Author Topic: Tysk Energiewende-problematikk gjør Europa urolig - Australia til rettsak  (Read 1173 times)

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 600
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Presidenten for det tyske føderale departementet for sivilt forsvar og kriseberedskap (BKK; Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe) er nå ute med en advarsel til det tyske folk, regjering og næringsliv om å forberede seg for større blackouts i energiforsyningen.

Litt malapropos så har en vittig sjel allerede vært ute og kommentert at "Det moderne Tyskland er i ferd med å gjenskape energisikkerheten i det gamle Øst-Tyskland".

Bakgrunnen er at BBKs president Christoph Unger har stått fram i Die Welt og advart om at hans største bekymring i det fremtidige Tyskland er sammenbrudd i kraftforsyningen, i større grad enn spådommene om klimaendringer rundt tørke, hetebølger og oversvømmelser. Unger sier til Die Welt (min oversettelse): "Etter 24 timer uten elektrisitet vil vi få katastrofale tilstander".   

Svakhetene i dagens grid-system
Også Unger er bekymret for et mulig cyber-angrep, i tråd med europeiske terrorvurderinger for øvrig. Men hans hovedanliggende, i tråd med en rekke andre advarsler i den tyske energidebatten, er på det tekniske risikobildet, nemlig at den tyske føderale grid-forvaltningen må intervenere stadig oftere for å kompensere for svingningene i systemet.

Vind og solenergi et voksende fluktueringsproblem
Bakgrunnen for Ungers advarsler er at man har rutet inn stadig mer sol- og vindkraft i spredningsnettet, som har økt problemet med å holde driftsregularitet/driftsfrekvens innenfor det nødvendige spekter. 


Stemningsbilde fra en nylig tysk blackout

Fare for stadig verre multiple sammenbrudd
Det tyske DWN advarte for et par måneder siden at Europas elnett hadde gjennomgått multiple sammenbrudd, der den tyske nettfrekvensen flere ganger hadde falt så mye at hele det europeiske elnettet hadde stått i fare. En del av redningsoperasjonene var bl.a. å nødstenge aluminiumsfabrikker og annen kraftkrevende industri.

Minner stadig mer om historier fra krigen?
Unger går i intervjuet i Die Welt derfor ut med råd når totale blackouts oppstår: "Hold stearinlys og fyrstikker klare".
Og "ha alltid en batteriradio klar for å motta nyheter når elnettet er nede", samt at "hver husholdning bør ha et forråd av mat og drikkevann i beredskap".

Komikken opp i alt alvoret: Kan dieselgeneratorer redde situasjonen?
Unger advarer ironisk nok om å sjekke om der er nok tilgjengelig diesel til å kjøre nødgeneratorer som back-up. Og han spør også om det er klart hvor dieselen kan skaffes fra hvis ikke elnettet er oppe igjen etter to dager, og diesel bare kan pumpes fra anlegg med elektriske (sic!) pumper!?
 
Vi får bare følge med og se hvor lenge og langt selvskadingen kan utarte her før noen voksne må gripe inn.
 
Link: https://www.welt.de/politik/deutschland/article197510203/Blackout-und-Hitzewellen-Wie-die-Deutschen-sich-vorbereiten-sollten.html
« Last Edit: 12.08.2019, 10:10:12 by Telehiv »

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 103
  • View Profile
Re: Tysk Energiewende-problematikk gjør Europa urolig
« Reply #1 on: 09.08.2019, 20:22:50 »
Sitat Telehiv:

Quote
Presidenten for det tyske føderale departementet for sivilt forsvar og kriseberedskap (BKK; Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe) er nå ute med en advarsel til det tyske folk, regjering og næringsliv om å forberede seg for større blackouts i energiforsyningen.

Litt malapropos så har en vittig sjel allerede vært ute og kommentert at "Det moderne Tyskland er i ferd med å gjenskape energisikkerheten i det gamle Øst-Tyskland". 

Hvor har det blitt av Telehivs kritiske sans og interesse for fakta. Du vet - FAKTA - grunnlaget for enhver debatt og vitenskapelig konklusjon. Nå har Telehiv åpenbart ingen forståelse for det tyske språk (det håper jeg virkelig ikke at han har, alternativet blir langt mer skremmende.) Så jeg antar at Telehiv som den "skeptiker" han er, må få enhver artikkel eller ethvert nyhetsoppslag bearbeidet og forklart gjennom TNZ eller et annet denierorgan. Originalkildene synes dere her på KD.com å avsky som pesten, vitenskapelige artikler og nyhetsoppslag blir alltid bedre ved å først la Geir Aaslid forklare hvordan dette egentlig henger sammen, og hvis han ikke holder, kommer en eller annen Pier Gosselin eller Paul Homewood eller hva de nå heter, og forklarer dere analfabeter hva dere egentlig skal forstå av det dere ikke leser og enda mindre forstår. Nei, ikke skyt på meg, dette er et faktum som jeg har dokumentert her på bloggen mange ganger.

