har ervervet statsborgerskap, hvorfor ikke åpne for å frata han statsborgerskapet ved dom dersom han blir dømt for en alvorlig forbrytelse?


Quote
3. Danmark har med virkning fra 2004 innført adgang til å ta dansk statsborgerskap fra personer som er ilagt straff. Dette gjelder bl.a. forbrytelser mot statens selvstendighet og sikkerhet og forbrytelser mot statsforfatning og de øverste statsmyndigheter. Også straff for tilsvarende straffbare forhold i utlandet kan medføre tap av dansk statsborgerskap. Tilsvarende regler er vedtatt i Nederland og Storbritannia.

https://lovdata.no/artikkel/tap_av_statsborgerskap_-_norske_og_internasjonale_regler/1458

Tillegg:

Jeg ser at Keshvari ikke er født i Norge men i Iran, og har således ervervet statsborgerskap. Spør du meg så betrakter jeg Keshvari som utlending, og det uansett om jeg da i følge ung.no er rasist.

https://no.wikipedia.org/wiki/Mazyar_Keshvari

« Last Edit: 10.12.2019, 19:29:54 by Emeritus »