Author Topic: Modeller er ubrukelige  (Read 995 times)

PetterT

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 625
 • Tenk sjæl!
  • View Profile
Modeller er ubrukelige
« on: 09.06.2019, 11:33:01 »
New Study Shows Climate Models Not Even Close To Be Useful For Policymaking. “Precipitation Remains The Achilles’ Heel “
https://notrickszone.com/2019/06/08/new-study-shows-climate-models-not-even-close-to-be-useful-for-policymaking-precipitation-remains-the-achilles-heel/

Noen sitater:
It turns out that both GCMs and RCMs appear still limited to provide practical estimates of the world climates even for present climate conditions. The modeling of precipitation remains the Achilles’ heel of models and thus of multidimensional indices, which are very sensitive to this variable. The conclusion is that model outputs at regional scale need to be taken with extreme caution without venturing into informing policies presenting potentially large societal impacts. 
Det er tanken som teller :-)

PetterT

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 625
 • Tenk sjæl!
  • View Profile
Re: Flat Jord Modeller er ubrukelige
« Reply #1 on: 06.10.2019, 21:49:47 »
I kjølvannet av alle klimamodeller som feiler er det på sin plass å minne om hva som er grunnleget for klimahysteriet, nemlig en modell av en flat jord med en drivhuseffekt som en tilbakestråling fra en kald atmosfære som liksom skal varme opp en jordoverflate som i utgangspunktet har høyere temperatur.  En slik resirkulasjon av varmeenergi strider mot termodynamikkens lover. Det fører også til en overestimering av CO2s rolle for global temperatur, noe som er innebygd i klimamodellene(GCM global circulation models).

Flat jord modellen er også tatt opp her:
Flawed Models…”Flat Earth” Climate Simulations Overstate CO2, Falsify Sun And Aerosols
https://notrickszone.com/2019/10/06/flawed-models-flat-earth-climate-simulations-overstate-co2-falsify-sun-and-aerosols/

og i all ubeskjedenhet av meg selv her:
Skinner solen på hele eller halve jorden? 
https://www.klimarealistene.com/2019/07/27/skinner-solen-pa-hele-eller-halve-jorden/ 

Ikke rart GCM feiler.
Det er tanken som teller :-)

Bebben

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 740
  • View Profile
Re: Modeller er ubrukelige
« Reply #2 on: 08.10.2019, 22:23:54 »
Vel så interessant er Pat Franks nye artikkel om feilforplantning i klimamodeller og påliteligheten av termperaturprojeksjonene, se WUWT:

https://wattsupwiththat.com/2019/09/07/propagation-of-error-and-the-reliability-of-global-air-temperature-projections-mark-ii/

Både Frank (og andre, uavhengig av ham) har analysert utdata fra klimamodellene og funnet (og demonstrert) at de grunnleggende sett bare er lineære ekstrapoleringer av pådriv fra drivhusgasser. På dette grunnlaget viser han hvordan feilen forplanter seg og etter hvert vokser til rundt +/- 20 C etter 100 år (for et avvik på 3,7 C).

Konklusjonen er at klimamodellene er meningsløse og kan ikke si noe om fremtidige temperaturer. "The predictive content in the projections is zero".

Han skriver også at

Quote
The uncertainty due to annual average model long wave cloud forcing error alone (±4 Wm⁻²) is about ±114 times larger than the annual average increase in CO₂ forcing (about 0.035 Wm⁻²). A complete inventory of model error would produce enormously greater uncertainty. Climate models are completely unable to resolve the effects of the small forcing perturbation from GHG emissions.

Dette har ført til at Roy Spencer har levert motinnlegg (se WUWT og Spencers blogg) og videre tilsvar fra Pat Frank, som sier Spencer feiltolker de ±4 Wm⁻² og tror de er "virkelige Watt" i stedet for bare et mål på feil/usikkerhet. Spencer tror altså Frank tar feil og omvendt, men heller ikke Spencer virker særlig begeistret for modellenes performance.

Etter Franks kirurgisk nøyaktige (og presise? :) ) avlivning er nok modellene stein døde, men det har de jo for så vidt vært hele tiden. At de modellerer klimaet 5 grader varmere om 100 år, er jo bare det samme som å si at de modellerer dagens klima 5 grader kaldere enn klimaet om 100 år. Så lenge modellene ikke er validert, er og blir dette sirkulært: Et utsagn som begrunnes med en reformulert versjon av det samme utsagnet.

