Author Topic: Briljant Twitter-tråd av Bjørn Lomborg  (Read 653 times)

Administrator

 • Administrator
 • Seniormedlem
 • *****
 • Posts: 459
  • View Profile
Briljant Twitter-tråd av Bjørn Lomborg
« on: 08.05.2019, 00:43:06 »
Kort oppsummert: For 40 år siden kom en amerikansk offentlig rapport fram til at inntil 2 000 000 arter kom til å dø ut innen år 2000. En haug miljøorganisasjoner mente at rapporten var for snill.

Fasit er at nå i 2019 har vi ennå ikke nærmet oss 1 % av dette tallet.

https://threadreaderapp.com/thread/1125719620554559488.html

Dette, i likhet med annen skremselsdrit, er med på å undergrave viktig miljøarbeid!

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 775
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Re: Briljant Twitter-tråd av Bjørn Lomborg
« Reply #1 on: 08.05.2019, 09:26:51 »
Kort oppsummert: For 40 år siden kom en amerikansk offentlig rapport fram til at inntil 2 000 000 arter kom til å dø ut innen år 2000. En haug miljøorganisasjoner mente at rapporten var for snill.

Fasit er at nå i 2019 har vi ennå ikke nærmet oss 1 % av dette tallet.

https://threadreaderapp.com/thread/1125719620554559488.html

Dette, i likhet med annen skremselsdrit, er med på å undergrave viktig miljøarbeid!


Svært bra av Lomborg å dra fram denne nye artsutrydnings-alarmismen nettopp i disse generelle alarmismetider - og takk til administrator for å linke!
Lomborgs omtale framviser galskapen på en meget avslørende måte.

Det som forundrer - egentlig sjokkerer - mest er FNs frekkhet ved å dra nok en synse-katastroferapport om "artenes utryddelse" med svært tynn begrunnelse for utryddelse av "1 million arter", som dog er et halvert tall ifht. den skamløst feilaktige rapporten regissert av amerikanske myndigheter for 40 år siden. Da var det altså 2 million arter som skulle forsvinne raskt. Og der man fremdeles knapt klarer å redegjøre for en håndfull som har noe med menneskelig aktivitet å gjøre. Men det er bare å komme med en etterprøvbar liste! Vi skal lese til øyet blir stort og vått. 
Nå er det altså FNs såkalte Naturpanel (IPBES) som har skeiet ut og vil ha global oppmerksomhet. Og selvsagt uten å vise til graden av feil i tidligere rapporter av samme slag. Det kunne jo vært greit å kommentere hva "vitenskapen" har tatt feil om i tidligere katastrofeversjoner?Selv om IPBES ideelt sett skal være "et vitenskapspanel nedsatt av FN for å evaluere hvordan menneskene påvirker naturen" så er den faste klimaindustrien og deres medieklakkører allerede i gang med å ensrette omtalen av rapporten til å dreie seg om "klima" (det er bare å sjekke de vanlige sensasjonsmedia).

TU utgjør et noenlunde hederlig unntak i denne sammenheng, men så er TU heller ingen boulevardpresse. I en omtale siterer de bl.a. Silje Lundberg i NNV på at "Veibygging, energiutbygging, skogbruk, nedbygging av myr samt hyttebygging er noen store, negativ drivere for artsutryddelse". Vi gratulerer Lundberg med å se noe annet enn bare "klima"!
Link: https://www.tu.no/artikler/en-million-arter-trues-av-utryddelse/464488
 
For dem som vil sjekke selve rapporten:
https://www.ipbes.net/news/Media-Release-Global-Assessment

Men de godeste policy-makere i FN vet nok hva de gjør:
De vet at alle verdens media - som begeistret var med og hypet den grovt feilaktige rapporten for 40 år siden - ikke akter å signalisere med ett ord om sin begredelige medvirkningshistorie der, og samtidig kommer til å entusiastisk fronte også dagens nye skremselsrapport om at 1 million arter vil forsvinne. Og igjen uten motforestillinger....

Og verre: Mens selve rapporten faktisk henviser til en rekke faktorer som IKKE er klimarelaterte - så vil media selvsagt ikke ta det så nøye. Det er mye mer klikk-vennlig å kalle traurige (og reelle) miljøtrusler for "klima" og ikke forstyrre lesernes gjenværende kritiske sans.

