Author Topic: Rockefeller!  (Read 2585 times)

ConTrari1

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 1 075
  • View Profile
Re: Rockefeller!
« Reply #30 on: 28.02.2020, 14:09:18 »
Takk for flott oppsummering!    :D

translator

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 661
  • View Profile
Rockefeller del VII
« Reply #31 on: 08.03.2020, 12:13:11 »
Når vi er kommet til 1990-tallet er det to trekk som gjør seg gjeldende: Klimasaken ligner stadig mer på en religion - og det er helt bevisst. Og næringslivet blir en del av hysteriet. De fem brødrene Rockefeller som ble født i perioden 1906-1915 og som hadde vært så dominerende, er nå enten døde, eller er blitt så gamle at det er de nye generasjonene som gjør seg gjeldende.

Beyond Interdependence
Quote
I 1991 utkom TriComs rapport Beyond Interdependence: The Meshing of the World's Economy and the Earth's Economy. Tittelen indikerer hva det handler om. Miljøet skulle sammensmelte med økonomien. Rapporten var en direkte oppfølger til Brundtlandrapporten og ble skrevet av dens hovedforfatter Jim MacNeill sammen med den nederlandske management-professor og miljøminister Peter Winsemius (også World Resources Institute) og den japanske statsviteren Taizo Yakushiji.

I rapporten presenteres en global handlingsplan for å realisere de mål som var satt opp i Our Common Future. I rapporten, hvis forord ble skrevet av David Rockefeller samt Maurice Strong, poengteres betydningen av til fullt å implementere et antall mål innen 2012, bl.a. gjennomføring av globale konvensjoner om dyrearter, skoger, kjemikalier, hav, atmosfære og ferskvann. (s. 174)

I Beyond Interdependence forutses også at nasjonenes selvbestemmelse skal reduseres på grunn av de felles miljøproblemene og den pågående økonomiske integrasjonen. Klimaendringene anses å utfordre gamle former for styringssystemer og et globalt samarbeid er essensielt for å møte problemet. Handlingsplanen anbefalt av et antall organisasjoner anvendes for å nå målsetningene. Noen av dem er, foruten FN-organisasjonene, Verdensbanken, IMF, Den internasjonale naturvernsunionen (IUCN) og de filantropiske stiftelsene. Om disse ikke skulle lykkes å levere resultater, skal nye super-koordinerende organisasjoner dannes. (s. 175)

Miljøkonferansen i Rio 1992
Quote
I 1991, før den kommende konferansen i Rio, FN-konferansen om miljø og utvikling 1992, begynte Rockefeller Brothers Fund, i samsvar med TriComs handlingsplan, å finansiere en mengde organisasjoner for å skape en internasjonal respons og sikre at de deltagende nasjonene skulle ha en tydelig forståelse av behovet for å begrense utslippene av drivhusgasser. (s. 175)

Samme år utkom Romaklubbens The First Global Revolution med sin velkjente deklarasjon:

"Menneskehetens felles fiende er mennesket. I jakten på en ny fiende som kan forene oss, kom vi på den ideen at forurensning, trusselen om global oppvarming, mangel på vann, sult og lignende vil passe. Alle disse farene er skapt av menneskelig aktivitet, og det er bare gjennom endrede holdninger og handlinger som de kan overvinnes. Den virkelige fienden er mennesket selv."
(kilde: King, Alexander, Schneider, Bertrand (1991), The First Global Revolution: A Report by the Council of The Club of Rome, Pantheon Books) 

David Rockefeller mente at den bærbare utviklingen var det eneste dugelige alternativer til de undergangsscenarier som ble satt av Romaklubben. Verden hadde ifølge David R. og Maurice Strong intet valg. Menneskene skal underkaste seg den transnasjonale elitens diktat gjennom et globalt forvaltningssystem.

"Vår underliggende enhet som befolkning på jorden må gå bortenfor de ulikheter og vanskeligheter som fortsatt splitter oss. Dere er herved kalt til å ta et historisk ansvar som forvaltere av planeten gjennom å fatte beslutninger her som kommer til å forene rike og fattige, nord og syd, øst og vest, i et nytt globalt partnerskap for å sikre vår felles fremtid." (Maurice Strong, i åpningstalen til Rio-konferansen 1992)

Brundtlandkommisjonens rapport, TriComs rapport og konferansekomiteens arbeide, som ble ledet av Maurice Strong med Jim MacNeill som rågiver, medvirket til å legge grunnen for FNs andre miljøkonferanse i Rio de Janeiro (UNCED) som ble holdt 3-14. juni 1992, nesten eksakt 20 år etter FNs miljøkonferanse i Stockholm, der også Maurice Strong fungerte som generalsekretær.

