Author Topic: Rockefeller!  (Read 1582 times)

ConTrari1

 • Seniormedlem
 • ****
 • Posts: 438
  • View Profile
Re: Rockefeller!
« Reply #30 on: 28.02.2020, 14:09:18 »
Takk for flott oppsummering!    :D

translator

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 549
  • View Profile
Rockefeller del VII
« Reply #31 on: 08.03.2020, 12:13:11 »
Når vi er kommet til 1990-tallet er det to trekk som gjør seg gjeldende: Klimasaken ligner stadig mer på en religion - og det er helt bevisst. Og næringslivet blir en del av hysteriet. De fem brødrene Rockefeller som ble født i perioden 1906-1915 og som hadde vært så dominerende, er nå enten døde, eller er blitt så gamle at det er de nye generasjonene som gjør seg gjeldende.

Beyond Interdependence
Quote
I 1991 utkom TriComs rapport Beyond Interdependence: The Meshing of the World's Economy and the Earth's Economy. Tittelen indikerer hva det handler om. Miljøet skulle sammensmelte med økonomien. Rapporten var en direkte oppfølger til Brundtlandrapporten og ble skrevet av dens hovedforfatter Jim MacNeill sammen med den nederlandske management-professor og miljøminister Peter Winsemius (også World Resources Institute) og den japanske statsviteren Taizo Yakushiji.

I rapporten presenteres en global handlingsplan for å realisere de mål som var satt opp i Our Common Future. I rapporten, hvis forord ble skrevet av David Rockefeller samt Maurice Strong, poengteres betydningen av til fullt å implementere et antall mål innen 2012, bl.a. gjennomføring av globale konvensjoner om dyrearter, skoger, kjemikalier, hav, atmosfære og ferskvann. (s. 174)

I Beyond Interdependence forutses også at nasjonenes selvbestemmelse skal reduseres på grunn av de felles miljøproblemene og den pågående økonomiske integrasjonen. Klimaendringene anses å utfordre gamle former for styringssystemer og et globalt samarbeid er essensielt for å møte problemet. Handlingsplanen anbefalt av et antall organisasjoner anvendes for å nå målsetningene. Noen av dem er, foruten FN-organisasjonene, Verdensbanken, IMF, Den internasjonale naturvernsunionen (IUCN) og de filantropiske stiftelsene. Om disse ikke skulle lykkes å levere resultater, skal nye super-koordinerende organisasjoner dannes. (s. 175)

Miljøkonferansen i Rio 1992
Quote
I 1991, før den kommende konferansen i Rio, FN-konferansen om miljø og utvikling 1992, begynte Rockefeller Brothers Fund, i samsvar med TriComs handlingsplan, å finansiere en mengde organisasjoner for å skape en internasjonal respons og sikre at de deltagende nasjonene skulle ha en tydelig forståelse av behovet for å begrense utslippene av drivhusgasser. (s. 175)

Samme år utkom Romaklubbens The First Global Revolution med sin velkjente deklarasjon:

"Menneskehetens felles fiende er mennesket. I jakten på en ny fiende som kan forene oss, kom vi på den ideen at forurensning, trusselen om global oppvarming, mangel på vann, sult og lignende vil passe. Alle disse farene er skapt av menneskelig aktivitet, og det er bare gjennom endrede holdninger og handlinger som de kan overvinnes. Den virkelige fienden er mennesket selv."
(kilde: King, Alexander, Schneider, Bertrand (1991), The First Global Revolution: A Report by the Council of The Club of Rome, Pantheon Books) 

David Rockefeller mente at den bærbare utviklingen var det eneste dugelige alternativer til de undergangsscenarier som ble satt av Romaklubben. Verden hadde ifølge David R. og Maurice Strong intet valg. Menneskene skal underkaste seg den transnasjonale elitens diktat gjennom et globalt forvaltningssystem.

"Vår underliggende enhet som befolkning på jorden må gå bortenfor de ulikheter og vanskeligheter som fortsatt splitter oss. Dere er herved kalt til å ta et historisk ansvar som forvaltere av planeten gjennom å fatte beslutninger her som kommer til å forene rike og fattige, nord og syd, øst og vest, i et nytt globalt partnerskap for å sikre vår felles fremtid." (Maurice Strong, i åpningstalen til Rio-konferansen 1992)

Brundtlandkommisjonens rapport, TriComs rapport og konferansekomiteens arbeide, som ble ledet av Maurice Strong med Jim MacNeill som rågiver, medvirket til å legge grunnen for FNs andre miljøkonferanse i Rio de Janeiro (UNCED) som ble holdt 3-14. juni 1992, nesten eksakt 20 år etter FNs miljøkonferanse i Stockholm, der også Maurice Strong fungerte som generalsekretær.