Men nå har altså Telehiv fått et intervju med lederen for BKK til å fremstå som en bekreftelse på et Energiewende er en fiasko og at tyskerne heretter må belage seg på å lese avisen ved hjelp av talglys. Og Telehiv greier fortsatt å benekte, denie, unnlate å opplyse, holde skjult, la være å opplyse, undertrykke åpenbare offentlig tilgjengelige fakta og resten av registeret i forhold at de to land i verden som har en høyeste grad av elektrisitetsforsyning via fornybare kilder (jeg ser nå bort fra hydro,) nemlig Danmark og Tyskland, også er de land i verden som har den høyeste grad av stabilitet i elektrisitetsforsyningen med minst utkoblinger i antall minutter pr år. (De her på KD.com som bestrider dette må gjerne melde seg hvis en vil ha dokumentasjon, jeg har allerede dokumentert dette mange ganger, men siden 9 av 10 her på bloggen driter i fakta gidder jeg ikke å dokumentere det enda en gang) 

Så nå tilbyr jeg KD.com's lesere en oversettelse (gjort av meg selv med de risiki det medfører, men jeg tror det er noenlunde bra) som et eksempel på hvorfor de fleste på her bloggen er fucked up hva angår fakta og forståelse for noe som helst. Det virker som om dere helst vil bli ført bak lyset og er lykkelige med det.


Etter 24 timer uten strøm ville vi ha katastrofale forhold

Varme, tørke, kraftig regn: Klimaendringene tvinger alle til å tilpasse seg værekstremer. Tysklands organ for Samfunnssikkerhet og beredskap advarer imidlertid:

En nasjonal blackout er en mye større fare. Alle bør ha innebygget en viss beredskap.

Som en reaksjon på angrepene i New York og flommen på Elbe ble Det Føderale Kontor for Sivil Beskyttelse og Bistand under Katastrofer etablert i 2004. (På tysk BBK, tilsynelatende en nær slektning av vårt eget Organ for Samfunnssikkerhet og Beredskap, også kjent som DSB, et felles Europeisk prosjekt som de mer avanserte landene i EU har påbegynt og som har et tvernasjonalt samarbeid - dette er min kommentar så tilbake til teksten)

Dette organet støtter de ulike delstater i Tyskland i tilfeller større hendelser som skogbrannene i Mecklenburg-Vorpommern. BBK-president Christoph Unger etterlyser bedre beredskap i krisetider.

Die Welt: Herr Unger, i sommer er det tørt og varmt igjen, hundrevis av hektar skog har allerede brent ned. Men det har også vært uvanlig kraftig regn. Er du som Tysklands øverste representant for beredskapen kontinuerlig våken?

Herr Unger: Vårt overvåkningssenter i Bonn er bemannet døgnet rundt, og vi overvåker kontinuerlig i samarbeid med den tyske værvarslingen og særlig hvordan skogbrannfaren utvikler seg. Vår appell til befolkningen er: ikke grill i skogen, kast ikke sigaretter, ikke parker en bil med en varm katalysator på tørre gressletter.

Die Welt: Hva må forbedres i arbeidet for å redusere skogbranner?

Herr Unger: Fokuset må være på forebygging. Dette betyr at stier holdes åpne og skogkledde områder er farbare for brannvesenet. Overvåking av skogsområder må også intensiveres. Jo tidligere en brann oppdages, jo lettere er den å slukke.

Die Welt: For å redusere risikoen for store skogbranner er det i noen land er det allerede satt i gang små men kontrollerte branner? Er dette en mulig fremgangsmåte?

Herr Unger: I Tyskland er dette ennå ikke vanlig praksis. Men kanskje det vil endre seg hvis somrene våre blir tørrere og varmere på lang sikt. Vi må være bedre forberedt på klimaendringer på alle måter og finjustere taktikkene. Brannvesenene jobber med dette. Dette påvirker ikke bare tørke, men også andre ekstreme værforhold som kraftig nedbør som kan føre til flom.

Die Welt: Hittil har flom hovedsakelig vært et problem på de store elvene. Nå kan rasende elver dukke opp i overflaten ut av ingenting. Trenger sivilbeskyttelsen å tenke nytt?

Herr Unger: Flomkontrollsentrene på Elben, Rhinen og Donau er godt forberedt, og vi mestrer nå disse flommene ganske bra. Det som bekymrer meg er områder med lokale hendelser med mye regn som gjør at en liten bekk kan stige flere meter ekstremt raskt. Selv om hendelsen er liten, er konsekvensen store, og skadene kan være enorme. Brannvesenet må være bedre forberedt på dette.