Konferansen resulterte i Rio-deklarasjonen som bygde videre på Stockholm-deklarasjonen, vedtok en global handlingsplan, Agenda 21, for å gjennomføre målene for en bærbar utvikling, samt opprettelsen av FNs klimakonvensjon UNFCCC for å forhindre farlig menneskelig påvirkning på klimasystemet gjennom CO2-reduserende tiltak. (s. 176-177)

Se også Lars Bern i dette intervjuet (første delen):

https://www.youtube.com/watch?v=VKVG16V84p0

og


https://www.youtube.com/watch?v=YW8BmkSJ06Y

Bill Clinton, Al Gore og Jay Rockefeller
Quote
Både Bill og Al var gode venner med senator John D. "Jay" Rockefeller IV og var, sammen med utenriksminister Warren Christopher, medlemmer av TriCom.

Senator Jay, som selv finansierte sine politiske kampanjer, var kandidat til visepresidentposten, men ble slått av sin gamle venn Al Gore. Han så imidlertid at Al var en klippe ("rock-solid"), smartest i senatet, og støttet ham helhjertet. (s. 178)

Earth Charter - klima blir religion
Quote
To år etter Rio-konferansen, med utgangspunkt i Rio-deklarasjonen, startet arbeidet med å utarbeide et manifest for jorden, Earth Charter, som skulle utgjøre en vedtekt for det "fremvoksende globale sivile samfunnet om verdsetting og prinsipper for en bærbar fremtid."

Ideene om Earth Charter hadde eksistert siden grunnleggelsen av Den internasjonale miløvernunionen i 1948. Det hadde også blitt foreslått av Brundtlandkommisjonen i 1987, men fikk ikke tilstrekkelig støtte under Rio-konferansen i 1992.

Vedtaket skulle bestå av 16 "budord" for den nye tiden. Konsensus om tekstens utforming nåddes i mars år 2000, under et møte på UNESCOs hovedkvarter i Paris, innen det ble gjort offisielt under en seremoni på Freds-palasset i Haag.

"Vi befinner oss i en kritisk situasjon i Jordens historie der menneskeheten må velge sin fremtid. Mens verden blir stadig mer gjensidig avhengig og sårbar, så byr fremtiden på såvel store farer som store muligheter. For å komme fremover må vi erkjenne at vi i vårt mangfold av kulturer og livsformer er en menneskelig familie som utgjør et verdenssamfunn med en felles skjebne." (The Earth Charter, juni 2000)
(kilde: Earth Charter Initiative (2000), The Earth Charter http://earthcharter.org/invent/images/uploads/echarter_swedish.pdf  )

Dokumentet ble plassert i en utsmykket trekiste som kalles Ark of Hope. Kisten med foredraget ble presentert på eventen For the Love of Earth den 9. september 2001 på Shelburne Farms, Vermont, med bl.a. den indiske fredsaktivisten Sathish Kumar, musikeren Paul Winter, Steven Rockefeller (som medlem av Earth Charter-kommisjonen), med Jane Goodall som hovedtaler.

To dager senere innledet kistens designer Sally Linder, en to måneder lang pilegrimsferd der kisten ble båret i prosesjon fra Vermont til New York. Den ble beskrevet som en spontan reaksjon på terrorangrepene 11. september mot World Trade Center da de to tårnene 'David' og 'Nelson' ble ødelagt. (s. 181-182)

Kyoto-protokollen 1997
Quote
I 1997 holdt UNFCCCs tredje klimakonferanse COP3 i Kyoto i Japan (...) Rockefeller Brothers Fund så protokollens legalt bindende målsetninger som fremgang for fondets anstrengelser (inklusiv finansiell støtte til et antall organisasjoner). Det hele var, ifølge eget utsagn, orkestrert av dem selv:

"Nøye iscenesatte media- og kommunikasjonsstrategier som understøttes av [vårt] fond ved selve Kyoto-møtet bidro til at forhandlingene ble vellykkede og resulterte i at Al Gore fikk en uplanlagt reise til Kyoto nest siste dagen av de to uker lange forhandlingene for å meddele USAs støtte til målsetningen om reduksjon av utslipp." (RBF, Sustainable Development Program Review 2005-2010) (s. 185)

Storkonsernene engasjeres
Quote
Å få storkonsernene med i båten var et viktig steg i RBFs klimastrategi:

"Næringslivet er en viktig stemme å engasjere for å motvirke det ofte hørte argumentet at politikk som regulerer karbondioksid kommer til å skade den amerikanske økonomien. Fremtidsrettede konsernsjefer har vært ganske tydelige på at mulighetene i den nye verdensøkonomien og posisjonerer sine foretak - både internt og eksternt - for å dra maksimal fordel av klimapolitikken. Mange av disse selskapene erkjenner dessuten en "grønn omstilling" er bra for deres omsetning."