« Last Edit: 08.05.2019, 09:54:38 by Telehiv »

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 775
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Re: Briljant Twitter-tråd av Bjørn Lomborg
« Reply #2 on: 08.05.2019, 10:24:48 »
Jeg vil gjerne presisere at jeg ikke harselerer med rapportens sentrale intensjon; å identifisere miljøproblemer som i neste omgang kan true planetens organiske helse og artsmangfoldet. Det er overfokuseringen på "utryddelse av 1 mill. arter" som er så useriøst i dette bildet. Selv om det sikkert er gjort i "god mening"; styrke fokuset på miljøtrusler ved å slå i bordet med skremselstall.

Men når det oppegående publikum har sett nok av innholdsløs klimaalarmisme, så kunne det kanskje vært mer taktisk riktig å prøve seg med mindre alarmisme på artsutryddelse, og mer konkret peking på selve miljøutfordringene?

Faktisk er der folk i IPBES som har begynt å ymte om skadevirkningene av overdrevent klimafokus. På forskning.no finner vi for eksempel disse erkjennelsene fra IPBES-miljøet:

"Konflikt mellom klima og naturmangfold
Rapporten hevder at vi i iveren etter å redde klimaet ofte har glemt å ta hensyn til naturmangfoldet.
– I visse tilfeller kan klimatiltak være skadelige for naturen.

Planting av trær er et klimatiltak. Men planting kan forstyrre det biologiske mangfoldet.
– Det kan være ødeleggende å plante skog i åpne naturtyper. Man kan også innføre fremmede arter når man planter. Det er et stort problem.

Også fornybar energi kan komme i konflikt med naturen. Vindmøller i sårbare områder av Norge er et eksempel, mener hun.
– Man har kanskje tenkt at det løser problemet med fornybar energi, fordi det blåser mye. Og så har man ikke tatt andre hensyn i tilstrekkelig grad. Da kan det bli konflikt for eksempel i områder som er viktige for hekking."


Link: https://forskning.no/biologisk-mangfold/slik-skal-vi-slutte-a-odelegge-naturen-ifolge-fns-naturpanel/1332634

Når man ser på dette bildet, bør kanskje noen få opp øynene for at konkrete MILJØ-forhold er viktigere å rette tiltak mot enn løselige og udokumenterte KLIMA-spekulasjoner:


Noen som vil ta jobben med å fortelle NRK, Aftenposten og Dagbladet dette?
« Last Edit: 08.05.2019, 10:28:49 by Telehiv »

Amateur2

 • Medlem
 • ***
 • Posts: 150
  • View Profile
Re: Briljant Twitter-tråd av Bjørn Lomborg
« Reply #3 on: 10.05.2019, 09:39:03 »
Erik Tunstad hadde nok en god kommentar i Stavanger Aftenblad i går:

Gjør en klimapsykose at vi ikke ser at den eksplosive utryddingen av arter truer livet på Jorden?

Stavanger Aftenblad er forøvrig vel verdt å følge. De slipper til flere balanserte meningsytringer enn man ser i de øvrige deler av MSM.

Tunstad avslutter kommentaren med følgende velvalgte ord:

Quote
Det som er virkelig farlig

Det er nå forskere, politikere, lærere, journalister og aktivister bør ta ansvar, slutte å skremme – og i stedet fortelle oss at vi ikke står foran dommedag. Jo, klimaet vil endre seg – floraen forflytte seg, faunaen også – og noen arter vil forsvinne. Men i det store og hele vil vi klare oss. Nokså godt, til og med. Vel å merke, hvis vi ikke mister alle de andre farene av syne – disse må vi nemlig også løse.

Dette er poenget – og det som skjer, er farlig: Fortsetter vi å hogge regnskog – blant annet for å erstatte olje med biodrivstoff til grønne biler, fortsetter vi å kaste 30 prosent av all maten vi lager – og dermed må rasere urørt natur for å fø milliardene som kommer, fortsetter vi å voldta naturen for kortsiktig vinning – les vindmøller, overfiske, forurensning – da kan det være det ikke blir så mange arter igjen å redde fra fremtidens varslede klimaendringer.
« Last Edit: 10.05.2019, 09:45:08 by Amateur2 »