Die Welt: Hva er den største bekymringen for deg som leder for BBK?

Herr Unger: Tap av elektrisk kraft er den sentrale utfordringen for oss. Elektrisitet er livsnerven vår. Vår avhengigheten av strøm øker jevnlig. Dette forbedrer livskvaliteten vår, men gjør oss også mer sårbare.

Die Welt: Ville en landsomfattende blackout ville være den største katastrofen?

Herr Unger: Etter 24 timer uten strøm ville vi ha katastrofale forhold. Ikke bare BBK, men også den tyske Forbundsdagen sier det. I et internasjonalt perspektiv er den tyske strømforsyningen trygg. Men Bundesnetzagentur (på norsk Samkjøringen, nå Nord Pool) må gripe inn oftere og oftere for å kompensere for svingninger i nettet. I tillegg har vi muligheten for å gripe inn i strømforsyningen via et større nettområde. I Ukraina har strømmen blitt slått av to ganger. Vi må forberede oss og forberede oss på et slikt scenario.

Die Welt: Hvordan skal man forberede seg?

Herr Unger: Det begynner ganske banalt hjemme med stearinlys og fyrstikker. Men fremfor alt må selvfølgelig myndigheter og selskaper ta forholdsregler: er der nok diesel til å drive nødgeneratorene? Hvor kommer dieselen fra hvis ikke strømmen er tilbake om to dager og nødgeneratorene fortsatt må driftes. Skal dieselen skal komme fra lagertanker på gårdsbruk som bare kan pumpes med elektriske pumper? Dette er kritiske leveringskjeder som må vurderes, planlegges og forebygges.

Die Welt: Er de de minste sykehusene er tilstrekkelig sikret?

Herr Unger: Ved det siste store strømbruddet i Berlin-Köpenick så vi at nødstrømforsyningen på sykehusene fungerer. Likevel måtte pasienter flyttes fordi kraftforsyningen ikke var tilstrekkelig for å dekke alle funksjoner. Landbruket må også tilpasse seg risikoen for strømbrudd. Melkebønder er avhengige av melkemaskinene sine. Du kan ikke melke flere hundre kuer for hånd.

Die Welt:
Hva kan egentlig innbyggerne gjøre for å forberede seg på en krisesituasjoner?

Herr Unger: Det er viktig er å innse at det ikke alltid kan være hyggelig og behagelig. Alle må også forberede seg, og herunder forberede seg på kriser og katastrofer - det er en del av befolkningens eget ansvar. Alle har et ansvar for seg selv, sine familier og kanskje sine naboer. Dette er en erfaring vi har fra den varme sommeren i 2003 der mange svekkede og syke mennesker døde fordi de ikke fikk i seg tilstrekkelig med veske.

Hver husstand bør opprette et lager av mat og drikkevann. Spesielt anbefaler BBS at i tilfelle orkaner eller tordenvær bør en ikke bevege seg utendørs, og sørg for på forhånd at hagemøbler er plassert eller at sandsekker blir plassert foran nedgangen til kjelleren. Gå i ingen tilfeller inn i garasjen for å redde bilen når vannet allerede har ankommet. Og viktigst av alt, hold en batteridrevet radio hendig for å høre meldinger i tilfelle strømbrudd.

Die Welt: Hvorfor aktiverer du ikke bare de gamle sirene som ble brukt til 1990-tallet for å advare folk og for å varsle brannvesenet?


Her Unger: I mange kommuner blir sirener satt opp igjen. Vi er i ferd med å koble dette opp mot vårt sentrale modulære varslingssystem, det såkalte MoWaS. En sirene-lyd kan varsle befolkningen. Imidlertid formidler vi detaljert informasjon om en farlig situasjon skulle oppstå via radio og TV. I Hamburg har vi koblet digitale reklametavler til systemene våre, der kontrollsentrene kan sende direkte informasjon til. Også skjermer i busser og t-bane kan brukes til dette. Vi kan og må gjøre mye mer teknisk. Apper, for eksempel Nina-advarselsappen, tjener til å varsle og informere folk.

Die Welt: Men i en blackout, men det hjelper da ikke ...

Herr Unger: I stor grad er varslingssystemet vårt også avhengig av strøm, noe jeg er godt klar over. På et tidspunkt er batteriet tomt i telefonen eller smarttelefonen. Men det er ikke problemet. Mobiltelefontårnene trenger også strøm og har begrenset batteristrøm. Lokale myndigheter er pålagt å opprettholde kommunikasjon med mennesker. For eksempel kan du sette opp informasjonspunkter hvor du skal dra.

