Author Topic: Sahara forsvinner. Klimakrise.  (Read 772 times)

PetterT

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 623
 • Tenk sjæl!
  • View Profile
Sahara forsvinner. Klimakrise.
« on: 14.07.2019, 22:04:18 »
Sahara må reddes fra å forsvinne.  Kamelene er truet.
https://www.climatedepot.com/2019/07/14/warmists-red-faced-as-satellite-image-analyses-show-globe-has-greened-markedly-over-past-4-decades/

Sahara shrinks by over 700,000 sq. km.
In 2018, Venter et al. recorded an eight percent increase in timber vegetation in sub-Saharan Africa over the last three decades using satellite imagery.
According to Wikipedia, the Sahara covers an area of around 9.2 million square kilometers. Eight percent of this corresponds to more than 700,000 square kilometers. This is an area almost as large as Germany and France together!
https://www.nature.com/articles/s41467-018-04616-8
Det er tanken som teller :-)

Administrator

 • Administrator
 • Seniormedlem
 • *****
 • Posts: 457
  • View Profile
Re: Sahara forsvinner. Klimakrise.
« Reply #1 on: 15.07.2019, 02:18:52 »
Her var det en del feil.
 • Landområdene tilhørende Frankrike (i Europa) er rundt 551 000 kvadratkilometer i seg selv. Tyskland 357 000. Så å si at 700 000 (egentlig 736 000) er "nesten" 908 000 er litt drøyt.
 • En økning i tømmer er vel ikke nødvdigvis målt i areal?
 • I tillegg henviser Venter et al. til Sub-Sahara, altså sør for Sahara. Ikke Sahara. Altså er verken 9,2 millioner, 700 000 eller Tyskland/Frankrike relevant i det hele tatt.

Det var flere interessante ting på linkene, men akkurat dette sitatet er altså mer eller mindre tullball:
Quote
In 2018, Venter et al. recorded an eight percent increase in timber vegetation in sub-Saharan Africa over the last three decades using satellite imagery.
According to Wikipedia, the Sahara covers an area of around 9.2 million square kilometers. Eight percent of this corresponds to more than 700,000 square kilometers. This is an area almost as large as Germany and France together!

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 606
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Re: Sahara forsvinner. Klimakrise.
« Reply #2 on: 15.07.2019, 12:23:13 »
Ja, administrator har rett i at når man snakker om Saharaørkenen vs savannebeltet Sahel sør for Sahara må man holde tunga beint i munnen. Det som uansett er sentralt her er at det er en skiftende grense mellom disse to områdene:
- i perioder med økt regn og forgrønning av Sahel utvider Sahelbeltet seg nordover inn i tidligere rent ørkenområde, sånn sett er det korrekt at Sahel da krymper Saharas størrelse   
- og omvendt, ved tørrere perioder kryper Saharasanden sørover, og Sahara utvider seg

Det synes å være korrekt at Sahel grunnet økt nedbør er i forgrønning og utvidelse for tiden, jfr. Store Norske:
"Siden kolonitiden er det ofte blitt hevdet at Sahel er utsatt for ørkenspredning. Disse påstandene var spesielt sterke etter de alvorlige tørkene på 1970- og 1980-tallet, da det nok også skjedde en midlertidig utvidelse av ørkenområder inn i Sahel. Men siden slutten av 1980-tallet har nedbøren økt igjen og tidligere ørkenområder er blitt grønne med omfattende gjenvekst av trær og gress. Det er derfor ingen grunner til å si at Sahel i dag er utsatt for ørkenspredning."

Og videre om tiden fra 1950-årene til i dag:
"I moderne tid var 1950-tallet uvanlig fuktig i Sahel, mens 1970- og 1980-tallet var svært tørt. Siden har nedbøren økt igjen, slik at Sahel i dag fremstår som langt grønnere enn under de siste tørkeperiodene."

Syns for øvrig hele omtalen i Store norske er ganske informativ: https://snl.no/Sahel


Administrator

 • Administrator
 • Seniormedlem
 • *****
 • Posts: 457
  • View Profile
Re: Sahara forsvinner. Klimakrise.
« Reply #3 on: 15.07.2019, 13:43:50 »
Ang. ørkenspredningen har jeg nevnt tidligere at jeg så et program på NRK på 80-tallet som sa ganske kategorisk at Sahara økte sitt (ørken)-areal med et areal tilsvarende Norge hvert år. Og at dette var økende og så å si ustoppelig.

Krisemaksimering har lange tradisjoner.

