Author Topic: Temperaturen stiger ikke raskt nok....  (Read 440 times)

frankolsen

  • Medlem
  • ***
  • Posts: 145
    • View Profile
Temperaturen stiger ikke raskt nok....
« on: 07.08.2019, 08:01:28 »
IPCC mener den globale temperaturen stiger raskere enn det som blir målt, og har derfor tatt i bruk nye klimamodeller der sensitiviteten av "klimagassene" er økt med 35 %.
Sensitiviteten ved en dobling av CO2 er således økt fra 4 grader C til 5,3 grader.
Med det håper de nok at temperaturen skal innrette seg etter de nye modellene innen den neste store rapporten skal utgis i 2021 eller 2022:
 https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2019GL083978

Superalarmist Bob Henson i Weatherunderground trykker selvfølgelig den nye modellen til sitt bryst og kommenterer det slik:
https://www.wunderground.com/cat6/New-Models-Point-More-Global-Warming-We-Expected?cm_ven=cat6-widget

Vel, fallhøyden blir stadig høyere og høyere.....

frankolsen

  • Medlem
  • ***
  • Posts: 145
    • View Profile
Re: Temperaturen stiger ikke raskt nok....
« Reply #1 on: 07.08.2019, 09:11:57 »
Og av alle ting er det for å kompensere for mindre skyer, og derved høyere temperatur i det østlige Stillehavet, at man nå oppjusterer KLIMASENSITIVITETEN for CO2.....
Sitat fra Bob Nenson:

"After 2013, the eastern Pacific saw a major drop in low cloud cover, global air temperatures spiked, and “there was a huge increase in sea surface temperatures,” said CERES principal investigator Norman Loeb, who outlined the changes in a 2018 paper.
Loeb is now analyzing how well the models for the upcoming IPCC report—with the higher sensitivities in place—can reproduce cloud cover and air temperature during and after the hiatus, given sea surface temperature. He discussed initial results last month at the 27th IUGG General Assembly (International Union of Geodesy and Geophysics), held in Montreal
."

Verden vil bedras....