Die Welt: Vi er mer avhengig av vann enn fra elektrisk kraft. Hvis varme og tørke øker, kan det være flaskehalser i vannforsyningen. Er Tyskland forberedt på dette?

Herr Unger: Drikkevannsforsyningen, som strømnettet, er også en kritisk infrastruktur. Derfor har vi 5000 landsdekkende nødbrønner. Sammen med vannverkene har vi utviklet anbefalinger for forebyggende tiltak. Dette går så langt som til styring av demninger og spørsmålet om hvordan vannverkene kan bygge nettverk for å hjelpe hverandre.
Med vår "Risikoanalyse Tørke" presentert i fjor, har vi satt i gang prosessen med å forbedre beredskapen - for å være forberedt på perioder med tørke som i fjor.

Die Welt: Gitt disse utfordringene, ville det ikke være fornuftig å gi Den Føderale Regjeringen større fullmakter for å beskytte sivilbefolkningen?

Herr Unger: Sivil beskyttelse er de Føderale Delstaters ansvar, bare i forbindelse med de største tenkelige katastrofer, som krig og tilsvarende, er den føderale regjeringen ansvarlig for beskyttelsen av befolkningen. Når det gjelder fredsrelaterte katastrofesituasjoner, er vi i BBS tillagt rollen for å ivareta informasjonen og ressursstyringen og gi støtte til delstatene. For å utvide fullmaktene våre, ville grunnloven måtte endres - noe delstatene så langt avviser.

Etter min mening vil det være fornuftig å gjøre BBK til et sentralkontor for sivil beskyttelse, akkurat som det Føderale Politiet eller Det føderale Organ for Beskyttelse av Konstitusjonen, også på disse områder er de gitt fullmakter for å overta spesifikke oppgaver sentralt for de16 delstater. Ved en slik organisering vil vi ved nasjonale katastrofer bedre kunne beskytte befolkningen.

TILLEGG 10.08 kl.12.00: I innlegget hevdes det også at;

Quote
Det tyske DWN advarte for et par måneder siden at Europas elnett hadde gjennomgått multiple sammenbrudd, der den tyske nettfrekvensen flere ganger hadde falt så mye at hele det europeiske elnettet hadde stått i fare. En del av redningsoperasjonene var bl.a. å nødstenge aluminiumsfabrikker og annen kraftkrevende industri.   


Nå vet jeg ikke hva DWN er, men der var problemer i juni, der var også problemer i vinter ved flere anledninger og dette på Europeisk nivå. Men ingen av hendelsene førte til nasjonale eller regionale blackouts og ble håndtert av de europeiske samkjøringene. Men viktigst av alt, fornybar energi var ikke årsaken til noen av disse problemene.

https://www.next-kraftwerke.com/energy-blog/who-is-disrupting-the-utility-frequency

http://www.general-anzeiger-bonn.de/ga-english/In-June-the-German-power-grid-was-at-risk-of-a-blackout-article4139074.html

Jeg påstår ikke at Energiewende ikke gir utfordringer bl.a. knyttet til nettet, men alt tyder på at både tyskerne og danskene er i ferd med å få kontroll på dette og at de en leser på denierblogger om hvor veldig bekymringsfullt dette er, bare er et ledd i å snakke ned fornybar. Ja det er faktisk alarmisme av verste slag, mens klimaalarmismen i det minste har et visst vitenskapelig grunnlag, så er jo fornybaralarmismen stort sett bygget på fake news.
« Last Edit: 10.08.2019, 12:04:17 by Emeritus »

Bebben

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 740
  • View Profile
Re: Tysk Energiewende-problematikk gjør Europa urolig
« Reply #2 on: 10.08.2019, 16:50:36 »
Enten det er nå slik eller slik med det som noen kaller problemer og andre utfordringer (er det noe å krangle om), er én ting sikkert: Jo mer fornybar, jo dyrere strøm, og nettopp Danmark og Tyskland skiller seg klart ut.

Der Spiegel skrev om dette allerede i 2013:

How Electricity Became a Luxury Good

Quote
Germany's agressive and reckless expansion of wind and solar power has come with a hefty pricetag for consumers, and the costs often fall disproportionately on the poor. Government advisors are calling for a completely new start.

Om en slik "ny start" kom, er vel tvilsomt, i stedet er det vedtatt å fase ut kjernekraften.

