Author Topic: Stadig flere tegn på global nedkjøling - panikkbortforklaringene blomstrer  (Read 699 times)

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 365
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Verden har blitt kaldere de siste 3 årene, selv om det fortløpende forsøkes skjult i ulike reviderte modeller og framstillinger:
- Arktis har iht. 60-års AMO-syklus siden 1980-årene hatt sin forventede 30-årige varmeperiode, men viser nå "klassiske" tegn på å snu; minste isutbredelse i Arktis har stigende trend de siste 10 år
- Antarktisk havis har gått i en viss motfase og har hatt økende isutbredelse i flere tiår, her kan det kanskje komme en svak (mildere) motfase for havisen når Arktis fryser til (hovedmassivet må forventes stabilt som før)
- nordre halvkule har hatt til dels svært kalde vinterperioder i flere år
- Nord-Amerika/USA har nå hatt 3-4 svært kalde vintre på rad (utpregede polar vortex-tilstander), i tråd med historiske erfaringer for skifte fra varm til kald AMO-fase (vi må nesten bare se bort fra de paniske påfunnene at de siste års kuldebølger skyldes global oppvarming, en plass må grensen gå for AGW-propagandaens løgnkanaler)

Som alltid når nordkalotten snur fra varme til kalde 30-års faser trengs noen år før mønsteret setter seg tydelig, til dess ser vi mer skiftende mønstre, slik som at snøen faller i vanligvis sommerlige Malibu/Los Angeles/søndre California nå mens Vestlandet ser ut til å få et sørlig varmt lavtrykk inn de neste døgnene, osv.:


« Last Edit: 22.02.2019, 12:26:22 by Telehiv »

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 365
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Nå meldes snø i ørkenstaten Nevada også med første målbare snøfall i Las vegas siden 1937, så USA er ikke ferdige med sin fimbulvinter ennå:

Havis som "kalver"? Hvor ulærde er klimaforskere egentlig?
Ellers letes det altså desperat etter områder der man kan finne noe alarmerende å melde. Antarktis ser ut til å bli en stadig mer brukt løgnkilde:
Folk som kaller seg "klimaforskere" presterer i skrivende stund å løpe til mediene med alarm om at Brunt-flaket "kalver".Kynisk villedende ordbruk fra "the usual suspects"
Det skal ikke mye fantasi til å se at "the usual suspects" ønsker å plante ordet "calving" i publikum, for å illudere at det er snakk om nedsmelting av hovedmassivet.
Her kan opplyses at kalving er når landbaserte isbreer langs kysten presses på av mer is bakfra og ramler ut i havet (ofte et tegn på økende ismassiv bak!), i kontrast til havis som sprekker opp/deler seg - og her snakker vi om havis (ice sheets) som ligger og flyter i mer eller mindre kontakt med fastlandsisen, og helt ordinære oppsprekkinger som sånn havis gjennomgår.

Alarmistene driver for tiden også å snekrer scenarier om at kystnær havis som brytes opp vil forårsake at fastlandisen ramler ut. Jeg har i en tidligere artikkel imidlertid vist at antarktisk fastlandsis i stor grad ligger solid "forankret" i en innenlands "bolle" og kan i begrenset grad "ramle ut" (kalve) i havet. Det samme gjelder Grønlands hovedmassiv (istyngden har gjennom tusenårene trykt ned jordskorpen og laget en innenlands bolle omgitt av bergrand lands kystene).

Påstandene om kystnær havis sin betydning for å hindre omfattende nedsmelting/utramling av hovedmassivet er altså enten basert på
a) ren uvitenhet (ikke utenkelig med nivået på denne "klimaforskningen"), men helst
b) panisk forsøk på holde liv i AGW-narrativet med sine tilhørende (falske) skremsler om akselererende havnivå-stigning   

Det verste er at denne oppsprekkingen man prøver å koke AGW-suppe på nå, og som dermed forsøkes framstilt som bortimot en naturkatastrofe, ikke engang er en særlig stor oppsprekking i historisk sammenheng. Men som ellers i klimasaker, det er som å tale for døve ører.

 
« Last Edit: 22.02.2019, 13:18:47 by Telehiv »