Author Topic: Epistokrati: Usiviliserte klimafanatikeres nye dansegulv for økt klimamakt?  (Read 421 times)

Telehiv

  • Global moderator
  • Supermedlem
  • *****
  • Posts: 2 185
  • Qui vivra verra
    • View Profile
Epistokrati er en herreteori kjent allerede fra antikken
Epistokrati betyr at en "kunnskapselite" skal kunne styre over de mindre kunnskapsrike. I en utmerket artikkel i Natt & Dag i 2017 skriver Marco Reinertsen (se link nederst) at allerede i Staten mente Platon at bare filosofer med særlig innsikt burde styre staten. Og flere har fått samme ide: Filosofen John Stuart Mill argumenterte i Considerations on Representative Government (1861) for såkalte «weighted votes», hvor de med høyest utdannelse burde få flere stemmer. Mill mente informerte velgere ville stemme på en måte som til syvende og sist ville gjøre samfunnet bedre både for dem selv, men også de med færre stemmer. De som har tatt den gamle ex. phil bør alle være kjent med dette. Det er heller ikke lenge siden epistokrati ble praktisert. Helt frem til 50-tallet fikk man i England en ekstra stemme i området man hadde tatt universitetsgraden sin.

Norsk pinlighet: 25 demokratisk uskolerte norske klimafanatikere krevde nylig innføring av et epistokrati
Epistokrati er kjente tankesett både i fascismen og nazismen. Da Marco Reinertsen skrev artikkelen i 2017 om epistokrati kunne han ikke vite at 25 norske klimafanatiske forfatningsprimitivister bare et par år etter skulle finne på å kreve nettopp et epistokrati  - åpenbart uten å forstå alvoret om hvilket udemokratisk minelandskap de krevde å få valse rundt i - som løsning på deres forestillinger om en "klimakrise": https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/Mg4pMM/25-kulturpersonligheter-og-akademikere-Vi-stotter-skolestreiken

Her er noen utdrag fra dette famøse skriv:

"Når myndighetene og loven ikke kan garantere tilstrekkelig beskyttelse av etterslektens livsbetingelser, er det borgernes rett å forsøke å gjenopprette et ansvarlig folkestyre og fremskynde de løsningene som er nødvendige for å avverge katastrofen. Det er ikke bare vår rett, men vår plikt å gjøre opprør.
Vi krever å bli hørt
Med dette erklærer vi samfunnspakten for å være brutt, ugyldiggjort av myndighetenes vedvarende mangel på nødvendig handling. Vi oppfordrer enhver prinsippfast og fredelig borger til å gjøre ikkevoldelig opprør sammen med oss.
Vi krever å bli hørt; vi krever at gjennomtenkte løsninger på de pågående økologiske krisene raskt blir iverksatt. Og vi krever at det dannes et råd som skal føre tilsyn med at tiltakene som er nødvendige, blir gjennomført, slik at vår nåværende katastrofale kurs endres."


Heldigvis har en rekke mer sivilisasjonskolerte rykket ut i etterkant og advart om hvor i det demokratiske landskap slike uttalelser befinner seg.
Men uansett: Man blir sittende og undre på hvilket fravær av demokratisk kunnskapsnivå som kunne føre til et slik primitivt skandaleskriv i utgangspunktet?

Hilary Clintons "deplorables" og Jason Brennan og forakten for vanlige folks kunnskapsnivå
Hilary Clinton begikk bortimot politisk harakiri da hun erklærte de som ville stemme på Trump for "deplorables" (elendige, ubrukelige, håpløse, osv.).
Den amerikanske filosofen Jason Brennan ved universitetet i Georgetown uttrykker i prinsippet den samme forakt for folk flest, når han hevder i sin bok Against Democracy at det ikke er selve styreformen ved demokrati som er problemet, men kunnskapsnivået til demokratiets innbyggere. Han utmaler derfor Hilarys forakt  for en stor del av befolkningen med å dele velgere i tre kategorier, der bare en holder mål (se videre).Ifølge Brennan ligger løsningen i et epistokrati der stemmene til de med mest kunnskap skal telle mer. Brennan mener kunnskapsløshet gjør at mange velgere stemmer frem dårlig politikk og dårligere ledere. Bare fordi flertallet vil «atombombe Tuvalu eller å innføre proteksjonistisk politikk», er det åpenbart ikke det lureste å gjøre. Brennan sier innledningsvis det som ethvert demokrati praktiserer, nemlig at vi lar ikke barn eller personer med alvorlig nedsatt mental kapasitet stemme (det burde kanskje våre politikere tygge på akkurat nå, som nå skal av sted og "lytte til" klimaskremte barn i våre største byer...), og innvandrere må i mange land (USA inkludert) bevise at de kan nok om landet for å få statsborgerskap og stemmerett. Valg avgjør viktige ting, og vi forventer at folk som tar avgjørelser som påvirker livet ditt vet hva de driver med. Men så blir Brennans utlegning verre mht. respekten for folks verdighet, og da særlig med brodd mot  de minst skolerte (for USA hevder Brennan at det fins "svært få" stemme-verdige i USA (Vulcans) i det hele tatt, se videre):

Brennans inndeling av folks kunnskapsnivå: Hobbiter, hooligans og vulcans
Brennan deler amerikanske velgere inn i tre kategorier:

Hobbits
Hobbits er apolitiske og har verken interesse for eller ambisjoner om å lære mer om politikk. Som Brennan sier i et radiointervju med Libertarianism.org (!) «If you ask them for their opinion, they will come up with something on the spot. But it will change 10 minutes later.» Brennan plasserer omtrent halvparten av amerikanere i denne kategorien.​

Hooligans
Den andre cirka halvparten av amerikanere faller under kategorien Hooligans. De har mer informasjon enn hobbitene, og er mye mer politisk aktive. Problemet er at Hooligans bare ser etter informasjon som bekrefter det de allerede mener. I likhet med fotballhooligans kan de altså mye om sporten, men vil ikke bytte mening om «laget» de støtter.

Vulcans
Den tredje typen er Vulcans. De er balanserte og kalkulerte tenkere med et høyt kunnskapsnivå (In Norway we call them Aksel Sterris). Vulcans vet godt hva de ikke vet, og skifter mening når bevis taler for det. Ifølge Brennan er det svært få Vulcans i USA, mens politiske teorier som forsvarer demokrati som regel forestiller seg at befolkningen består av mennesker som enten er, eller er på vei til å bli, Vulcans. Men sånn er det dessverre ikke.Jeg vil anbefale å lese hele vedlagte artikkel fra 2017 i Natt & Dag, den informerer veldig bra også om en rekke andre forhold rundt dette temaet!
Link: http://www.nattogdag.no/2017/04/dumme-a-stemmerett/ 
« Last Edit: 30.04.2019, 11:23:29 by Telehiv »