Jo dårligere tider, jo bedre skjemt! (Ernst Röhl)

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 103
  • View Profile
Re: Tysk Energiewende-problematikk gjør Europa urolig
« Reply #3 on: 10.08.2019, 20:27:14 »
Jeg er helt enig i at Energiewende både er et vannvittig men samtidig et spennende prosjekt. Tyskerne har nå over 30% av strømforsyningen fra fornybar, men frutsrasjonen rundt prosjektet er stort, et bra innlegg her;

https://www.spiegel.de/international/germany/german-failure-on-the-road-to-a-renewable-future-a-1266586-2.html

Forfatteren synes ikke å være i mot Energiwende som sådan, men er sterkt kritisk til politisk passivitet og manglende fremdrift og handlekraft. Det er ikke tvilsomt at dette er komplisert med mange problemer, men så er det også en av verdens mest kompetente og velorganiserte nasjoner som gjennomfører dette. Så langt jeg leser er grid - problemer ikke noen stor bekymring, dette er et spørsmål om teknikk bl.a. danskene har kommet langt med, og det med over 50% fornybart, problemene synes større på andre områder, bl.a. som du fremhever, økonomi og offentlig pengebruk.
« Last Edit: 10.08.2019, 20:28:49 by Emeritus »

ConTrari1

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 635
  • View Profile
Re: Tysk Energiewende-problematikk gjør Europa urolig
« Reply #4 on: 11.08.2019, 13:39:52 »
Presidenten for det tyske føderale departementet for sivilt forsvar og kriseberedskap (BKK; Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe) er nå ute med en advarsel til det tyske folk, regjering og næringsliv om å forberede seg for større blackouts i energiforsyningen.

Litt malapropos så har en vittig sjel allerede vært ute og kommentert at "Det moderne Tyskland er i ferd med å gjenskape energisikkerheten i det gamle Øst-Tyskland".

Bakgrunnen er at BBKs president Christoph Unger har stått fram i Die Welt og advart om at hans største bekymring i det fremtidige Tyskland er sammenbrudd i kraftforsyningen, i større grad enn spådommene om klimaendringer rundt tørke, hetebølger og oversvømmelser. Unger sier til Die Welt (min oversettelse): "Etter 24 timer uten elektrisitet vil vi få katastrofale tilstander".   

Svakhetene i dagens grid-system
Også Unger er bekymret for et mulig cyber-angrep, i tråd med europeiske terrorvurderinger for øvrig. Men hans hovedanliggende, i tråd med en rekke andre advarsler i den tyske energidebatten, er på det tekniske risikobildet, nemlig at den tyske føderale grid-forvaltningen må intervenere stadig oftere for å kompensere for svingningene i systemet.

Vind og solenergi et voksende fluktueringsproblem
Bakgrunnen for Ungers advarsler er at man har rutet inn stadig mer sol- og vindkraft i spredningsnettet, som har økt problemet med å holde driftsregularitet/driftsfrekvens innenfor det nødvendige spekter. 


Stemningsbilde fra en nylig tysk blackout

Fare for stadig verre multiple sammenbrudd
Det tyske DWN advarte for et par måneder siden at Europas elnett hadde gjennomgått multiple sammenbrudd, der den tyske nettfrekvensen flere ganger hadde falt så mye at hele det europeiske elnettet hadde stått i fare. En del av redningsoperasjonene var bl.a. å nødstenge aluminiumsfabrikker og annen kraftkrevende industri.

Minner stadig mer om historier fra krigen?
Unger går i intervjuet i Die Welt derfor ut med råd når totale blackouts oppstår: "Hold stearinlys og fyrstikker klare".
Og "ha alltid en batteriradio klar for å motta nyheter når elnettet er nede", samt at "hver husholdning bør ha et forråd av mat og drikkevann i beredskap".

Komikken opp i alt alvoret: Kan dieselgeneratorer redde situasjonen?
Unger advarer ironisk nok om å sjekke om der er nok tilgjengelig diesel til å kjøre nødgeneratorer som back-up. Og han spør også om det er klart hvor dieselen kan skaffes fra hvis ikke elnettet er oppe igjen etter to dager, og diesel bare kan pumpes fra anlegg med elektriske (sic!) pumper!?
 
Vi får bare følge med og se hvor lenge og langt selvskadingen kan utarte her før noen voksne må gripe inn.
 
Link: https://www.welt.de/politik/deutschland/article197510203/Blackout-und-Hitzewellen-Wie-die-Deutschen-sich-vorbereiten-sollten.html

Det er nesten helt slutt med nye vindkraft-anlegg på land i Tyskland. Når endel tusen turbiner om få år nærmer seg sin antatte alder for utskifting / omfattende oppgradering, skal det bli interessant å se hvor mange av disse som går ut av bruk. Det kommer stadig strengere restriksjoner på nye turbiner i Tyskland, både av hensyn til helse (primært infralyd) og miljø. Nå viser det seg også at vindmøller i nærheten slår negativt ut på  eiendomspriser. Tyskerne betaler dyrt får sitt "Energiewende".

"German news site iwr.de here reports that the expansion of wind energy in Germany has “come the a stop” as the government has scaled back subsidies and enacted stricter permitting laws.