I 2004 etablerte RBF organisasjonen The Climate Group i London. En begynte å engasjere "nyfrelste" foretak og lokale myndigheter for å gjennomføre klimatiltak som tjente til fortsatt økonomisk vekst. Det fantes penger å tjene på den store klimakatastrofen.

Også Storbritannias statsminister Tony Blair ble engasjert og deltok i organisasjonens aktiviteter. The Climate Group begynte å propagandere for smart teknologi for å senke CO2-utslippene, bl.a. LED-lamper, smarte elnett, utskilling av CO2 og lagring av CO2 samt elektriske kjøretøyer. (s. 187)
(kilde The Climate Group https://www.theclimategroup.org/ )
 
« Last Edit: 09.03.2020, 00:04:29 by translator »
IPCC - They've told us what it's NOT. But NOT what it is.

translator

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 661
  • View Profile
Rockefeller del VIII
« Reply #32 on: 29.03.2020, 12:18:36 »
På 2000-tallet handler alt om klima. Visepresident Al Gore, som hadde holdt foredrag om menneskets påvirkning av klimaet siden 1989 og var gammel i gamet, tapte det amerikanske presidentvalget og ble ansett perfekt for rollen som klimaprofet.

RBFs program for bærekraftig utvikling
Quote
Rockefeller Brothers Fund [nå ledet av Steven Rockefeller, sønn til Nelson] anså ikke lengre at det fantes noen tvil om den globale oppvarmingen og at debatten var over.

"Fra vårt perspektiv som en veldedighetsorganisasjon som støtt arbeidet med klimaendringer i mer enn 20 år, står det klart at den vitenskapelige usikkerheten i spørsmålet om den globale oppvarmingen ikke lengre er verd å diskutere. Motstanderne har vist seg å være få, godt betalte og partiske - egennyttige ideologer med godt planlagt oppdrag om å distrahere oss fra å på riktig måte takle det mest brennende spørsmålet i vår tid. Fra og med nå bryr vi oss ikke en tøddel og lar dem seile sin egen sjø. Vi har ingen tid å miste når det gjelder å ta oss av byrden som hviler på våre skuldre." (RBF, Annual Report 2005)

I årsrapporten ble James Hansen sitert på at jorden skulle bli en helt annen planet hvis ikke karbondioksidnivåene ble stabilisert innen ti år. Man så klimaet som et globalt spørsmål som påvirket alle aspekter ved menneskelig eksistens:

"Den globale oppvarmingen er ikke lengre, i første rekke, et miljøspørsmål. Den er et energispørsmål, et forretningsspørsmål, et moralsk spørsmål, et investeringsspørsmål, et sikkerhetsproblem, et jordbruksspørsmål, et kystlinjespørsmål, et religiøst spørsmål, et byplanleggingsspørsmål; kort sagt, et globalt spørsmål som berører alle tenkelige aspekter ved menneskets eksistens."

Rockefeller-familiens stiftelser var grundig forberedt og hadde en armada av endringsagenter.

"RBF har støttet "allerede stemmer for klimatiltak", som inkludere foretak, investorer, evangelister, jordbrukere, idrettsmenn, arbeidere, militære ledere, sikkerhetstjenestemenn, krigsveteraner, ungdommer samt guvernører og borgermestere." (Rockefeller Brothers Fund (2010) (s. 192)

Global Warning
Quote
Før G8-toppmøtet i Gleneagles i 2005 hadde psykoanalytikeren David Wasdell (1942-) forberedt dokumentet Global Warning. Det ble presentert først under Verdens miljødag 5. juni, ved et symposium ledet av Tony Blairs klimarådgiver Crispin Tickell før det ble spredt blant deltagerne ved G8 for å løfte klimasaken på dagsordenen, skremme verdens befolkning og erklære en planet i krise.

Rapporten Global Warning skulle utgjøre startskuddet på intensivert kamp for å gi klimasaken større sprengkraft politisk og i mediene. FNs klimapanel (IPCC), FNs klimakonvensjon (UNFCCC) og FNs miljøprogram (UNEP) hadde, ifølge Wasdell, ikke levert ønsket resultat. Ulike lands interesser og fossilindustrien hadde blokkert effektiviteten, og det fantes til og med politisk motstand. (s. 195)

Romaklubben (Club of Rome) hadde ifølge Wasdell den største kompetansen til å føre budskapet ut til verdenssamfunnet. Nettverket var omfattende og Global Warning hadde blitt spredd som e-bok til alle medlemmene. Noen av Wadells råd til Romaklubben var å:

a) "erklære en global nødsituasjon"
b) fastslå at for CO2 er en "økologisk gift" som kan få skjebnesvangre konsekvenser for den globale biosfæren
c) så raskt som mulig utvikle en strategi som kan få verden på "nullutslipp" av CO2, samt
d) utvikle institusjonelle instrumenter for å håndtere omstillingen.

