Author Topic: Grønlandsisens (bare ice) areal økt med 36% på 20 år?  (Read 1869 times)

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 390
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Vi har i flere år sett oversikter fra danske DMI som viser at Grønlandsisen (hovedmassivets massebalanse*) har økt, selv om det lenge har vært presentert på en måte som ikke akkurat har vært egnet til å vekke MSMs interesse - eller forståelse, for å si det som det er. Dermed har falske klimaprofeter i Samset-klassen uimotsagt av media kunnet løpe rundt og fortelle om smeltende breer på Grønland så vel som i Antarktis, og presentert cherry-pickede framstilinger for formålet (modellbaserte framskrivninger, ikke basert på reelle observasjoner).

Her et typisk eksempel i Aftenposten i et opprinnelig NTB-oppkok fra 2015 der omtrent alt som hevdes er løgn og grunnløs alarmisme. Verre er imidlertid samme løgnene Samset og hans like har servert helt til nå (det er bare å google frekkasen for dem som gidder), lenge etter at nye observasjoner tydelig sier det motsatte: 
https://www.aftenposten.no/verden/i/yR0R/NASA-Trolig-uunngaelig-at-havet-stiger-1-meter

*Massebalanse iht. DMIs definisjon: The surface mass balance is calculated over a year from September 1st to August 31st (the end of the melt season).

Fra 2015 meldte imidlertid DMI en omlegging av presentasjonsformen for isutviklingen på Grønland, der vi fort lærte at massebalansen på Grønland økte og ikke minket (se figurene for 2016/17 og 2017/18 nedenfor).

Som dere ser av foreløpig figur for inneværende sesong (2018/19) så er det altfor tidlig å trekke endelige konklusjoner der, siden det er den andre halvdelen (nedsmeltingsfasen fram til 31. august) som er viktigste indikator på isens utvikling:Men for perioden 2016/17 fikk vi først denne figuren, som selv om den er skalert/rigget slik at den forteller utrente lesere lite, ikke etterlot tvil hos mer kyndige graftolkere om hvilken vei isutviklingen gikk:
Og for påfølgende periode 2017/18 fikk vi denne figuren, som ikke lenger kunne bortforklares av andre enn rene løgnhalser som Samset et al:Har verden blitt løyet til i stor skala?
Vel, økningen i massebalanse de siste årene er jo formelt innrømmet av DMI. Her bør det stilles noen alvorlige spørsmål til de "klimaforskere" som fremdeles løper rundt i media og alarmerer om at Grønlandsisen smelter bort i skremmende fart. I tillegg må det også stilles spørsmål om hvorfor tidligere framstillinger ikke har evnet å vise den nye utviklingen med økende ismasser og -arealer tydelig på et tidligere tidspunkt. Før nå, når det ikke lenger kan skjules?

Link: https://wobleibtdieglobaleerwaermung.wordpress.com/2019/02/20/daenischer-wetterdienst-bringt-groenlandeis-zu-schmelzen-neue-darstellung-der-taeglichen-massebilanz-als-zuwachs-anomalie/

Hvordan skal vi forstå opplysninger om økt areal for bare ice?
Så langt massebalansen. Til slutt i dette bildet får vi servert en figur som indikerer at Grønlandsisens bare ice area* har vokst med 36% (!!) siden årtusenskiftet, dvs. fra ca. 110,000 kvadratkilometer i 2000 til nærmere 150,000 kvadratkilometer i 2019.
Edit: Jeg har redigert litt i opprinnelig tekst, utløst av Okulars kommentar nedenfor, som indikerer at jeg kan ha vært litt uklar om hvordan man kan tolke denne økningen.  Det ville vært interessant å vite mer presist hvordan denne økningen forholder seg til økningen i massebalansen, eller om det i det hele foreligger en kobling her. I en senere kommentar peker jeg på at enkelte har ment å se en sammenheng med økt areal i kystnære områder (som en konsekvens av økt massebalanse) som i neste omgang medfører mer bare ice ifm. økt overflatesmelting i slike kystnære områder.*"bare ice area", de breoverflatene som blir liggende eksponert (snøløse) etter årets smelting


