Author Topic: Rockefeller!  (Read 991 times)

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 924
  • View Profile
Re: Rockefeller!
« Reply #15 on: 09.09.2019, 10:37:41 »
Du slår inn åpne dører hva angår dine generelle kommentarer til fagfellevurdering.

Spørsmålet i denne sammenheng er om IPCC's bruk av grå litteratur per se har svekket det vitenskapelige innholdet i AR4 WGI eller AR5 WGI.

Og som IPCC selv skriver skal en være forsiktig med å benytte ikke fagfellevurdert materiale, men i noen tilfeller er det vanskelig å unngå, og i så fall må det benyttes med forsiktighet eller som det står: they must be examined critically. Og det skulle vel ikke mangle på personer med review kompetanse blant IPCC forfatterne?

Og siden skeptikerne er så veldig opptatt av dette og herunder seriemessig sprer bløffer om IPCC's hemningsløse bruk av grått materiale, skulle det nå etter seks år være enkelt å påvise hvordan AR4 WGI og AR5 WGI har blitt svekket ved bruk av slik materiale?

Hvor blir det av den eneste relevante form for kritikk knyttet til dette spørsmålet?

Når kritikken til alt overmål fremsettes av miljøer som benytter Tony Heller og TnTZ som pålitelige kilder, er kritikken så latterlig at "hykleri" blir et understatement.
 
« Last Edit: 09.09.2019, 12:39:28 by Emeritus »

translator

 • Seniormedlem
 • ****
 • Posts: 490
  • View Profile
Re: Rockefeller!
« Reply #16 on: 09.09.2019, 17:05:39 »
Vedrørende kvalitetssikring i form av fagfellevurdering så er det allment kjent at dette ikke er det samme som en grundig etterprøving. Det varierer sikkert en del, men noen ganger er det visst ikke stort mer enn en kursorisk gjennomlesning.

Noe hockeykøllestriden demonstrerte til fulle.

Vi kan vel i grunnen slå fast at fagfellevurdering hos IPCC er noe helt annet.

http://klimadebatt.com/forum/index.php?topic=1293.0#new
IPCC - They've told us what it's NOT. But NOT what it is.

translator

 • Seniormedlem
 • ****
 • Posts: 490
  • View Profile
Re: Rockefeller!
« Reply #17 on: 02.01.2020, 23:53:02 »
Så, nå har jeg endelig fått tak i boken "Rockefeller - en klimatsmart historia" av Jacob Nordangård og begynt å lese...

Førsteinntrykket når man blar i boken er at dette minner om en historiebok, den er gjennomillustrert med fotografier og diagrammer, også i farger, og med fotnoter på nesten hver eneste side. Her er forfatteren så grundig at der han har brukt artikler fra Internett som kilde, så er ikke bare URL-adressen oppgitt, men også hvilken dato artikkelen er hentet. Og allerede på de første sidene i boken fremstår det som virket å være en temmelig vill konspirasjonsteori både sannsynlig og faktisk ganske logisk. Her noen små utdrag (hasteoversatt fra svensk):

Quote
Til å begynne med ble oljen kun brukt til å lage parafin - et revolusjonært produkt for sin tid, som effektivt lyste opp hjem over hele verden. John D. Rockefeller hadde en velutviklet evne til å kunne forutse og fremskaffe det som mennesker etterspurte.

På grunn av sin motvilje mot ressurssløseri fant han dessuten ut et bruksområde for et restprodukt som øvrige produsenter innen oljeindustrien bare helte ut: bensinen. Gjennom å være forutseende utviklet Standard Oil et brensel som var skreddersydd til å drive den gryende bilindustrien (s. 11)

Quote
1896, samme år som Svante Arrhenius (1859-1927) ble den første vitenskapsmannen til å beregne hvordan nivåene av karbondioksid i atmosfæren kunne påvirke drivhuseffekten, trakk John D. seg tilbake fra Standard Oils direkte virksomhet og overlot ledelsen av selskapet til sin nærmeste mann, John Dustin Archbold (1848-1916), samtidig som sønnen John Jr fikk stadig større ansvar.

