Author Topic: Havnivå-utviklingen: PSMSLs interessante observasjonsoversikt  (Read 634 times)

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 045
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Kort om PSMSL:
Established in 1933, the Permanent Service for Mean Sea Level (PSMSL) has been responsible for the collection, publication, analysis and interpretation of sea level data from the global network of tide gauges. It is based in Liverpool at the National Oceanography Centre (NOC), which is a component of the UK Natural Environment Research Council (NERC).Her er nettstedet deres der en kan observere en mengde avleste data fra "tide gauges" (ikke modellerte data) fra rundt i verden:
https://www.psmsl.org/data/obtaining/ 

Som en vil se også her, så er hovedbildet at det ikke er registrert noen økt akselerasjon i havnivået de siste 100 år, mens man derimot tydeligere vil se resultatene av hhv. landheving og landinnsynking.

Her er for eksempel Bergen, der landhevingen de siste 100 år er omtrent helt identisk med havnivåets utvikling (ingen endring i lokalt havnivå):


Og her er årsaken til at Oslo, med fortsatt mer landheving enn Bergen etter siste istid, med stor sinnsro har bygd sin opera i vannkanten:


Om man går gjennom tilsvarende observasjonsdata kloden rundt, ser man samme mønster: Der man har landinnsynking ser man typisk at (det lokale) havnivået synes å stige mer enn snittet, mens områder som historisk har vært nedpresset av istid har landheving og dermed gir inntrykk av havnivåsenking. Men også en rekke andre forhold utgjør dynamiske endringsfaktorer rundt havnivå slik at man i sum de siste hundreårene har målt en stabil, men reell havstigning - dog ikke så mye som de ivrigste klimaalarmistene prøver å gi inntrykk av, jfr. prof. Willy Fjeldskaars orientering om dette her:  https://www.nrk.no/rogaland/forsker-mot-klima-hysteriet-1.3553145
 
Her er Fjeldskaar om endringsfaktorene bak havnivå:

"Havnivåendringer (eller eustasi) omfatter tre faktorer:
• Tektono-eustasi som skyldes endringer i havbasseng-volumet.
• Glasial-eustasi som skyldes endringer i havvann-volumet på grunn av at isbreer dannes eller smelter, i tillegg til volumendringer av havvannet på grunn av  termisk ekspansjon.
• Geoide-eustasi som skyldes endring i gravitasjon. Dette gir en omfordeling av vannmassene og fører til at eustatiske endringer ikke kan være like over hele kloden.Nå vet vi at havnivåendringer også skyldes bevegelse av den faste jord, isostatiske bevegelser. Jordskorpen flyter på underliggende mantel, omtrent som is flyter på vann. Begrepet ’isostasi’ (gresk; isos = lik, stasis = stilling) blir brukt til å betegne prosessene som fører til etablering av likevekt mellom skorpe og mantel. De isostatiske justeringene ved en avsmelting, er en langsom prosess, de går over flere tusen år.
I et 100-års perspektiv vil isostasien ikke ha betydning. I et så kort perspektiv, vil det bare være bevegelser av havets overflate (det vil si glasial eustasi og geoide-eustasi) som får betydning.
"

Link: http://www.geoforskning.no/nyheter/klima-og-co2/2022-gravitasjonseffekt-av-gronlands-isen-2019

Fjeldskaars avsløring av Bjerknessenterets manglende gravitasjonskunnskaper i tidligere studier
Det er disse ulike prosessene som tilsier at man ikke bør trekke noen endelige konklusjoner om endringer i havnivået før man vurderer alle disse faktorene.
Årsaken til Bjerknessenterets (v/Drange og Jansen) store feilanslag for havnivåutviklingen på Vestlandet for 10 år siden var som kjent at de under arbeidet med dette studiet åpenbart ikke var kjent med betydningen av gravitasjon, særlig mht. effekten av en økt nedsmelting på Grønland som ville senket havnivået utenfor Norge mens disse leverte en grovt feilaktig historie om havstigning. Jfr. Fjeldskaars oppfølging i 2012 av den opprinnelige saken fra 2008/9, der han viste at Bjerknessenterets Drange og Jansen ikke var kjent med gravitasjonslovenes faktiske rolle på dette tidspunkt: https://forskning.no/kronikk-klima/kronikk-havniva-og-hensynet-til-gravitasjon/1176194« Last Edit: 20.07.2019, 13:10:41 by Telehiv »