« Last Edit: 27.02.2019, 10:25:54 by Telehiv »

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 390
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Og da har det akkurat ramlet inn en interessant artikkel på WUWT for "Arctic sea ice", med melding om kraftig isøkning.
Det er for øvrig interessant at den arktiske havisen holdt seg så godt i "super El Niño"-årene 2015-16, jfr. startinnlegget. Det tyder på at det er andre kjølende krefter i sving parallelt med varmepådrivet i El Niño-forholdene. Kanskje solforskningen vil bistå med mer forklaringer her?

"February is not over, and Arctic sea-ice extent is already over half a million square kilometers higher than last year at this day.
The growing season has not ended, and 2019 Arctic sea-ice extent is already higher than the previous four years and six out of the last 14 years."


Jeg syns det snart begynner å lukte ny kald 30-års periode, jeg?

"Strong Arctic sea-ice growth this year"
Om Antarktis sies dette i samme artikkel:
"Antarctic sea-ice is also growing this year with respect to last year, so global sea-ice extent is going to see an important jump this year"

Panikken hos varmistene i kommentarfeltet er påfallende. Må de søke til Trenberths dyphav igjen, og prøve å snu opp-ned på grafene som viser kjøling der?
Det er jo anerkjent klimaforskning for lengst, jfr. "Mike's trick"/Climategate.

Link: https://wattsupwiththat.com/2019/02/24/strong-arctic-sea-ice-growth-this-year/
« Last Edit: 27.02.2019, 10:28:47 by Telehiv »

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 390
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Kommentarene på WUWT er ofte stor underholdning, særlig når de med mest tørrvittig og satirisk eleganse utfolder seg, jfr. denne:

dodgy geezer    
February 24, 2019 at 3:03 pm 
 
This sudden growth in ice is very different from a few years ago.
I propose that we call it ‘Arctic Ice Weirding’ and blame it on CO2…En del russiske klimaforskere synes å drive uten Al Gore-agenda?
For noen år tilbake hadde vi stor moro av å debattere de russiske klimamodellene som ikke opererte med CO2-doping, og som traff nokså spot on iht. historiske sykluser (NAO, AMO, osv) de baserte seg på: De forutså dermed oppvarmingen fra slutten av 1970-tallet og 30 år utover, og utflating/nedkjøling fra 2009-12 (litt varierende fra modell til modell) og 30 år utover. De traff så godt at IPCCs indre klan forkastet dem fra rapportene sine.
Nå har det samme forskermiljøet kommet med mer kjetteri, kommentert av bl.a. Brian Hatch:    
 
"The growth in sea ice is what the Russian studies had predicted, with the growth to continue for another 20 years . This is based on the 60 year cycle identified in their sea ice studies which are based on evidence going back a long way"


Sjøisutstrekningen svinger ofte uforutsigbart med sesongmessige vær- og vindforhold - ASIV en mer stabil tilstandsindikator
ASIV (Arctic Sea Ice Volume) kan ikke direkte måles verken fra land eller satellitt, det må modelleres. Som da gir rom for juksere med klimapolitisk agenda. I det bildet har jeg mest tro på europeerne (her: DMI) og UAH (Spencer-gruppen), og minst på NOOA/NASA/GISS-aktivistene. Jfr spriket mellom estimatene fra disse to ulike amerikanske miljøene, som vi har diskutert en rekke ganger her tidligere.