John D. hadde nå nye planer. Han begynte, akkurat som stålmagnaten Andrew Carnegie (1835-1919) å investere penger i virksomheter og filantropi (veldedighet). Nå fantes kapital for på alvor å omforme samfunnet og utstyre det med et like effektivt lederskap som Standard Oil. Verden var klar for hans filantropiske misjon.

I løpet av bare noen tiår skulle Rockefellers filantropi komme i kontakt med og støtte opp under forskningsfeltet som Svante Arrhenius igangsatte. (s. 17)

Quote
Tidlig forsto John D. fordelene med kontroll over utdanningsvesenet og kunnskapsproduksjonen. Med hjelp av sin finansielle rådgiver Frederick Gates (1853-1929), som ble ansatt for å drive den filantropiske virksomheten, påbegynte han grunnleggelsen og/eller finansieringen av en lang rekke institusjoner.

Gjennom generasjonene kom familien til å støtte hele syttifem ledende høyskoler og universiteter, inklusiv Harvard, Yale, Brown, Columbia, Coronell, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Princeton, Tufts, University of California (Berkeley), University of Chicago. Dette innebar en enorm innflytelse over utdanningssystemet, mest i USA, men også delvis i andre land (via bl.a Central Phillippines University og London School of Economics). (s. 17)

Quote
Familiens innflytelse økte enda mer da John D. Jr i 1901 giftet seg med sosietetsdamen Abby Aldrich Rockefeller. Abby var datter til den republikanske senatoren Nelson W. Aldrich. Ekteskapet kan ses på som et tidlig eksempel på offentlig-privat samkvem, da det kombinerte den økonomiske makten hos den rikeste familien i USA med en politiske makten hos en av tidens mest innflytelsesrike politikere.

Senator Aldrichs kontakter i det politiske og økonomiske etablissementet var av store verdi for Rockefeller, og skulle senere utgjøre en kilde til inspirasjon for John og Abbys sønn, Nelson Rockefeller. Senator Aldrich, som selv var frimurer av høy rang, var kjent som "landets sjef". (s. 21)

Jeg kan legge til (beskrives senere i boken) at Nelson Rockefeller senere ble USAs visepresident under Gerald Ford, og at han selv hadde ambisjoner om å bli president, men lyktes ikke.
https://no.wikipedia.org/wiki/Nelson_Rockefeller

Tror jeg allerede kan si at hvis det er en bok du bør lese (på svensk) i 2020, så er det denne!

« Last Edit: 03.01.2020, 00:26:41 by translator »
IPCC - They've told us what it's NOT. But NOT what it is.

translator

 • Seniormedlem
 • ****
 • Posts: 490
  • View Profile
Re: Rockefeller!
« Reply #18 on: 05.01.2020, 11:30:07 »
Når historien går videre er det de fem sønnene til John Jr som er i fokus: John D. III, Nelson, Laurance, Winthrop og David. Dette tar oss gjennom hele 1900-tallet, ja den yngste sønnen David døde så sent som i 2017, 101 år gammel.

Quote
I 1940 dannet de fem brødrene stiftelsen Rockefelder Brothers Fond (RBF) (...) Hensikten med RBF var å "fremme en sosial forandring som bidrar til mer rettferdig, robust og fredelig verden". Her fikk brødrene mulighet til å øve sine ferdigheter i filantropiens kunst. (s. 33)

De to filantropiskt innstilte brødrene, John D III og Laurance, var til å begynne med mest aktive i fondets arbeide, mens Nelson og Winthrop ga seg inn i politikken (som guvernører i hhv New York og Arkansas) og David tok seg av finansvirksomheten i familiens innflytelsesrike bank Chase Manhattan. (s. 34)

I 1948 grunnla Laurance Rockefeller og Fairfield Osborn miljøorganisasjonen Conservation Foundation (CF) med finansiering fra RBF (...) I styret inngikk blant andre William Vogt, Samuel Ordway og fredsprisvinneren Sir John Boyd-Orr fra FNs Agriculture Organisation (FAO). Hensikten med CF var å stoppe global miljøforurensning og gjenskape en balanse mellom menneske og natur. Organisasjonen ble dominert av et neo-malthusiansk syn på planetens bærekraft i forholdet til andre mennesker.

