Author Topic: Føtrste smak av ansvarspuverisering  (Read 38 times)

Emeritus

  • Supermedlem
  • *****
  • Posts: 2 576
    • View Profile
Føtrste smak av ansvarspuverisering
« on: 11.09.2019, 20:02:10 »
Forsvaret har de siste årene vært ansvarlig for to svært alvorlige ulykker. For noen år siden kjørte det helt nye Hercules flyet "Siv" rett inn i toppen på Sveriges høyeste fjell og tok med seg fem liv og verdier til langt over en milliard kroner. Den siste kjenner vi alle og smakebiter av granskningsrapporten begynner nå å lekke ut slik at det norske folk skal være forberedt;

https://www.abcnyheter.no/nyheter/norge/2019/09/11/195609909/marinen-mener-de-vet-arsaken-til-helge-ingstad-ulykken


Quote
– Det har vært en kjede av faktorer. En lang rekke hendelser som sammen førte til at det gikk som det gikk. Det er noe vi også kjenner igjen fra andre store ulykker, sier marinesjef Rune Andersen på Haakonsvern til avisa.
Nå ruller de ut flere tiltak for å forhindre nye ulykker innen de seks ulike feltene: Sikkerhetskultur, navigasjon, dokumentasjon, kompetansestyrking, teknisk trygghet og håndtering av avvik.     

Helt uenig, og her er det en gammel sjømann som utaler seg (som om det skulle bety noe.) De kan gjerne forsøke å skylde på losen på tankbåten, de kan skylde på trafikksentralen på Fedje, men denne ulykken som koster det norske samfunn minst 10 milliarder kroner skyldes at ansvarshavende offiser på broen ikke har gjort jobben sin, sannsynligvis fordi han ikke hadde tilstrekkelig trening og/eller hadde de personlige egenskaper til å håndtere situasjonen. Punktum.

Og hvorfor trekker jeg inn Siv? Jo, fordi der hadde vi litt av samme situasjon der fem offiserer inklusiv sjefen for hele skvadronen (han var ikke ansvarshavende, han var bare med i cockpiten) skulle fly "taktisk," de skulle leke seg og se hvor nær toppen av Kebnekaise de kunne komme, men så møtte de kraftige neddragende strømmer rett før toppen som gjorde at de ikke sneiet toppen som planlagt, men kjørte inn i fjellet rett under toppen. Men for all del, sos det inn i svenske flygeledere og annet tyt. Det hører med til historien at de visst nok ikke hadde kart som viste hvor høy Kebnekaise var:

https://www.klassekampen.no/article/20190322/ARTICLE/190329989

Men bare ro dere ned, alt ordner seg:

Quote
Forsvarsstaben skriver også at «Luftforsvaret har de siste årene jobbet målrettet med å forberede sitt styringssystem og prosesser, med fokus på organisering, ansvar og styringslinjer. Oppfølgingen gitt i revisjoner og tilsyn følges opp for å sikre effektiv drift og operasjoner på en forsvarlig og sikker måte».     

Jeg glemte forresten å lime inn noe fra den seks år nyere Helge Ingstad saken:

Quote
Nå ruller de ut flere tiltak for å forhindre nye ulykker innen de seks ulike feltene: Sikkerhetskultur, navigasjon, dokumentasjon, kompetansestyrking, teknisk trygghet og håndtering av avvik.

ConTrari1

  • Medlem
  • ***
  • Posts: 168
    • View Profile
Re: Føtrste smak av ansvarspuverisering
« Reply #1 on: 11.09.2019, 20:19:43 »
Helge Ingstad, ulykkesnummer for fregatter, 313, dersom man er overtroisk? (Men også kjent som registreringsnummeret til Donald Ducks bil.) 10-12 mrd i kostnad for samfunnet feies under teppet, fokus etter forliset var traumene som mannskapet gjennomgikk, med mye skriving om psykologer etc. Lurer på hvor mange de har med ombord i strid? Flott at god trening gjorde sitt til at ingen liv gikk tapt, men hvor mange nasjoner har mistet en fregatt i fredstid? Norge har mistet 2.

Forrige gang en norsk fregatt gikk ned, ikke langt unna, var i 1994. Den gangen ble det holdt tradisjonell sjøforklaring etter bare tre dager, og offentligheten fikk langt mer informasjon enn idag. Kaptein Irgens, KNM Oslo:

"– Jeg hadde knapt hatt hodet på puten før jeg stilte i tingretten, men hadde forberedt meg godt. Jeg fikk forklare meg. Jeg fortalte om det som skjedde, i en sal smekkfull av pressefolk. De fikk informasjonen direkte fra meg. En sjøforklaring skulle ikke tenke på skyld eller straff, eller hvem som hadde rett og galt. Men den skaffet til veie fakta, det som skjedde kom klart frem.

– Tenker du at den effekten, å få fortalt om det som skjedde, var bra?

– Ja, det var bare bra!

– Burde det vært slik denne gangen også?

– Jeg tror ikke det hadde skadet. Nå blir kjent informasjon blandet sammen med hemmelighold. Jeg vet jo at marinen overfor kommisjonen ikke vil hemmeligholde noe som helst.

Det er i dag større mengder materiale som skal samles inn, både teknisk og digital informasjon. Dette skal bakes inn i havariarbeidet. Irgens synes likevel at den gamle løsningen funket bra, og at den burde vært benyttet også denne gang."

"En av initiativtagerne til Sjøforklaringen i 1994 var daværende sjef for Sjøforsvaret Kjell Amund Prytz. Det skriver Jacob Børresen, forfatter av boken KNM Oslos Forlis.

Prytz ville ha åpenhet om forliset og årsakene til det.

At Sjøforsvaret i 2019 er tause, er ikke noe Havarikommisjonen eller politiet har pålagt dem."

https://www.aftenposten.no/norge/i/nay55n/Tre-dager-etter-dette-forliset-avga-fregattsjefen-full-forklaring-i-tingretten-Han-mener-Helge-Ingstad-saken-burde-vart-behandlet-pa-samme-mate