Wasdells tanker var helt på linje med Potsdaminsituttets sjef Hans Joachim Schnellhubers teori "tipping points" (terskelverdien som ikke måtte overskrides).

Begrepet "tipping points" ble senere spredd raskt til andre viktige aktører bl.a den nyansatte sjefen for Stockholm Environment Institute, Johan Rockstrøm, samt til Al Gore som Wasdell hadde blitt rådgiver for. (s. 197)

Klimafrelseren Gore
Quote
Gore var dypt forankret i samme neomalthusianske verdenssyn som familien Rockefeller og Population Council, og var sterkt påvirket av Fairfield Osborns Our Plundered Planet og Willam Vogts Road to Survival og deres skrekk for overbefolkning.

På slutten av 1960-tallet hadde han dessuten blitt skolert og vist diagram over stigende CO2-nivåer av Roger Revelle ved Harvard Centre for Population and Development Studies.

På begynnelsen av 1970-tallet ble Gore, som var baptist (akkurat som Rockefeller Sr. og Jr.) opptatt på Vanderbilt Divinity School i Nashville gjennom et Rockefeller Foundation-program som skulle lokke unge lovende studenter til teologistudier. Der ble han, i et kurs som kombinerte teologi og naturkunnskap, drillet med Romaklubbens dystre fremtidsscenarier. (s. 199)

Religionen og uroen for miljø falt også sammen med den futuristiske ideverden som Gore hentet fra bl.a. World Future Society og Teilhard de Chardin. Gore ble en selvskreven profet i denne teknospirituelle bevegelsen og preket om hvordan miljøkriser kunne muliggjøre en global åndelig vekkelse som førte inn i et transhumanistisk paradis. Han samarbeidet også med futurister og åndelige ledere som Barbara Marx Hubbard, Ervin Laszlo og Steven Rockefeller, blant annet i The World Commission on Global Consciousness & Spirituality, der disse ideer gas næring. (s. 200)

En ubehagelig sannhet og Merchants of Doubt
Quote
Al Gores store gjennombrudd kom imidlertid med filmen En ubehagelig sannhet som hadde premiere 24. mai 2006 og ble vist på tv og i skoler over hele verden. Etter en dom i mai 2007 fikk den riktignok ikke vises i britiske skoler uten at læreren nevnte 9 av filmens faktafeil og ensidigheter.

Ideen til filmen kom fra produsenten og miljøaktivisten Laurie David (1958-) etter en presentasjon som Gore hadde holdt i forbindelse med katastrofefilmen The Day after Tomorrow (2004)

Året etter begynte Laurie David arbeidet med å å plassere klimasaken i populærkulturen. Filmen var produsert og delvis finansiert av Participant Media grunnlagt av Jeffrey Skoll (tidligere sjef i eBay) 2004. Etter å ha tjent en formue som gjorde ham til Canadas 7. rikeste hadde han blitt filantropist og startet Skoll Foundation.

Skolls partner i eBay, filantrokapitalisten Pierre Omidyar var produsent for filmen Merchants of Doubt, bygget på Naomi Oreskes bok med samme navn. I boken og filmen kobles klimaskepsis sammen med tobakklobbyisme samt konservative og libertarianske tankesmier, så som det 1984 grunnlagte Heartland institute og finansfolk som Charles og David Koch. Brødrene Koch ble senere utpekt av Greenpeace og Desmogblog som de viktigste betalerne av "klimafornekterindustrien".

I likhet med Rockefeller-familien var brødrene Koch filantroper og hadde bygget sin formue på petroleumsprodukter i det multinasjonale Koch Industries og ble ansett å ha gode grunner for å tvile på klimaforskningen.

Tross støtten til klimaskeptisisme var imidlertid David Koch i styret for Aspen Institute, Rockefeller University og Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Bygninger ved både Aspen Institute, Rockefeller Universitys campus og Lincoln Center bærer hans navn.

