120 år med dommedagsvarsler om klima: Tøvets nakne sannhet

Started by Telehiv, 29.07.2014, 21:04:36

Previous topic - Next topic

Telehiv

Klimaforskere synes å ha en dragning mot å være i front av krisevarsler:

De siste 120 år har de jevnlig proklamert at klimaet vil ødelegge vår verden slik vi kjenner den. Det faglige problemet er at de aldri har klart å bestemme seg for om det er økende varme eller ny istid som vil kverke oss. Det mest betenkelige er imidlertid at skråsikkerheten er aldri svekket - selv om man igjen og igjen har blitt avslørt for å ha tatt feil etter som naturlige sykluser har skiftet som forventet. Men forskerne klarer fremdeles ikke, selv i vår tid, å ta noe sånt inn over seg og sine banale framskrivninger skjult under en tilsynelatende imponerende teoretisk konstruksjon og en durende computer. Man kan spørre: Har de ikke faghistorieundervisning i disse fagene? Hvor mye unødvendig alarmisme kunne vi ikke blitt spart for, hadde noen giddet å åpne den boken?!

For vi som er litt skeptiske og er frekke nok til Ã¥ se bildet over lang tid, mÃ¥ desverre mÃ¥pende konstatere igjen og igjen at like skrÃ¥sikre klimaforstÃ¥segpÃ¥ere har hevdet begge deler - samtidig - hele veien! Kjennetegn pÃ¥ en falmet klimakatastrofemelder: Har tilsynelatende rett i sin fremskriving av en kald trend til istid og en varm trend til Thermageddon - helt til den naturlige syklusen snur like naturlig og pent og etterlater nok en generasjon ufeilbarlige synsere i den vitenskapelige grøftekant. Slik snart alle vil se mht. representantene for dagens IPCC-katastrofisme.   

NÃ¥r vi summerer denne historiske farse, vil vi selvsagt enkelt se at argumentene har skiftet og slÃ¥tt hverandre i hjel til denne dag, men dette har likevel ikke hindret ogsÃ¥ dagens forskere - som ogsÃ¥ omfatter begge katastrofescenarier og alle like sikre pÃ¥ at de har rett - i Ã¥ hevde at akkurat denne gangen har de rett.   

Jeg tillater meg derfor å kopiere denne oversikten som over tid har bygd seg opp på flere klimadebattfora, til den nå har blitt oppdatert på WUWT av Anthony Watts.

Lærdommen?
Først og fremst burde denne oversikten skape litt ydmykhet hos våre dagers skråsikre klimaforskere, som som kjent til enhver tid har 97% rett, til de finner å endre sikkerheten for sine nåværende katastrofescenarier til noe annet, quad est solid demonstrandum over 120 år (!):

