Author Topic: Føtrste smak av ansvarspuverisering  (Read 569 times)

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 103
  • View Profile
Føtrste smak av ansvarspuverisering
« on: 11.09.2019, 20:02:10 »
Forsvaret har de siste årene vært ansvarlig for to svært alvorlige ulykker. For noen år siden kjørte det helt nye Hercules flyet "Siv" rett inn i toppen på Sveriges høyeste fjell og tok med seg fem liv og verdier til langt over en milliard kroner. Den siste kjenner vi alle og smakebiter av granskningsrapporten begynner nå å lekke ut slik at det norske folk skal være forberedt;

https://www.abcnyheter.no/nyheter/norge/2019/09/11/195609909/marinen-mener-de-vet-arsaken-til-helge-ingstad-ulykken


Quote
– Det har vært en kjede av faktorer. En lang rekke hendelser som sammen førte til at det gikk som det gikk. Det er noe vi også kjenner igjen fra andre store ulykker, sier marinesjef Rune Andersen på Haakonsvern til avisa.
Nå ruller de ut flere tiltak for å forhindre nye ulykker innen de seks ulike feltene: Sikkerhetskultur, navigasjon, dokumentasjon, kompetansestyrking, teknisk trygghet og håndtering av avvik.     

Helt uenig, og her er det en gammel sjømann som utaler seg (som om det skulle bety noe.) De kan gjerne forsøke å skylde på losen på tankbåten, de kan skylde på trafikksentralen på Fedje, men denne ulykken som koster det norske samfunn minst 10 milliarder kroner skyldes at ansvarshavende offiser på broen ikke har gjort jobben sin, sannsynligvis fordi han ikke hadde tilstrekkelig trening og/eller hadde de personlige egenskaper til å håndtere situasjonen. Punktum.

Og hvorfor trekker jeg inn Siv? Jo, fordi der hadde vi litt av samme situasjon der fem offiserer inklusiv sjefen for hele skvadronen (han var ikke ansvarshavende, han var bare med i cockpiten) skulle fly "taktisk," de skulle leke seg og se hvor nær toppen av Kebnekaise de kunne komme, men så møtte de kraftige neddragende strømmer rett før toppen som gjorde at de ikke sneiet toppen som planlagt, men kjørte inn i fjellet rett under toppen. Men for all del, sos det inn i svenske flygeledere og annet tyt. Det hører med til historien at de visst nok ikke hadde kart som viste hvor høy Kebnekaise var:

https://www.klassekampen.no/article/20190322/ARTICLE/190329989

Men bare ro dere ned, alt ordner seg:

Quote
Forsvarsstaben skriver også at «Luftforsvaret har de siste årene jobbet målrettet med å forberede sitt styringssystem og prosesser, med fokus på organisering, ansvar og styringslinjer. Oppfølgingen gitt i revisjoner og tilsyn følges opp for å sikre effektiv drift og operasjoner på en forsvarlig og sikker måte».     

Jeg glemte forresten å lime inn noe fra den seks år nyere Helge Ingstad saken:

Quote
Nå ruller de ut flere tiltak for å forhindre nye ulykker innen de seks ulike feltene: Sikkerhetskultur, navigasjon, dokumentasjon, kompetansestyrking, teknisk trygghet og håndtering av avvik.

ConTrari1

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 690
  • View Profile
Re: Føtrste smak av ansvarspuverisering
« Reply #1 on: 11.09.2019, 20:19:43 »
Helge Ingstad, ulykkesnummer for fregatter, 313, dersom man er overtroisk? (Men også kjent som registreringsnummeret til Donald Ducks bil.) 10-12 mrd i kostnad for samfunnet feies under teppet, fokus etter forliset var traumene som mannskapet gjennomgikk, med mye skriving om psykologer etc. Lurer på hvor mange de har med ombord i strid? Flott at god trening gjorde sitt til at ingen liv gikk tapt, men hvor mange nasjoner har mistet en fregatt i fredstid? Norge har mistet 2.