Konferansen resulterte i Rio-deklarasjonen som bygde videre på Stockholm-deklarasjonen, vedtok en global handlingsplan, Agenda 21, for å gjennomføre målene for en bærbar utvikling, samt opprettelsen av FNs klimakonvensjon UNFCCC for å forhindre farlig menneskelig påvirkning på klimasystemet gjennom CO2-reduserende tiltak. (s. 176-177)

Se også Lars Bern i dette intervjuet (første delen):

https://www.youtube.com/watch?v=VKVG16V84p0

og


https://www.youtube.com/watch?v=YW8BmkSJ06Y

Bill Clinton, Al Gore og Jay Rockefeller
Quote
Både Bill og Al var gode venner med senator John D. "Jay" Rockefeller IV og var, sammen med utenriksminister Warren Christopher, medlemmer av TriCom.

Senator Jay, som selv finansierte sine politiske kampanjer, var kandidat til visepresidentposten, men ble slått av sin gamle venn Al Gore. Han så imidlertid at Al var en klippe ("rock-solid"), smartest i senatet, og støttet ham helhjertet. (s. 178)

Earth Charter - klima blir religion
Quote
To år etter Rio-konferansen, med utgangspunkt i Rio-deklarasjonen, startet arbeidet med å utarbeide et manifest for jorden, Earth Charter, som skulle utgjøre en vedtekt for det "fremvoksende globale sivile samfunnet om verdsetting og prinsipper for en bærbar fremtid."

Ideene om Earth Charter hadde eksistert siden grunnleggelsen av Den internasjonale miløvernunionen i 1948. Det hadde også blitt foreslått av Brundtlandkommisjonen i 1987, men fikk ikke tilstrekkelig støtte under Rio-konferansen i 1992.

Vedtaket skulle bestå av 16 "budord" for den nye tiden. Konsensus om tekstens utforming nåddes i mars år 2000, under et møte på UNESCOs hovedkvarter i Paris, innen det ble gjort offisielt under en seremoni på Freds-palasset i Haag.

"Vi befinner oss i en kritisk situasjon i Jordens historie der menneskeheten må velge sin fremtid. Mens verden blir stadig mer gjensidig avhengig og sårbar, så byr fremtiden på såvel store farer som store muligheter. For å komme fremover må vi erkjenne at vi i vårt mangfold av kulturer og livsformer er en menneskelig familie som utgjør et verdenssamfunn med en felles skjebne." (The Earth Charter, juni 2000)
(kilde: Earth Charter Initiative (2000), The Earth Charter http://earthcharter.org/invent/images/uploads/echarter_swedish.pdf  )

Dokumentet ble plassert i en utsmykket trekiste som kalles Ark of Hope. Kisten med foredraget ble presentert på eventen For the Love of Earth den 9. september 2001 på Shelburne Farms, Vermont, med bl.a. den indiske fredsaktivisten Sathish Kumar, musikeren Paul Winter, Steven Rockefeller (som medlem av Earth Charter-kommisjonen), med Jane Goodall som hovedtaler.

To dager senere innledet kistens designer Sally Linder, en to måneder lang pilegrimsferd der kisten ble båret i prosesjon fra Vermont til New York. Den ble beskrevet som en spontan reaksjon på terrorangrepene 11. september mot World Trade Center da de to tårnene 'David' og 'Nelson' ble ødelagt. (s. 181-182)

Kyoto-protokollen 1997
Quote
I 1997 holdt UNFCCCs tredje klimakonferanse COP3 i Kyoto i Japan (...) Rockefeller Brothers Fund så protokollens legalt bindende målsetninger som fremgang for fondets anstrengelser (inklusiv finansiell støtte til et antall organisasjoner). Det hele var, ifølge eget utsagn, orkestrert av dem selv:

"Nøye iscenesatte media- og kommunikasjonsstrategier som understøttes av [vårt] fond ved selve Kyoto-møtet bidro til at forhandlingene ble vellykkede og resulterte i at Al Gore fikk en uplanlagt reise til Kyoto nest siste dagen av de to uker lange forhandlingene for å meddele USAs støtte til målsetningen om reduksjon av utslipp." (RBF, Sustainable Development Program Review 2005-2010) (s. 185)

Storkonsernene engasjeres
Quote
Å få storkonsernene med i båten var et viktig steg i RBFs klimastrategi:

"Næringslivet er en viktig stemme å engasjere for å motvirke det ofte hørte argumentet at politikk som regulerer karbondioksid kommer til å skade den amerikanske økonomien. Fremtidsrettede konsernsjefer har vært ganske tydelige på at mulighetene i den nye verdensøkonomien og posisjonerer sine foretak - både internt og eksternt - for å dra maksimal fordel av klimapolitikken. Mange av disse selskapene erkjenner dessuten en "grønn omstilling" er bra for deres omsetning."