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 045
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Oooops: Hvor er det blitt av Fjeldskaars artikler som avslørte Bjerknessenteret?!
Ber om lesernes hjelp før vi skal trekke noen konklusjoner, men alle linker som fører til Fjeldskaars avsløringer og omtale av Bjerknessenteret/Drange/Jansens flauser rundt gravitasjon synes nå fjernet, og UIBs På Høyden synes ikke lenger å gi adgang til artikler før 2010. Dvs. at muligheten til å lese den fornøyelige avsløringen av Drange/Jansen i 2008/9 synes borte?

Eksempler på min fåfengte leting:
a) Linken til denne viktige Fjeldskaar-artikkelen, der gravitasjonssaken også ble omtalt, synes heller ikke å virke lenger:  http://www.forskning.no/artikler/2012/november/340427 
b) Ikke denne til På Høyden heller der Fjeldskaar i 2008 innledningsvis kledde ned gravitasjonsflausen: http://nyheter.uib.no/?modus=vis_leserbrev&id=40422 (her kom man før direkte til artikkelen, men hvis man går inn her nå, klarer i hvert fall ikke jeg å finne igjen noe av dette)
c) Derimot er Drange/Jansens tilsvar til Fjeldskaar fra 2008 av en eller annen grunn fortsatt åpen: https://www.bjerknes.uib.no/artikler/nyheter/klimasvar-til-fjellskaar (mens linken de oppgir til Fjeldskaar ikke virker der heller)
d) I Fjeldskaars egen henvisning til 2008-artikkelen i "Havnivå og hensynet til gravitasjon" fra 2012 er også linken død: http://www.forskning.no/artikler/2008/juni/186770
e) osv.

Noen som klarer å spore opp disse Fjeldskaar-artiklene fra 2008 og oppover, og/eller kan finne ut hvorfor Fjeldskaar-avsløringene ikke lenger kan hentes fram?
Er det jeg som er knølete eller har de faktisk blitt fjernet fra nettet?
På forhånd takk for all hjelp!
« Last Edit: 20.07.2019, 18:14:53 by Telehiv »

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 045
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Siden alle forsøk på å finne fram igjen Fjeldskaars tidligere arrestasjoner av Drange/Jansens gravitasjonsdysleksi fra før 2010 har feilet for min del, må jeg faktisk tillate meg å gjengi Fjeldskaars senere redegjøring (2012) om den samme miseren, slik at dette ikke helt forsvinner for allmennheten, sitat:

"Det er derfor vanskelig å forstå at gravitasjonseffekter ikke er med i Bjerknessenterets tidligere prognoser (2009). Gravitasjonseffektene kan være betydelige, og disse effektene har vært kjent lenge. Så vidt meg bekjent var Penck (1882) den første som publiserte tanken om at massen av isbreene ville forårsake gravitasjonseffekter og deformere geoiden. Isbreen ville utøve masse-tiltrekning på havvannet og forårsake hevning av havnivået i nærheten.
Helmert (1884) og Woodward (1888) gjorde detaljerte beregninger av denne effekten og kom til at den endrede massetiltrekning vil føre til betydelige endringer i havnivå.


Gravitasjonseffekten er ikke omdiskutert
I Bjerknessenterets rapport fra 2009-rapporten er det gitt følgende begrunnelse på hvorfor gravitasjonseffekten ikke er tatt med: ”Disse effektene (inkl. gravitasjonseffekten) og størrelsen av dem er fortsatt omdiskutert, og er derfor ikke tatt hensyn til i denne rapporten”.

