Author Topic: Havvindmøller og lønnsomhet: Utgiftene dekkes ikke pÃ¥ minst 50 Ã¥r!  (Read 809 times)

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 646
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Som overskriften antyder, vindmøller vil aldri bli lønnsomme ifht. akseptable strømpriser, selv ikke med tredoblet strømpris som vi styrer mot nå:
Vi ser nå at de må kasseres lenge før innledende byggekostnad er dekket. Høres det ille ut?
Vel. så brutal er virkeligheten, selv om vi allerede nærmer oss tredoblet strømpris for å dekke over galskapen:

Iht. målinger skal havvindmøller være nesten dobbelt så energieffektive som landbaserte vindmøller. Men med større investeringskostnader offshore er det imidlertid usikkert hvor mye mer kostnadseffektive havbaserte er mot landbaserte totalt sett. Men betyr det at havvindmøller likevel kan oppnå ordinær forretningsmessig lønnsomhet?

� nei du, man må nok også her se bak glansbildene og de egentlige tallene. Men problemet er at ingen vil oppgi faktiske kostnader og breakeven-nivåer, som skjules i et hav av subsidier, tilskudd, nettleier, osv. Dermed kan galskapen fortsette så lenge klimaamatørene styrer politikken.Javel, men i forbindelse med at Equinor nå selger sin Hywind havvindmølle som ble plassert i havet vest av Karmøy i 2009 kan vi faktisk danne oss et bilde av REELL lønnsomhet (les: ulønnsomhet):
- Byggingen kostet nær 400 millioner kroner (der 59 millioner var bidrag fra Enova, dvs. direkte fra din og min skatteseddel)
- Vindmøllen er spec'et til årlig å forsyne 400 husstander med strøm

OK, da regner vi litt på det:
- vindmøllen kostet altså 1 million kroner pr. husstand den dekker behovet for
- hvis hver husstand betaler 20.000 kroner i strøm/år vil vindmøllen være nedbetalt om 50 (femti!!) år.
- Dette er selvsagt altfor "snilt"; da er IKKE noen kapitalkostnader, driftskostnader, reparasjoner osv. innregnet

Vi kan sikkert bedre regnestykket noe med at man blir flinkere til å lage rimeligere vindmøller etter hvert, men dette gir en pekepinn hvor landet ligger.

Men verre: Hvis LAND-vindmøller (som vi har mest av her til lands) er bare halvparten så energieffektive, snakker vi selvsagt om langt over 50 år før bare investeringen er dekket.
- Likevel er landet snart oversådd med ineffektive, dyre og subsidierte LAND-vindmøller - i et land som opprinnelig var mer enn fulldekket med billig, miljøvennlig vannkraft
- Og dette krever en vanvittig kostbar oppgradering av landets strømnett for å håndtere de vilkårlige belastningene fra vindmøllene for å unngå skandalesammenbruddene som er situasjonen i en rekke andre "vindmøllerammede" land allerede (jfr. artikkel her på forumet om Jo Novas alarm rundt skandalene i Australia).

Burde ikke folk snart begynne Ã¥ skjønne hvorfor strømmen gÃ¥r raskt mot tredobling  - selv før utenlandskablene garanterer det?

Dette energitekniske makkverket skal altså plage livet av norsk økonomi i årtier framover, før økonomisk nød tvinger oss til å slutte med det.
Men Unitech - kjøperne av Equinors Hywind - tar selvsagt for gitt at selvskaderkorpset blant politikerne kommer til å fortsette å bruke våre skattepenger på denne dritten likevel, og sier optimistisk ifm kjøpet:

"Dessuten vil kabelen som nå ligger mellom Hywind-mølla og landfallet på Sandve i Karmøy, ha kapasitet til økt strømproduksjon. Dermed vil vi invitere flere aktører som kan teste ut andre typer flytende havvindmøller og annen teknologi. Vi ønsker å tilrettelegge dette området til beste for flere aktører som vil utvikle teknologi innen fornybar energiproduksjon til havs, sier Hellesø."

Men verre:
Han regner med at "Hywind vil produsere strøm i minst ti år til".

Vet dere hva han egentlig sier her?!?
Han sier at havvindmøllen vil kunne fungere i totalt 20 år, dvs. 30 år mindre enn til å dekke de initielle byggekostnadene (eks alle service- og vedlikeholdskostnader som har påløpt i tillegg fram til 2029).

Hvem tror dere betaler de manglende hundrevis av millionene i denne galskapen?
Korrekt: Du og jeg.
Deretter ganger du opp disse hundrevis av millionene denne ene vindmøllen koster samfunnet med de antall tusen vindmøller man planlegger, legger til mange hundre milliarder i nettoppgradering for å håndtere galskapen, og deler summen på noen få millioner betalingskapable innbyggere.
Dette parallelt med at SV, MDG og Venstre jobber frenetisk med å få lagt ned oljeindustrien.
Deretter tar dere på gule vester og går ut i gatene og ordner opp før vår husholdsøkonomi ligger fullstendig i ruiner.