Parallellene til 1990-tallets fremste klimaskeptiker, Frederick Seitz, med sine tette bånd til Rockefeller-familien, var tydelige. I 2010 medvirket David Koch i feiringen av Rockefeller Universitys medisinske fremskritt, sammen med blant annet David Rockefeller og Henry Kissinger. (s. 202)
« Last Edit: 29.03.2020, 12:33:12 by translator »
IPCC - They've told us what it's NOT. But NOT what it is.

translator

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 661
  • View Profile
Rockefeller del IX
« Reply #33 on: 24.05.2020, 13:02:21 »
Perioden fra 2008, Obama-tiden, preges av stadig mer sammenkoblinger mellom politikere og okkulte religiøse tenkere som leker seg med tanken om tekniske installasjoner for å styre verden, men også Johan Rockstrøm (Sveriges "svar" på Bjørn Samset) dukker opp!

New Age
Quote
Blant forandringsaktørene inngikk amerikanernes nye president Barack Obama, Sovjetunionens siste president Mikhail Gorbatsjov og den alltid tilstedeværende Romaklubben og dens søsterklubb Club of Budapest samt 'den reinkanerende Mayakongen Valum Voltan, Jose Agruelles. (s. 209)

350.org
Quote
Klimaprosjektet tøffet på med stadig større intensitet. Igjen var det på tide å engasjere ungdommer til å drive agendaen:

"Ungdommer er en voksende gruppe velgere med mobiliserbare medlemmer rundt om i landet. Ettersom de kommer til å arve planten, gir deres stemme et moralsk innslag i debatten. De siste årene har denne gruppen også blitt mer politisk organisert." Stipendiater: Energy Action Coalition, Focus the Nation, 350.org (RBF, "Building Constituency Support for Policy Action," Sustainable Development Program Review 2005-2010)

2008 startet organisasjonen 350.org (med finansiering fra RBF (Rockefeller Brothers Fund) og Rockefeller Family Fund). Navnet kom fra "350 parts per million" - den sikre konsentrasjonen CO2 i atmosfæren). Grunnlegger var klimaaktivisten Bill McKibben og noen av hans universitetsvenner.

I 2006 hadde McKibben ledet den Rockefeller-finansierede klimakampanjen Step it Up (som organiserte en protestvandring for å stoppe kullkraftverk), fulgt av ISky (en landsdekkende bevegelse for grønn energiøkonomi). 350.org bygde på disse tidligere prosjektene. Mellom 2008 og 2017 fikk 350.org 1 825 000 dollar fra RBF. Snart skulle 350.org begynne å samle unge miljøaktivister i store gateprotester og kreve forandring på både styresett og livsstil. (s. 211)

Klimapresidenten Obama
Quote
I Obama-administrasjonen inngikk hele 11 medlemmer fra TriCom, Neo-malthusianeren John Holdren, som tidligere hadde arbeidet med Paul Ehrlich, ble vitenskapelig rådgiver (han var også rådgiver for Bill Clinton).

Obama hadde også gode råd om klimapolitikken gjennom Presidential Climate Action Project som ble finansiert av RBF, og ledet av William S. Becker. Prosjektet ble opprettet i 2007 av RBF og University of Colorado Foundation for å finne ut hva presidenten kunne gjøre uten å blande inn kongressen.

Uken før Obama ble innsatt i januar 2009 tok også Henry Kissinger, i en artikkel i New York Times, i sedvanlig orden opp retningslinjer og strategier for den ny presidenten. Verden befant seg i en av etterkrigstidens verste økonomiske kriser. I denne alvorlige situasjonen etterlyste Kissinger en ny verdensordning. Den økonomiske krisen ble slått sammen med andre kriser som klimaet og terrorisme. (s. 213)

The Good Club
Quote
Den 5. mai 2009 kalte David Rockefeller Jr, Bill Gates og Warren Buffet til et møte på Rockefeller University campus på Manhattan. Her samlet seg The Good Club (som de kalte seg), med risikokapitalister som Ted Turner og George Soros, mediepersonligheten Oprah Winfrey og New Yorks borgermester Michael Bloomberg. Deres stiftelser, verdt 125 mrd dollar, hadde i oppdrag å "redde verden" fra de dype globale krisene som Kissinger hadde identifisert som lokomotiver til å bygge en ny forent verden. (s. 214)

FNs klimakonferanse i København 2009
Quote
Den 10. desember mottok president Obama Nobels fredspris "for sine ekstraordinære anstrengelser for å styrke internasjonalt diplomati og samarbeide mellom folk."