For øvrig, som nevnt ovenfor har også andre, f.eks. Willis Eschenbach, emulert utdata fra klimamodeller ved hjelp av noen relativt enkle lineære ligninger. I den forbindelse er det jo litt besnærende å tenke på at en ligning man kan snuse opp gratis på Internett, gjør samme susen som en superdatamaskin innkjøpt til et universitet for milliarder av ståler. Noe å tenke på i disse statsbudsjettider?

Jo dårligere tider, jo bedre skjemt! (Ernst Röhl)

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 103
  • View Profile
Re: Modeller er ubrukelige
« Reply #3 on: 09.12.2019, 10:25:00 »
Så får vi se om det kommer en fagfellevurdert, grundig og forståelig kritikk av denne studien:

https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1029/2019GL085378

WUWT har allerede forsøkt seg der David Middelton slapp til. Men det er grunn til å frykte at det blir begrenset til bloggprotester på samme måte som ingen har forsøkt seg på en seriøs og fagfellevurdert kritikk av James Hansens 1988 spådommer. Det var mange som forsøkte seg i fjor, en av de har vi her:

https://judithcurry.com/2018/07/03/the-hansen-forecasts-30-years-later/

En kritikk som falt totalt i dass da forfatterne ble gjort oppmerksomme på at de hadde "glemt" både at metan og CFC var med i scenariene, noe de måtte innrømmet slik:

Quote
  Ross McKitrick | July 3, 2018 at 5:42 pm |
Nick- you are correct that B includes CFCs and methane, but not the other non-CO2 GHG’s. I missed that detail. I have revised the text above accordingly.   


Noe som overhodet ikke var en "detalj." Hansen hadde også noen tanker om hvordan temperaturutviklingen ville utvikle seg på ulike deler av kloden (Hansen til venstre og fasiten til høyre) ikke perfekt, men like fullt imponerende: 

« Last Edit: 09.12.2019, 10:32:53 by Emeritus »

PetterT

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 625
 • Tenk sjæl!
  • View Profile
Re: Modeller er ubrukelige
« Reply #4 on: 13.12.2019, 19:51:46 »
Siste modellsammenligning fra Spencer viser at modeller virkelig er ubrukelige.

CMIP5 Model Atmospheric Warming 1979-2018:
Some Comparisons to Observations
December 12th, 2019 by Roy W. Spencer, Ph. D.
http://www.drroyspencer.com/2019/12/cmip5-model-atmospheric-warming-1979-2018-some-comparisons-to-observations/


Det er tanken som teller :-)

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 103
  • View Profile
Re: Modeller er ubrukelige hvis de utvikles av Humlum et al.
« Reply #5 on: 13.12.2019, 23:37:02 »
NICE TRY.

Be John Christy, Roy Spencer og Tony Heller og gå gjennom denne populærvitenskapelige oppsummeringen fra 2017:

https://www.carbonbrief.org/analysis-how-well-have-climate-models-projected-global-warming

Så kan de fortsette med denne:

https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1029/2019GL085378

Så kan de skrive en artikkel, en artikkel de endog kan forsøke å få utgitt I en koreansk journal (der Spencer og Christy har gitt ut i det siste) og der jeg tror de endog der vil møte veggen. Og for å ta det på forskudd: Jada, The Gatekeepers of good Science vil selvsagt stoppe flågvetet Spencer hvis han skulle forsøke å utgi det i en noenlunde rigid fagfellevurdert journal.

Deretter kan du evaluere Humlum, Solheim og Stordhals tilsvarende "prediksjoner."

Eier dere ikke skamfølelse?

Ja dere har et jævlig stort problem, det viser seg at  klimamodellene har langt større nytte enn alternativet, dette har blitt et så grunnleggende problem for klimadenialismen at dere forsøker å stå på hodet å drite i vinkel for å snakke de ned. Dere har ingen alternativer å tilby annet enn tullingene Humlum, Solheim, Ellestad et al.

Og klimamodellene er langt bedre enn sitt rykte!