Som William Ward lett sardonisk konstaterer:

"ASIV doesn’t give us any reason for alarm – therefore it is not often reported. Here is a graph of the latest data from DMI for 1/02/2003 to 2/23/2019:" 
Eller slik:(Beklager at jeg ikke klarer å redusere størrelsen på disse figurene, dere får dra til høyre til bildet er komplett)
« Last Edit: 26.02.2019, 23:40:55 by Telehiv »

Okular

 • Seniormedlem
 • ****
 • Posts: 325
  • View Profile
Re: Grønlandsisens areal økt med 36% på 20 år?
« Reply #3 on: 25.02.2019, 13:01:57 »
Telehiv,

"Bare ice area" er simpelthen is som ikke er dekket av snø. Vanligvis assosieres bar is med en isbres ablasjonssone om sommeren (smeltesesongen), så at slike områder øker i areal høres ikke ut som noen positiv utvikling for meg, snarere en negativ en (sett fra et massebalanseperspektiv, selvsagt). En økning i barisområder tyder med andre ord på økt smelteomfang. En bre i voksemodus vil rett og slett ha minst mulig barisareal og størst mulig snødekt areal ved slutten av sin smeltesesong.

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 390
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Telehiv,

"Bare ice area" er simpelthen is som ikke er dekket av snø. Vanligvis assosieres bar is med en isbres ablasjonssone om sommeren (smeltesesongen), så at slike områder øker i areal høres ikke ut som noen positiv utvikling for meg, snarere en negativ en (sett fra et massebalanseperspektiv, selvsagt). En økning i barisområder tyder med andre ord på økt smelteomfang. En bre i voksemodus vil rett og slett ha minst mulig barisareal og størst mulig snødekt areal ved slutten av sin smeltesesong.

Okular,
du bruker egentlig definisjonen for "blue ice", jeg tror bruken av "bare ice" bør omgås med forsiktighet (jeg brukte kildens ordbruk for å ikke rote til noe), for ut fra det svære flatearealet som oppgis synes det som man her (for Grønland) egentlig mener den harde breoverflaten som er igjen når sommeren har smeltet vekk årets snøfall.
Ved å sjekke flere kilder vil du se at definisjonen varierer rundt dette med "blue ice" og "bare ice" .
For "bare ice" i smaleste definisjon skal omtrent ikke forekomme på Grønland, og bare i mindre områder i Antraktis, jfr. hva som sies om "bare ice" under definisjonen for "Blue ice" her:

https://books.google.no/books?id=mKKtQR4T-1MC&pg=PA102&lpg=PA102&dq=bare+ice+area+definition&source=bl&ots=6VX9ni6lpc&sig=ACfU3U0xL_ErGv92mdcozPL4FgscftObAQ&hl=no&sa=X&ved=2ahUKEwiAubL_7tbgAhUwzqYKHQQ-CqYQ6AEwCHoECAEQAQ#v=onepage&q=bare%20ice%20area%20definition&f=false

 
« Last Edit: 26.02.2019, 23:55:21 by Telehiv »

Okular

 • Seniormedlem
 • ****
 • Posts: 325
  • View Profile
Re: Grønlandsisens areal økt med 36% på 20 år?
« Reply #5 on: 26.02.2019, 22:26:49 »
(...) du bruker egentlig definisjonen for "blue ice"(...)

Ehm, nei. Bare isområder er de delene av en isbre hvor isen ikke er dekket av snø. Blåis er blåis, om den er dekket av snø eller ikke. Du kan fire deg ned i en bresprekk og se tonnevis av blåis i veggene. Men så lenge det ligger et snølag over sprekkefeltet, tilhører ikke denne blåisen breens "barisområde". Bare isområder på en bre omfatter ikke bare blåis, men alle typer is - særlig nær overflaten vil isflaten kunne være sprø og mer hvit av utseende.

Quote
(...) ut fra det svære flatearealet som oppgis synes det som man her (for Grønland) egentlig mener den harde breen som er igjen når sommeren har smeltet vekk årets snøfall. Altså "hovedmassivet".