En historisk oversikt for klimakatastrofepåstander - oppdatert til 2014

◾1895 - Geologists Think the World May Be Frozen Up Again â?? New York Times, February 1895
◾1902 - â??Disappearing Glaciersâ?¦deteriorating slowly, with a persistency that means their final annihilationâ?¦scientific factâ?¦surely disappearing.â? â?? Los Angeles Times
◾1912 - Prof. Schmidt Warns Us of an Encroaching Ice Age â?? New York Times, October 1912
◾1923 - â??Scientist says Arctic ice will wipe out Canadaâ? â?? Professor Gregory of Yale University, American representative to the Pan-Pacific Science Congress, â?? Chicago Tribune
◾1923 - â??The discoveries of changes in the sunâ??s heat and the southward advance of glaciers in recent years have given rise to conjectures of the possible advent of a new ice ageâ? â?? Washington Post
◾1924 - MacMillan Reports Signs of New Ice Age â?? New York Times, Sept 18, 1924
◾1929 - â??Most geologists think the world is growing warmer, and that it will continue to get warmerâ? â?? Los Angeles Times, in Is another ice age coming?
◾1932 - â??If these things be true, it is evident, therefore that we must be just teetering on an ice ageâ? â?? The Atlantic magazine, This Cold, Cold World
◾1933 - America in Longest Warm Spell Since 1776; Temperature Line Records a 25-Year Rise â?? New York Times, March 27th, 1933
◾1933  â?? â??â?¦wide-spread and persistent tendency toward warmer weatherâ?¦Is our climate changing?â? â?? Federal Weather Bureau â??Monthly Weather Review.â?
◾1938 - Global warming, caused by man heating the planet with carbon dioxide, â??is likely to prove beneficial to mankind in several ways, besides the provision of heat and power.â?â?? Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society
◾1938 - â??Experts puzzle over 20 year mercury riseâ?¦Chicago is in the front rank of thousands of cities thuout the world which have been affected by a mysterious trend toward warmer climate in the last two decadesâ? â?? Chicago Tribune
◾1939 - â??Gaffers who claim that winters were harder when they were boys are quite rightâ?¦ weather men have no doubt that the world at least for the time being is growing warmerâ? â?? Washington Post
◾1952 - â??â?¦we have learned that the world has been getting warmer in the last half centuryâ? â?? New York Times, August 10th, 1962
◾1954 - â??â?¦winters are getting milder, summers drier. Glaciers are receding, deserts growingâ? â?? U.S. News and World Report
◾1954 - Climate â?? the Heat May Be Off â?? Fortune Magazine
◾1959 - â??Arctic Findings in Particular Support Theory of Rising Global Temperaturesâ? â?? New York Times
◾1969 - â??â?¦the Arctic pack ice is thinning and that the ocean at the North Pole may become an open sea within a decade or twoâ? â?? New York Times, February 20th, 1969
◾1969 â?? â??If I were a gambler, I would take even money that England will not exist in the year 2000″ â?? Paul Ehrlich (while he now predicts doom from global warming, this quote only gets honorable mention, as he was talking about his crazy fear of overpopulation)
◾1970 - â??â?¦get a good grip on your long johns, cold weather haters â?? the worst may be yet to comeâ?¦thereâ??s no relief in sightâ? â?? Washington Post
◾1974 - Global cooling for the past forty years â?? Time Magazine
◾1974 - â??Climatological Cassandras are becoming increasingly apprehensive, for the weather aberrations they are studying may be the harbinger of another ice ageâ? â?? Washington Post
◾1974 - â??As for the present cooling trend a number of leading climatologists have concluded that it is very bad news indeedâ? â?? Fortune magazine, who won a Science Writing Award from the American Institute of Physics for its analysis of the danger
◾1974 - â??â?¦the facts of the present climate change are such that the most optimistic experts would assign near certainty to major crop failureâ?¦mass deaths by starvation, and probably anarchy and violenceâ? â?? New York Times

Cassandras are becoming increasingly apprehensive, for the weather aberrations they are studying may be the harbinger of another ice age