Altså: 1) selve gravitasjonseffekten er omdiskutert, og 2) kvantifisering av effekten er omdiskutert. Dette er svært overraskende utsagn.

1) Gravitasjonseffekt av issmelting har vært kjent mer enn 130 år, og er, etter mitt syn, slett ikke omdiskutert.
2) Det eneste omdiskuterte jeg kan se ved tallfesting av denne effekten, er at vi ikke vet hvor mye is som kommer til å smelte på Grønland de neste 100 år, men dette har jo Bjerknessenteret anslag over.

Så sant en har slike anslag over issmelting, så er det ikke noe problem å tallfeste gravitasjons-effekten. Realistisk tallfesting av denne effekten har vært gjort helt fra Helmert/Woodward foretok sine beregninger på 1800-tallet. Undertegnede har også tallfestet denne effekten i forbindelse med avsmelting av isen i Skandinavia etter siste istid - for mer enn 30 år siden (Fjeldskaar & Kanestrøm, 1980; Fjeldskaar, 1991; se også GEO, okt 2010)."


Link: https://forskning.no/kronikk-klima/kronikk-havniva-og-hensynet-til-gravitasjon/1176194

Jeg håper Fjeldskaars gjentatte, tålmodige - men fremdeles ikke tilfølgetatte - anmodninger om å forholde seg til mer enn 130 års kjent vitenskap gir en tilfredsstillende indikasjon på hvordan det står til med verdien av havnivåalarmismer levert fra d'herrer ved Bjerknessenteret?
« Last Edit: 20.07.2019, 14:13:41 by Telehiv »

Bebben

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 740
  • View Profile
Jeg registrerer at mine egne linker også stort sett er døde... fant et par interessante innlegg av Fjeldskaar her:

Om havnivå og krisemaksimering:
 
https://forskning.no/havforskning-kronikk-klima/kronikk-havnivaendringer-og-krisemaksimering/1181296

Norge får ingen endring ved smelting av grønlandsisen, selv om bare deler smelter:

http://www.geoforskning.no/nyheter/klima-og-co2/460-gravitasjonseffekt-av-gronlands-isen

Og en veldig informativ artikkel om havnivå og endring:

http://forskning.no/meninger/kronikk/2008/06/havniva-og-endring

Vedrørende rapporten fra Bjerknessenteret hadde også Klimatilsynet en god bloggpost her:

https://klimatilsynet.wordpress.com/2011/12/09/litt-om-norsk-havstigning/

Et par av kommentatorene virker kjente...
Jo dårligere tider, jo bedre skjemt! (Ernst Röhl)

ConTrari1

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 1 212
  • View Profile
Takk for god graving!
Her er en fersk artikkel om havnivå stigning i Arktis, der man hevder at gjennomsnittlig stigning siden 1996 er på 2,2, mm per år, med betydelig mer i enkelte områder. Om denne metoden er av noe verdi, skal jeg ikke uttale meg om:

"Danske forskere har kartlagt: Havet i Arktis stiger 2,2 mm årlig
Forskere fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og Münchens tekniske universitet har brukt 1,5 milliarder satellittmålinger og en spesiell algoritme for å regne ut havnivåstigningene i Arktis mer nøyaktig enn noen gang tidligere."

https://www.tu.no/artikler/danske-forskere-har-kartlagt-havet-i-arktis-stiger-2-2-mm-arlig/469980

Fjeldskaar avslutter med disse kloke ord (første link):

«Those who have knowledge, don’t predict. Those who predict, don’t have knowledge.» (Lao Tzu, kinesisk poet, 500-tallet f.Kr.).

Likevel foretrekker jeg min gamle lærers uslåelige prediksjon:
"Det skal komme andre tider, men det vil ta tid."