Hva mener du med "det svære flatearealet"? Det fulle arealet til Grønlands innlandsis er da vitterlig 1,7-1,8 millioner km2, mens flateområdene vi snakker om her ligger på pluss/minus 120 000 km2. Det er under 7% av totalen, det. Det vi snakker om er åpenbart de delene av innlandsisen som ved slutten av smeltesesongen ikke lenger har snødekke, men som bare viser ... bar is. Grunnen til at man har kikket så innstendig på denne variabelen er de potensielle albedo-endringene den medfører - bare isområder er mørkere enn snø- og firnområder, og de har følgelig en lavere albedo. Ideen er derfor at med et økende område av bar is, så vil Grønlandsisens totale albedo også synke, og slik muligens lede til økt smelting (mer solinnstråling absorbert) - en positiv tilbakekobling (albedo-feedback).

Fra introduksjonen til en (DMI-)studie med fokus på Grønlands innlandsis:
http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=4467540&fileOId=4530010

Quote
"The melting of an ice sheet depends on the amount of radiation absorbed by it. By looking at the albedo, which describes how much of the incoming radiation that is absorbed, studies on the melting can be done. In the snow-covered areas of the Greenland ice sheet, the albedo is high and most of the sunlight is reflected. During summer, the melting causes bare ice areas to appear. These darker areas contribute to even more melting, since the albedo is lower and the ice sheet can absorb more radiation."
(Min utheving.)

En annen artikkel som diskuterer viktigheten av albedoen til en isbres barisområder:
https://www.researchgate.net/publication/330814333_Change_detection_of_bare-ice_albedo_in_the_Swiss_Alps

Sjekk særlig Fig. 5 og 6.

Generelt om hydrologien i barisområder:
https://www.the-cryosphere.net/12/955/2018/tc-12-955-2018.pdf

Sjekk bl.a. Fig. 1.

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 390
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Okular,
tror ikke vi er uenige i hovedprinsippene rundt lavere albedo for bare ice, det jeg mente med svære arealer (alt er relativt!) er at leksika oppgir nesten ikke-eksisterende bare ice på Grønland (jfr. linken jeg viste til, som også omtaler blue ice i denne forbindelse og som kan skape noe usikkerhet om hva som er hva), men mer bare ice i Antarktis. Derfor undret jeg meg over hva man faktisk hadde innregnet i bare ice definisjonen med dette (siden prosentmessig andel av samlet flate - du estimerer 7% - likevel synes altfor stor ifht leksikas omtale som "nesten ikke-eksisterende på Grønland"). 

Økning i bare ice er selvsagt ikke et automatisk mål for at massebalansen også har økt, håper ikke jeg har ordlagt meg slik at jeg kan forstås slik. Som du nevner, det kan under gitte forutsetninger bety det motsatte.
Min undring er fremdeles hvorfor arealet for bare ice synes å ha økt så mye i perioden. Jeg antar bare ice er mer resultat av enkeltsesongseffekter (mye eller lite nedbør og/eller overflatesmelting), slik at bare ice kan øke mens massevolumet faller eller vice versa. Siden massevolum er akkumulert nedbør over tid (i tilfrysingsperioden) mens bare ice er en konsekvens av grad av smelting under sommersmeltingen.

En mulighet jeg imidlertid har sett nevnt andre steder som forklaring for økning i bare ice areal er at hovedmassivet har økt ved å vokse nærmere kysten, der dette kystområdet får mer bare ice enn is lenger inne på massivet fordi sommersmeltingen langs kysten er mer brutal. I en sånn sammenheng er det faktisk en korrelasjon mellom økt massebalanse og økt bare ice-utbredelse. Hvorvidt dette er tilfelle her finner jeg ikke god nok dokumentasjon til å spekulere mer i. Men jeg stusser over at DMI angir en flerårig økning i massebalansen i kombinasjon med disse opplysningene om at bare ice arealet har økt med 36%.
Hvis man derimot skal følge en logikk om at økt bare ice = mer nedsmeltet massiv, så passer det dårlig med en konstellasjon der både massebalanse og bare ice areal synes å ha økt samtidig. Da synes en forklaring med økt hovedmassiv i kystnære områder bedre med samtidig økt bare ice.

