Nytt fra Klimarealistene

Started by translator, 07.09.2019, 12:27:25

Previous topic - Next topic

translator

Etter at jeg ble medlem av Klimarealistene får jeg tilsendt informasjon om arrangementer, møter osv. i tillegg til tidsskriftet Klimanytt. Noe av det vil jeg viderebringe her:

"Media har sluttet å granske makthaverne på vegne av innbyggerne.
I stedet har de begynt å granske innbyggerne på vegne av makthaverne"
---------Helena Edlund

translator

Invitasjon til klima- og miljøkonferanse 18-19. oktober
Klimarealistene, i samarbeid med Stockholmsinitiativet (Sverige) og Klimarealisme (Danmark) inviterer til en to-dagers konferanse i Oslo i oktober 2019. Konferansen holdes på engelsk.

https://www.klimarealistene.com/events/

Flere interessante navn her, som plakaten viser.
"Media har sluttet å granske makthaverne på vegne av innbyggerne.
I stedet har de begynt å granske innbyggerne på vegne av makthaverne"
---------Helena Edlund

translator

#2
Torsdag 19. november holder Klimarealistene seminar om ytringsfrihet. Tidligere NRK-journalist og Russland-korrespondent Hans Wilhelm Steinfeldt skal holde innlegget: "Skal pressen bøye seg for autoriteter?" Meget interessant.

Programmet ser for øvrig slik ut:

Seminar om ytringsfrihet
Litteraturhuset, Wergelandsalen, i Oslo,
torsdag den 19. november kl 10-16

10.00 – 10.35 Utestengt av samfunnsdebatten, Morten Jødal,
biolog, og leder av Klimarealistene
10-35 – 11.10 Kritisk tenkning – en forutsetning for framskritt,
Erik Tunstad, biolog og forfatter
11.10 – 11.30 Pause
11.30 – 12.05 Ytringsfrihet for å utfordre makt, Lars Kolbeinstveit,
filosof, Civita
12.05 – 12.40 Taushetsspiralen – hvorfor uttrykkes ikke uenighet?
Petter Bae Brandtzæg, professor UiO
12.40 – 13.30 Lunch
13.30 – 14.05 Polarisering. Truer den ytringsfriheten?
Stig Roar Wigestrand, Ph.D i improvisasjon
14.05 – 14.40 Skal pressen bøye seg for
autoriteter? Journalist
Hans Wilhelm Steinfeld
14.40 – 15.00 Pause
15.00 – 16.00 Paneldebatt, ledet av
Erik Tunstad

Seminaret vil bli holdt i Wergelandsalen, men det er kun 75 plasser.

Påmelding er derfor nødvendig til seminar@klimarealistene.com

Deltageravgift for seminaret er kr. 76,–.
"Media har sluttet å granske makthaverne på vegne av innbyggerne.
I stedet har de begynt å granske innbyggerne på vegne av makthaverne"
---------Helena Edlund