Author Topic: Historieløs klimadebatt?  (Read 450 times)

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 781
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Historieløs klimadebatt?
« on: 11.11.2019, 10:12:44 »
Prof. Sletten likte verken "klimakriser" eller fuglekvernende vindmøller i 2007 og lekset opp om historiske framskrivings-bommerter

Professor i fysikalsk kjemi ved UiB Einar Sletten hadde et innlegg i DN for tolv år siden der han reiste et betimelig spørsmål allerede da, både om forskernes faktiske forståelse av "klimakriser" som de i over hundre år i hver tredveårs syklus har påstått som ute av kontroll - om det har pekt opp eller ned - samt at han så med uro på framveksten av vindmøller langs våre fugletrekk.Sletten skrev bl.a. dette om hva avisene har sitert forskerne på opp gjennom generasjonene:

"Forskere har gjennom alle tider prøvd å spå om klimatiske variasjoner, men så langt med lite hell. Usikre hypoteser har blitt slått stort opp av journalister som hele tiden jakter på sensasjonelle resultater.

Et lite utdrag fra de siste 100 års klimadebatt i velrennomerte amerikanske aviser og tidsskrifter viser til fulle hvor uhyre komplisert dette temaet er:

Avkjøling:
- New York Times (1895): ”Kloden blir nedkjølt”;
- Samme avis (1912)”Geologene tror at verden fryser til igjen”;
- Los Angeles Times (1924) ” Istiden kommer nå”.

Oppvarming:
- Los Angeles Times (1929) ” Kloden blir varmere”;
- Chicago Daily Tribune (1939) ”De fleste geologer tror at verden blir varmere”;
- New York Times (1953):” Vi har observert at jorden har blitt varmere i de siste 50 årene”.

Avkjøling:
- Science News (1969) ” Kloden blir avkjølt”;
- Washington Post (1970) ”Hvor lenge den avkjølende trenden holder fram er et av de viktigste problemene for vår sivilisasjon”;
- New York Times (1974) ”Nylige endringer i klima vill føre til massedød på grunn av sult og sannsynlig i anarki og vold”;
- Science News (1975) ” Avkjøling siden 1940 har vert stor nok og konstant nok til at den ikke snart kan bli reversert”;
- New Scientist redaktør Calder (1975) ”Trusselen om en ny istid må nå stå på samme linje som kjernefysisk krig som en sannsynlig grunn til død og fordervelse av menneskeslekten”;
- Fra boken The Cooling(1976) ” Avkjøling har allerede drept tusenvis av mennesker i fattige nasjoner”.

Oppvarming:
- New York Times (1981) ” Kloden blir varmere”;
- Washington Post (2006) ” Global oppvarming av en uvanlig størrelse er spådd”;
- Time (2006) ”Polarisen smelter fortere enn noen gang. Mer og mer land blir ødelagt av tørke”.

Avkjøling?
I en rapport fra: The Astronomical Observatory, Russian Academy of Sciences, (25.08.2006). står det ”På grunnlag av vår forskning på solstråling konkluderer vi med at en periode med global nedkjøling lignende den vi hadde på 17 hundretallet kan starte i 2012-2015 og nå et minimum rundt 2055-2060”."


https://www.dn.no/historielos-klimadebatt/1-1-992507

Sletten er like kritisk ennå:
I et oppslag i Aftenposten i dag (av alle steder, men det er egentlig en artikkel hentet fra BT; hvordan skulle ellers en Bergens-professor kunne bli sitert i Oslopressen?!?) får stribukken Sletten lov å gjenta sin mistro til klimaforskernes "historieløse" krisevarsler, og sier til BT at "Det holder rett og slett ikke mål når FNs klimapanel og media hevder at vi har en klimakrise".

Link: https://www.aftenposten.no/norge/i/9vedOE/hver-femte-nordmann-tror-ikke-paa-menneskeskapte-klimaendringer« Last Edit: 11.11.2019, 11:04:09 by Telehiv »

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 781
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Re: Historieløs klimadebatt?
« Reply #1 on: 11.11.2019, 10:34:09 »
Litt mer om (nå prof. emeritus) Einar Sletten:

I et foredrag i Litteraturhuset i Bergen i 2014 i regi av Vestmannalaget holdt han et foredrag om samme tema: "“Historielaus klimadebatt”.

Vestmannalaget presenterte da Sletten slik:

Dr. philos Einar Sletten var i mange år tilsett som professor i  kjemi ved Universitetet i Bergen.  Av forskingsfelt han har arbeidd med, kan nemnast Binding av tungmetall til arvestoff (DNA) og Utvikling av platinabaserte kjemoterapeutika.  Det siste i samarbeid med internasjonale forskingsgrupper (EU-prosjekt).
Ved UiB har han undervist i generell kjemi, biofysikalsk kjemi og - i dei siste åra - miljøkjemi, som m.a omfattar energikjelder; klima; forureining i jord, hav og atmosfære; plantevernmiddel; giftstoff i matvarer.
Han har vore ei kritisk røyst i klimadebatten og har vore aktivt med i ordskiftet dei seinare år gjennom føredrag, avisartiklar m.m.


Ikke uventet, med sin faglige bakgrunn fra miljøkjemi (også for hav og atmosfære), har Sletten derfor flere ganger pekt på at miljøbevegelsen burde se mer på veldokumenterte miljøproblemer enn modellerte og usikre "klima"-problemer.

NB: Ikke bland sammen denne velstuderte Sletten med ungutten Einar Sletten i Natur og Ungdom, som synes å ha konvertert familiens øvrige alarmismeskepsis til skråsikker klimaalarmismeSlik lyder det der:
https://nu.no/saker/olje/2019/01/regjeringens-siste-tilskudd-til-klimakatastrofen-nye-oljelisenser-i-sarbare-omrader/


« Last Edit: 11.11.2019, 10:44:08 by Telehiv »