Det synes uansett klart at å estimere grad av bare ice for et så enormt ismassiv må uansett være preget av rent skjønn; hvilken undersøkelsesmåte, og hvilke definisjonskriterier man bruker. Til slutt har man derfor selvsagt muligheten for at de siste tiårs økning skyldes at man ønsker å fremstille en situasjon som Okular berører: At dette kan kobles til mer smelting. Det ville ikke forundre noen, så desperat som visse miljøer, i takt med manglende smeltedata for massebalansen, leter etter andre støttepunkter for sin alarmisme. Men for å hevde noe sånt vil det kreve bedre dataunderlag, så her skal "the usual suspects" slippe å bli anklaget for noe det ikke er så lett å angi sikre data på. 

Ellers takk for at du kaster mer lys over/linker til bl.a. albedoproblematikken m.m.
« Last Edit: 27.02.2019, 10:39:39 by Telehiv »

Okular

 • Seniormedlem
 • ****
 • Posts: 325
  • View Profile
Telehiv,

Jeg har dessverre en opplevelse av at altfor mange "klimaskeptikere" ikke forholder seg realistisk til klimautviklingen, f.eks. at man blir for opphengt i å "motbevise" at det foregår global oppvarming i utgangspunktet. Problemet med dette er at man da ender opp med å spille etter CO2-varmistenes egne regler. Man utfordrer dem rett og slett ikke på deres svakeste kort, nemlig mangelen på ÅRSAKSSAMMENHENG mellom økningen i atmosfærisk CO2 og temperaturstigningen. Man lar med andre ord deres underforståtte idé om at all observert oppvarming automatisk skyldes den observerte CO2-økningen stå uimotsagt som Sannhet, fordi man synes å lete desperat etter tegn på at det ikke foregår oppvarming i det hele tatt heller enn å peke på at oppvarmingen overhodet ikke skyldes CO2-økningen. Det er HER vi er nødt til å sette inn støtet.

Det har foregått, og foregår fortsatt, en oppvarming av jordsystemet, en 'global oppvarming' som startet brått rundt midten av 1970-tallet. La oss være enige om det. La oss ikke bruke vår energi på å prøve å benekte dette. Ja, det har blitt varmere, og ja, energi akkumuleres fremdeles i stor stil i jordsystemet. Men det gjør ikke noe. Det er ikke noe problem vi må (eller kan) løse. For det er 100% NATURLIG! Mer solvarme tas opp i jordsystemet enn det jorda selv klarer å kvitte seg med, per tidsenhet. I gjennomsnitt. Dette fører til oppvarming, enkelt og greit. Men skjevheten mellom inn og ut skyldes ikke at jordsystemets evne til å få varmen ut er svekket (altså gjennom en såkalt "forsterket drivhuseffekt"), men at jordas albedo har sunket og derfor absorberer mer varme inn fra sola enn før. Det er sola som driver oppvarmingen; jorda gjør samtidig sitt beste for å utlikne, og graden den gjør det med korresponderer hittil helt og holdent med temperaturstigningen:

https://okulaer.wordpress.com/2018/03/24/the-data-sun-not-man-is-what-caused-and-causes-global-warming/

Så om Grønlandsisen smelter eller legger på seg er - når det kommer til stykket - strengt tatt irrelevant. HVORFOR smelter eller legger Grønlandsisen på seg? DET er spørsmålet vi må stille oss. Ikke vær så redd for å innrømme at is smelter her i verden. Så lenge smeltingen er fullt ut naturlig (og det er den!), hva skal en gjøre med det ...?
« Last Edit: 27.02.2019, 17:47:39 by Okular »

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 390
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Telehiv,