“As in April 2019, only nine new wind turbines went into operation nationwide in May,” IWR reported. “The year 2019 threatens to be a disaster for the wind industry in Germany.”

The IWR reported further: “In the first five months of 2019, only around 60 new onshore wind turbines went into operation nationwide. This is the result of an IWR evaluation of data from the market master data register of the Federal Network Agency (BNetzA).”"

https://notrickszone.com/2019/06/11/wind-energy-woes-german-expansion-collapses-to-near-zero-2019-threatens-to-be-a-disaster/

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 103
  • View Profile
Re: Tysk Energiewende-problematikk gjør Europa urolig
« Reply #5 on: 11.08.2019, 14:52:48 »
Påstandene jeg reagerte på var at andelen av fornybar i det tyske nettet var en problem for forsyningssikkerheten. Jeg har lest meg litt ytterligere opp, bl.a. var der en stor blackout i England for et par dager siden, heller ikke her var fornybar per se årsak. Fornybar særlig i form av vind har den store fordel at produksjonen er sterkt desentralisert og at eksempelvis en brå og ikke forutsatt svikt i vindtilførselen vil ramme så lite av den samlede effekt at det ikke er tilstrekkelig til å slå ut hele nettet. I vinter da det europeiske nettet var nær ved og kollapse og en kunne få en massiv blackout skyldes en hendelsesrekke der først et spansk kullkraftverk med 140MW effekt gikk av nettet, 26 minutt senere forsvant 850 kW fra et fransk atomkraftverk. For å omsette dette til vindmøller må 2 - 300 møller stanse uforutsatt samtidig  for å gi samme effekten.

Det beste bevis for at det er mulig å kombinere vind inn i en elektrisk energimix har vi i Danmark som i 2018 produserte over 70% fornybar hvorav i overkant av 40% var vind, og har det tredje mest stabile nettet i Europa med 16 minutts utkoblingstid pr. år (2016 tall,) bak Sveits og Tyskland.

https://www.cleanenergywire.org/factsheets/germanys-electricity-grid-stable-amid-energy-transition

Det hører med til historien at forsyningssikkerhet ikke er relatert til andelen fornybar eller andre forhold knyttet til hvordan kraften produseres, men hvordan kraften fordeles. I Norge er hovedproblemet at linjene tas av vær og vind, mens i Danmark er mesteparten av linjenettet gravd ned, Danmark er jo som kjent bare en sandhaug. Men både dataene fra Tyskland og Danmark viser at det å mixe fornybar inn i produksjonen ikke er noe stort stabilitetsproblem, og i dette bildet må det også tas hensyn til at vi er i begynnelsen av en teknologiutvikling.

I det hele vil jeg anbefale alle å se på muligheten i stedet for problemene, herunder å "snakke ned" dette. Det er åpenbart at verden er inne i en energirevolusjon og i det bildet kan Norge få en ny renessanse som kraftprodusent. Statoils anlegg utenfor Peterhead har nå gått i over ett år og har det første driftsåret levert langt over forventningene, det er tale om en kapasitetsfaktor på 56% eller 4900 driftstimer i året, dette er langt høyere enn uregulert norsk vannkraft.

https://www.equinor.com/en/news/15feb2018-world-class-performance.html
https://snl.no/Hywind

Med våre vindresurser utenfor Norskekysten i kombinasjon med den buffer som allerede er innebygget norske magasinkraftverk kan dette øke den norske kraftproduksjonen enormt, og det med "nonintermittent" energi. Og så var det prisen da, ja Hywind er dyrt når det sammenlignes med norsk vannkraft, men hva hadde prisen på vannkraft vært om de enorme investeringene vi tok fra 1910 til rundt 1980 ha vært hvis dette skulle bygges i dag? Jeg tviler på om det hadde vært noe lavere.
« Last Edit: 11.08.2019, 14:54:31 by Emeritus »

ConTrari1

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 635
  • View Profile
Re: Tysk Energiewende-problematikk gjør Europa urolig
« Reply #6 on: 11.08.2019, 15:06:55 »
Det er selvsagt helt opplagt at verden ikke er inne i noen energirevolusjon. Et rakst blikk på  IEAs rapporter bekrefter dette. Å tro noe annet er en ønsketenking.

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 103
  • View Profile
Re: Tysk Energiewende-problematikk gjør Europa urolig
« Reply #7 on: 11.08.2019, 15:44:12 »
Quote
Det er selvsagt helt opplagt at verden ikke er inne i noen energirevolusjon. Et rakst blikk på  IEAs rapporter bekrefter dette. Å tro noe annet er en ønsketenking.

Denne tråden diskuterer elektrisk energi, så jeg tok en titt på den anbefalte kilden din:

The share of renewables in meeting global energy demand is expected to grow by one-fifth in the next five years to reach 12.4% in 2023.