For å håndtere problemene talte de om globale løsninger med en sentral planlegging, ideelt en verdensregjering. Tidlig interesserte man seg for menneskets rolle i klimasystemet og flere av medlemmene kom til å spille en avgjørende rolle med å gjøre saken politisk både i USA og i verden. Dette bygde til stor del på Laurance' innsatser. Kontaktene med USAs øverste ledelse var dypt forankret. Laurance  var f.eks. rådgiver for flere presidenter. (s. 35)

Men Laurance' miljøengasjement sluttet ikke der. I 1958 grunnla han American Conversation Association og året etter Resources for the Future. Totalt var han sentral i flere enn femti miljøvernorganisasjoner, inkludert National Geographic Society og WWF. (s. 36)

Faren, John D. Jr hadde allerede på 1920-tallet forsøkt å opprette en mellomstatlig organisasjon, Nasjonenes Forbund (Folkeforbundet), for å bevare verdensfreden.

Quote
I slutten av 1945, da det nystartede Forente Nasjoner søkte tomt til sitt nye hovedkvarter, tilbød John D. Jr og hans sønner en tomt på famlieeiendommen Pocantico Hil utenfor New York. Området lå imidlertid ikke sentralt nok. John D. Jr instruerte da Nelson til isteden å kjøpe et stort markområde ved Hudsonelven, i gangavstand fra Rockefeller Center. Nelson arbeidet senere med familiens arkitekt Wallace Harrison for å skaffe alle nødvendige tillatelser, hvilket gikk rekordraskt. Hele forretningen var i land på 36 timer. Tomten, som var verd 8,5 millioner dollar, ble deretter gitt av John D. Jr til FN. (s. 44)

Familiens sterke bånd til FN illustreres av den forrige generalsekretærens tale til familien i 2012:
"Jeg vil personlig takke Rockefellerfamilien for mitt eget kontor - og for hele FNs campus på østre del av Manhattan. Når Rockefellers donasjon av tomten ble kunngjort i generalforsamlingen i 1945, fyltes salen av høylydt applaus. USAs ambassadør priset Rockefellers 'fantastiske velvilje'. Jeg kjenner den dypeste takknemlighet for de ærede medlemmer av Rockefellerfamilien og Rockefeller Foundation fordi de har fortsatt sin noble tradisjon med å støtte internasjonale organisasjoner som hengivent arbeider for fred. (FNs generalsekretær Ban Ki-moon, 2012) (s. 44)

Videre beskrives det hvordan familien investerte i moderne kunst (Museum of Modern Art (MoMa) ble opprettet av familien i 1929 og knyttet senere bånd til CIA for å eksportere moderne kunst i propagandaøyemed) og arkitektur:
Quote
Gjennom årene har styret i MoMa inkludert Walt Disney, varehuseieren Marshall Field, Henry Luce (Time-Life), Beardsley Ruml (New York Federal Reserve) og mange andre innflytelsesrike personer fra New Yorks sosietet, inkludert medlemmer av familiene Ford, Goodwin, Guggenheim, Payson, Phillips, Sachs, Vanderbilt og Warburg. Ifølge intendanten Phillip Johnson var det imidlertid ingen tvil om hvem som bestemte over MoMa: "It's a Rockefeller institution; it's a democracy of one." (s. 46)

Etter å ha arbeidet som reporter i Tyskland 1936-39, der Phillip Johnsen ved et massemøte for Hitler Jugend i Potsdam ble fortrollet av nazismen, vendte han hjem til MoMa som fortsatt hadde mest fokus på moderne arkitektur. I 1988 arrangerte han igjen en banebrytende utstilling, "Deconstructivist Architecture". Gjennom å definere, navngi og løftes opp av MoMa, skaptes det umiddelbar berømmelse og status for arkitektene og denne med hensikt destruktive stilen har forblitt dominerende når det gjelder store byggverk. (s. 48)

Deretter beskrives hvordan Rockefellerfamilien (særlig Nelson), gjennom byplanleggeren Robert Moses, omformet New York og bygget opp en rekke av byens mest kjente bygninger, inkludert WTC. 
« Last Edit: 05.01.2020, 11:46:41 by translator »
IPCC - They've told us what it's NOT. But NOT what it is.