Jeg har dessverre en opplevelse at altfor mange "klimaskeptikere" ikke forholder seg realistisk til klimautviklingen, f.eks. at man blir for opphengt i å "motbevise" at det foregår global oppvarming i utgangspunktet. Problemet med dette er at man da ender opp med å spille etter CO2-varmistenes egne regler. Man utfordrer dem rett og slett ikke på deres svakeste kort, nemlig mangelen på ÅRSAKSSAMMENHENG mellom økningen i atmosfærisk CO2 og temperaturstigningen. Man lar med andre ord deres underforståtte idé om at all observert oppvarming automatisk skyldes den observerte CO2-økningen stå uimotsvart som Sannhet, fordi man synes å lete desperat etter tegn på at det ikke foregår oppvarming i det hele tatt heller enn å peke på at oppvarmingen ikke skyldes CO2-økningen. Det er HER vi er nødt til å sette inn støtet.

Det har foregått, og foregår fortsatt, en oppvarming av jordsystemet, en 'global oppvarming' som startet brått rundt midten av 1970-tallet. La oss være enige om det. La oss ikke bruke vår energi på å prøve å benekte dette. Ja, det har blitt varmere, og ja, energi akkumuleres fremdeles i stor stil i jordsystemet. Men det gjør ikke noe. Det er ikke noe problem vi må (eller kan) løse. For det er 100% NATURLIG! Mer solvarme tas opp i jordsystemet enn det jorda selv klarer å kvitte seg med, per tidsenhet. I gjennomsnitt. Dette fører til oppvarming, enkelt og greit. Men skjevheten mellom inn og ut skyldes ikke at jordsystemets evne til å få varmen fjernet (ut) er svekket (altså gjennom en såkalt "forsterket drivhuseffekt"), men at jordas albedo har sunket og derfor absorberer mer varme fra sola (inn) enn før. Det er sola som driver oppvarmingen; jorda gjør sitt beste for å utlikne, og graden den gjør det med korresponderer hittil helt og holdent med temperaturstigningen:

https://okulaer.wordpress.com/2018/03/24/the-data-sun-not-man-is-what-caused-and-causes-global-warming/

Så om Grønlandsisen smelter eller legger på seg er - når det kommer til stykket - irrelevant. HVORFOR smelter eller legger Grønlandsisen på seg? DET er spørsmålet vi må stille oss. Ikke vær så redd for å innrømme at is smelter i verden. Så lenge smeltingen er fullt ut naturlig (og det er den!), hva skal en gjøre med det?

Okular,
her er vi veldig enige. Jeg forstår deg slik at heller ikke du godtar den overdrevne CO2-sensitiviteten, og at jorden følger sine naturgitte sol-havstrøm-helningsvinkel-m.m. effekter som før. 
Forklaringen på de siste 30 års oppvarming er kanskje derfor nettopp det - 30 års høyst forventet oppvarming, som avløste 30 kalde etterkrigsår, som igjen etterfulgte 30 varme mellomkrigstidsår. Syklisk logikk: Vi er begynt på 30 kalde igjen.

Global nedkjøling siden 2016 og stigende minimumsnivåer i Arktis er et lite faresignal til dagens klimaopportunister. Så langt har de hatt 30 varme i ryggen. Tiden vil vise om vi får en omvendt, men like pinlig reprise på at det er bare foretatt en banal "evig" framskrivning av en (varm) syklisk 30-års periode, akkurat slik man på 1970-tallet framskrev 30 kalde etterkrigsår til ny istid...

Det er jo ikke "klimavitenskap" vi bivåner lenger, bare politiske klimavedtak. Og politikk skifter med omgivelsene....

