Author Topic: IMO 2020s krav til redusert svovelinnhold: Endelig et reelt miljøverntiltak  (Read 1286 times)

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 649
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Innføringen av IMO 2020-reguleringene (International Maritime Organization) betyr at shippingindustrien nå har mindre enn et halvt år på å rette seg etter nye reduksjonskrav for svovelinnholdet i drivstoffet. Verdens skipsflåte brenner over 3 mill. fat olje/dag. De nye IMO-reglene vil derfor skape store utfordringer for en del av de skipene som er lengst fra å klare å imøtekomme de nye kravene.Hva er IMO 2020?
Innholdet i avtalen presiserer at svovelinnholdet i drivstoffet ikke kan overstige 0,5 prosent, til sammenligning ligger dagens krav på 3,5 prosent.
Til enda en sammenligning: Det mest utbredte drivstoffet innenfor shipping antas per nå å ligge på 2,7 prosent.
Reguleringene fra IMO 2020 vil følgelig påvirke hele verdikjeden fra råoljeprodusenter til tradere, rederier, raffinerier osv., det er i det hele tatt ikke lett å se hvem som ikke kommer til å kjenne effektene av reguleringen på kroppen.

Kan for øvrig her nevne at olje og gass fra Norge har som regel lavt svovelinnhold og er av den grunn ekstra verdifull. Dog med et unntak for gigafeltet Johan Sverdrup som vil produsere i minst 50 år, men som vil kreve mer rensing enn andre norske storfelt har gjort. Til gjengjeld ligger Sverdrup i en fullutviklet infrastruktur med kostnadseffektiv avstand for rørledninger, raffineri, skipsanløp, osv. slik at lønnsomheten uansett blir meget god selv med økte renseutgifter i tillegg til det latterlige/selvskadende påbudet om offshoreelektrifisering når man billig og enkelt kunne kjørt hele feltet på lokal naturgass. Jaja, mot klimatullinger nytter ikke fornuft….

Effekter på markedet
Den påtroppende reguleringen antas å skape overtilbud/avsetningsproblemer for olje med høyt svovelinnhold som følge av at etterspørselen vil synke drastisk. Det internasjonale energibyrået (IEA) estimerer at etterspørselen etter slik olje vil falle med om lag 60 prosent. På den andre siden forventes det at IMO-vennlig drivstoff vil oppleve økt etterspørsel, hvilket kan medføre høye priser.

Analytikere peker på containersektoren som mest utsatt, og antar en merkostnad på ti milliarder dollar som følge av reguleringene. Verdens to største containerrederier, A.P. Møller-Mærsk og MSC har begge uttalt at IMO 2020 vil medføre merkostnader på to milliarder dollar, ifølge CNBC.

Løsninger
Skipseiere kan redusere svovelutslippene ved å
a) bruke drivstoff med lavt svovelinnhold,
b) installere “scrubbere” eller
c) gå over til dyrere former for drivstoff som flytende naturgass.

Skip med scrubbere installert kan fortsette å bruke drivstoff med høyt svovelinnhold da scrubberne kutter nok utslipp av svoveloksider til å innfri kravet på 0,5 prosent. Analytikere hos UBS forventer at det grønne markedet for shipping kan være verdt så mye som 250 milliarder dollar innen fem år.

Norske tilpasningseksempler: Spetalen og Fredly
Flere kjente norske investorer har posisjonert seg med tanke på IMO 2020 reguleringene. Blant annet Arne Fredlys børsnoterte Hunter Group som har anskaffet åtte VLCC-skip, alle med scrubbere installert. Et av skipene er allerede solgt med solid gevinst.
Spetalen-kontrollerte Vistin Pharma har også valgt å posisjonere seg inn mot reguleringene. Selskapet har inngått et veddemål som er eksponert mot prisforskjellene på drivstoff med lavt svovelinnhold, marin gassolje (MGO) og vanlig bunkersolje (Sing 380). Priser på de to drivstofftypene er vanskelig å finne, men Vistin Pharma meldte etter første kvartal om at veddemålet har begynt å snu riktig vei.