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 606
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Re: Sahara forsvinner. Klimakrise.
« Reply #4 on: 15.07.2019, 13:47:19 »
Ang. ørkenspredningen har jeg nevnt tidligere at jeg så et program på NRK på 80-tallet som sa ganske kategorisk at Sahara økte sitt (ørken)-areal med et areal tilsvarende Norge hvert år. Og at dette var økende og så å si ustoppelig.

Krisemaksimering har lange tradisjoner.

Ja, bruk av Skråblikk-boksen er kanskje det mest passende også her  8)


PS: Men fra spøk til revolver: De siste tiårs økende forgrønning av planeten - i kontrast til alarmismemiljøenes kauking om det motsatte - er påvist i flere tyngre studier de senere årene, bla. denne i Nature fra 2016:
https://www.nature.com/articles/nclimate3004
« Last Edit: 15.07.2019, 15:04:55 by Telehiv »

ConTrari1

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 641
  • View Profile
Re: Sahara forsvinner. Klimakrise.
« Reply #5 on: 16.07.2019, 09:25:20 »
Tilbake til skråblikk på flyskam. Finske Sanna Sarromaa skriver et herlig sunt og forfriskende innlegg i VG:

"Kampen om dogmet hører til de fleste ideologier og -ismer. De som påberoper seg å sitte med fasiten, den riktige måten å praktisere ideologien på, vil gjerne påføre andre skam for at de praktiserer den feil. Dette gjelder for miljøbevegelsen, feminismen, kommunismen og de fleste religionene. Det er alltid noen som betrakter seg selv og sin egen atferd som riktigere enn andres atferd – og gjør de andre oppmerksom på det."

"Men skam er også noe annet. Skam er et ideologisk disiplineringstiltak, en hersketeknikk og et maktmiddel."

"Flyskam er et maktmiddel som kanskje ikke handler så mye om et glødende klimaengasjement, men mest om elitens ønske om å fremstå som bedre enn andre. Når Norwegian har gjort helgeturen til New York eller Buenos Aires tilgjengelig for hvermansen, må eliten et hakk videre: Nå skal det reises med tog."

https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/AdX28z/sanna-sarromaa-skam-er-en-hersketeknikk-og-et-maktmiddel?utm_source=vgfront&utm_content=row-2

Sjelden er klima-hykleriet bitt så nådeløst avkledd. Gratulerer, Sanna!

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 606
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Re: Sahara forsvinner. Klimakrise og skamanalyse.
« Reply #6 on: 16.07.2019, 10:17:21 »
Sjelden er klima-hykleriet bitt så nådeløst avkledd. Gratulerer, Sanna!

Enig, dette var forfriskende - og nådeløst - klarsynt!

PS: Tror ikke praktfulle Sanna tenner på Petter Stordalen, for å si det sånn...

ConTrari1

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 641
  • View Profile
Re: Sahara forsvinner. Klimakrise.
« Reply #7 on: 16.07.2019, 20:07:08 »
Det har mye større effekt når den slags kjendiser står frem og sår tvil om klima-krise og flyskam, enn når enn skarve skeptiker gjør det. Det blir et langt større hull i demningen, og sprekkene brer seg ti alle kanter. Sanna er en person folk flest snakker om, og på en positiv måte.


Noe virkelig oppsiktsvekkende er at selveste NTB har våget seg ut på skeptiker-siden, ved å omtale noe så blasfemisk som at de forlengst dødsdømte stillehavsøyene faktisk ikke synker likevel. Hvem kunne trodd noe sånt? Hva gjør Ole Mathismoen nå? Neste skritt må da være å undersøke om / hvor mye Norge har bidratt med av klimamidler på grunn av disse falske skremslene, og kreve dette tilbakebetalt.

"Lavtliggende koralløyer i Stillehavet endrer form som svar på klimaendringer, snarere enn å synke under vann, viser en ny rapport. Atoller som Tuvalu, Tokelau og Kiribati rager bare noen få meter over havnivået og blir normalt sett på som de første ofrene for økende vannstand i verdenshavene. Beboerne blir klimaflyktninger når havet stiger."

"Men en rapport som ble lagt fram denne uken, viser en annen og uventet utvikling. Det viser seg at mange slik atoller og rev svarer på økende vannstand med å endre form."

"Det samme teamet som står bak denne rapporten, brukte i fjor historiske bilder av Tuvalus ni atoller og 101 revøyer for å vise at det samlede arealet har vokst med 2,9 prosent mellom 1971 og 2014."

https://resett.no/2019/07/16/stillehavsoyer-endrer-form-i-takt-med-havnivaet-viser-ny-rapport/

Mange husker sikkert at det var nettopp disse øy-nasjonene som var en sterk drivkraft bak IPCCs 1.5-rapport, og brukte den for alt den var verdt som brekkstang for å tyne penger ut av "rike" nasjoner.