I 2004 etablerte RBF organisasjonen The Climate Group i London. En begynte å engasjere "nyfrelste" foretak og lokale myndigheter for å gjennomføre klimatiltak som tjente til fortsatt økonomisk vekst. Det fantes penger å tjene på den store klimakatastrofen.

Også Storbritannias statsminister Tony Blair ble engasjert og deltok i organisasjonens aktiviteter. The Climate Group begynte å propagandere for smart teknologi for å senke CO2-utslippene, bl.a. LED-lamper, smarte elnett, utskilling av CO2 og lagring av CO2 samt elektriske kjøretøyer. (s. 187)
(kilde The Climate Group https://www.theclimategroup.org/ )
 
« Last Edit: 09.03.2020, 00:04:29 by translator »
IPCC - They've told us what it's NOT. But NOT what it is.

translator

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 549
  • View Profile
Rockefeller del VIII
« Reply #32 on: Today at 12:18:36 »
På 2000-tallet handler alt om klima. Visepresident Al Gore, som hadde holdt foredrag om menneskets påvirkning av klimaet siden 1989 og var gammel i gamet, tapte det amerikanske presidentvalget og ble ansett perfekt for rollen som klimaprofet.

RBFs program for bærekraftig utvikling
Quote
Rockefeller Brothers Fund [nå ledet av Steven Rockefeller, sønn til Nelson] anså ikke lengre at det fantes noen tvil om den globale oppvarmingen og at debatten var over.

"Fra vårt perspektiv som en veldedighetsorganisasjon som støtt arbeidet med klimaendringer i mer enn 20 år, står det klart at den vitenskapelige usikkerheten i spørsmålet om den globale oppvarmingen ikke lengre er verd å diskutere. Motstanderne har vist seg å være få, godt betalte og partiske - egennyttige ideologer med godt planlagt oppdrag om å distrahere oss fra å på riktig måte takle det mest brennende spørsmålet i vår tid. Fra og med nå bryr vi oss ikke en tøddel og lar dem seile sin egen sjø. Vi har ingen tid å miste når det gjelder å ta oss av byrden som hviler på våre skuldre." (RBF, Annual Report 2005)

I årsrapporten ble James Hansen sitert på at jorden skulle bli en helt annen planet hvis ikke karbondioksidnivåene ble stabilisert innen ti år. Man så klimaet som et globalt spørsmål som påvirket alle aspekter ved menneskelig eksistens:

"Den globale oppvarmingen er ikke lengre, i første rekke, et miljøspørsmål. Den er et energispørsmål, et forretningsspørsmål, et moralsk spørsmål, et investeringsspørsmål, et sikkerhetsproblem, et jordbruksspørsmål, et kystlinjespørsmål, et religiøst spørsmål, et byplanleggingsspørsmål; kort sagt, et globalt spørsmål som berører alle tenkelige aspekter ved menneskets eksistens."

Rockefeller-familiens stiftelser var grundig forberedt og hadde en armada av endringsagenter.

"RBF har støttet "allerede stemmer for klimatiltak", som inkludere foretak, investorer, evangelister, jordbrukere, idrettsmenn, arbeidere, militære ledere, sikkerhetstjenestemenn, krigsveteraner, ungdommer samt guvernører og borgermestere." (Rockefeller Brothers Fund (2010) (s. 192)

Global Warning
Quote
Før G8-toppmøtet i Gleneagles i 2005 hadde psykoanalytikeren David Wasdell (1942-) forberedt dokumentet Global Warning. Det ble presentert først under Verdens miljødag 5. juni, ved et symposium ledet av Tony Blairs klimarådgiver Crispin Tickell før det ble spredt blant deltagerne ved G8 for å løfte klimasaken på dagsordenen, skremme verdens befolkning og erklære en planet i krise.

Rapporten Global Warning skulle utgjøre startskuddet på intensivert kamp for å gi klimasaken større sprengkraft politisk og i mediene. FNs klimapanel (IPCC), FNs klimakonvensjon (UNFCCC) og FNs miljøprogram (UNEP) hadde, ifølge Wasdell, ikke levert ønsket resultat. Ulike lands interesser og fossilindustrien hadde blokkert effektiviteten, og det fantes til og med politisk motstand. (s. 195)

Romaklubben (Club of Rome) hadde ifølge Wasdell den største kompetansen til å føre budskapet ut til verdenssamfunnet. Nettverket var omfattende og Global Warning hadde blitt spredd som e-bok til alle medlemmene. Noen av Wadells råd til Romaklubben var å:

a) "erklære en global nødsituasjon"
b) fastslå at for CO2 er en "økologisk gift" som kan få skjebnesvangre konsekvenser for den globale biosfæren
c) så raskt som mulig utvikle en strategi som kan få verden på "nullutslipp" av CO2, samt
d) utvikle institusjonelle instrumenter for å håndtere omstillingen.