◾1975 - Scientists Ponder Why Worldâ??s Climate is Changing; A Major Cooling Widely Considered to Be Inevitable â?? New York Times, May 21st, 1975
◾1975 - â??The threat of a new ice age must now stand alongside nuclear war as a likely source of wholesale death and misery for mankindâ? Nigel Calder, editor, New Scientist magazine, in an article in International Wildlife Magazine
◾1976 - â??Even U.S. farms may be hit by cooling trendâ? â?? U.S. News and World Report
◾1981 - Global Warming â?? â??of an almost unprecedented magnitudeâ? â?? New York Times
◾1988 - I would like to draw three main conclusions. Number one, the earth is warmer in 1988 than at any time in the history of instrumental measurements. Number two, the global warming is now large enough that we can ascribe with a high degree of confidence a cause and effect relationship to the greenhouse effect. And number three, our computer climate simulations indicate that thegreenhouse effect is already large enough to begin to effect the probability of extreme events such as summer heat waves. â?? Jim Hansen, June 1988 testimony before Congress, see His later quote and His superiorâ??s objection for context
◾1989  -â??On the one hand, as scientists we are ethically bound to the scientific method, in effect promising to tell the truth, the whole truth, and nothing but â?? which means that we must include all doubts, the caveats, the ifs, ands and buts. On the other hand, we are not just scientists but human beings as well. And like most people weâ??d like to see the world a better place, which in this context translates into our working to reduce the risk of potentially disastrous climate change. To do that we need to get some broad based support, to capture the publicâ??s imagination. That, of course, means getting loads of media coverage. So we have to offer up scary scenarios, make simplified, dramatic statements, and make little mention of any doubts we might have. This â??double ethical bindâ? we frequently find ourselves in cannot be solved by any formula. Each of us has to decide what the right balance is between being effective and being honest. I hope that means being both.â? â?? Stephen Schneider, lead author of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Discover magazine, October 1989
◾1990 - â??Weâ??ve got to ride the global warming issue. Even if the theory of global warming is wrong, we will be doing the right thing â?? in terms of economic policy and environmental policyâ? â?? Senator Timothy Wirth
◾1993 - â??Global climate change may alter temperature and rainfall patterns, many scientists fear, with uncertain consequences for agriculture.â? â?? U.S. News and World Report
◾1998 - No matter if the science [of global warming] is all phony . . . climate change [provides] the greatest opportunity to bring about justice and equality in the world.â? â??Christine Stewart, Canadian Minister of the Environment, Calgary Herald, 1998
◾2001 - â??Scientists no longer doubt that global warming is happening, and almost nobody questions the fact that humans are at least partly responsible.â? â?? Time Magazine, Monday, Apr. 09, 2001
◾2003 - Emphasis on extreme scenarios may have been appropriate at one time, when the public and decision-makers were relatively unaware of the global warming issue, and energy sources such as â??synfuels,â? shale oil and tar sands were receiving strong considerationâ? â?? Jim Hansen, NASA Global Warming activist, Can we defuse The Global Warming Time Bomb?, 2003
◾2006 - â??I believe it is appropriate to have an over-representation of factual presentations on how dangerous it is, as a predicate for opening up the audience to listen to what the solutions are, and how hopeful it is that we are going to solve this crisis.â? â?? Al Gore, Grist magazine, May 2006
◾2006 â?? â??It is not a debate over whether the earth has been warming over the past century. The earth is always warming or cooling, at least a few tenths of a degreeâ?¦â? â?? Richard S. Lindzen, the Alfred P. Sloan professor of meteorology at MIT
◾2006 â?? â??What we have fundamentally forgotten is simple primary school science. Climate always changes. It is alwaysâ?¦warming or cooling, itâ??s never stable. And if it were stable, it would actually be interesting scientifically because it would be the first time for four and a half billion years.â? â??Philip Stott, emeritus professor of bio-geography at the University of London
◾2006 - â??Since 1895, the media has alternated between global cooling and warming scares during four separate and sometimes overlapping time periods. From 1895 until the 1930â??s the media peddled a coming ice age. From the late 1920â??s until the 1960â??s they warned of global warming. From the 1950â??s until the 1970â??s they warned us again of a coming ice age. This makes modern global warming the fourth estateâ??s fourth attempt to promote opposing climate change fears during the last 100 years.â? â?? Senator James Inhofe, Monday, September 25, 2006
◾2007- â??I gave a talk recently (on fallacies of global warming) and three members of the Canadian government, the environmental cabinet, came up afterwards and said, â??We agree with you, but itâ??s not worth our jobs to say anything.â?? So whatâ??s being created is a huge industry with billions of dollars of government money and peopleâ??s jobs dependent on it.â? â?? Dr. Tim Ball, Coast-to-Coast, Feb 6, 2007
◾2008 â?? â??Hansen was never muzzled even though he violated NASAâ??s official agency position on climate forecasting (i.e., we did not know enough to forecast climate change or mankindâ??s effect on it). Hansen thus embarrassed NASA by coming out with his claims of global warming in 1988 in his testimony before Congressâ? â?? Dr. John S. Theon, retired Chief of the Climate Processes Research Program at NASA, see above for Hansen quotes

Listen er herfra oppdatert av Anthony Watts på WUWT:
◾2009 â?? Climate change: melting ice will trigger wave of natural disasters. Scientists at a London conference next week will warn of earthquakes, avalanches and volcanic eruptions as the atmosphere heats up and geology is altered. Even Britain could face being struck by tsunamis â?? â??Not only are the oceans and atmosphere conspiring against us, bringing baking temperatures, more powerful storms and floods, but the crust beneath our feet seems likely to join in too,â? â?? Professor Bill McGuire, director of the Benfield Hazard Research Centre, at University College London, â?? The Guardian, Sep 2009.
◾2010 â?? What Global Warming Looks Like. It was more than 5°C (about 10°F) warmer than climatology in the eastern European region including Moscow. There was an area in eastern Asia that was similarly unusually hot. The eastern part of the United States was unusually warm, although not to the degree of the hot spots in Eurasia. James Hansen â?? NASA GISS, August 11, 2010.