Renewables will have the fastest growth in the electricity sector, providing almost 30% of power demand in 2023, up from 24% in 2017. During this period, renewables are forecast to meet more than 70% of global electricity generation growth, led by solar PV and followed by wind, hydropower, and bioenergy. Hydropower remains the largest renewable source, meeting 16% of global electricity demand by 2023, followed by wind (6%), solar PV (4%), and bioenergy (3%).


https://www.iea.org/renewables2018/

Nå kan en alltid diskutere hva en revolusjon er, men en økning fra 24% til 30% på fem år på noe så tregt og langsiktig som elektrisitetsforsyning kan ikke være veldig langt unna.
« Last Edit: 11.08.2019, 15:47:58 by Emeritus »

ConTrari1

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 635
  • View Profile
Re: Tysk Energiewende-problematikk gjør Europa urolig
« Reply #8 on: 11.08.2019, 19:12:41 »
Quote
Det er selvsagt helt opplagt at verden ikke er inne i noen energirevolusjon. Et rakst blikk på  IEAs rapporter bekrefter dette. Å tro noe annet er en ønsketenking.

Denne tråden diskuterer elektrisk energi, så jeg tok en titt på den anbefalte kilden din:

The share of renewables in meeting global energy demand is expected to grow by one-fifth in the next five years to reach 12.4% in 2023.

Renewables will have the fastest growth in the electricity sector, providing almost 30% of power demand in 2023, up from 24% in 2017. During this period, renewables are forecast to meet more than 70% of global electricity generation growth, led by solar PV and followed by wind, hydropower, and bioenergy. Hydropower remains the largest renewable source, meeting 16% of global electricity demand by 2023, followed by wind (6%), solar PV (4%), and bioenergy (3%).


https://www.iea.org/renewables2018/

Nå kan en alltid diskutere hva en revolusjon er, men en økning fra 24% til 30% på fem år på noe så tregt og langsiktig som elektrisitetsforsyning kan ikke være veldig langt unna.

"...more than 70% of global electricity generation growth," enkle sjeler kunne tro det var snakk om total produksjon. Vind og sol vil altså utgjøre 10% av global el-produksjon, ifølge denne prediksjonen. Men tråden handler om Tyskland, og der ser det ikke lyst ut, for klima-alarmistene:

"Emissions last year (2017) were actually higher than in 2009, and have been on the rise again since 2014."

Praktisk talt uendret nivå på co2-utslipp i Europas største nasjon i ti år. Men var det ikke tyskerne som skulle redde klimaet? Er ikke verden nødt til å kutte minst 40% av sine utslipp innen 2030 for å unngå alvorlige problemer? Ikke regn med tyskerne.

https://notrickszone.com/2019/08/09/malfeasant-omissions-german-flagship-ard-broadcasting-one-sided-drama-making-sea-level-reporting/

Globalt har co2 utslippene økt med 9% siden 2010, og;
"It is the usual story, with increased demand for energy, up 2.9% year-on-year driving emissions. Growth in renewable capacity cannot even keep up with increased demand, never mind replace fossil fuels, which continue to grow."

Når det gjelder primær-energi forbruk er vind og sol nede på ubetydelige 4% i 2018. Ikke mye av en revolusjon, gitt.

https://notalotofpeopleknowthat.wordpress.com/2019/06/14/bp-energy-review-2018/

 

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 103
  • View Profile
Re: Tysk Energiewende-problematikk gjør Europa urolig
« Reply #9 on: 11.08.2019, 20:45:34 »
Så var det det vanlige problemet her på forumet - kildekritikk. Informasjon om CO2 utslippene finner en bl.a. hos det BDEW. CO2 utslippene i 2018 falt med 4,8 % og har pr. 2018 falt med ca. 30% siden 1990. Det er riktig at det har stagnert noen år frem til og med 2017, men jeg antar du er interessert i de siste tallene;

Quote
The share of green electricity in Germany climbed to a record high of 44 percent of power consumption in the first half of 2019. The figure for the same period last year was 39 percent.

og

Quote
BERLIN, July 4 (Xinhua) -- Carbon dioxide (CO2) emissions from power production in Germany dropped by 15 percent in the first half (H1) of 2019, the German Association of Energy and Water Industries (BDEW) announced on Thursday.

http://www.xinhuanet.com/english/2019-07/04/c_138199379.htm

Hvis du vil ha dette på originalspråket finner du det her;

https://www.bdew.de/

Og dette er en begynnelse, der er nå enorme kraftoverskudd i nord som først kan komme i bruk når de har bygget flere linjer mot sør, det er også en vesentlig forklaring på stopp i utbygging av ny vindkraft.
« Last Edit: 11.08.2019, 20:49:27 by Emeritus »

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 600
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Den store black-out'en i Australia i 2016 etter shutdown av vindmøller i for sterk vind drar seg mot rettssak:
https://wattsupwiththat.com/2019/08/10/australian-government-sues-wind-farm-operators-over-the-2016-south-australian-blackout/

Artikkelen er kort, men mye interessant info/synspunkter i kommentarspalten.