At øyene ikke synker, er selvsagt gammelt nytt for skeptikere, men at NTB omtaler dette på en så saklig og sober måte, det kan være tegn på en begynnende klima-realisme i norsk media.

ConTrari1

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 641
  • View Profile
Re: Sahara forsvinner. Klimakrise.
« Reply #8 on: 16.07.2019, 20:41:59 »
Og som kontrast til NTB-artikkelen, har vi dette fra ABC (2016):
"Fem øyer i Salomonøyene i Stillehavet har forsvunnet på grunn av stigende havnivå og erosjon, ifølge en australsk studie."

"Øyene som forsvant, var ubebodde, men ble brukt av fiskere. Øyene hadde vegetasjon, var på bortimot fem hektar hver og var bygd opp rundt korallrev."

5 hektar, det er...sånn cirka to ganger magemålet til Al Gore? Eller mer eksakt, 50.000 m2. Ouch. Slikt anser altså ABC nyheter som egnet til å lage store overskrifter av.

Og igjen; hvor er krisevarslene om Diego Garcia (Chagos islands), disse øyene i det Indiske Hav, et stykke sør for Maldivene, og som ligger enda lavere i terrenget. Men dette er britisk territorium, og karrig grunn for avlat penger. 


https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2016/05/07/195215492/fem-oyer-i-stillehavet-forsvunnet#article_comments-wrapper

ConTrari1

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 641
  • View Profile
Re: Sahara forsvinner. Klimakrise.
« Reply #9 on: 20.07.2019, 10:53:58 »
Tilbake til Sahara / Sahel. Alessandra Giannini, (Research Scientist at Columbia University), som er spesialist på effekten av varmere hav på  Sahal-regionen, er fortsatt en iherdig alarmist med kullsviertro på co2-svøpen.

"Recently, she has examined what portion of surface temperature changes can be ascribed to fossil fuel burning. “In the case of the Sahel, it’s looking more and more like the combination of greenhouse gases and aerosols specific to the second half of the 20th century played an important role in drought,” she wrote."

Um, hun ser ut til å være noe akterutseilt? Gitt at co2-utslippene øker jevnt og trutt, mens Sahel-regionen blir stadig mer grønn og frodig? Kanskje derfor har hun begjærlig omfavnet president Macrons tilbud om å bli "klimaforsker-flyktning" i Frankrike, langt vekk fra den fæle Trump'en.

"“I jumped at the promise of a five-year contract!” said Alessandra Giannini, a professor at Columbia University’s Earth Institute who studies the effects of warming oceans on Africa’s Sahel region. She saw Macron’s video and, weary of short-term grants and worried about growing budget pressures in the United States, applied.  “I am a midcareer scientist almost entirely supported by federal research grants. My contract with the university is renewed yearly contingent on funding,” she said in an email."

Selvsagt må det virke forlokkende å bli tilbudt "forskerflyktning"-status av den franske presidenten, særlig når hun har et langsiktig perspektiv på sitt arbeid:

"Giannini plans to do an additional 15 to 20 years of research — “I love my job!” she wrote. But she said over the past 15 to 20 years, it had already become harder to obtain federal funding, “meaning many more proposals to submit and resubmit, which ultimately fragments work into bits too small to be able to find some cohesion, and time to think about the big picture questions.”

With budget pressures and the prioritizing of defense spending over discretionary spending, and “the savage tax cuts for the rich that are making the rounds of Congress,” she said it wasn’t hard to see “blood and tears coming our way.”"

Blod og tårer, da mangler bare svette, men det er kanskje for mye å forlange. Dette er fra 2017, det er uvisst om hun nå er lykkelig tilstede under Macrons beskyttende vinger.

https://notalotofpeopleknowthat.wordpress.com/2017/12/17/gianninis-sahel-junk-science/


Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 606
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Re: Sahara forsvinner. Klimakrise.
« Reply #10 on: 20.07.2019, 11:55:06 »
ConTrari1,
du leverer det ene viktige og tankevekkende bidraget etter det andre her, sjelden har vi vel sett en forsker så naivt fanatisk - og dermed tilsvarende ufrivillig komisk - innrømme at ordtaket "follow the money" overstyrer det meste innen "klimaforskningen"....

« Last Edit: 20.07.2019, 11:57:32 by Telehiv »

ConTrari1

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 641
  • View Profile
Re: Sahara forsvinner. Klimakrise.
« Reply #11 on: 20.07.2019, 12:01:59 »
Takk Telehiv, man får yte sin lille skjerv etter evne :-)