◾2011 â?? Where Did Global Warming Go? â??In Washington, â??climate changeâ?? has become a lightning rod, itâ??s a four-letter word,â? said Andrew J. Hoffman, director of the University of Michiganâ??s Erb Institute for Sustainable Development.   â?? New York Times, Oct 15, 2011.

◾2012 â?? Global warming close to becoming irreversible-scientists. â??This is the critical decade. If we donâ??t get the curves turned around this decade we will cross those lines,â? said Will Steffen, executive director of the Australian National Universityâ??s climate change institute, speaking at a conference in London. Reuters, Mar 26, 2012
◾2013 â?? Global-warming â??proofâ?? is evaporating.  The 2013 hurricane season just ended as one of the five quietest years since 1960. But donâ??t expect anyone who pointed to last yearâ??s hurricanes as â??proofâ? of the need to act against global warming to apologize; the warmists donâ??t work that way. New York Post, Dec 5, 2013
◾2014  â?? Climate change: Itâ??s even worse than we thought.  Five years ago, the last report of the Intergovernmental Panel on Climate Change painted a gloomy picture of our planetâ??s future. As climate scientists gather evidence for the next report, due in 2014, Michael Le Page gives seven reasons why things are looking even grimmer. â?? New Scientist (undated in 2014)
   
En del herlige kommentarer finner dere her:
http://wattsupwiththat.com/2014/07/29/a-brief-history-of-climate-panic-and-crisis-both-warming-and-cooling/#more-113643

Telehiv

Som et apropos til klimaalarmister (her som statslønnede værmeldere) som aldri lærer:

På Meteorologisk Institutt (eller "Metrologisk" som åndsarbeiderne i Dagbladet uttrykker det i dag...se nedenfor) finner vi som kjent en av de mest ihuga oppvarmingsevangelister i kongeriket og som prøver å få en hånd med alle steder der den modellproduserte - men akk så imaginære - oppvarmingens forbannelser kan skremmes med (Rasmus Benestad, jfr. det kjente uttrykket "the sayings of Rasmus").

Hvorvidt han er mesteren bak dagens nye, komplett uvitenskapelige påstand fra "metrologisk" eller der er andre "forskere" der inne som hiver all skam over bord etter noen flotte sommeruker (og som samtidig passer på å glemme en rekke knallharde vintre + flere sure somre nylig + at der ikke er påvist global oppvarming på 18 år...) når man igjen varsler:

"Hete somre, flere skadedyr og varmere vintre"

vites ikke, men Dagbladet benytter seg selvsagt av dette åpenbare misbruket av statens lønninger til å hevde noe man ikke har vitenskapelig rett og forstand til, til å følge opp videre:

"Sommeren vil bli stadig varmere. Og farligere."


Som sagt, dette er Dagbladet, som plasserer seg på seriøsitetsnivå med en eller annen i "metrologisk":

(Dagbladet): Sommeren har vært en av tidenes varme, og over 80 målestasjoner har satt temperaturrekorder i juli. Nå varsler Metrologisk Institutt flere rekordsommere.

Men siden dette for både værprofet og avis i siste instans dreier seg om penger og posisjonering, må du hive inn mer penger for å lese resten:

For å lese resten må du logge inn eller registrer deg (2 mndr. for 49,- deretter 49,- kr/mnd.).
http://www.dagbladet.no/2014/07/30/nyheter/pluss/nyheter_pluss/klima/innenriks/34551346/


Da er vel det meste i startinnlegget repetert en gang til, med vitenskapelig velsignelse fra "metrologisk"? 

Telehiv

Dere som har lest hele listen i startinnlegget, merket dere sikkert denne:

◾2006 - â??Since 1895, the media has alternated between global cooling and warming scares during four separate and sometimes overlapping time periods. From 1895 until the 1930â??s the media peddled a coming ice age. From the late 1920â??s until the 1960â??s they warned of global warming. From the 1950â??s until the 1970â??s they warned us again of a coming ice age. This makes modern global warming the fourth estateâ??s fourth attempt to promote opposing climate change fears during the last 100 years.â? â?? Senator James Inhofe, Monday, September 25, 2006

Dette oppsummerer i grunnen hele den sørgelige sannhet:

1. "Klimaforskere" (når de driver med framtidsspådommer er "anførselstegn" rundt "forsker" uunngåelig...) og andre værprofeter både før og nå driver stort sett bare en banal (og dramatisert) framskriving av en observert trend til at "dette blir bare verre og verre til jorden er ute av kontroll" - slik som nå, og som igjen er i ferd med å rakne som "vitenskapelig sannhet": Nå er vi (som høyst forventet for dem som har studert naturlige sykluser) på vei inn i en naturlig kjøligere syklus fram til midten av 2030-tallet. Om ti år er vi derfor klar med en ny runde skråsikre klimaforskere og flotte modeller som varsler ny istid.....se bare samlet liste i startinnlegget!