Og TELEHIV:


Jeg er dypt imponert av at du greidde å lime inn tre grafer fra The no Fuck Zone og i tillegg ved hjelp av en god porsjon selvhenføring kunne sitere Gøbbels.

Hva med litt data, hva med å samtidig lime inn det faktiske og vitenskapelige grunnlaget for disse grafene. Jeg skal vedde en kasse god rødvin på at samtlige grafer kan plukkes ned som mer eller mindre sprøyt.

Men dere søker jo etter sprøyt og tøv og finner det hele tiden, slik sett er dere jo en suksesshistorie.
« Last Edit: 13.12.2019, 23:50:28 by Emeritus »

PetterT

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 625
 • Tenk sjæl!
  • View Profile
Re: Modeller er ubrukelige
« Reply #6 on: 14.12.2019, 11:55:01 »
Vært på fylla igjen Emeritus?
Det er tanken som teller :-)

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 103
  • View Profile
Re: Modeller er ubrukelige
« Reply #7 on: 14.12.2019, 15:29:33 »
Quote
  Vært på fylla igjen Emeritus? 

Nei, forsøk heller å svar på de utfordringene du får. Hvorfor tyter dere hele tiden om modellene til mainstream klimaforskning som bommer med deler av tiendedeler samtidig som modellene til klimarealistene ikke bommer med tiendedeler men flere grader C? Her er Klimarealistenes prediksjon av temperaturutviklingen på Svalbard fra 2011 til 2020:

Quote
The solar cycle/temperature relation (our Model PSCL) can, when a sunspot cycle is finished, be used to predict the temperature in the next solar cycle. For Svalbard it means an estimated cooling of ≈3°C for the yearly average temperature from SC23 to the present SC24, which will last at least until 2020.The winter cooling will be ≈6°C. These predictions can test a possible solar-climate connection.    


https://www.hindawi.com/journals/amete/2011/543146/

Det skulle altså bli 3,5 C kaldere på årsbasis og 6 C kaldere om vinteren. Og her er fasiten hentet fra den samme Humlum:Der det skulle bli tre grader kaldere har det blitt to - tre grader varmere? Folk med et snev av skamfølelse hadde jo etter dette holdt kjeft om klima og begynt med strikking eller makrame som ny hobby. Men dere fortsetter jo bare å tyte i vei som ingenting har skjedd og er til alt overmål frekke nok til å kritisere andre sine modeller.

John Christy har hatt samme stunt for noen år siden, ikke i en vitenskapelig artikkel, men i et foredrag der det ble laget en plansje/graf som til stadighet gjengis av Klimarealistene, dette arbeidet ble plukket i biter av Gavin Schmidt for flere år siden:

http://www.realclimate.org/index.php/archives/2016/05/comparing-models-to-the-satellite-datasets/

Og Gavin Schmidt har gjort det vitenskapsmenn skal gjøre, han har gitt ut en artikkel som har gått gjennom fagfellevurdering, noe Christy og Spencer ikke tør da de vet at de blir plukket ifra hverandre, og det med rette.

I stedet for disse "taoppmerksomhetenbortfrasaken" spørsmålene, la meg heller stille deg et saklig og klimarelevant spørsmål tilbake:

Hvorfor ser en ikke at denne kritikken mot modellene uttrykt slik vitenskap skal uttrykkes ?

Det holder ikke lenger å komme trekkende med denne flaue unnskyldningen om at "The Gatekeepers" ikke hadde tillatt en slikt artikkel. Solheim, Humlum og Stordahls makkverker blir jo utgitt?

PetterT

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 625
 • Tenk sjæl!
  • View Profile
Re: Modeller er ubrukelige
« Reply #8 on: 15.12.2019, 11:06:52 »
Enda ett eksempel på uriktig og ubrukelig modell.  Nå om matproduksjon.

Climate campaigners sound food alarm yet food production breaks record
https://www.cfact.org/2019/12/11/climate-campaigners-sound-food-alarm-yet-food-production-breaks-record/

A new paper (Science Advances) relying on modeling rather than real-world observations, claims global warming is creating a food production crisis. The media are breathlessly promoting the doom-and-gloom paper, even as global food production reaches yet another new record.
Det er tanken som teller :-)