En uke senere befant han seg i et ekstra kjølig København (den såkalte "Al Gore-effekten") med de andre verdenslederne for FNs store klimamøte (COP15). Minene var bekymret. Flere land nektet inntil det siste å skrive under på avtalen. De langtgående kravene på utslippsreduksjoner som sto i avtaleteksten ble fjernet. Den grandiose finalen med Obama som klimafrelser frøs inne. I stedet forhandlet man frem den såkalte Københavnavtalen, med målsetning om at temperaturen ikke skulle øke mer enn 2 grader, samt forslag om å opprette et klimafond (Green Climate Fund). Miljøorganisasjonene så på kompromisset som en gigantisk skuffelse og en dødsdom for millioner av mennesker. Det var som et ekko av miljøbevegelsens reaksjon etter Stockholmskonferansen i 1972, (s. 217)

Climategate - Hide the Decline
Quote
Akkurat i det klimakonferansen begynte i desember eksploderte Climategate. Det lekket ut e-postsamtaler mellom et antall klimaforskere ved Climate Research Unit ved University of East Anglia, Norwich, England (samme institutt som i 1975 hadde anordnet WMO-konferansen som la veien for CO2 som den viktigste klimaendrende faktoren).

Hendelsen, som ble omtalt i media og på skeptiske vitenskapsblogger, fikk ingen større innvirkning på prosessen under klimatoppmøtet i København, men skapte en viss mistro mot hvordan forskningen foregår og øyenbryn ble hevet både innenfor og utenfor forskersamfunnet.

Flere granskninger ble gjort, som tonte ned eller avfeide de påståtte uenighetene som feiltolkede sitat tatt ut av sammenheng. Dette var ansette forskere som var medlemmer av IPCC. En av granskningene ble ledet av Lord Oxburgh, tidligere sjef for GLOBE International, som ble anklaget for ikke å ha fremvist sine interesser i alternativ energi. (s. 218)

Noosphere Conggress, Verdenshjernen, Mayakalenderen 2012 og teknospiritualisme
Quote
Den 22. juli 2009 arrangerte man den merkelige kongressen Noosphere Congress i Bali, Indonesia.
Arrangør var Foundation for the Law of Time ledet av Dr. Jose Arguelles, en New Age-profet og kunstlærer, og en av opphavsmennene bak Earth Day-konseptet. I konferansen beskrev han "klimaendringer, miljøforstyrrelser, økonomisk kollaps, sosial uro, krig og risiko for massedød" og videre:

"En viktig faktor som sjelden diskuteres er at denne krisen av megaformat faktisk er resultatet av et evolusjonær skifte - vi er på vei inn i en ny geologisk æra som kalles noosfæren. Ja, noosfæren, den globale sinnesfæren".

Barbara Marx Hubbard, som så Arguelles som et geni, uttalte at verden befinner seg i en global nødssituasjon - og det er gode nyheter. Det skulle gi opphav til fødselen av en ny æra og "et global vekker av bevisstheten". (s. 219)

I vanlig stil fremstilles mennesket som en kreftsvulst på planeten, samtidig som den står på grensen til neste skritt i evolusjonen og vår bevissthet til å sammenkobles til en global enheten med hjelp av "elektroniske nettverk"

Jose Arguelles anså seg selv som en reinkarnasjon av Mayakongen Pacal Votan og tok navnet Volum Votan. Arguelles førte videre Oliver Reisers ideer i Cosmic Humanism (1975) om et World Sensorium, en Verdenshjerne, til et nyomvendt publikum med illustrerende fremtidsvisjoner om et menneske med hjerneimplantat og oppkoblet til det sentrale datanettverket (Verdenshjernen). Internett var bare første fasen (s. 222)

I 2009 dannet Arguelles og Marx Hubbards samarbeidspartner Ervin Laszlo, sammen med futuristen David Woolfson, Worldshift 2012 for å føre ut ideen om et forestående skifte til en global bevissthet. Både Club of Budapest og Worldshift 2012 inngikk et partnerskap med Noosphere Forum og Foundation for the Law of Time (s. 226)

Støttespillere til Woldshift 2012 var, foruten Jose Arguelles og Barbara Marx Hubbard, blant andre Mikhail Gorbatsjov (Romaklubben, Club of Budapest, Earth Charter og Green Cross), filosofen Deepak Chopra og primatologen Jane Goodall (som senere skulle engasjere seg for klimaet).

Datoene 9/9 2009, 10/10 2010, 11/11 2011 og 21/12 2012 ble utpekt til World Shift-dager. Nedregningen og hysteriet til 2012 hadde begynt (s. 227)

Til sluttdatoen 2012 ville Arguelles samle en kritisk masse på 144 000 New Age-troende for en synkronisert meditasjon. I 2013 skulle så Valum Votan og hans Timeship Earth, med en kalender som skulle befri menneskeheten, vært klart for take-off.