Wasdells tanker var helt på linje med Potsdaminsituttets sjef Hans Joachim Schnellhubers teori "tipping points" (terskelverdien som ikke måtte overskrides).

Begrepet "tipping points" ble senere spredd raskt til andre viktige aktører bl.a den nyansatte sjefen for Stockholm Environment Institute, Johan Rockstrøm, samt til Al Gore som Wasdell hadde blitt rådgiver for. (s. 197)

Klimafrelseren Gore
Quote
Gore var dypt forankret i samme neomalthusianske verdenssyn som familien Rockefeller og Population Council, og var sterkt påvirket av Fairfield Osborns Our Plundered Planet og Willam Vogts Road to Survival og deres skrekk for overbefolkning.

På slutten av 1960-tallet hadde han dessuten blitt skolert og vist diagram over stigende CO2-nivåer av Roger Revelle ved Harvard Centre for Population and Development Studies.

På begynnelsen av 1970-tallet ble Gore, som var baptist (akkurat som Rockefeller Sr. og Jr.) opptatt på Vanderbilt Divinity School i Nashville gjennom et Rockefeller Foundation-program som skulle lokke unge lovende studenter til teologistudier. Der ble han, i et kurs som kombinerte teologi og naturkunnskap, drillet med Romaklubbens dystre fremtidsscenarier. (s. 199)

Religionen og uroen for miljø falt også sammen med den futuristiske ideverden som Gore hentet fra bl.a. World Future Society og Teilhard de Chardin. Gore ble en selvskreven profet i denne teknospirituelle bevegelsen og preket om hvordan miljøkriser kunne muliggjøre en global åndelig vekkelse som førte inn i et transhumanistisk paradis. Han samarbeidet også med futurister og åndelige ledere som Barbara Marx Hubbard, Ervin Laszlo og Steven Rockefeller, blant annet i The World Commission on Global Consciousness & Spirituality, der disse ideer gas næring. (s. 200)

En ubehagelig sannhet og Merchants of Doubt
Quote
Al Gores store gjennombrudd kom imidlertid med filmen En ubehagelig sannhet som hadde premiere 24. mai 2006 og ble vist på tv og i skoler over hele verden. Etter en dom i mai 2007 fikk den riktignok ikke vises i britiske skoler uten at læreren nevnte 9 av filmens faktafeil og ensidigheter.

Ideen til filmen kom fra produsenten og miljøaktivisten Laurie David (1958-) etter en presentasjon som Gore hadde holdt i forbindelse med katastrofefilmen The Day after Tomorrow (2004)

Året etter begynte Laurie David arbeidet med å å plassere klimasaken i populærkulturen. Filmen var produsert og delvis finansiert av Participant Media grunnlagt av Jeffrey Skoll (tidligere sjef i eBay) 2004. Etter å ha tjent en formue som gjorde ham til Canadas 7. rikeste hadde han blitt filantropist og startet Skoll Foundation.

Skolls partner i eBay, filantrokapitalisten Pierre Omidyar var produsent for filmen Merchants of Doubt, bygget på Naomi Oreskes bok med samme navn. I boken og filmen kobles klimaskepsis sammen med tobakklobbyisme samt konservative og libertarianske tankesmier, så som det 1984 grunnlagte Heartland institute og finansfolk som Charles og David Koch. Brødrene Koch ble senere utpekt av Greenpeace og Desmogblog som de viktigste betalerne av "klimafornekterindustrien".

I likhet med Rockefeller-familien var brødrene Koch filantroper og hadde bygget sin formue på petroleumsprodukter i det multinasjonale Koch Industries og ble ansett å ha gode grunner for å tvile på klimaforskningen.

Tross støtten til klimaskeptisisme var imidlertid David Koch i styret for Aspen Institute, Rockefeller University og Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Bygninger ved både Aspen Institute, Rockefeller Universitys campus og Lincoln Center bærer hans navn.

Parallellene til 1990-tallets fremste klimaskeptiker, Frederick Seitz, med sine tette bånd til Rockefeller-familien, var tydelige. I 2010 medvirket David Koch i feiringen av Rockefeller Universitys medisinske fremskritt, sammen med blant annet David Rockefeller og Henry Kissinger. (s. 202)
« Last Edit: Today at 12:33:12 by translator »
IPCC - They've told us what it's NOT. But NOT what it is.