Author Topic: Tilbakestråling, - eller ikke  (Read 387 times)

PetterT

  • Supermedlem
  • *****
  • Posts: 623
  • Tenk sjæl!
    • View Profile
Tilbakestråling, - eller ikke
« on: 30.06.2019, 22:36:23 »
Tilbakestråling av energi fra en atmosfære med drivhusgasser (IR-aktive gasser som H2O, CO2, CH4,++) er fundamentet i påstanden om at mer CO2 i luften fra forbrenning av fossil energi skal føre til global oppvarming og katastrofale klimaendringer.

Tilbakestrålingsmekanismen er beskrevet i FNs klimapanel IPCC rapport AR5 fig. 2.11, og har en tilbakestrålingsmekanisme som er over dobbelt så sterk som solens innstråling til jordoverflaten.
Denne mekanismen er godtatt av klimaforskere som prof. James Hansen, Kiehl & Trenberth, dr. Roy W. Spencer, prof. em. dr. Richard Lindzen m.fl.  Spencer og Lindzen hevder imidlertid at det er for lite menneskeskapt CO2 i luften til at global temperatur og klima påvirkes (neglisjerbart).
Mange andre forskere og fagpersoner har tilbakevist denne tilbakestrålingsmekanismen som både ufysisk og i strid med termodynamiske lover (f.eks. prof. Claes Johnson).

Den fundamentale feil med tilbakestrålingsmodellen er at man tar en energistrøm fra solen i løpet av 1 - ett - sekund og fordeler den over hele jorden samtidig, mens det egentlig bare er halve jorden som treffes.  Regnskapet for stråling er oppgitt i W/m^2 som er energi J pr. sekund s og kvadratmeter m^2.  Dermed har man brettet ut jorden til en flat flate og redusert solinnstrålingen med en faktor på 4 fordi arealet av en kule er 4 ganger snittet av kulen (4 x pi x r^2).  Når man reduserer solinnstrålingen i løpet av et sekund pr. m^2 på denne måten får man et energiunderskudd når det gjelder å forklare temperaturen på jorden, og det jukser man til med ufysisk tilbakestråling.  Det hjelper ikke å gange med 24 timer (24x60x60s) fordi solen skinner på bare halve jorden for enhver tidsenhet.

En som har skjønt dette og satt opp et annet energibudsjett er
Kevin Kilty: Earth As A Solar Collector
https://wattsupwiththat.com/2019/06/12/earth-as-a-solar-collector/ 
Dette energibudsjettet med energi inn på halve jorden og energi ut fra hele jorden til enhver tid virker å være mer realistisk enn IPCC sitt "energibudsjett" hvor de midler energi inn over hele jorden og da må finne opp en tilbakestrålingsmekanisme.  Kilty finner ut at effektiv emissivitet fra jorden gjennom atmosfæren må justeres til 0,61 for at hans budsjett skal stemme med global temperatur på 288 K.  Atmosfærens effekt er altså det samme som å redusere emissiviteten. 
"6. Conclusion
The simple model of Earth as a solar collector shows conclusively that greenhouse gases in the atmosphere lower the effective emissivity of the Earth, which in turn raises the mean temperature of the surface in order to achieve energy balance." 
Kilty viser til Spencer, men jeg kan ikke skjønne annet enn at de to har forskjellige modeller; Kilty lar solen skinne på halve jorden i ett sekund, mens Spencer fordeler solinnstrålingen på hele jorden i det sekundet. Spencer trenger derfor mer "tilbakestråling" (større drivhuseffekt) for å få riktig global temperatur.

Astrofysiker Joseph Postma har også slaktet flat-jord-kald-sol "energibudsjettet" f.eks. her:
https://climateofsophistry.com/2019/06/06/real-time-physics-debunks-climate-theory/  
Postma fordeler også solinnstrålingen over halve jorden. 

Philip Mulholland and Stephen Wilde tar også utgangspunkt i at jorden har en side med dag (sollys) og en med natt i artikkelen
Return to Earth
https://wattsupwiththat.com/2019/06/27/return-to-earth/ 
Soloppvarming skaper konveksjon som også fører til adiabatiske prosesser med avkjøling av stigende ekspanderende luft og motsatt oppvarming av synkende luft under kompresjon.
Mulholland & Wilde viser at tilbakestrålings-forklaringen til Kiehl & Trenberth er fullstendig feil, og avslutter:
"We are able to quantify the degree of adiabatic lit surface energy partition in favour of the air by using the process of inverse modelling, a standard geoscience mathematical technique.  The issue of atmospheric opacity then becomes a passive process, and the purported atmospheric action of greenhouse heating by back-radiation can be discounted.  We believe that our modelling work presented here should lead to a fundamental reassessment of the atmospheric processes relating to energy partition, retention and flow within the Earth’s climate system." 

Dette burde legge CO2-hysteriet død, men for mange økonomiske og politiske tungvektere har solgt seg til den religionen, så hysteriet vil desverre fortsette.
Det er tanken som teller :-)