Her er litt mer info om den kommende saken:
https://www.adelaidenow.com.au/news/breaking-news/court-action-over-2016-sa-blackout/news-story/56b800aaa147f737927e35eb0c9acc99
 
« Last Edit: 12.08.2019, 10:13:45 by Telehiv »

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 103
  • View Profile
Og hva har denne black outen med vind per se å gjøre? Årsaken var at en rekke "ordinære" kraftlinjer blåste over ende og ble brutt, dette forårsaket at vindkraftverkene sine automatiske prosydyrer for avstengning ble iverksatt. Ingen av vindkraftverkene ble påført skader eller var ute av stand til å produsere.

Det var 13 vindparker involvert, alle 13 hadde automatiske prosedyrer for nedstengning ved svikt i nettet, men 9 av disse hadde automatiske prosedyrer som stengte ned produksjonen etter færre signaler om feil, mens de fire øvrige, som var programmert annerledes, produserte (her fra den offisielle granskningsrapporten):


Quote
The sudden loss of 445 MW of generation increased flows on the Heywood Interconnector. The Heywood Interconnector’s automatic protection mechanism operated and disconnected to avoid damage to the interconnector and other transmission network infrastructure in both SA and Victoria.   The Murraylink interconnector remained connected up until the SA system disconnected, and its operation was not materially impacted by the six voltage disturbances experienced. The design and nature of this direct current link means that it does not respond to the generation shortfall nor provide frequency control or inertia into SA.  The instantaneous loss of 900 MW of supply across the Heywood Interconnector could not be met by the generators remaining online within SA. The sudden and large deficit of supply caused the system frequency to collapse more quickly than the Under-Frequency Load Shedding (UFLS) scheme was able to act, resulting in the SA region Black System.  Nine of the 13 wind farms online did not ride through the six voltage disturbances experienced during the event.

https://www.aemo.com.au/-/media/Files/Media_Centre/2016/AEMO_19-October-2016_SA-UPDATE-REPORT.pdf

Søksmålet dreier seg om at disse automatiske prosedyrene var programert "for stramt" på 9 av 13 vindfarmer slik at disse 9 i motsetning til de fire andre som driftet hele tiden, did not ride through the six voltage disturbances experienced during the event. Hvis de derimot hadde vært programert riktig - slik de fire som forble i drift - hadde hendelsen blitt langt mindre alvorlig. Saksøkerne hevder altså at beskyttelsesprogrammet var utilstrekkelig i forhold til de krav som stilles til leverandører til det nasjonale nettet, fra rapporten;

Quote
AEMO then worked with each of the operators of these wind farms and determined that their ‘voltage ride-through’ settings were set to disconnect or reduce turbine output when between three and six ‘voltage ride-through’ events were detected within a given timeframe. Investigations to date indicate that information on the control system involved and its settings was not included in the models of wind turbine operation provided to AEMO during NEM registration processes prior to connection of the  wind farms.

Dette er langt utenfor mitt kompetanseområde, men jeg finner ikke at dette er relatert til vindkraft per se, og at det samme kunne ha skjedd med et vannkraftverk hvis beskyttelsesmekanismene var programert på samme måte.

Og at det blir søksmål av hendelsen er vel helst en bekreftelse på at dette skyldes (unødvendige) feil begått av operatørene, og grunnlaget for hele søksmålet er jo at prosedyrene som de aktuelle vindfarmeiere benyttet, var i strid med de krav som stilles til leverandører. Ingen produsenter vil ha objektivt ansvar for feil de ikke kan forebygge eller beskytte seg mot.
« Last Edit: 12.08.2019, 17:19:14 by Emeritus »

PetterT

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 623
 • Tenk sjæl!
  • View Profile
Konsekvensen av Enerigiewende begynner å vise seg:

High Electricity Costs, Hostile Environmental Activism, Uncertainty Now Crippling German Economy …Outlook Bleak
https://notrickszone.com/2019/10/22/high-electricity-costs-hostile-environmentalist-activism-uncertainty-now-crippling-german-economy-outlook-bleak/

Siste TU på papir s. 29 melder at tysk Al-produsent Trimet mistet strømmen mer enn 15 min 31 ganger i juni og 100 ganger siste år.

Væravhengig energi er skadelig for industrien.
Det er tanken som teller :-)