Forrige gang en norsk fregatt gikk ned, ikke langt unna, var i 1994. Den gangen ble det holdt tradisjonell sjøforklaring etter bare tre dager, og offentligheten fikk langt mer informasjon enn idag. Kaptein Irgens, KNM Oslo:

"– Jeg hadde knapt hatt hodet på puten før jeg stilte i tingretten, men hadde forberedt meg godt. Jeg fikk forklare meg. Jeg fortalte om det som skjedde, i en sal smekkfull av pressefolk. De fikk informasjonen direkte fra meg. En sjøforklaring skulle ikke tenke på skyld eller straff, eller hvem som hadde rett og galt. Men den skaffet til veie fakta, det som skjedde kom klart frem.

– Tenker du at den effekten, å få fortalt om det som skjedde, var bra?

– Ja, det var bare bra!

– Burde det vært slik denne gangen også?

– Jeg tror ikke det hadde skadet. Nå blir kjent informasjon blandet sammen med hemmelighold. Jeg vet jo at marinen overfor kommisjonen ikke vil hemmeligholde noe som helst.

Det er i dag større mengder materiale som skal samles inn, både teknisk og digital informasjon. Dette skal bakes inn i havariarbeidet. Irgens synes likevel at den gamle løsningen funket bra, og at den burde vært benyttet også denne gang."

"En av initiativtagerne til Sjøforklaringen i 1994 var daværende sjef for Sjøforsvaret Kjell Amund Prytz. Det skriver Jacob Børresen, forfatter av boken KNM Oslos Forlis.

Prytz ville ha åpenhet om forliset og årsakene til det.

At Sjøforsvaret i 2019 er tause, er ikke noe Havarikommisjonen eller politiet har pålagt dem."

https://www.aftenposten.no/norge/i/nay55n/Tre-dager-etter-dette-forliset-avga-fregattsjefen-full-forklaring-i-tingretten-Han-mener-Helge-Ingstad-saken-burde-vart-behandlet-pa-samme-mate

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 103
  • View Profile
Re: Helge Ingstad
« Reply #2 on: 09.11.2019, 10:32:56 »
Aftenposten har en god animasjon;

https://www.aftenposten.no/norge/i/4qlQM6/dommen-etter-fregatthavariet-for-uerfaren-besetning-for-daarlig-kommunikasjon-trafikksentralen-paa-land-oversaa-krigsskipet

Jeg fulgte med pressekonferansen i går og årsaken til ulykken er uhyre enkel: En inkompetent vaktsjef og en inkompetent marine.

For snart 40 år siden hadde jeg en liten erfaring som sjømann, jeg var ute i vel ett år og i løpet av denne tiden stod jeg på broen hver natt på ett av fire timers skiftene der det var krav om utkikk, altså to mann på broa, en styrmann og en matros, og jeg var matrosen og siden jeg var under opplæring utførte jeg i lange perioder styrmannens oppgaver under hans overoppsyn. På dagtid var jeg rormann når vi var i krevende farvann, alltid når der var los, hvis været var så dårlig at autopiloten ikke fungerte optimalt eller gjennom kanaler, elever og lignede. Jeg har gått gjennom Suez ni ganger, to ganger gjennom Panama, to ganger opp og ned Mississippi og et utall andre elver, alle med tett trafikk. Dette i tillegg til en rekke "stred" der trafikken er komplisert og tett slik som Den Engelske Kanal, Gibraltar, Maltastredet etc.

Vel, hvis KD's lesere oppfatter dette som en beretning fra en sjømann med enorm erfaring så rakk jeg altså dette på 13 - 14 måneder før jeg mønstret av for godt, og dette er omtrent det samme førstereisgutter på den tiden erfarte hvis de var til sjøs bare et års tid.

Siden dette var 24/7 antar jeg at jeg på disse 13 - 14 månedene sto på broa ca. (5 timer X 400 dager) 2000 timer. Hvor mange vaktsjefer i marinen har like mange timer?

Jeg leser at som følge lite penger til operative operasjoner har Marinen stadig minsket kravene til erfaring og seiletid til vaktsjefene. Det kan altså komme en jente eller gutt fra Elverum som går rett inn på Sjøkrigsskolen, er litt på sjøen under utdannelse, en del simulatortrening på skolen så noen timer i praktisk tjeneste før han får ansvar for 123 mannskap og åtte milliarder kroner i verdier.

Det er her skandalen ligger. En burde faktisk ilegge de seilingsforbud, så burde hvert enkel fregatt blitt pålagt å ha en erfaren pensjonert sjøoffiser fra handelsflåten som de facto kommandør så lenge de skal holde på denne måten.

