Author Topic: Hva er det barna faktisk blir fortalt om "klima"?  (Read 463 times)

Telehiv

  • Global moderator
  • Supermedlem
  • *****
  • Posts: 2 590
  • Qui vivra verra
    • View Profile
Hva er det barna faktisk blir fortalt om "klima"?
« on: 19.02.2019, 11:01:14 »
Hvis man begynner å søke på nettet etter "klima-læremateriale" for barn, vil man finne tusenvis av bøker, skoleprogrammer, osv., altså en svær opportunistisk industri, som alle har en ting til felles:
De består av strømmer av udokumenterte og tendensiøse påstander opp og ned stolpe som skal passe med alarmisme-narrativet, til serier av rene løgner og faktafordreininger, samt feiladressering mot "klima" der det egentlig er snakk om (god gammeldags) forurensning uten klimarelevans.

Her er et godt eksempel fra 2017 på systematisk feilaktig/tendensiøs klimapropaganda, der samtlige 10 "facts" levert av Team ParentCircle (sic) er ren og skjær skamløs løgn og/eller fordreining av miljøproblematikk til "klimaendringer" og "global oppvarming", jeg gjengir derfor alle 10 løgnene med mine kommentarer her:

10 Facts About Climate Change Children Need to Know

When we talk to our children on going green and why it is important to conserve energy, we also need to give them information on global warming.
Here are some interesting facts to tell kids


ByTeam ParentCircle10 Facts About Climate Change Children Need to Know
Children, when made to understand the importance of saving the environment, with interesting facts and figures, are much more receptive than even adults.
Many school-going children have heard about global warming but do they really know the repercussions of climate change around the world?

Here are some thought-provoking points that will pique their interest --


1. A new study, The State of the Global Air 2017 by US-based Health Effects Institute shows that air pollution is the 5th biggest cause of global deaths worldwide. In 2015, long-term exposure to PM 2.5 (particulate matter) contributed to 4.2 million deaths. China and India together accounted for 52 per cent of the total global deaths caused by PM 2.5.
Kommentar: Tallene har ikke noe med "klima" å gjøre, men med forurensing. Ved å spore av mot "klima" bare utsetter man relevante tiltak mot reell forurensing.

2. Much of the world’s wildlife is not able to adjust to the rapidly changing climate. Experts predict that one-fourth of Earth’s species will be headed for extinction by 2050 if the warming trend continues at its current rate. In 1999, the death of the last Golden Toad in Central America marked the first documented species extinction driven by climate change.
Kommentar: 25% av alle jordens arter utryddet til 2050 er selvsagt rent sludder. Apropos frosken som skulle ha dødd av "climate change" før 1999, så ble dette "climate change" ettergått av forskerne Kevin Anchukaitis og Michael Evans ved University of Maryland. De fant ikke de "klimaforhold" som ble hevdet; “We expected to see some kind of trend related to global warming, yet when we developed the record it turned out the strongest trends were El Niño-related”

3. The increase in carbon dioxide levels and other poisonous emissions into the air are responsible for the planet's average surface temperature to rise by about 1.1 degrees Celsius since the late 19th century. Most of the warming occurred in the past 35 years, with 16 of the 17 warmest years on record occurring since 2001. The hottest year on record is 2016. (Source: NASA).
Kommentar: CO2 omtales som "poisonous emissions"....temperaturbeskrivelsene er hentet fra modeller og ikke faktiske observasjoner.

4. Global warming has accelerated the melting of glaciers and depletion of ice cover. Due to melting ice in the Arctic, the extinction of polar bears is not far away. They will probably be gone from the earth in another 100 years.

Kommentar: Det løgnaktige bjørnenarrativet gjenbrukes igjen - underslag av fakta om at bjørnebestanden faktisk er mangedoblet de siste tiårene

5. Island nations such as Maldives in the Indian Ocean and the Marshall Islands in the Pacific Ocean are under severe threat of rising sea levels and even a few feet of sea level rise can fully submerge these islands.
Kommentar: Underslag av fakta om at 80% av de nevnte øysamfunnene har opplevd areal økning, bare noen få prosent har opplevd erosjon (ikke relativ havstigning mot landlinjen).

6. Rising ocean temperatures caused by climate change have turned the beautiful and vibrant corals in the Great Barrier Reef in Australia, white. The reef is a World Heritage Area and extends to more than 2,000 kms.

Kommentar: Rev-alarmismen er avslørt igjen og igjen, seriøs forskning viser gjentatte sykliske blekeperioder i flere hundre år med rask gjenvinning hver gang

7. According to information collected from NASA’s Gravity Recovery and Climate Experiment, the Greenland and Antarctic ice sheets have been steadily depleting. Greenland lost 150 to 250 cubic kms of ice per year between 2002 and 2006, while Antarctica lost about 152 cubic kms between 2002 and 2005. And the devastation continues.
Kommentar: Ren løgn om Antarktis, som har hatt økt isutbredelse i flere tiår, og ellers opprettholdt stabil massebalanse. Arktis har hatt en høyst forventet isreduksjon iht. 30/60-års AMO-syklusen. Arktis har imidlertid hatt stigende trend for minste sommerisnivå de siste 10 år (i stedet for å smelte videre ned som hevdes her), som er en indikasjon på at kaldere 30-års syklus er på vei. Alle disse fakta underslås. 

8. Rising temperatures due to climate in Assam have given rise to extreme weather conditions including decrease in annual rainfall to increase in submerging and floods along the Brahmaputra. As a result, many people have lost their livelihood.

Kommentar: Ingen dokumentasjon finnes hvis man studerer området over flere generasjoner, flere studier viser bare at det er snakk om helt vanlige sykliske faser der man cherry-picker en viss tidsperiode

9. Global sea level rose about 8 inches in the last century. The rate in the last two decades, however, is nearly double that of the last century.

Kommentar: Nyere forskning har vist at dette er ren og udokumentert fantasi. Eller tendensiøs datajuks, om man vil.

10. The Intergovernmental Panel on Climate Change predicts that the Arctic Ocean will be devoid of any ice during the summer season by the middle of the next century. 
Kommentar: Ren spekulasjon, man flytter "undergangen" framover etter hvert som gamle spådommer rakner.

Link: https://www.parentcircle.com/article/10-facts-about-climate-change-children-need-to-know/
 
« Last Edit: 19.02.2019, 13:55:11 by Telehiv »