Men, som ved de fleste uttrykk for massehysteri, uteble den storslagne finalen. I mars 2011, under en reise i den australske villmarken, døde plutselig Arguelles i ettervirkningene av en bukhinnebetennelse. Han fikk ikke være med på skiftet som han hadde viet sitt liv til. (s. 228)

FN-konferansen Rio+20 2012
Quote
Et antall forskere hadde arbeidet med å identifisere hvilke terskler og grenser som kunne generere uakseptable miljømessige og sosiale endringer. Dette arbeidet ble ledet av Johan Rockstrøm fra Stockholm Resilience Center, som bl.a hadde samarbeidet med Hans Joachim Schnellhuber, Paul Crutzen og James Hansen. Resultatet ble presentert på Romaklubbens konferanse i Amsterdam 2009.

Rockstrøm og Romaklubbens nye leder Anders Wijkman publiserte tre år senere den 33. Romaklubbsrapporten, Bankrupting Nature: Denying Our Planetary Boundaries (2012) som fikk stor oppmerksomhet. Konferansedeklarasjonen fastslo at jordsystemet er et komplekst sammenlenket system som inkluderte den globale økonomien og samfunnet. (s. 230)

Konferansen i Rio 20-22. juni 2012 fikk, tross sine 45 000 deltagere, ikke samme oppmerksomhet som sin forgjenger 20 år tidligere. Flere av de fremste verdenslederne uteble og sendte representanter av lavere dignitet. (s. 231)

Det var ingen tvil om at hvem som var fremtidens arkitekter. TriCom og Rockefeller-familien gikk mot den fremtid de ønsket. Både G20 og bærekraftforumet var på plass. Ennå hadde forumet imidlertid ikke blitt gitt de muskler som TriCom hadde tenkt for å drive igjennom den store omstillingen. Verdens fire hjørner måtte forenes.

Samme år hadde finansfamiliene Rockefeller og Rothschild inngått partnerskap gjennom Lord Jacob Rothschilds inntreden i styret for Rockefeller Financial Services - selskapet som håndterte alle Rocekfellers affærer. I pressemeldingen ble Rothschild ønsket velkommen av familiepatriarken David Rockefeller.

Nå begynte marsjen mot den globale avtalen som var planlagt å skrives under på i Paris 2015. (s. 233)


« Last Edit: 24.05.2020, 13:05:46 by translator »
IPCC - They've told us what it's NOT. But NOT what it is.

translator

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 661
  • View Profile
Rockefeller del X
« Reply #34 on: 21.06.2020, 11:55:15 »
Mer om Rockstrøm, Schnellhuber og Agenda 2030

Stockholm Resilience Center
Quote
I mai 2015, som en del i Rockefeller Foundations hundreårsjubileum, opprettes Rockefeller Foundation Fellowship for Social Innovation på Stockholm Resilience Center. Prosjektet var en del av Den store transformasjonen. Stockholm og Sverige spilte, akkurat som tidligere, en meget sentral rolle. (s. 238)

I styret inngikk Johan Rockstrøm mens den blivende svenske utenriksministeren Margot Wallstrøm ble talsperson. Hensikten var å fremme kunnskapen om globale trusler mot menneskeheten og påskynde opprettelsen av et sterkt globalt styre for å håndtere dem.

Rockstrøm steg raskt i gradene som en viktig klimaguru og mediaprofil, sammen med sin samarbeidspartner Hans Joachim Schnellhuber (som senere skulle ta over som sjef for Potsdamsinstituttet, PIK). (s. 240)

Schnellhuber var, akkurat som Rockstrøm, en talsperson for globale overstatlige løsninger. I februar 2013 beskrev han sin visjon i en artikkel utgitt av Center for Humans and Nature:

"La meg avslutte dette bidrag med en dagdrøm om de nøkkelinstitusjoner som skulle føre til en sofistikert - og derfor bedre - versjon av den konvensjonelle forestillingen om en 'verdensregjering'. Global demokrati kan organiseres omkring tre kjernevirksomheter, nemlig (i) en verdenskonstitusjon, (ii) et globalt råd og (iii) en planetær domstol."

Ideene hans bygde på en futuristisk-teknokratisk idearv. Schnellhuber skrev 1998 en artikkel der talte for et fremtidig geocybernetisk kontrollsystem for å håndtere både natur og mennesker. (s. 241)

High-Level Political Forum (HLPF) 2013
Quote
Ban Ki Moon hadde under Riomøtet i 2012 opprettet en rådgivergruppe kalt High Level Panel on Eminent Persons on the Post-2105 Development Agenda. Viktige synspunkter ble hentet fra Leadership Counciil of the Sustainable Development Solutions Network der Johan Rockstrøm inngikk. Han satte blant annet "de planetære grensene" inn i de tolv panelene.