PS: Kjøpeprisen for Hywind? Nei, det nekter partene å opplyse. Som bare forteller oss at Unitech ikke skal betale mange kronene for dette, men derimot har levert en plan om å fjerne denne hodepinen fra Equinor, der Unitech for lengst har avtalt en ny og gunstig subsidieordning med regjeringsklimakontorene, som USA-noterte Equinor ikke så enkelt får fingrene på lenger: Politikerne ønsker at nye aktører skal komme inn i vindmølleloopen, skjønner dere. Dermed må man hjelpe dem til å tilpasse seg....
Og du og jeg betaler en runde til....
   
« Last Edit: 10.01.2019, 12:58:32 by Telehiv »

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 646
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Her er en artikkel som setter vindmøller inn i et samlet globalt energibilde, slik at alle forstår hvilken energi- og miljøteknisk blindgate dette er:

Link: https://wattsupwiththat.com/2019/01/10/wind-turbines-are-neither-clean-nor-green-and-they-provide-zero-global-energy/Artikkelen peker bl. a på dette:

- You may have got the impression from announcements like that, and from the obligatory pictures of wind turbines in any BBC story or airport advert about energy, that wind power is making a big contribution to world energy today. You would be wrong. Its contribution is still, after decades â?? nay centuries â?? of development, trivial to the point of irrelevance.

Hereâ??s a quiz; no conferring. To the nearest whole number, what percentage of the worldâ??s energy consumption was supplied by wind power in 2014, the last year for which there are reliable figures? Was it 20 per cent, 10 per cent or 5 per cent? None of the above: it was 0 per cent. That is to say, to the nearest whole number, there is still no wind power on Earth.


NÃ¥r man tar med solenergi, blir ikke bildet mye bedre:

- Even put together, wind and photovoltaic solar are supplying less than 1 per cent of global energy demand. From the International Energy Agencyâ??s 2016 Key Renewables Trends, we can see that wind provided 0.46 per cent of global energy consumption in 2014, and solar and tide combined provided 0.35 per cent. Remember this is total energy, not just electricity, which is less than a fifth of all final energy, the rest being the solid, gaseous, and liquid fuels that do the heavy lifting for heat, transport and industry.

Hvorfor ta opp vind- og solkraftens foreløpig minimale betydning for verdens samlede energibehov?
- Jo, fordi uansvarlige "grønne" krefter vil legge ned, forby og på andre måter skade alle de øvrige energiformer som de synes ikke passer med deres forkvaklede CO2-hypotese.
- samtidig som vind- og solkraft ikke engang dekker 1% av verdens samlede energibehov for å fungere til det beste for menneskeheten
- Og dermed fordi vi ikke kan la slike ukvalifiserte og bortskjemte borgerbarn i sin egen lekeboble få fortsette å ødelegge næringsgrunnlag, helse, velferd og global sikkerhet på basis av en for lengst fallert "klimateori" før reelle alternativer er utviklet, forstått, og konsekvensutredet
- Og fordi reelt miljøvern ikke har noe med de nevnte "grønne energier" å gjøre - bare utpreget uvitende og fanatisk CO2-skadde kan hevde noe sånt

Vindmøller og miljø - en dårlig kombo:
Artikkelen sier bl.a. dette om vindmøllenes miljøskadepotensial:

As for resource consumption and environmental impacts, the direct effects of wind turbines â?? killing birds and bats, sinking concrete foundations deep into wild lands â?? is bad enough. But out of sight and out of mind is the dirty pollution generated in Inner Mongolia by the mining of rare-earth metals for the magnets in the turbines. This generates toxic and radioactive waste on an epic scale, which is why the phrase â??clean energyâ?? is such a sick joke and ministers should be ashamed every time it passes their lips.

It gets worse. Wind turbines, apart from the fibreglass blades, are made mostly of steel, with concrete bases. They need about 200 times as much material per unit of capacity as a modern combined cycle gas turbine. Steel is made with coal, not just to provide the heat for smelting ore, but to supply the carbon in the alloy. Cement is also often made using coal. The machinery of â??cleanâ?? renewables is the output of the fossil fuel economy, and largely the coal economy.


Spectator-artikkelen WUWT bygger på, finner dere her:
https://www.spectator.co.uk/2017/05/wind-turbines-are-neither-clean-nor-green-and-they-provide-zero-global-energy/« Last Edit: 10.01.2019, 12:56:32 by Telehiv »