Det er videreutvikling av denne syklusen som skremmer vannet av dagens klimaindustri: AMO-indeksen 1880-2018 
« Last Edit: 27.02.2019, 17:33:52 by Telehiv »

frankolsen

 • Medlem
 • ***
 • Posts: 217
  • View Profile
Vi har i flere år sett oversikter fra danske DMI som viser at Grønlandsisen (hovedmassivets massebalanse*) har økt, selv om det lenge har vært presentert på en måte som ikke akkurat har vært egnet til å vekke MSMs interesse - eller forståelse, for å si det som det er. Dermed har falske klimaprofeter i Samset-klassen uimotsagt av media kunnet løpe rundt og fortelle om smeltende breer på Grønland så vel som i Antarktis, og presentert cherry-pickede framstilinger for formålet (modellbaserte framskrivninger, ikke basert på reelle observasjoner).

Her et typisk eksempel i Aftenposten i et opprinnelig NTB-oppkok fra 2015 der omtrent alt som hevdes er løgn og grunnløs alarmisme. Verre er imidlertid samme løgnene Samset og hans like har servert helt til nå (det er bare å google frekkasen for dem som gidder), lenge etter at nye observasjoner tydelig sier det motsatte: 
https://www.aftenposten.no/verden/i/yR0R/NASA-Trolig-uunngaelig-at-havet-stiger-1-meter

*Massebalanse iht. DMIs definisjon: The surface mass balance is calculated over a year from September 1st to August 31st (the end of the melt season).

Fra 2015 meldte imidlertid DMI en omlegging av presentasjonsformen for isutviklingen på Grønland, der vi fort lærte at massebalansen på Grønland økte og ikke minket (se figurene for 2016/17 og 2017/18 nedenfor).

Som dere ser av foreløpig figur for inneværende sesong (2018/19) så er det altfor tidlig å trekke endelige konklusjoner der, siden det er den andre halvdelen (nedsmeltingsfasen fram til 31. august) som er viktigste indikator på isens utvikling:
Etter at DMI lanserte sin nye webside har jeg ikke klart å finne igjen den daglige grafen over massebalansen: https://www.dmi.dk/groenland/maalinger/indlandsisens-massebalance/
Er det noen som vet hvor man finner denne nå ?
Jeg har sendt mail til DMI for mange uker siden men har ikke fått svar....kun en mail om at "Vi har ikke glemt dig. Der er for øjeblikket lidt længere ekspeditionstid end normalt. Din henvendelse vil blive besvaret så hurtigt som muligt."

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 390
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Re: Grønlandsisens (bare ice) areal økt med 36% på 20 år?
« Reply #10 on: 01.03.2019, 11:31:50 »
Etter at DMI lanserte sin nye webside har jeg ikke klart å finne igjen den daglige grafen over massebalansen: https://www.dmi.dk/groenland/maalinger/indlandsisens-massebalance/
Er det noen som vet hvor man finner denne nå ?
Jeg har sendt mail til DMI for mange uker siden men har ikke fått svar....kun en mail om at "Vi har ikke glemt dig. Der er for øjeblikket lidt længere ekspeditionstid end normalt. Din henvendelse vil blive besvaret så hurtigt som muligt."

Vi har fremdeles denne nettsiden etter at DMIs gamle presentasjonsside falt bort for noen uker siden: http://polarportal.dk/en/greenland/

Men jeg ville ikke stolt for mye på en del påstander der siden nettstedet er under rikspolitisk/departemental kontroll, og den synes ikke oppdatert med de siste årenes utvikling. Bl.a. på denne siden ( http://polarportal.dk/en/greenland/ ) unngår man å nevne at DMI har rapportert økende massebalanse de siste årene (enten er denne siden ikke oppdatert siden 2012-14, eller så ønsker man ikke å si noe om det).

Mye av stoffet virker dessverre tendensiøst/alarmistisk, bl.a. denne siden: http://polarportal.dk/en/groenlands-indlandsis/nbsp/viden-om-groenlands-indlandsis/ Illustrasjonen av ismassivet er jo for eksempel grovt villededende og gir inntrykk av at massivet kan ramle ut i sjøen når som helst (mens sannheten er at massivet ligger nedtrykt i en dyp "bolle" der ganske lite av samlet volum kan "ramle ut" (kalve) i havet.

