Author Topic: Usikre modellparametre: "The Art and Science of Climate Model Tuning"  (Read 484 times)

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 659
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Artikkelen gikk fagfellerunden i 2016 og ble publisert i American Meteorological Society i mars 2017 (se link nedenfor) og ble mye diskutert internt i enkelte modellkritiske fagmiljøer. Men dette var både vanskelig og til dels "spedalsk" stoff: Artikkelen nådde derfor lite ut i de mer folkelige klimadebatt-miljøene, og gikk selvsagt godt over hodene på MSM. Ikke at MSM uansett hadde stresset for mye med å omtale den hvis de hadde forstått den, for alle som her så sine alarmistiske "modellriker" truet var ikke akkurat overivrige etter å få dette fram i lyset.


Frédéric Hourdin

At artikkelen kan true noen og enhver i modellindustrien framgår nærmest selvforklarende av dette utsagnet i abstractet:

"Most submodels depend on uncertain parameters. Tuning consists of adjusting the values of these parameters to bring the solution as a whole into line with aspects of the observed climate."

Derfra diskuterer artikkelen hvor "bra" eller "dårlig" vitenskap dette er (graden av "confidence"), der risiko for, og grad av, subjektivitet alltid vil være en underliggende bekymring. I studiens oppsummering gis det her noen veldig klare råd til å styrke tiltroen til fremtidige klimamodeller, sitat:

"Because tuning will affect the behavior of a climate model, and the confidence that can be given to a particular use of that model, it is important to document the tuning portion of the model development process. We recommend that for the next CMIP6 exercise, modeling groups provide a specific document on their tuning strategy and targets that would be referenced when accessing the dataset. We recommend distinguishing three levels in the tuning process: individual parameterization tuning, component tuning, and climate system tuning."

Studien har et svært subtilt men tungt kritisk fokus, og bør derfor leses med argusøyne for at man skal forstå alvoret i hva som sies. Her er for eksempel Hourdins anvisning for å teste om litt for ivrige databehandlere har vært ute og gått:

"It would also be valuable to produce and document two or more versions of the same model that would differ only by their tuning."

Jeg leste artikkelen da den kom, men den forsvant liksom underveis.
Jeg håper imidlertid at den kan vekke interesse fremdeles, og anbefaler alle som virkelig er interessert i å debattere klimamodellers egnethet til å lese denne artikkelen nøye.

Link: https://journals.ametsoc.org/doi/10.1175/BAMS-D-15-00135.1
« Last Edit: 29.07.2019, 10:09:12 by Telehiv »

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 659
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Jeg fant at jeg måtte redigere litt i startinnlegget for å gi en litt lettere innfallsvinkel til stoffet.
De første leserne bør derfor ta en titt på den oppdaterte trådstarten.

PS: Jeg ble for øvrig minnet på denne studien da jeg hørte Dr. Patrick Michaels nevne den i et intervju på amerikansk TV, et intervju som for øvrig gir et godt bilde av dr. Michaels kritiske holdning til nettopp klimamodeller. Han nevner også at hittil er det bare russerne som har lansert en klimamodell som har truffet nær faktisk klimautvikling de siste tiårene, basert på parametre som ikke er sammenfallende med IPCCs "CO2-intense" modeller.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=fA5sGtj7QKQ&feature=youtu.be
« Last Edit: 29.07.2019, 10:19:47 by Telehiv »

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 659
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Mens Hourdins studie i åpningsinnlegget på denne tråden er en klassisk "dannet" kritikk av klimamodellene, er det nylig kommet en mer utilslørt/direkte kritikk i retning ren "data fiddling". De to forskerne bak studien spør innledningsvis:

"Is it the increase of temperature during the period 1980-2000 that has triggered the strong interest for the climate change issue? But actually, about which temperatures are we talking, and how reliable are the corresponding data?"

De to professorene  er bl.a. opptatt av at det nokså uforstyrret kan manipuleres med historiske data fordi eldre data er så sparsomme og mangelfulle, slik at "IPCC projections of future warming are based on huge unknowns, and do not take the past properly into account". De viser f.eks til at i juni 2019 var det 8781 landbaserte målestasjoner i det såkalte GHCNv4 unadjusted dataset, mens det i juni 1880 var bare 281 stasjoner.

I tillegg kommer nedleggingen av mange av de kaldeste målestasjonene etter 1990 - uten at utrenskingsmotivet alltid er tilfredsstillende godtgjort utenfor Russland (der regimefallet var hovedårsak), som igjen åpner for spekulasjoner om mer kreativ bokføring, noe som forøvrig er kommentert i en rekke studier tidligere:
Professorene retter også skytset mot nedrangeringen av tidligere dokumenterte historiske sykluser, der de da følger opp tidligere kritikk som har påvist at  tidligere tydelige syklusmønstre i rådataene tenderer til å utglattes. Michael Manns famøse angrep på den varme middelalder og den lille istid som et typisk eksempel.

Cherrypicking ved avkutting av sykliske perioder bidrar i samme retning, eksempel:
Dermed ender man i aggegerte "fake anomalies":
Link: http://www.science-climat-energie.be/2019/07/24/climate-about-which-temperature-are-we-talking-about/#comment-2429

Studien er bl.a. omtalt her:
https://notrickszone.com/2019/07/30/two-european-professors-ipcc-climate-modeling-methodology-opens-door-to-fake-conclusions-manipulations/
« Last Edit: 31.07.2019, 09:50:36 by Telehiv »