ConTrari1

 • Seniormedlem
 • ****
 • Posts: 278
  • View Profile
Re: Rockefeller!
« Reply #19 on: 05.01.2020, 15:09:11 »

Etter å ha arbeidet som reporter i Tyskland 1936-39, der Phillip Johnsen ved et massemøte for Hitler Jugend i Potsdam ble fortrollet av nazismen, vendte han hjem til MoMa som fortsatt hadde mest fokus på moderne arkitektur. I 1988 arrangerte han igjen en banebrytende utstilling, "Deconstructivist Architecture". Gjennom å definere, navngi og løftes opp av MoMa, skaptes det umiddelbar berømmelse og status for arkitektene og denne med hensikt destruktive stilen har forblitt dominerende når det gjelder store byggverk. (s. 48)

Skal ikke uttale meg om Rockefeller generelt, men stusser litt over dette avsnittet. Det gir inntrykk av at Philip Johnson var en slags "sovende agent" for nazismen (må ha vært en meget lang søvn i så fall), ettersom han angivelig ble fortryllet av deres propaganda på 1930-talet, noe som førte til at han arrangerte den omtalte utstillingen i 1988?? Hva slags surr er dette? Hitler ville neppe hatt stor sans for en de-konstruktivist arkitekt som Daniel Liebeskind, og var som kjent meget sterkt i mot modernistisk arkitektur generelt. Kjente tyske modernister som Mies van der Rohe og  Walter Gropius valgte landflyktighet, mens en annen sentral arkitekt som Hans Scharoun valgte å bli igjen, og fikk under nazi-tiden bla. arbeid som toalettvakt. Hvor i alle dager er forbindelsen mellom nazi-arkitektur og de-konstruktivisme? Vanligvis blir den regnet som en reaksjon på post-modernismen. Det må være noen store hull i forfatterens kunnskap og forståelse av arkitektur.

https://en.wikipedia.org/wiki/Deconstructivism


translator

 • Seniormedlem
 • ****
 • Posts: 490
  • View Profile
Re: Rockefeller!
« Reply #20 on: 05.01.2020, 23:38:42 »
Takk for innspill! Her er kilden som oppgis:
https://www.vanityfair.com/culture/2016/04/philip-johnson-nazi-architect-marc-wortman

Jeg tror kanskje ikke nazismen som ideologi slo så sterkt an hos Rockefellerne, men det kan jo hende de lærte noen propagandametoder der. Poenget mitt med å ta med det avsnittet var at i nesten alle større byer var siste halvdel av forrige århundre preget av rasering av vakre og klassiske bygårder (noen ganger nedslitte) som ble erstattet med mastodonter og høyhus. F.eks Klara-distriktet i Stockholm. Nå kan vi ane hvor denne ideen kom fra, og hvorfor den ble så dominerende. Mulig forfatteren kommer tilbake til det.
« Last Edit: 06.01.2020, 00:16:44 by translator »
IPCC - They've told us what it's NOT. But NOT what it is.

translator

 • Seniormedlem
 • ****
 • Posts: 490
  • View Profile
Rockefeller del III
« Reply #21 on: 12.01.2020, 00:38:09 »
Quote
I 1948 ble den internasjonale tankesmien Aspen Institute of Humanistic Studies grunnlagt i Aspen, Colarado av industrialisten og filantropen Walter Pepke, adm. direktør og styremedlem i University of Chicago:

Her forberedte man flere FN-konferanser og tidlig på 1960-tallet begynte klimasaken å diskuteres av solforskeren Walter Orr Roberts. Han fikk senere en sentral rolle gjennom sin posisjon som bestyrer av National Center for Atmospheric Research i Boulder.