Tillegg: Havarikommisjonen som innledningsvis hevder at de ikke skal fordele skyld mener likevel at Trafikksentralen på Fedje må dele på skylden. Dette holder ikke. I Norge har vi tre slike sentraler med til dels ulike oppgaver. Denne ulykken kunne like gjerne ha skjedd utenfor noen av sentralenes dekningsområder og standarden til sjøs er jo at fartøyer skal greie seg selv. At Fedje også sviktet, svekker ikke konklusjonen om inkompetanse på brua på Ingstad. Det hevdes at brua på Ingstad ikke oppdaget at de var på kurs mot en tankbåt før 250 meter før det smalt. Og da var der fem mann på broa med tilgang på bl.a. radar. En utkikk med litt erfaring vil kunne identifisere denne tankbåten på minst to - tre sjømils avstand, og da mener jeg ikke "identifisere" at der kommer noe i mot, men ca. størrelse og fart på det som kommer i mot.
« Last Edit: 09.11.2019, 10:58:35 by Emeritus »

frankolsen

 • Medlem
 • ***
 • Posts: 151
  • View Profile
Re: Helge Ingstad
« Reply #3 on: 09.11.2019, 18:13:27 »
Aftenposten har en god animasjon;

https://www.aftenposten.no/norge/i/4qlQM6/dommen-etter-fregatthavariet-for-uerfaren-besetning-for-daarlig-kommunikasjon-trafikksentralen-paa-land-oversaa-krigsskipet

Jeg fulgte med pressekonferansen i går og årsaken til ulykken er uhyre enkel: En inkompetent vaktsjef og en inkompetent marine.

Siden dette var 24/7 antar jeg at jeg på disse 13 - 14 månedene sto på broa ca. (5 timer X 400 dager) 2000 timer. Hvor mange vaktsjefer i marinen har like mange timer?


På TV2-nyhetene i går kom det jo fram at vaktsjefen som var på broa under ulykken var den av de seks personene der som hadde lengst fartstid, med hele 3 måneder.
Det kom også fram at gjennomsnittsalderen på dem på broa var hele 22,4 år.....

Dette er intet mindre enn en gedigen skandale.
Hvem i all verden setter en slik gjeng til å navigere en svær fregatt i god fart i stummende mørke i en fjord med tett trafikk, også trafikk av tankskip med hundre tusen tonn olje om bord... ???

Her lukter det hoderulling lang vei.

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 103
  • View Profile
Re: Føtrste smak av ansvarspuverisering
« Reply #4 on: 09.11.2019, 19:49:16 »
Sitat frankolsen:

Quote
På TV2-nyhetene i går kom det jo fram at vaktsjefen som var på broa under ulykken var den av de seks personene der som hadde lengst fartstid, med hele 3 måneder.
Det kom også fram at gjennomsnittsalderen på dem på broa var hele 22,4 år..... 

Jeg visste det var ille, men ikke så jævlig, men de greier sikkert å snakke det bort, før eller siden vile jo dette nå Stortinget som vet hvor lite de seiler. Men dette minner litt om Astaulykken der alt var så nedpint at NSB valgte å drive persontrafikk med jernbane med bare en sikkerhetsbarriere og den barrieren var rødt lys slik at hvis lokføreren bommet på lyset så smalt det. Og dette samtidig som NSB visste at norske lokførere samlet kjørte på rødt lys mellom 150 og 200 ganger i året. Den gang fikk NSB den største foretaksstraff som noen sinne er gitt, 20 mill.

Men foretaksstraff for statsselskaper er jo en vits, pengene kommer jo ut og inn av samme kassen. Burde skipssjefen på Helge Ingstad også ha vært straffet her? Ikke fordi han sov, for det må jo han få lov til, men fordi han tillot at fartøyet ble kommandert av en person som åpenbart ikke var kompetent til det? Det ville i så fall skape en diskusjon om hva vi gjør med Forsvaret, fregattene har jo stort sett lagt i land sammen med resten av styrken, og det er jo ikke det som er meningen. Jeg er født og oppvokst langs leia og i min barndom var det helt vanlig å se både enkeltskip og flotiljer av NTB'er og annet materiell, gjerne flere ganger i måneden. De eneste ganger en ser marinefartøyer i dag er jo når en lander fra nord på Flesland, da ser en imidlertid omtrent hele flåten, ved kai på Haakonsvern.