Author Topic: Elbiler har store miljøsvakheter: Nå også oftere skader + dyrere skader  (Read 462 times)

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 190
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Fra før vet vi at den reelle miljøeffekten av elbilers livsløp er høyst diskutabel:- Man må selvsagt regne inn all energien som går med til produksjonen og den krevende avfallshåndteringen ved vraking
- Hva er sannheten om strømmen som brukes til å lade elbiler med, og som også slipper ut CO2? Klimaeffekten fra elbiler vil her avhenge helt av kraftverkenes type og virkningsgrad. Men utenlandskablene har gjort at vi her til lands selger mye mer enn vi burde av vår egen rene strøm til utlandet og må kjøpe en del "skitten" kullstrøm fra kontinentet i retur, slik at elbilene går på stadig skitnere strøm etter hvert som dette utvikler seg.
- Elbiler sliter mer på veiene og skaper mer svevestøv enn vanlige biler grunnet høyere vekt
- Det slippes ut mye mer CO2 under produksjon av elbiler enn vanlige biler. Ifølge Daimler, som lager Mercedes-Benz B-klasse Electric Drive, vil 44,7 prosent av CO2-utslippet bilen står for i løpet av levetiden komme fra produksjonen. Det forutsetter at bilen kjøres på EU-kraftmiks. Til sammenligning står produksjonen av en Mercedes-Benz B180 (samme bil, med bensinmotor) for bare 18 prosent. I beregningen er levetiden antatt til 160 000 kilometer.
- Elbilbatteriene er en tikkende miljøbombe. Et vanlig argument er at nesten hele batteriet kan gjenvinnes og brukes på nytt, og at dette derfor ikke er et problem. Det er egentlig bare delvis rett akkurat nå. Evt. gjenbruk krever i praksis at like batterier brukes i løsningene. Men det ville her for eksempel være en utfordring å blande Tesla- og Nissan-batterier i samme system. Resirkulering, hvor råmaterialene brukes på nytt i nye batterier, er en teoretisk mulighet, men i dag gjøres ikke dette i praksis.
- Produksjon av elbilbatterier er svært miljøskadelig, i form av gruvedrift og høyt energiforbruk. Elbilbatterier består delvis av metaller som litium, kobolt, nikkel og mangan. Disse metallene må, i tillegg til andre metaller som brukes i et batteri, utvinnes i gruver. Gruvedriftaktivitet gir direkte CO2-utslipp. I tillegg skal malm fra driften foredles, noe som typisk krever stort vannforbruk. Det genererer også store mengder avfall.

Og hva med bl.a. brannfare ved kræsj?
- Et kræsj med elbil der batteriet ødelegges kan gi alvorlige gift- og kjemikalieutslipp, brann og andre miljø- og livsrisiki
 


Nå kommer et kanskje overraskende ekstra negativt aspekt ved elbiler:
 
Elbiler blir oftere skadet enn fossile biler, og forårsaker dessuten mer materielle skader.

Trenden er gjennomgående i alle fylker, bortsett fra Finnmark, og Tesla er bilen med flest skader. Av landets 200.000 elbiler, var dog kun 294 av dem registrert i Norges nordligste fylke, ifølge Motorvognregisteret:

- I 2018 hadde elbiler gjennomgående flere skader enn fossildrevene biler i alle fylker utenom Finnmark, viser fersk statistikk fra Fremtind, forsikringsselskapet til  SpareBank 1 og DNB.
- Skadestatistikken til Fremtind viser at 34 prosent av elbileierne meldte skade på bilen sin i 2018, mens 24 prosent av eierne av fossildrevne biler gjorde det samme.
– Vi ser en klar tendens til at eiere med elbiler krasjer oftere enn eiere av fossile biler, selv når vi tar hensyn til at det går flere elbiler i urbane strøk, sier skadeforebygger Therese Nielsen i Fremtind i en kommentar.

Her er skadefrekvensen fordelt mellom fire motortyper:
Bensin: 20,8 prosent
Diesel: 28,0 prosent
Hybrid: 30,6 prosent
Elbil: 34,2 prosent

Gjensidige merker også høyere skadefrekvens
Tallene fra Fremtind er ikke unike.
– Elbiler har generelt markert seg krystallklart med flere og dyrere skader, sier Bjarne Rysstad, kommunikasjonssjef i Gjensidige, til Pengenytt.
– En analyse vi gjorde i fjor viste at elbiler er involvert i 20 prosent flere ulykker med personskader enn nye dieselbiler. I tillegg er de materielle skadene 50 prosent høyere med slike biler, legger han til.
- Noe av årsaken til større materielle skader skyldes at elbiler i mange tilfeller er dyrere å reparere, ifølge kommunikasjonssjefen.

Når det gjelder den høye skadefrekvensen, tror Rysstad det hovedsakelig er to forklaringer på det:
– Årsaken til høyere skadefrekvens er blant annet at elbilene har et svært høyt dreiemoment, noe som gir masse krefter tilgjengelig fra første trykk på gasspedalen. Elbiler har også ofte betydelig flere hestekrefter enn tilsvarende biler som går på fossilt drivstoff.
– Elbiler kjøres dessuten i hovedsak i tettbygde strøk med mye småkjøring, dette bidrar også til å øke bulkerisikoen, sier han.

Link: https://www.abcnyheter.no/motor/bil/2019/03/19/195562517/elbiler-krasjer-langt-oftere-enn-andre-biler

« Last Edit: 20.03.2019, 11:39:44 by Telehiv »

frankolsen

 • Medlem
 • ***
 • Posts: 121
  • View Profile
Akkurat dette med hyppigere ulykker og mer skader på elbiler tror jeg du skal ta med en klype salt Telehiv.
Dette dreier seg kun om Tesla.
Og når vi ser på hvem som kjører Tesla så skjønner vi hvorfor.
(Det hadde vært artig å se statistikken på ulykker med Ringaser og Bare MakkWerk-biler opp mot statistikken for Teslaer)

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 190
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Akkurat dette med hyppigere ulykker og mer skader på elbiler tror jeg du skal ta med en klype salt Telehiv.
Dette dreier seg kun om Tesla.
Og når vi ser på hvem som kjører Tesla så skjønner vi hvorfor.
(Det hadde vært artig å se statistikken på ulykker med Ringaser og Bare MakkWerk-biler opp mot statistikken for Teslaer)

Nei, dette ser da granngivelig ut til å gjelde ikke bare Tesla. Oversikten viser statistikk for alle biler innen 4 ulike motortyper, der ren elbil er en av de 4 kategoriene.
 
« Last Edit: 20.03.2019, 21:40:59 by Telehiv »