Utover seminaravgifter og donasjoner ble Aspeninstiuttet fiansiert av stiftelser som RBF, Rockefeller Foundation, Carnegie Corporation, Ford Foundation, German Marshall Fund, Kettering Foundation, Lilly Endowment, foretak som Exxon, Chase Manhattan Bank, Coca Cola og IBM. (s. 53)

Dommedagsklokken: I 1947 begynte Bulletin of the Atomic Scientists å anvende den symbolske Dommedagsklokken for å vise hvor nær undergangen jorden var. Dommedagsklokken stiltes først til sju minutter på tolv. I 1991, etter Sovjetunionens fall og den kalde krigens slutt, ble den stilt tilbake til hele sytten minutter på tolv. I 2007 ble klimaet inkorporert som en trussel og viserne på Dommedagsklokken begynte sakte men sikkert å nærme seg midnatt. Trusselen om global oppvarming vokste frem i nær symbiose mellom Bulletinen og Rockefellerfamiliens ulike institusjoner. (...) Det skulle imidlertid gå noen tiår før klimasaken fikk feste politisk. Først måtte eliten overbevises - blant annet på Aspen Institute - og deretter behøvde den popularises og føres ut til grasrota. (s. 55)

Videre beskrives karbondioksidteoriens svenske røtter, fra Svante Arrhenius, som så på en global oppvarming som noe positivt, til Carl-Gustav Rossby, som så på den som en trussel.

Quote
Klimasaken var i utgangspunktet et militært prosjekt og ble utviklet i samspill mellom institusjoner og personer med nære koblinger til Rockefellerfamilien. Trusselen om atomvåpenkrig og klimaendringer var på den tiden tett sammenknyttet da det ene ble ansett som opphav for det andre. Hvilke effekter atomvåpen kunne få på klima var et spørsmål både militæret og Rockefeller Foundation ønsket svar på. (s. 60)

Gjennom Rossby ble Sverige etter andre verdenskrig USAs viktigste allierte i å studere menneskets påvirkning på klimaet. (...) Dette samarbeidet inkluderte også det amerikanske militæret, som hadde militært personell på plass for trening i Stockholm helt til midten av 1950-tallet. (s. 66)

I 1955 startet Rossby det Internationella Meteorologiska Inistitutet (IMI) i Stockholm. Rossby ville få instituttet anerkjent av UNESCO og søkte økonomisk støtte fra Rockefeller Foundation til dets grunnleggelse. Gjennom sine gode relasjoner med statsminister Tage Erlander og tidligere utenriksminster Richard Sandler fikk instituttet direkte støtte fra den svenske regjeringen, der Sandler ble styreleder. (s. 66)

I april 1956 opprettet Detlev Bronk, i egenskap av direktør for National Academy of Sciences, en nasjonal meteorologisk komite som skulle "overveie og anbefale midler for å økte forståelsen og kontrollen av atmosfæren". Komiteen besto av lederen Lloyd Berkner, Carl-Gustav Rossby, Jule Charney, John von Neumann og Edward Teller, samt Roger Revelle i en rådgivende rolle. (s. 70)

Sammen med kjemikeren Hans Suess skrev Revelle i september 1956 artikkelen "Carbon dioxide exchange between atmosphere and ocean and the question of an increase of atmospheric CO2 during the past decades." Etter råd fra Rossby ble artikkelen publisert i februar 1957 i Tellus (der Rossbys tidligere doktorand Bert Bolin var redaktør) (s. 70)

Media hadde samtidig begynt å rapporter om fenomenet. New York Times skrev i oktober 1956 at menneskelige utslipp av karbondioksid skulle kunne føre til et varmere klima. I desember samme år havnet Rossby på omslaget av Time Magazine der han i et intervju advarte om konsekvensene av menneskenes påvirkning på naturen. (s. 70) 

Etter Rossbys plutselige død i 1957 tok Bert Bolin over svenskenes rolle:

Quote
Under Bolins ledelse fikk IMI en sentral rolle i årene før opprettelsen av iPCC (som han, knapt tre tiår senere, skulle bli leder for) (s. 72)

Forskningen om karbondioksidens påvirkning av klimaet var således allerede i begynnelsen en svensk-amerikansk affære, med et tett samarbeidende nettverk av forskere fra begge sider av Atlanteren. Det var også et hovedsaklig militært prosjekt, der Sverige ble den nøytrale basen og skulle komme til å spille en av hovedrollene. I desember 1957 advarte hydrogenbombens opphavsmann, Edward Teller, om smeltende polariser som følge av stigende karbondioksidutslipp (fire tiår senere skulle han imidlertid ta avstand fra den oppfatningen) (s. 72)
IPCC - They've told us what it's NOT. But NOT what it is.