2. Men når folk protesterer på denne tilbakevendende elendigheten, får man straks høre at man "fornekter vitenskapen" og at man ikke er kvalifisert til å kritisere

3. Men oppvakte folk i hver generasjon som kan Ã¥ lese, ikke minst med Ã¥pent sinn om "klimaforskningens historie og faktiske meritter", ser Ã¥penbart virkeligheten tydeligere - slik ogsÃ¥ nÃ¥.   

Bebben

Hm. Ifølge Bokmålsordboka er metrologi læren om mål og vekt.

Tallet på klimaspaltemeter har falt dramatisk siden desember 2009, så nå teller nok hver mm.
Jo dårligere tider, jo bedre skjemt! (Ernst Röhl)

Amatør1

Quote from: Telehiv on 30.07.2014, 09:56:24
1. "Klimaforskere" (nÃ¥r de driver med framtidsspÃ¥dommer er "anførselstegn" rundt "forsker" uunngÃ¥elig...) og andre værprofeter bÃ¥de før og nÃ¥ driver stort sett bare en banal (og dramatisert) framskriving av en observert trend til at "dette blir bare verre og verre til jorden er ute av kontroll" - slik som nÃ¥, og som igjen er i ferd med Ã¥ rakne som "vitenskapelig sannhet": NÃ¥ er vi (som høyst forventet for dem som har studert naturlige sykluser) pÃ¥ vei inn i en naturlig kjøligere syklus fram til midten av 2030-tallet. Om ti Ã¥r er vi derfor klar med en ny runde skrÃ¥sikre klimaforskere og flotte modeller som varsler ny istid.....se bare samlet liste i startinnlegget! 

En parallell jeg så for en tid tilbake, var omtalen av de såkalte "sjefsanalytikerne" som til stadighet uttaler seg om den økonomiske utviklingen, og i særdeleshet det som sies å være fremtidsutsiktene. Disse "sjefsanalytikerne" (merk terminologien, man opponerer ikke mot en sjef må vite) finner du i de store bankene og er flittig sitert i MSM eid/styrt av den samme eliten.

Den gode kommentaren var at disse overbetalte bankfolkene (for de er selvsagt ikke uavhengige) med et pennestrøk ganske enkelt kan erstattes av linjaler, for det eneste de gjør er å forlenge den siste tidens trend lineært.

Ikke så veldig forskjellig fra "klimaforskernes" modus, eller hva?

Quote from: Telehiv on 30.07.2014, 09:56:24
2. Men når folk protesterer på denne tilbakevendende elendigheten, får man straks høre at man "fornekter vitenskapen" og at man ikke er kvalifisert til å kritisere

Det eneste kreative de har foretatt seg er å stable på beina et paradigme der den forfalskede vitenskapen samtidig fungerer som et universelt argument for ikke å debattere med kritikere. Snakk om å få i pose og sekk! What could possibly go wrong?

Quote from: Telehiv on 30.07.2014, 09:56:24
3. Men oppvakte folk i hver generasjon som kan Ã¥ lese, ikke minst med Ã¥pent sinn om "klimaforskningens historie og faktiske meritter", ser Ã¥penbart virkeligheten tydeligere - slik ogsÃ¥ nÃ¥.   

Dette er vel og bra, men ingen reell endring vil skje før en tilstrekkelig stor del av befolkningen ser dette, og så langt har vi ikke kommet ennå. De oppvakte med åpent sinn ser dette, men de som sover eller som har så åpent sinn at hjernen faller ut er fortsatt i flertall.

stjakobs

Quote from: Bebben on 30.07.2014, 12:00:46
Hm. Ifølge Bokmålsordboka er metrologi læren om mål og vekt.

Tallet på klimaspaltemeter har falt dramatisk siden desember 2009, så nå teller nok hver mm.

Det er forskjell på metrologi og meteorologi!
Politics is the art of looking for trouble, finding it everywhere, diagnosing it incorrectly and applying the wrong remedies.