Author Topic: Den grunnløse alarmismen om nedsmelting av ismassivene i Arktis og Antarktis  (Read 288 times)

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 1 964
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Feilaktige påstander om hurtig nedsmelting av både Arktis og Antarktis fortsetter å florere
Selv om seriøse forskere avviser skremslene om nedsmelting av landismassivene som skal gi "dramatisk/akselererende/ødeleggende/skremmende" stigning i havnivået, så fortsetter visvaset å strømme ut av klimaindustriens mørkeste kjellere og tilhørende sensasjonshungrige media på jakt etter flere klikk.

De to siste og mest useriøse NRK-eksemplene er allerede behørig omtalt her på en annen tråd.
- https://www.nrk.no/urix/klimaforsker-tror-innlandsisen-pa-gronland-vil-smelte-bort-1.14340394
- https://www.nrk.no/urix/issmeltingen-pa-gronland-er-firedoblet-pa-ti-ar-1.14393945

Her er Dagbladets skamløse utskeielser: https://www.dagbladet.no/nyheter/ny-skrekkrapport--kan-vaere-for-seint/70684091

Som bl.a. frankolsen pÃ¥peker, sÃ¥ har man her valgt seg en liten sørvestlig flik av Grønland og presenterer dette som "større enn Norge, Sverige, Finland og Tyskland til sammen". Selv en journalist som knapt kan Ã¥ telle til 10 burde jo hoppe i stolen her; den lille fliken av en snøbre i sør-vest Grønland blir plutselig beskrevet tilsvarende 70% av Grønlands samlede areal!! Hvor er kvalitetskontrollen i media her?! Det hele er selvsagt bare til Ã¥ le av, utgitt pÃ¥ et useriøst nettforlag, men det er dette mange leser i mediene og dessverre tror er sant. Og som vanlig, de vanlige klimafjolsene i vÃ¥re hjemlige klimaanstalter "støtter forskningen" og er "meget bekymret".   

Bred uvitenhet og/eller faktafordreining hos alarmistiske klimaforskere
Ikke uventet blir de som kaller seg "forskere" rundt disse "studiene" stadig avslørte for ikke å kjenne de mest elementære naturvitenskapelige rammene for det som hevdes. Jfr. det legendariske eksempelet med havstigningsskremsler fra Eystein Jansen og Helge Drange ved Bjerknessenteret, der den skarpskodde geofysikeren Willy Fjeldskaar hoderystende måtte avsløre at de ikke engang kjente til gravitasjonslovenes betydning for Vestlandskysten ved en evt. kraftig smelting av Grønlandsisen - som ville medført et fall i havnivået om Grønlandsisen faktisk hadde smeltet slik som de røret rundt med!

Vi ser dessverre at sÃ¥nne pÃ¥stander, frikoblet fra gyldig naturvitenskap, er mer regelen enn unntaket nÃ¥r selvoppnevnte og ukvalifiserte "klimaforskere" beveger seg inn pÃ¥ fagomrÃ¥der de slÃ¥r alarm om men ikke kan vitenskapen bak.       

La oss i stedet se på de faktiske fysiske forutsetningene for hvorvidt de gjentatte alarmistiske påstandene om Arktis og Antarktis har seriøs faglig legitimitet.
Det har de ikke, og jeg skal redegjøre hvorfor:

1. "Tipping point"?
Som vi ser, en rekke useriøse klimaforskere får fremdeles spalteplass til å fortsette å spre usannheter om "tipping points" (der en irreversibel nedsmelting skal inntre) som ansvarlige forskere for lengst har debunket. Hvorfor? Det vil dere se i den videre gjennomgang av de fysiske realiteter rundt de store ismassivene:
Det fins bare tre store landis-konsentrasjoner som har potensial til å akselerere havnivået ved smelting:
- Grønlands innlandsis, og
- innlandsisen i Ã?st- og Vest-Antarktis.

Antarktis alene utgjør omtrent 90% av all verdens landis alene, der mesteparten tilhører Ã?st-Antarktismassivet  - og seriøs forskning indikerer at massebalansen i Antarktis har økt i flere tiÃ¥r!
Se bort fra alle tullerapportene som velger seg en flik langs kysten av vest-Grønland et sted og skriker "unprecedented melting", osv.
Se også bort fra røret i mediene, som til og med tror at smelting av havis vil endre havnivået (!).

2. Grønland og det faktiske grunnlaget for nedsmelting
Grønland opplever årlig en overflatisk sommersmelting, samt de faste innslag av kalving langs kysten der det er fysisk grunnlag for det, dvs. når innlandsisen vokser og presser "overskuddet" mot havet. Perioder med økt kalving er typisk et tegn på voksende ismasse forårsaket av perioder med økt nedbør, og ikke noe man typisk kunnskapsløst kan erklære som resultat av "menneskeskapt global oppvarming".
Men det de aller fleste "klimaforskere" enten ikke vet, eller galant overser når de skal vekke oppsikt, er at bare en brøkdel av Grønlands innlandsis kan kalve ut i havet: Grønland under de kilometertykke lslagene er nemlig blitt formet som en skål. Man kan derfor ikke lineært simulere nedsmelting slik klimamodeller gjør, uten fysisk hensyntagen til Grønlands "sklisikrende skålkanter".
 