Denne illustrasjonen er dessverre omtrent på Al Gore-nivå og direkte lurer leserne om hvordan ismassivet faktisk ligger:

 

« Last Edit: 01.03.2019, 18:29:24 by Telehiv »

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 390
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Re: Grønlandsisen - de siste års massebalanse
« Reply #11 on: 01.03.2019, 18:26:33 »
Hvis man ser på utviklingen i massebalansen på Grønland de senere årene, så sier DMIs tall (tidligere omtalt her på forumet) at Grønlands isvolum (massebalansen) økte med +20 Gt for sesongen 2016/17, og at samme utvikling fortsatte i 2017/18. DMI kommenterte 2016/17 slik:

"Greenland on average loses around 500 Gt of ice each year from calving and submarine melt processes. If we subtract this from our figure of 544 Gt for the SMB it would suggest Greenland gained a small amount of ice this year[/u]."

Veksten fortsatte altså inn i sesongen 2017/18, se nederste graf. NB: Både ovenstående sitat og graf for 2016/17/18 er hentet fra de gamle DMI-sidene for dette. Det finnes mer oppdatert graf her: http://polarportal.dk/en/news/2018-season-report/Så gjenstår å se hva som blir utfallet av 2018/19 når smeltingen er over 31. aug 2019.

Ad de "savnede DMI-nettsidene":
PS: Når man søker på DMIs tidligere sider for massebalanse som jeg siterer fra ovenfor ( https://www.dmi.dk/groenland/maalinger/indlandsisens-massebalance/ ), får man nå denne opplysningen:

Siden findes ikke 
Vi kan desværre ikke finde den side, du leder efter. Det kan skyldes at siden eksisterede på det gamle dmi.dk.


Men informasjonen er ikke borte (selv om noen av de eldre rapportene er riktignok blitt noe reviderte i tekstene, bl.a. ifm. sitatet jeg gjengir ovenfor):
Tilsvarende info som fantes på de gamle sidene kan finnes på ovenfor nevnte link ( http://polarportal.dk/en/news/2018-season-report/ ), der massebalansen for de siste 6 år omtales slik:

"The 2017/2018 season in the Arctic has been extraordinary. Several months with persisting high pressure over Scandinavia and a blocking of the westerlies resulted in the record warm and record dry summer 2018 over large parts of Europe. Over Greenland, however, the summer was cool and wet, which benefitted the Ice Sheet. Glaciers have continued the development seen during the last six years in which they have more or less maintained their area."

Men her påpekes altså noe økning de aller siste årene. Dette står i kontrast til det som hevdes på denne siden: "Understanding the Greenland Ice Sheet", for der sies det motsatte:

Mass balance out of balance
Until recently, the mass was roughly in at state of balance. That is, the amount of snow falling on the surface was the same as the mass leaving the ice sheet as melt water runoff or discharge of icebergs. The Greenland Ice Sheet now loses more mass than it receives.

Link: Link: http://polarportal.dk/en/groenlands-indlandsis/nbsp/viden-om-groenlands-indlandsis/

Dette er altså ikke korrekt iht. det DMI oppgir annetsteds (dvs. deres "smale" fagsidedel av nettstedet, til forskjell fra den bredere/mer "klimapolitiske" delen).
En forklaring på at observasjonsstaben til DMI sier "økning" mens admin-delen sier "reduksjon" i massebalansen de senere årene, kan derfor ligger i at de ulike sidene administreres av ulike faggrupper som ikke er koordinerte, der rene "forskere" drifter observasjonssidene, mens en del av de generelle sidene har mer preg av "Cicero-tilstander". Jfr. også analogien til IPCCs-rapportenes tekniske avdelinger (forsker-input) versus de generelle påstandene i "IPCC Summary for Policymakers", der en rekke forskere gjentatte ganger har bestridt den "klimapolitiske" utlegningen av deres data.
   « Last Edit: 01.03.2019, 19:22:28 by Telehiv »