Til en forandring kan vi altså se konturene av et reelt miljøvernprosjekt, og ikke klimaposerende tøv.
« Last Edit: 19.07.2019, 23:57:44 by Telehiv »

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 649
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Det er å håpe at verden etter hvert vil begynne å se energi og miljø i et mer kvalifisert samlet bilde uten å rote seg vekk i enøyde og ofte sterkt selvskadende klimaavsporinger, der IMOs 2020-initiativ ser ut til å være et jordnært, fornuftig bidrag.

Kontrasten som samtidig leveres av klimafanatikere synliggjøres så altfor grelt av vindmøllesatsingen, der disse fuglekvernene blir produsert billig i Kina med kullkraft og transportert den lange sjøveien til Norge med bunkersolje. Heldigvis kan IMO nå altså klare å sette en viss bremse på noen av de verste miljøeffektene av dette.

Men denne galskapen kan neppe løses (mens de samme fanatikerne bak vindmøllene kauker om artsutryddelse grunnet "klima"): 
« Last Edit: 19.07.2019, 23:57:54 by Telehiv »

Boris den nye

 • Medlem
 • ***
 • Posts: 177
  • View Profile
Ha ha! Sykt bra tegning.
« Last Edit: 19.07.2019, 23:58:04 by Telehiv »

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 649
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Ha ha! Sykt bra tegning.

Ja, men det er litt verre å lage gode tegninger av naturødeleggelser som kan være minst like ille som vindmøllenes morderiske herjinger med verneverdige fugler; nemlig massemyrdingen av insektbestanden, der man får stadig økende mistanker om at den mye omtalte insektdøden er relatert til nettopp vindmøller.En ting er at massive ansamlinger av drepte insekter på rotorbladene kan redusere effektiviteten med opp til 50% og kreve til dels betydelig miljøfiendtlige renseoperasjoner vha CO2-spyende helikoptre og et bredt spektrum av løsemiddel- og annen kjemikaliesprøyting, men en analyse har også vist at:
- hvis man ganger insekttettheten med luftstrømmen, flyr rundt 24.000 milliarder insekter gjennom rotorene på vindturbinene bare i Tyskland hvert år.
- i gjennomsnitt blir omtrent fem prosent av insektene som flyr gjennom rotorenes radius drept av rotorene. Dette utgjør ca. 1200 milliarder insekter årlig. Med et snitt på 0,1 gram per insekt utgjør det altså 1200 tonn insekter
- og muligens enda verre: Disse tallene inkluderer bare insekter som etterlater synlige rester på rotorbladene.

Link: https://www.nrk.no/norge/tysk-vindkraft-dreper-1200-tonn-insekter-arlig-1.14565780


« Last Edit: 19.07.2019, 23:58:19 by Telehiv »

ConTrari1

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 044
  • View Profile
IMO 2020 er et fint tiltak, der norske firmaer kan ha et godt utgangspunkt for å bidra til mindre reell forurensning. Men hvor realistisk er det at verden generelt vil respektere dette? Vestlige havner kan nok innføre regler og bestemmelser, men hva med f.eks. skipstrafikk mellom Kina og Indonesia?
Du må være litt gal, ellers blir du gæærn.

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 649
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Rederibransjen har nå mottatt en ny rapport som gir nye bekymringer om verdensflåten kan fungere innenfor Parisavtalens 2050-intensjoner om nedkutting av fossilt drivstoff og energi. 2050-scenariet for å møte klimamålene fra Parisavtalen er som kjent:
• Kullforbruket kuttet med 80 prosent.
• Oljeforbruket halvert.
• Gass-etterspørselen ned med en fjerdedel.
 
Det er klart slike tall vil bety dramatiske omstillinger og til dels uforutsigbare sektorsvekkelser om de faktisk gjennomføres.

https://e24.no/energi/shipping/rapport-spaar-klimasmell-for-shipping-vil-ha-radikale-konsekvenser/24661847


SKRAPES: En rekke av verdens flåte med oljetankere kan bli sendt til skraping tidlig, ifølge en analyse.

« Last Edit: 31.07.2019, 13:44:42 by Telehiv »