Det er heller ikke slik at alarmistenes gjentatte og udokumenterte påstander om reduksjon i Grønlands massebalanse skal tillegges noe mer vekt enn før. Hos seriøse forskere anses det fremdeles som usikkert om Grønlandsisens massebalanse er i signifikant endring noen vei, og de mest troverdige kildene (bl.a. danskenes DMI) angir en viss økning i massebalanse de senere årene.

Og selv om vi bruker IPCC-miljøets mest juksterte data for ismassetap siden 1990 vil det ta 27.000 år å smelte ned dette ismassivet. For de enda mer juksterte IPCC-tallene (ikke DMIs) fra år 2000 vil det ta 14.000 år å helt smelte ned Grønlandsisen. Utlagt i effekt på havnivået, vil en slik smelterate gi den helt ubetydelige havnivåstigningen på ~0.5mm/år. Og samtidig er altså de nødvendige geofysiske rammene (jfr. skålen isen ligger i) ikke til stede i modellene.

For i den virkelige verden, gitt Grønlands breddegrader og ismassivhøyde, er slik smelting dokumentert som fysisk umulig over tid. Det viser iskjerneprøver helt tilbake til Eemian (den varme mellomistiden som begynte for 130.000 år siden, med mye varmere klima enn nå der Grønlandsisen slett ikke oppførte seg som i klimaindustriens modeller), og som da falsifiserer tidligere påstander om "tipping points" for Grønland.

3. Antarktis og det faktiske grunnlaget for nedsmelting
Med Grønlands nedsmeltingsalarmisme geofysisk debunket, gjenstår å sjekke virkeligheten for Antarktis. Avhengig av klimapolitisk ståsted, mer enn faktiske data, strides de sentrale klimaaktørene om Antarktis faktisk øker eller taper massebalanse. NASA sier faktisk at massebalansen øker, mens typisk mer alarmistiske NOAA har klart å snekre sammen noen data som indikerer nedgang i massebalansen.

NOAA har konstruert dette "beviset", der det hevdes at �st-Antarktis (EAIS) "maybe gaining", Vest-Antarktis (WAIS) "losing", og den vest-antarktiske halvøy (the Peninsula) "about even":


Geofysiske forhold som typisk underslås også her:
EAIS utgjør imidlertid hoveddelen av massivet, og som på Grønland, er ismassivet kilt mellom omkringliggende fjellformasjoner og kan ikke gli ut i havet i noe omfang, slik useriøse/kunnskapsløse forskere påstår. Og ellers bør man kanskje heller ikke stikke under en stol at Antarktis dekker hele Sørpolområdet, et ikke spesielt varmt sted......

Her får man et inntrykk av hvor dominant østlige hovedmassiv er:


NASA tar imidlertid hensyn til at økningen i massebalansen for den dominante EAIS-andelen mer enn utligner det man mÃ¥tte finne av cherry-pickede klatt-reduksjoner rundt om i Vest-Antarktis. Uansett stÃ¥sted, der foreligger ingen seriøs forskning som gir grunnlag for noe av det useriøse nedsmeltings-tøvet som media og "the usual suspects" forsøpler den vitenskapelig verden med fremdeles.   

Jeg nøyer meg i første omgang med denne introduksjonen til de grunnløse påstandene om nedsmelting av både Arktis og Antarktis.
De som vil lese mer om dette: Jeg har bl.a. hentet stoff fra denne omfattende artikkelen hos WUWT, der jeg bl.a. anbefaler å lese siste del, der det vises hvordan bl.a. NOAA og NASA kommer til ulike "politiske" smelteresultat så vel som faktiske massebalanseestimater.
Som viser det sørgelige faktum at reell vitenskap ikke er sentral lenger, men hvilken part som har størst institusjonell klimapappa i ryggen at the end of the day.

Link: https://wattsupwiththat.com/2019/01/08/antarctica-and-alarming-sea-level-rise/

So much for settled science også der...

« Last Edit: 22.01.2019, 22:46:11 by Telehiv »

frankolsen

 • Juniormedlem
 • **
 • Posts: 84
  • View Profile
Noe av det beste beviset for hvor feil man kan ta, eller hevde, når det gjelder den påståtte smeltingen i Antarktis er jo forskerne som skulle dokumentere at Rossisen smelter nedenfra ved å bore seg gjennom isbremmen og ned til havet under.
I stedet for å finne smeltende is dypt der nede slik de forventet, fant de til sin "store forskrekkelse" at havet faktisk fryser mer til der nede: https://www.popularmechanics.com/science/environment/a18697409/ross-ice-shelf-melting/