Author Topic: Naturlige sykluser eller menneskeskapte endringer?  (Read 422 times)

Telehiv

  • Global moderator
  • Supermedlem
  • *****
  • Posts: 3 040
  • Qui vivra verra
    • View Profile
Så lenge Arktis hadde en udiskutabel isreduksjon på 1980/90-tallet var trenden i main stream klimaforskning at mesteparten skyldtes menneskeskapte endringer. At mellomkrigstiden hadde en lignende syklus på langt lavere CO2-nivåer er det stort sett bare "klimaskeptikere" som har ønsket å debattere fullt ut.
Selv om samlet ismengde/massebalanse pr. mars (før smeltesesongen begynner) i Arktis fremdeles er på omtrent samme lave nivå som under mellomkrigstidens smeltesyklus har minimumsnivået i Arktis (pr. sept; før ny tilfrysing begynner) faktisk en stigende trend siden 2006 (se bl.a. NCA4-graf nedenfor), slik at spådommene om isfritt Arktis lar vente på sin  fullbyrdelse.

Flere studier de siste årene har derfor renonsert en del på argumentet om "hovedsaklig menneskeskapt" smelting til estimater på rundt halvparten.
Her har PetterT. for øvrig i dag akkurat lagt inn en artikkel som drøfter korrekthet og representativitet for en del isangivelser bl.a. i USAs Fourth National Climate Assessment, NCA4: https://casf.me/declining-arctic-sea-ice-stories/

Geolog/meteorolog Robert Endlich med 30 års erfaring innen klimarelatert FoU kommenterer her bl.a. NCA4s påstander om arktisk isreduksjon på "almost 11 to 16% per decade". Han peker på at NCA4 her bruker altfor kort historikk (slik at mellomkrigstidens smelteperiode dermed faller bort og gir en helt annen trend over de siste hundre år) og argumenterer i stedet for at "Rather than the precipitous declines of NCA4’s claims, a century-long record shows seemingly insignificant declines of -0.5 to -0.7 per cent per decade. And, rather than finding human-caused CO2-fueled decreases, these century-long data are right in line with the thousand-year Bond Cycles which dominate Northern Hemisphere climate in records from Europe to Greenland."

Men selv i NCA4s "smeltegraf" (som imøtegås av Endlich) vises en utvikling med stigende trend for minimumsnivået siden 2006:
Av nyere fagfellevurderte studier kan jeg nevne noen som angir ca. "halvparten" menneskeskapt:

England et al., 2019
https://journals.ametsoc.org/doi/abs/10.1175/JCLI-D-18-0864.1
“Over the last half century, the Arctic sea ice cover has declined dramatically. Current estimates suggest that, for the Arctic as a whole, nearly half of the observed loss of summer sea ice cover is not due to anthropogenic forcing, but due to internal variability.”

Ding et al., 2019
https://www.nature.com/articles/s41561-018-0256-8
“internal variability contributes to about 40–50% of observed multi-decadal decline in Arctic sea ice.”

Zhang et al., 2015
https://www.pnas.org/content/112/15/4570
“The above estimates suggest that internal variability associated with the three key predictors could have contributed substantially to the observed summer Arctic sea ice decline. Hence internal variability could be as important as anthropogenic forcing in the observed summer Arctic sea ice decline.”


Antarktis faller imidlertid utenfor alle modellforventninger om CO2-indusert smelting
En del studier, ikke minst de senere år, har som kjent også gått en god del lengre i retning naturlig syklisitet enn "halvparten menneskeskapt", men det får ligge i denne omgang.
Derimot er empirisk CO2-overførbarhet fra Arktis til Antarktis - selv om man begrenser seg til "halvparten menneskeskapt" - en helt annen skål: For i Antarktis har sjøisen hatt en økende trend siden 1970-årene (da Arktis begynte sin smeltefase), mens hovedmassivet har ligget nokså stabilt hele veien.

De ulike bildene som tegnes av isutviklingen i Arktis versus Antarktis (SH: sørlige hemisfære) har derfor fått mange til å stusse over at CO2 skal ha gitt smelting i Arktis (NH) samtidig med en avkjøling av SH, og en av disse stiller et høyst probat spørsmål:

"Considering SH sea ice has been on an increasing trend since the late 1970s, what percentage of the SH sea increase is anthropogenic vs. natural?"

Kanskje like greit å spørre disse som Greta Thunberg?


« Last Edit: 08.06.2019, 17:28:00 by Telehiv »