En første rapport skulle presenteres for FNs generalforsamling og HLPF 2014. Forumet fungerte som en vokter av bærekraftig utvikling. Under arbeidet med målene for "Global Governance" foreslo man også at forbindelsene mellom G20 og FN skulle forsterkes. Det var viktig å skape en effektiv mekanisme for implementering som kunne ta kollektivt lederskap. 2015 skulle bli et meget viktig år med både befestning av de nye bærekraftsmålene samt det avgjørende toppmøtet i Paris. (s. 243)

Klimamarsjer og Naomi Klein
Quote
Den 21. september 2014, før FNs forberedende klimamøte i New York to dager senere, foregikk masseaksjonen People's Climate March, som ble organisert av 350.org og ble finansiert av bl.a. RBF og RFF. 300 000 mennesker fylte New Yorks gater. Blant deltagerne var FNs generalsekretær Ban Ki Moon, Al Gore, primatologen Jane Goodall, forfatteren Naomi Klein og skuespilleren Leonardo di Caprio. (s. 245)

Samme uke som de store klimamarsjene kom Naomi Kleins bok This Changes Everything - Capitalism vs. the Climate. Boken var en del av prosjektet "The Message", som også inkluderte en film med samme navn, produsert av Susan Rockefellers selskap Louverture Filmes. Filmen tok ett år å lage og kom i 2015. Budskapet i boken og filmen var klimatrusselen utgjør en sjanse til å bygge en bedre verden. (s. 246).

The Road to Paris
Quote
2015 markerte et nytt jubileumsår for familien. RBF feiret 75-årsjubileum, David Rockefeller fylte 100 år, samtidig som familiens hjertebarn, De Forente Nasjoner, ble 70. Den klimatrusselen som tiår hadde vært en prioritet for familien og FN sto sentralt i feiringen. (s. 247)
Klimasaken blir religiøs
Quote
Den 17. juni 2015, fem dager etter David Rockefellers 100-årsdag, ble Hans Joachim Schnellhuber, innvalgt som vitenskapelig rådgiver til pave Frans, sammen med Veerabhadran Ramantathan (Scripps Institution of Oceanography) og Paul Crutzen (nederlandsk ingeniør, meteorolog og kjemiker som populariserte begrepet "antropocen").

Allerede året før hadde Schnellhuber deltatt i en workshop i Vatikanet der han diskuterte sin paradegren "tipping points" i klimasystemet (som han utviklet med David Wasdell, med rådgivning fra James Lovelock). Paven, som skulle være Guds stedsfortreder på jorden, hentet nå råd fra en betydelig mer jordisk kilde.

To måneder fulgte den muslimske verden etter. Islamske representanter og religiøse ledere meddelte at det var en religiøs plikt for verdens 1,6 milliarder muslimer å bekjempe den globale oppvarmingen. (s. 249)

Oljeselskapene blir med
Quote
I juni 2015 sendte ledende olje- og gasselskaper som BG Group, BP, Eni, Royal Dutch Shell, Statoil og Total et brev til Frankrikes utenriksminster Laurent Fabius og Christiana Figueres (UNFCCC). De bekreftet at klimaendringene var en "alvorlig utfordring for verden", og ba regjeringenes representanter ved kommende klimamøtet i Paris om å:
- innføre system for CO2-prissetting der de ennå ikke finnes på nasjonalt eller regionalt nivå
- skape et internasjonalt rammeverk som etter hvert skal kunne knyttes til nasjonale systemer. (s. 249)

Agenda 2030
Quote
Den 25. september 2015 samlet 150 verdensledere seg i New York under FNs toppmøte om bærekraftig utvikling. Åpningstalere var Ban Ki Moon og pave Frans. Her vedtok man rammeverket Agenda 2030 og dokumentet Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Devolopment, med 17 bærekraftsmål med hensikt å omforme verden.

Målene var storslagne og utopiske og utlovet blant annet utrydding av fattigdom og sult. Verden skulle bygges opp fra grunnen og gjøres rettferdig, inkluderende og sunn for både mennesker og natur. Koblingene til Earth Charters "budord" var tydelige. (s. 251)

FN-beslutningen Agenda 2030 ble vedtatt uten noen større oppmerksomhet, tross at rammeverket omfatter stort sett alle aspekter ved menneskelig aktivitet. Uten at befolkningen får stemme vedtok man et rammeverk som alle land, kommuner og individer skal følge:

"Agenda 2030 er ikke noe man kan velge å si ja eller nei til - den er obligatorisk, den er nøkkelen til menneskehetens og planetens fremtid" (David Nabarro, FNs Agenda 2030 koordinator)

I media ble det knapt nevnt. Alt fokus var på Parismøtet. (s. 252)
IPCC - They've told us what it's NOT. But NOT what it is.